Arendal

Romstølen 56 - bolig 1

Prisantydning
4 300 000 kr
Omkostninger
21 170 kr
Totalpris
4 321 170 kr
Byggeår
2023
P-rom
103 ㎡
Bruksareal
106 ㎡
Tomteareal
1 034 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Prosjektert enebolig med garasje - Romstølen

Om eiendommen

Standard

Boligen leveres med gjennomført god standard.
• Bad leveres med varmekabler og flis på gulv, og baderomsplater type Marcato 63 White Slate på vegger. Dusjkabinett med blandebatteri, vegghengte wc, baderomsinnredning med skuffer og heldekkende servant. Speil med lys over.
• Kjøkkeninnredning leveres fra Strai, modell Tromsø. Be om tegningsforslag. Hvitevarer er ikke inkludert i leveransen.
 
• Alle rom der det ikke er flis på gulv, leveres med Opus XL laminatgulv eller tilsvarende kvalitet.
• Gang leveres med flislagt gulv og varmekabler.
• Vegg- og takflater leveres med sparklet og malt gips.

Se forøvrig vedlagt leveringsbeskrivelse og overflateskjema inntatt i salgsoppgaven.

Ferdigstillelse

Ferdigstillelse vil være ca 9 måneder fra igangsettelse av trearbeider.

Oppvarming

Peisovn med glassdør, type TT20 Bazic eller tilsvarende, plassert i stue. Varmekabler i gang og bad. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Forsikring

Boligen vil være forsikret under utbyggers entrepenørforsikring frem til overtakelse. Kjøper må tegne egen fullverdiforsikring fra overtakelsesdato.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal sentrum, kjør mot Myra. Ta til høyre ved skiltet Romstølen. Følg deretter veien mot venstre i første kryss etter innkjørsel til leilighetsbygget.. Ta deretter til høyre når veien deler seg igjen, og videre opp mot høyre i den nyeste delen av feltet. Ta av 2. avkjørsel til venstre, og følg veien inn til endes.

Beliggenhet

Boligene vil bli bygget på en attraktiv solrik tomt på Myra, landlig med likevel sentralt med kort vei til Harebakken kjøpesenter og Stoa handelsområde. På Myra finner du barneskole, videregående skole, idrettsanlegg og Sør Amfi. Kort vei til Arendal sentrum. Populær badeplass med sandtrand i Sørsvann.

Meget barnevennlig område, og med flotte turområder i nærområdet.

Tomt

Areal: 1 034 kvm, Eierform: Fellestomt Tomten seksjoneres med eksklusivt bruksareal til hver enhet. Se eget seksjoneringskart. Tomten deles mellom husene, og det vil bli felles innkjørsel.

Tomten leveres med gruset innkjørsel og stedlige masser i hageareal. Nedre nivå av tomten bygges opp med utvendige betongelementer og tilbakefylles. Det er medregnet netting gjerde på toppen av murene.  Det er ikke medregnet underlag for toppdekke eller toppdekke (asfalt, stein m.m)

