Nodeland/Rismyr

Rismyrvegen 55

Prisantydning
3 890 000 kr
Omkostninger
114 250 kr
Totalpris
4 004 250 kr
Formuesverdi
942 526 kr
Formuesverdi sekundær
3 581 600 kr
Byggeår
1970
Internt bruksareal (BRA‑i)
346 ㎡
Bruksareal
346 ㎡
Tomteareal
1 088 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
4
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Nyhet - Påmeldingsvisning 22/5! Stor innholdsrik enebolig med mange muligheter. Stor dobbelgarasje + garasje i rekke.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Boligen er svært innholdsrik med noen halvplan og har følgende planløsning:
1. etasje: Stor stue m/ utgang veranda, 2 soverom, bod/soverom/garderobe, gang, kjøkken/spisestue, bad/wc, kontorrom.
U.etasje: Hagestue m/ boblebad, barløsning, badstu (defekt badstuovn), peisestue, gang, separat toalett, hobbyrom, bod m/ dør ut, vindfang, gang, vaskerom, matbod og bod, hovedsoverom, dusjbad/wc.

I tillegg følger lagringsloft.

Oppvarming

Elektrisk. To varmepumper (2 innedeler og 2 utedeler). Vedovn og murt peis i stue. Murt peis m/ innsats i peisestue.
Varmekabler nede i hagestue, wc, gang og dusjbad/wc.

Beliggenhet

Adkomst

Se kartbeskrivelse på finn.no.

Parkering

Nyere stor dobbelgarasje samt enkel garasje i rekke rett ved.
Biloppstillingsplasser på egen grunn.

Beliggenhet

Boligen har en populær og rolig barnevennlig beliggenhet på Rismyr nær kommunedelssenteret Nodeland og rett ved Porsmyr.

Det er kort vei til butikker, bensinstasjon, rådhus, skoler og barnehager m.v.

God tog- og bussforbindelse til Kristiansand fra Nodeland stasjon.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig). Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 15.01.1970. Brukstillatelsen gjelder enebolig.

Det foreligger godkjenning for oppføring av tilbygg, datert 07.11.1984. Tilbygget er ca. 85 kvm med kjelleretg. I underetg. skal det være basseng.
Det foreligger byggetillatelse for oppføring av grunnmur, datert 30.05.1985.
Det foreligger godkjenning for korrigerte tegninger for tilbygg datert 25.03.1985
Det foreligger godkjenning for omdisponering av garasje, datert 09.02.1978.
Det foreligger godkjenning for endring om fasade, datert 16.09.1976. Gjelder innsetting av 2 stk. vinduer i stedet for garasjeport.
Det foreligger godkjenning for tilbygg på eksisterende garasje, datert 06.09.2018.
Det foreligger ferdigattest for tilbygg garasje, datert 29.06.2021.

Deler av bygg ligger på grensen til naboeiendom gnr. 578 bnr. 186 og gnr. 578 bnr. 13.

Det er påvist avvik i forhold til takhøyde og dagslysflate da det er lav takhøyde og ingen vinduer i bar.

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning. Deler av kjøkken er opprinnelig godkjent som soverom. Rommet er godkjent for varig opphold. I det ene tilbygget er det opprinnelig godkjent to soverom. I dag er det ene soverommet delt opp i 2 soverom og det er satt inn ekstra vindu på det minste soverommet. Tilbygg underetasje som i dag bruks som hhv. bod, wc og soverom er opprinnelig godkjent som hobbyrom. Rommene er ikke godkjent for varig opphold/beboelse. Det foreligger ikke dokumentasjon/tegninger for bar/badstue og tiltakene er trolig ikke byggesøkt kommunen. Rommene er ikke godkjent for varig opphold. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig/friområde , tilhører reguleringsplan for Rismyrområdet, Songdalen kommune, datert 07.07.1965 . På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Deler av eiendommen er avsatt til friområde. Friområde innebærer fri ferdsel for allmenheten og begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, m.m. 

