Arendal Nord

Rømmekollen 12

Prisantydning
2 790 000 kr
Omkostninger
86 220 kr
Totalpris
2 876 220 kr
Formuesverdi
762 913 kr
Formuesverdi sekundær
2 746 486 kr
Kommunale avgifter
24 710 kr / år
Byggeår
1943
P-rom
150 ㎡
Bruksareal
196 ㎡
Tomteareal
488 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Påkostet enebolig beliggende høyt og fritt med gode solforhold og utsikt - sentralt og familievennlig!

Om eiendommen

Innhold

1. etg.: Vindfang, trappegang, toalettrom, vaskerom, kjøkken og stue.
Loftsetasje: Loftstue, bad og 4 soverom.
Underetasje: 3 romslige boder.

Standard

1. etg.: Vindfang med fliser på gulv og praktisk adkomst til toalettrom. Toalettrommet har fliser på gulv, malt panel på vegger, wc og servant. Videre kommer vi inn i hallen med gode oppbevaringsmuligheter, her er det også fliser på gulv og panel på vegger. Fra hallen har du adkomst til de fleste rom. Romslig vaskerom med opplegg til vaskemaskin, utslagskum og dusj, her er det fliser på gulv og malt panel på vegger. Stor stue med flere soner og god plass til flere sittegrupper. I stuen har man en vedovn for både varme og hygge, ny varmepumpe og utgang til en herlig sydvestvendt terrasse med gode solforhold, fritt utsyn og lite innsyn. Spisestue i fin tilknyttning til kjøkkenet med store vindusflater som slipper inn godt med naturlig lys. Lekkert kjøkken fra 2021 med sorte profilerte fronter ,lys laminat benkeplate og integrerte hvitevarer. Her er det godt med skap- og benkeplass. I stue, spisetue og kjøkken er det lagt nytt tidløst laminatgulv og tapserte/ malt vegger. 

Loftsetasje: Romslig bad med vegghengt toalett, servant i innredning og dusj i badekar. Her er det belegg på gulv og våtromsplater på vegger. I loftsetasjen er det fire gode soverom, alle med god plass til oppbevaring og loftstue. Her er det parkett/laminat/belegg på gulver og malt panel/ tapet på vegger.

Underetasje: 3 romslige boder.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 150 kvm, Bruksareal: 196 kvm Sekundærrom: 46kvm.
Bra. pr. etasje.: Underetasje 46m²  - 1. etg. 82m²  - loftsetasje 68m².
P-rom inkl: 1. etg: Stue, Kjøkken, Gang, Trapperom, Vindfang, Toalettrom, Vaskerom. Loftsetasje: Stue, 4 soverom, Bad.
S-rom inkl.: Boder 3 stk.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk.

I hovedsak er det bruken av rommene ved befaringen som avgjør om rommet defineres som P-rom eller S-rom, men i mange tilfeller må
takstmannen la sitt skjønn overstyre hovedregelen. Dette betyr at rommene kan defineres som P-rom eller S-som selv om de er i strid med
byggeforskriften. Arealet i denne boligen er vanskelig eller umulig å måle opp helt nøyaktig på grunn av utforming/innredning av
rom/bygningskonstruksjoner. Arealet er fastsatt omtrentlig og skjønnsmessig.
Loftsetasje der deler ikke målbart pga. skråvegger.
Enkle boder under veranda er ikke tatt med i arealet.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1943 i følge Arendal kommune.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens Christian Edvardsen den 22.02.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enebolig fra 1943. Det er ikke anlagt snøfangere på hele boligen som anbefales utfra sikkerhetshensyn. Eier opplyser om fått byttet ut kledning på langvegger og nederste del av ytterveggene til kjøkken, synlig manglende klemlist på nederste del av vindtetting der kuldebro kan oppstå.
Tretrapp med synlig skader og manglende rekkverk. Forstøtningsmur med manglende rekkverk. Takkonstruksjon der kondensering ble registrert på synlig plast i undergurt, borrebilleangrep, manglende lufting, skjevheter i konstruksjonen. Rom under terreng der fuktproblematikk ble registrert, må
sees i sammenheng med manglende fuktsikring/drenering/isolering av utvendig tilbakefylt grunnmur. Krypkjeller under kjøkken del som ikke er tilgang til, konstruksjonen vurderes som en risikokonstruksjon med høy skadefrekvens. Vaskerom der renovering i sin helhet utfra mangler, alder
vurderes påregnelig. Bad loftsetasje med mangler på fallforhold mot sluk, innfesting av vask. Teknisk anlegg med vannrør, avløp av eldre type og
omlegging innenfor rimelig tid anbefales. Anbefales gjennomgang av det elektriske pga. ikke dokumentasjon på hele anlegger, alder på deler av anlegget. Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold og må leses i sin helhet.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3 Store eller alvorlige avvik:
Utvendig > Utvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk. Skjevheter, Skader i nederste del av trapp ble registrert.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig. Det er påvist indikasjoner på noe
fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall).