Parkering

Garasje, samt utendørs parkering i oppkjørsel.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse, og tilhører reguleringsplan Del av Romstølen, felt B3, datert 17.06.2004. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttes offentlig vann og avløp.
Privat vei. Utgifter til vedlikehold og brøyting må påregnes.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Dagboknr. 1905/900114-1/36 tinglyst 27.04.1905. Elektriske kraftlinjer. Rettighetshaver Arendal kom. elektrisitetsverk
Overført fra: 4203-38/274
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr. 1905/900115-1/36 tinglyst 27.04.1905. Elektriske kraftlinjer. Rettighetshaver Arendal kom. elektrisitetsverk ekspropriasjon.
Overført fra: 4203-38/274
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr. 1910/900120-1/36 tinglyst 08.08.1910. Erklæring/avtale. Forlik
Overført fra: 4203-38/274
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr. 1923/900192-1/36 tinglyst 08.01.1923. Elektriske kraftlinjer. Rettighetshaver Aust-Agder Kraftverk
Overført fra: 4203-38/274
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr. 1976/1579-2/36 tinglyst 02.03.1976. Rettigheter iflg. skjøte, rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:38 Bnr:120
Bestemmelse om veg. Bestemmelse om vann/kloakkledning.
Overført fra: 4203-38/274
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr. 1977/9503-1/36 tinglyst 29.11.1977. Skjønn. Bestemmelse om veg
Overført fra: 4203-38/274
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr. 1983/3724-1/36 tinglyst 11.05.1983. Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver Aust-Agder Kraftverk
Overført fra: 4203-38/274
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr. 1986/13008-1/36 tinglyst 04.12.1986. Rettigheter iflg. skjøte, rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:38 Bnr:138
Bestemmelse om veg
Overført fra: 4203-38/274
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr. 1986/13009-2/36 tinglyst 04.12.1986. Rettigheter iflg. skjøte, rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:38 Bnr:139
Bestemmelse om veg
Overført fra: 4203-38/274
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr. 1988/3473-1/36 tinglyst 08.04.1988. Elektriske kraftlinjer. Rettighetshaver Aust-Agder Kraftverk
Overført fra: 4203-38/274
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr. 1998/596-3/36 tinglyst 26.01.1998. Bestemmelse om veg, rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:38 Bnr:189
Overført fra: 4203-38/274
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr. 1998/8749-2/36 tinglyst 12.11.1998. Bestemmelse om veg, rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:38 Bnr:190
Overført fra: 4203-38/274
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr. 1998/8749-3/36 tinglyst 12.11.1998. Bestemmelse om veg, rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:38 Bnr:46
Overført fra: 4203-38/274
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr. 2000/1956-2/36 tinglyst 10.03.2000. Bestemmelse om veg, rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:38 Bnr:46
Overført fra: 4203-38/274
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr. 2004/10967-1/36 tinglyst 14.12.2004. Elektriske kraftlinjer. Rettighetshaver AGDER ENERGI NETT AS
Overført fra: 4203-38/274
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr. 2015/838086-1/200 tinglyst 14.09.2015. Bestemmelse om parkering, rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:38 Bnr:46
Bestemmelse om rett til biloppstillingsplass
Overført fra: 4203-38/274
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr. 2021/385147-1/200 tinglyst 06.04.2021. Bestemmelse om vann/kloakk, rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:38 Bnr:281, rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:38 Bnr:282, rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:38 Bnr:283
Overført fra: 4203-38/274
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr. 2021/385147-2/200 tinglyst 06.04.2021. Bestemmelse om veg, rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:38 Bnr:281, rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:38 Bnr:282, rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:38 Bnr:283
Overført fra: 4203-38/274
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr. 2021/530779-1/200 tinglyst 05.05.2021. Bestemmelse om vann/kloakk, rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:38 Bnr:284, rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:38 Bnr:285
Overført fra: 4203-38/274
Gjelder denne registerenheten med flere

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).

Konsesjon

Nei  Det er ikke boplikt i Arendal kommune. Kjøp av eiendommen er ikke konsesjonspliktig.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

4 300 000,- (NB: prisen er fast) Omkostninger 20 000,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 800 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 21 170,- (Omkostninger totalt) 4 321 170,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkl. omkostninger innbetales innen overtakelse.

Offentlige avgifter

Ikke fastsatt p.t. Det vil bli montert vannmåler, og vann- og avløpsgebyr vil variere i hht. forbruk.

Eiendomsskatt

Ikke fastsatt p.t. For opplysninger om eiendomsskatt henvises til Arendal kommune.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger som eies). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, http://www.skatteetaten.no

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Romstølen 56 - bolig 1, Gnr. 38 Bnr. 288 i Arendal kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Kjøpekontrakter

Sørmeglerens standard kjøpekontrakt vil bli benyttet  ved salget.

Tilvalg / Endringer

Selger vil - før innredningsarbeidene starter - innkalle til endringsmøter, hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom utførende entreprenører og kjøper, slik at avtaler og fakturering gjøres direkte. Selger tar ingen påslag ved slike endringer.

Selgers rett til endringer

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser, samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Forbehold om realisering

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte enheter.

Visning

Etter avtale med megler på 40 40 80 21.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-23-0278

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-23-0278. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Tor Jan Endresen, tlf. 40 40 80 21

Vederlag

Grunnpakke markedsføring (Kr.10 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 4 300 000,-) (Kr.40 000) Totalt kr. (Kr.51 485)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Produktnr: 3073903