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Heftelser:
30.10.1968 - Dokumentnr: 8434 - Erklæring/avtale. Kommunale rettigheter/påbud i henhold til skjøte/festekontrakt.

18.12.2014 - Dokumentnr: 1115610 - Jordskifte. Jordskiftesak 1000-2013-0003 Greipstad Marnar jordskifterett. Gjelder fastsetting av bruksrettsgrenser. Gjelder denne registerenheten med flere.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter:
Ingen rettigheter registrert på eiendommene.

Info energiklasse

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 97 250,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 114 250,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Eiendomsskatt gnr. 578 bnr. 139: 5 098,-.
Eiendomsskatt gnr. 578 bnr. 187: 306,-. (garasje er benevnt som næring i skatteetaten).
Totalt kr. 5 404,-.

Nøkkelinformasjon

Standard

Boligen framstår godt vedlikehold men oppgradering til dagens standard bør påregnes.
Gulv: Parkett, tepper, flis og laminat.
Vegger: Stort sett malte flater, dels tapet og dels panel.
Himlinger: Takplater.

Kjøkken: Eik skapinnredning m/ avtrekksvifte. Komfyr og oppvaskmaskin medfølger. Utgang til veranda.

Bad 1: Kar, wc og servant.
Bad 2: Dusj, wc, bidet og servant m/ skap.
Separat toalett m/ servant.

To sikringsskap.
Vann/avløp klargjort for evt. hybelkjøkken.
Sector alarm (kjøper må tegne eget abonnement).
Boblebad i hagestue.
Godt med lagringsplass i boligen.
Fiber innlagt.

Selger opplyser at badstuovn er defekt og må skiftes.

Barløsning medfølger.

Tilstandsrapport
Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Andreas Natvig den 01.05.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enebolig bygget 1970, påbygget senere tid. Meget romslig bolig på flott opparbeidet tomt. Like ved ball løkke/lekeplass, kort gåavstand sentrum over gangbro mm. Boligen fremstår godt vedlikeholdt med årene. Noe nyere bygningsdeler, men det meste er eldre årgang, og boligen er moden for modernisering. Det er påpekt merknader pga. alder, avvik kontra dagens krav og standard mm. Om man ikke er bygningskyndig så må dette medtas for å forstå omfang av vedlikehold som kreves med årene. Der det gis tg2 og tg3 så er det gitt en tiltaksbeskrivelse. Dette er takstmannens vurdering, og er på ingen måte fasit på tiltak, men en vurdering utfra fornuft/økonomi, risiko for avvik mm. Kjøper må selv vurdere tiltak. Enkelte bygningsdeler vurderes utfra en nyere byggeforskrift. Dette tilsier at ting kan være bygget riktig utfra byggeår, men at det likevel får et avvik utfra dagens forskrifter. Når man leser rapporten så er det viktig at man leser både beskrivelse, avviks beskrivelse og tiltaks beskrivelse, da får man god oversikt. Det er kun boligen som inngår i rapporten. Garasje/utvendige boder etc. er ikke kontrollert. Garasjer/boder med mer har generelt en enkel byggeskikk og standard. Levetid bygningsdeler er en statistisk variabel, og er ikke "eksakt vitenskap". Dette innebærer at levetider kan variere betydelig ut fra vedlikehold, bruk, sammensetning, og hvor værutsatt bygningsdelen er. Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no. For øvrig må hele rapporten leses og deretter bruke god tid på visning.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
TG3:
Utvendig > Utvendige trapper: Ingen håndløpere på trappene. På den ene er det noe vekst. Hulrom/frostspreng må forventes.

