Risør

Risør Platå

Prisantydning
3 490 000 kr - 7 290 000 kr
P-rom
75 - 143 m2
Antall soverom
2 - 3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig
Bolig Soverom Etg. P-rom BRA Totalpris
B1 3 124 ㎡ 127 ㎡ 5 328 670 kr
B2 3 124 ㎡ 127 ㎡ 5 228 670 kr
B3 3 124 ㎡ 127 ㎡ 5 228 670 kr
B4 3 124 ㎡ 127 ㎡ 5 228 670 kr
B5 3 124 ㎡ 127 ㎡ 5 628 670 kr
B6 3 124 ㎡ 127 ㎡ 5 428 670 kr
B7 3 124 ㎡ 127 ㎡ 5 828 670 kr
A8 3 143 ㎡ 150 ㎡ 7 011 170 kr
A9 3 143 ㎡ 150 ㎡ 7 311 170 kr
A10 3 143 ㎡ 150 ㎡ 7 011 170 kr
A11 3 143 ㎡ 150 ㎡ 6 811 170 kr
A12 3 143 ㎡ 150 ㎡ 6 611 170 kr
C13 3 1. 80 ㎡ 85 ㎡ 3 703 670 kr
C14 3 1. 80 ㎡ 85 ㎡ 3 603 670 kr
C15 2 2. 75 ㎡ 81 ㎡ 3 803 670 kr
C16 2 2. 75 ㎡ 81 ㎡ 3 803 670 kr
C17 3 1. 80 ㎡ 85 ㎡ 3 503 670 kr
C18 3 1. 80 ㎡ 85 ㎡ 3 503 670 kr
C19 2 2. 75 ㎡ 81 ㎡ 3 503 670 kr
C20 2 2. 75 ㎡ 81 ㎡ 3 603 670 kr
C21 3 1. 80 ㎡ 85 ㎡ 3 703 670 kr
C22 3 1. 80 ㎡ 85 ㎡ 3 603 670 kr
C23 2 2. 75 ㎡ 81 ㎡ 3 603 670 kr
C24 2 2. 75 ㎡ 81 ㎡ 3 503 670 kr

Oversikt

Om eiendommen

Prosjekterte leiligheter, eneboliger i kjede og frittliggende eneboliger

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

Prosjektet består av 3 firemannsboliger, 7 eneboliger i kjede og 5 eneboliger.

Prosjektet vil bli organisert som et eierseksjons-sameie for leilighetene, og for eneboligene i kjede, hvor hver eiendom vil få tildelt eget seksjonsnummer ved seksjonering. Frittliggende eneboliger vil få egne gnr. og bnr. ved fradeling.

Innhold

Se plantegninger for de enkelte boligene

Standard

Alle boligene leveres ferdig klar til innflytting. Se byggebeskrivelse og romskjema vedlagt i salgsoppgaven for beskrivelse av standardleveranse for de forskjellige boligtypene..

Ferdigstillelse

Ferdigstillelse/innflytting vil være ca. 12 mnd. fra datoen Selger melder som oppstartstidspunkt/byggestart. Oppstart forutsetter at alle forbehold om realisering er avklart innen fristen ovenfor. Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt innflyttingspunkt tilsvarende.

Siste frist for overtagelse av 4-mannsboligene er 4. kvartal 2024, forutsatt at prosjektet besluttes gjennomført. Overtagelse kan skje inntil 4 måneder før denne fristen. Senest 3 måneder før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesforretning. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at Kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Boligene overleveres i bygge-rengjort stand. I nyoppførte bygninger må det forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter:
Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr.

Ved besøk på byggeplass før overtakelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt. Boligen kan benyttes som visningsbolig inntil overlevering.

Forsikring

Byggene vil være forsikret frem til overtakelse. Sameiet tegner fullverdiforsikring fra overtakelse for leilighetene. Eneboliger tegner egen fullverdiforsikring. Kjøper forsikrer eget innbo.