Våtrom > Generell > Vaskerom
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Sikringsskap med automatsikringer og skrusikringer.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Røykvarsler og brannslukningsapparat

Tomteforhold > Drenering
Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav.

Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning.

TG2 Avvik som kan kreve tiltak:
Utvendig > Nedløp og beslag
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er avvik: Vindtetting ikke klemt i bunn der kuldebro vil kunne oppstå. Videre behov for overflatebehandling.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Konstruksjonene har skjevheter. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Undertaket er misfarget. Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr. Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen. Synlig borrebille aktivitet. Kondensproblematikk i utildekket plast i undergurt.
Skjevheter i konstruksjonen utfra underdimensjonert takverk.

Utvendig > Vinduer
Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.

Utvendig > Dører
Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Ytterdør eldre type der nedsatt funksjon med tetningslister, noe tregheter ble registrert.

Innvendig > Overflater
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Påregnelig bruksslitasje og opphengsskader. Videre skader/skjevheter der renovering må vurderes individuelt og etter den enkelte referanser.

Innvendig > Radon
Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak.

Innvendig > Pipe og ildsted
Ildfast plate mangler på gulvet under ildstedet. Pipevanger er ikke synlige. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe.
Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.

Innvendig > Krypkjeller
Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. Krypkjeller har ingen adkomstmulighet og derfor ikke nærmere vurdert innvendig.
Fuktskader i kryperom skyldes lange perioder med relativ luftfuktighet (RF) over ca. 80 % og temperaturer over 5-6 °C. Den høye luftfuktigheten
kan være et resultat av manglende fuktsperre mot grunnen og utilstrekkelig ventilasjon. Kryperom som er ventilert med uteluft, får også høy luftfuktighet fordi temperaturen i kryperommet i deler av sommerhalvåret er lavere enn utetemperaturen. De varmetrege massene i bakken i kryperommet holder på kulda, og gjør at temperaturen der stiger saktere enn i utemiljøet. Fuktig, varm luft som trekkes inn i kryperommet på forsommeren, kjøles ned, og da stiger den relative luftfuktigheten.

Innvendig > Innvendige trapper
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad
Det er avvik: Servant står ut fra vegg, servanten er ikke festet til underskap.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad
Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen. Det er i hulltakingen påvist feil utførelse av konstruksjonen. Ingen skade konstatert.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Vaskerom
Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
Det er kun kullfilterventilator på kjøkkenet og heller ikke andre forserte/mekaniske avtrekksløsninger fra kokesonen.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom
Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser. Riss og sprekker oppstår når betongen utsettes for en strekkbelastning som er større enn strekkapasiteten.
Riss og sprekker kan føre til at nedbrytende stoffer som karbondioksid, klorider, kjemikalier og vann lettere trenger inn i betongen. Disse stoffene bidrar til en akselererende nedbrytning. I tillegg kan de føre til lekkasje av gasser og væsker gjennom betongtverrsnittet.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på utvendige vannledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Pkt. 2: Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Totalrenovering av bad oppe i 2010, og legging av våtromsbelegg/tapet i dusjnisje på vaskerom. Arbeid utført av Kåre Christensen AS, Halvorsen bad.
Pkt. 2.1: Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet: Alt ble revet ut og lagt på nytt med nye varmekabler. Liste over utstyr som ble brukt ligger vedlagt.
Pkt. 4: Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Nye VA ledninger frem til yttervegg, etter pålegg fra kommunen ved fornying av VA anlegget i området i 2015. Arbeid utført av Olav Lindstøl AS.
Pkt. 5: Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller: Uinnredet kjeller, gulvmalingen har skallet litt av i det innerste hjørnet i kjellerrommet under kjøkkenet.
Pkt. 6: Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade: Liten lekkasje i taket over utstikket i gangen. Hele taket på den siden ble renovert av Bjarne Tveit Tømrer AS. Ingen lekkasjer etter det.
Pkt. 9: Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende: Det var tilfelle av skadedyr før renovering. Nå er det musebånd langs veggene og jeg har ikke merket noe etter renoveringen.
Pkt. 11: Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon): Ja, kun av faglært
Beskrivelse: Bytting av det elektriske i tre soverom (2012-2014), bad (2010), stue og kjøkken (2021) samt noe i et av kjellerrommene (2015). Installasjon av varmepumpe med tilhørende kurs 2023. Installasjon av AMS-måler (2017). Denne er det samsvarserklæring for. Arbeid utført av Richard Andersen Elektro AS, Stoa Elektronikk, Oneco Sør AS.
Pkt. 16: Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Byttet hele taket (2012 og 2016), byttet alt på de to store veggene (2015), bygd inn en veranda til soverom (2012), byttet nederste del av ytterveggene til kjøkkenet (2021). Arbeid utført av Stolt Bygg AS, Bjarne Tveit Tømrer AS, Byggmester Frode Fossnes, GH Bygg og Stillasutleie AS.
Pkt. 18: Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen: Bygget veranda om til soverom i 2012.
Pkt. 18.1: Er innredning/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene: Omsøkt om godkjent av kommunen i tillatelse datert 24.10.2012, saksref. 2012/2748.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Kjør fra Arendal sentrum og opp Vestregate, ta til høyre inn i tunnellen og siste avkjørsel i rundkjøringen - ta første til høyre i neste rundkjøring. Ta til høyre like før Baptistkirken på toppen av Engekjærbakken. Når du kommer til ett veikryss ta opp til venstre mot Melkedammen. Kjør så videre oppover og ta inn andre vei til høyre ved skilt Rømmekollen. Huset ligger nesten ytterst på pynten og vil være skiltet ved visning - Velkommen!

Beliggenhet

Veletablert boligfelt kun 2,4 km fra Arendal Sentrum. Barnevennlig område med kort vei til skole og barnehager. Nydelige naturområder i nærheten med lysløype, flere turstier og sykkelstier. Huset ligger på en høyde med nydelig utsikt mot sjøen og Torungen. Mye sol og fin veranda hvor denne solen kan nytes sammen med utsikten. Etablert boligområde med hovedsakelig eneboliger og rekkehus i nærområdet.. Gaten har ikke gjennomgangstrafikk og er trygg for barn.

Tomt

Areal: 488 kvm, Eierform: Eiet tomt Eiendommen byr på en pent opparbeidet tomt, høyt og fritt i terrenget. Her er det store terrasse og plenområder som innbyr til lek og sosialt samvær. Boligen ligger i en blindvei uten gjennomgangstrafikk.

Parkering

Biloppstillingsplass på asfaltert gårdstun.
Naboen har innkjørselsrett til egen eiendom.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 24.10.2012. Ferdigattesten gjelder "Bygge inn eksisterende veranda til soverom". At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse, tilhører reguleringsplan Melkedammen, datert 23.04.1970. Arealplanid: 2116r2. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
Arendal kommune vil pålegge alle abonnenter å installere vannmåler i løpet av de neste årene.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
1940/56-2/36  Bestemmelse om veg  
 27.01.1940 
Bestemmelse om vannledning samt brønn.
Gjelder denne registerenheten med flere

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
1940/56-3/36  Best. om vann/kloakkledn.  
 27.01.1940 
rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:507 Bnr:623  
Bestemmelse om veg

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 790 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 69 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 790 000,-)) 86 220,- (Omkostninger totalt) 2 876 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 24 710,14 pr. år

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 5.691,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 762 913,- for år 2021. Sekundær: Kr. 2 746 486,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Rømmekollen 12, Gnr. 507 Bnr. 623 i Arendal kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/ kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp, oppvaskmaskin og kombinert micro/stekeovn.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 45 20 63 60.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-23-0044

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-23-0044. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Rune Narten, tlf. 40 40 80 26

Vederlag

Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 790 000,-) (Kr.55 800) Tilrettelegging (Kr.14 900) Grunnpakke markedsføring inkl. avisannonse (Kr.9 900) Totalt kr. (Kr.91 085)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3068898