Beliggenhet

Adkomst

Fra E-18 svinger man av til Risør, og følger veien ned mot sentrum. Ved Frydendal kirke svinger man til høyre inn på Grønningenveien mot skolen og idrettsanlegget.  Følg veien rett frem gjennom rundkjøringen, Caspersens vei. Sving til venstre når du kommer til Ørneveien og følg veien. Når veien går over i Oterlia, følger man veien ned bakken, forbi første avkjørsel til venstre, inn i Hjortesvingen. Sving inn til venstre i enden av veien, og deretter forbi 1. avkjørsel til høyre. Du får da tomten som skal bebygges på høyre hånd.

Beliggenhet

Risør Platå har en perfekt beliggenhet for deg som ønsker å kombinere det beste fra land og sjø. I tillegg til den fantastiske utsikten, er det kort vei til alle de flotte aktivitetene Risør har å tilby. Ta en tur langs den pittoreske kyststien, eller hva med en joggetur i en av de mange flotte skogsstiene i området. Nyt en dag på en av Risørs vakre strender, eller dra ut på båttur for å utforske Risørs magiske skjærgård. Du vil aldri kjede deg her!
Med et bredt utvalg av restauranter, kafeer og butikker i nærheten, kan du nyte alt byen har å tilby, samtidig som du har mulighet til å trekke deg tilbake til ditt eget private paradis ved havet.
For de som har barn er det kort vei til både barne- og ungdomsskole, videregående skoler samt idrettsanlegg og fotballbaner. Det gjør det enkelt og forutsigbart for både barn og voksne som vil oppleve at de beveger seg i trygge omgivelser med korte avstander.

Vi har tro på at Risør Platå er en drømmeplass for deg som ønsker å våkne opp til en flott utsikt og en idyllisk, harmonisk livsstil.

Ta kontakt i dag for å sikre deg din egen plass på dette vakre stedet ved havet.

Tomt

Eierform: Eiet tomt Tomten leveres ferdig opparbeidet med beplantning, asfaltert vei og grusede innkjørsler. Se utomhusplan for detaljer.

Parkering

Leiligheter vil få tildelt egen carport i rekke. Eneboligene i kjede og de frittligggende eneboligene vil ha egen carport, samt parkering på egen grunn. Gjesteparkering på sameiets felles grunn.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til konsentrert småhusbebyggelse og frittliggende småhusbebyggelse, og tilhører reguleringsplan for Oterlia, datert 26.03.2009, se vedlegg. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige plan hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om. Selger er ikke kjent med andre planer.

Vei / Vann / Avløp

Boligene tilkobles offentlig vei, vann og kloakk. Privat vei på samiets grunn.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Ingen servitutter registrert på eiendommen. Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Grunnboken for eiendommen er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp.

Det er pliktig medlemskap i Oterlia 2 vel, avgift p.t. kr. 300,- pr. hustand.

Utleie

Boligene har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).
Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter, og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Konsesjon

Det er for tiden nedsatt konsesjonsgrense i Risør, og boligene er regulert til helårsbolig. Kjøper må signere egenerklæring om konsesjonsfrihet og der erklære at eiendommen vil bli benyttet til helårsbolig. Boplikten er ikke personlig. Risør kommune har nylig besluttet at boplikten skal opphøre.

Usolgte leiligheter

Selger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi.
Tomteverdi og dokumentavgift fordeles etter følgende oppsett for boligene:

Eneboliger i kjede kr. 800 000,-
Frittliggende eneboliger kr. 1 500 000,-
Leiligheter kr. 500 000,-

Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 585,- Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 585,-

Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

10% av kjøpesummen innbetales som forskudd 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Restbeløp innskudd/egenkapital samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.

Dersom Selger ønsker det, kan han stille garanti iht. bustadoppføringslovas § 47 for det til enhver tid innbetalte beløp. Forskuddet tilfaller Selger fra det tidspunkt § 47 er stilt.

Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg

Offentlige avgifter

Ikke fastsatt p.t. Se https://www.risor.kommune.no/tjenester/naring-bevilling-skatt-betaling-jord-og-skogbruk/faktura-skatt-og-gebyrer/kommunale-eiendomsgebyr/betaling-av-eiendomsgebyr/ for kommunale avgifter og gebyrer. For renovasjonsgebyrer, se rta.no/gebyr-risor

Eiendomsskatt

Ikke fastsatt p.t. I Risør kommune gjelder følgende beregningsgrunnlag: Generell skattesats settes til 4 promille (esktl § 13). For utskrivning av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet (esktl §8 C-1).

Faste løpende kostnader

Felleskostnader:
Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker. Driftskostnader kjeller vil bli fordelt mellom brukerne.

Felleskostnadene utgjør ca. kr. 20,- pr. kvm BRA pr. mnd. Budsjett over felleskostnader kan fås ved henvendelse til megler. Det gjøres oppmerksom på at dette er ett utkast og kan, dersom sameiet ønsker det, endres på flere punkter.

Felleskostnader kan bla. dekke kommunale avgifter, renovasjon, forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, snørydding og andre driftskostnader. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi.

Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Risør kommune for nærmere info.

Beløpet inkluderer ikke abonnement til tv, brebånd og telefoni. Det legges opp til at sameiet (ev at utbygger gjør en avtale som gjelder fra innflytting) inngår felles avtale om levering av tv- og internett tjenester med A-fiber/Altibox som har lagt fiber i området.

Selgeren vil engasjere forretningsfører for sameiet før overtakelsen. Forretningsfører vil innkalle sameierne til et konstituerende sameiermøte med valg av nytt styre, samt vedtakelse av budsjett og vedtekter før boligene er ferdigstilt/overtatt. Kostnader knyttet til konstituerende møte og forretningsførsel vil belastes sameiet.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger som eies). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, http://www.skatteetaten.no

Øvrige mulige kostnader

Det er pliktig medlemskap i Oterlia 2 vel, avgift p.t. kr. 300,- pr. hustand.

Gebyr ved videresalg

Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra Selger på kr. 20.000,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren. I tillegg kommer eventuelle utgifter ved bruk av megler, som f.eks. meglerprovisjon og gebyrer.

Videresalg kan ikke gjøres uten Selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Det er kun mulig å samtykke til videresalg av opprinnelig avtale, dersom opprinnelig kjøper er forbruker og har kjøpt boligen for selv å bo der eller til noen i sin familie. Slikt videresalg skjer ved transport av kontrakten, og ervervet vil kunne tinglyses direkte til tredjemann. For at Selger skal godta slik transport må man benytte Selgers "Avtale om transport av kjøpekontrakt" som fås hos selger. Transport av kontrakt godkjennes ikke de siste 6 uker før overtagelse.

For øvrige videresalg (videresalg fra næringsdrivende eller fra forbruker på spekulasjon) kan ikke kontraktsposisjonen selges, jfr. bufl. § 1b.

Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra Kjøpers side etter bud/aksept, vil det påløpe et administrasjonsgebyr på kr. 8 000,- inkl. mva. som innbetales til meglers driftskonto etter påkrav fra megler. Eventuell endring krever Selgers forutgående samtykke.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Risør Platå, Gnr. 14 Bnr. 643 i Risør kommune.

Boligtype

Frittliggende eneboliger, eneboliger i kjede og selveierleiligheter

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Kjøpekontrakter

Avtale om kjøp forutsettes inngått ved bruk av kjøpetilbudsskjema og påfølgende inngåelse av selgers standard kjøpekontrakt.

Tilvalg / Endringer

Innen gitte frister vil tilvalg og endringer være mulig etter nærmere avtale med utbygger/entreprenør. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel, eller endring av fasader. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene.

Alle meldinger skal være Selger i hende senest ved de tidsfrister som fastlegges av Selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan. Administrasjonspåslag til utbygger/entreprenør må påregnes for endringer/tilvalg.

Selgers rett til endringer

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Forbehold om realisering

Selger tar følgende forbehold for realisering av prosjektet: Minimum 10% av prosjektets totale verdi må forhåndsselges før oppstart grunnarbeid, byggelån innvilges og igangsettingstillatelse må foreligge i tråd med forutsetningene beskrevet i salgsoppgaven. Det tas forbehold om at 50% av leilighetene i hvert bygg selges før oppstart. Selger tar også forbehold om at styrende organer hos selger godkjenner og beslutter byggestart.

Forbeholdene skal være avklart av Selger innen 6 måneder etter avtaleinngåelse. Dersom ikke overnevnte forbehold er avklart innen denne fristen kan Selger velge å ikke realisere prosjektet.

Visning

.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Ferdigstillelse/innflytting vil være ca. 12 mnd. fra datoen Selger melder som oppstartstidspunkt/byggestart. Oppstart forutsetter at alle forbehold om realisering er avklart innen fristen ovenfor. Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt innflyttingspunkt tilsvarende.

Siste frist for overtagelse av 4-mannsboligene er 4. kvartal 2024, forutsatt at prosjektet besluttes gjennomført. Overtagelse kan skje inntil 4 måneder før denne fristen. Senest 3 måneder før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesforretning. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at Kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes Kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som Kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.
Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-22-9010

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-22-9010. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Arild Aasen, tlf. 97 58 67 30

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Finn.no - samleannonser for nybygg

Finn.no: Prosjektets beskrivelse

Prosjektet består av 3 firemannsboliger, 7 eneboliger i rekke og 5 eneboliger.

Prosjektet vil bli organisert som et eierseksjons-sameie for leilighetene, og for eneboligene i kjede, hvor hver eiendom vil få tildelt eget seksjonsnummer ved seksjonering. Frittliggende eneboliger vil få egne gnr. og bnr. ved fradeling.

Boligene vil bli oppført på adressen Hjortesvingen 1-22, 4956 Risør. Boligene kan få tildelt ny adresse når bygningene er ferdig oppført.

Finn.no: Prosjektets ferdigstillelse

Ferdigstillelse/innflytting vil være ca. 12 mnd. fra datoen Selger melder som oppstartstidspunkt/byggestart. Oppstart forutsetter at alle forbehold om realisering er avklart innen fristen ovenfor. Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt innflyttingspunkt tilsvarende.

Siste frist for overtagelse av 4-mannsboligene er 4. kvartal 2024, forutsatt at prosjektet besluttes gjennomført. Overtagelse kan skje inntil 4 måneder før denne fristen. Senest 3 måneder før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesforretning. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at Kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse.

Finn.no: Prosjektets fremgang

Salgsstart

Finn.no: Prosjektets fasiliteter (nøkkelord/fritekst)

Arkitekttegnede boliger med utsikt og sol fra morgen til kveld! Velkommen til Risør Platå, et nytt, solrikt, og arkitekttegnet boligfelt med nærhet til urørt natur og fantastisk havutsikt. Her finner du eneboliger og leiligheter i unike omgivelser i vakre Risør.

Risør Platå har en perfekt beliggenhet for deg som ønsker å kombinere det beste fra land og sjø. I tillegg til den fantastiske utsikten, er det kort vei til alle de flotte aktivitetene Risør har å tilby.

Ta en tur langs den pittoreske kyststien, eller hva med en joggetur i en av de mange flotte skogsstiene i området. Nyt en dag på en av Risørs vakre strender, eller dra ut på båttur for å utforske Risørs magiske skjærgård.

Med et bredt utvalg av restauranter, kafeer og butikker i nærheten, kan du nyte alt byen har å tilby, samtidig som du har mulighet til å trekke deg tilbake til ditt eget private paradis ved havet.

For de som har barn er det kort vei til både barne- og ungdomsskole, videregående skoler samt idrettsanlegg og fotballbaner. Det gjør det enkelt og forutsigbart for både barn og voksne som vil oppleve at de beveger seg i trygge omgivelser med korte avstander.

Vi har tro på at Risør Platå er en drømmeplass for deg som ønsker å våkne opp til en flott utsikt og en idyllisk, harmonisk livsstil. Ta kontakt i dag for å sikre deg din egen plass på dette vakre stedet ved havet.
Varenummer: 3064051