Innvendig > Rom Under Terreng: Det er eldre/manglende dreneringsløsning og på generelt grunnlag er vegger med påforede konstruksjoner risikokonstruksjon da det kan være skjult fukt og råte i bakenforliggende konstruksjoner. Dette fordi det kan være en fuktig murvegg/yttervegg og når man påforer innvendig så vil man ha redusert kontrollmulighet på det reisverk/treverk som er bak veggoverflater som er synlig. Man vil med andre ord ikke alltid kunne avdekke avvik uten videre kontroll bak overflater. Det er utført fuktmåling med noe utslag . Utført i kjellerom, mellom bar og badstue. Dette kan ha sammenheng med snøsmelting i vinter hvor eier opplyste at det kom inn vann i grovgangen.

Innvendig > Innvendige trapper: Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Kun en side på tretrapper, tg2, og ingen sider på flislagt trapp, tg3. Dagens forskrifter tilsier det skal være på begge sider grunnet fallfare mm. Noe høy trinnhøyde på flislagt trapp.

Våtrom > 1 etasje > Bad > Generell: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Våtrom før 1997 får en slik vurdering grunnet enklere krav i byggeforskrifter før 1997. Sådan kan rommet ha en OK bruksverdi men får en dårlig karakter pga alder. Belegg på gulv. Noe lokalt fall mot sluk men ikke ihht dagens krav. Oppkant belegg, løsnet litt ved dørsvillen. Våtromstapet og noe fliser vegger. Badekar, baderomsvask er eldre, noe nyere wc. Lufteventil i tak. Vifte anbefales ved renovering. Eldre støpejernssluk, denne må byttes ved neste renovering.

Våtrom > Underetasje > Boblebad rom > Generell: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Rommet er ikke bygget som er våtrom, dvs med sluk og fuktsikre løsninger mm. Det er kun boblebad her, ingen dusj liknende så fuktbelastning er lav mot gulv. Men rommet regnes som et våtrom siden det er boblekar der og sådan ikke ihht dagens krav. Boblebad fungerer ifølge eier bra.

Våtrom > Underetasje > Bad > Generell: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Våtrom før 1997 får en slik vurdering grunnet enklere krav i byggeforskrifter før 1997. Fliser på gulv. Sluk i dusjsone og tett sokkel inn dit slik at ved evt vannsøl utenfor dusj så vil ikke det ledes til sluken. Ingen nyere membranløsning. Fliser vegger. Krakkelering i overflate, riss i fuger. Vifte. Innredning, bidè, wc og dusjvegger/garnityr.

Våtrom > Underetasje > Vaskerom > Generell: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det er eldre slukløsning og ingen nyere membranløsning lik dagens standard. Det gis derav tg3 pga risiko for svikt. Fliser på gulv. Noe lokalt fall mot sluk i rommet. Murvegger mot yttervegg, synlig røropplegg. Trepanel deler ellers. Ingen nyere membranløsning lik dagens standard. Lufteventil i rommet.

Spesialrom > Underetasje > Toalettrom > Overflater og konstruksjon: Noen fliser har bom (hulrom under). Ingen lufting i rommet som ihht NorskStandard gir tg3 sel om det fungerer med avviket.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold: Det er skaderp å brannslokkingsutstyr eller apparatet er eldre enn 10 år.

TG2:
Utvendig > Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Nyere glasserte takstein fra 2012 ifølge eier,mens undertak er varierende alder, det meste eldre. Eier opplyste at deler av undertak ble byttet 2012 i forbindelse med en utbedring.

Utvendig > Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Varierende årgang. Eldre plastrenner pleier ofte å dryppe litt/være utette i skjøter mm. Dagens forskrifter tilsier at det skal være snøfangere på tak. Snøfangere er nasjonalt krav, så må man selv vurdere utfra geografi om dette ansees kritisk eller ikke. Les kommentar egenerklæring, om beslag lekker/rundt pipe så bør dette utbedres.

Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er byttet enkelte bord her og der, men det meste er eldre årgang. Det er observert enkelte mindre råtepunkter, ellers mer generell alderslitasje. Ved større utskiftning av hele vegger så bør disse etterisoleres, vindtetting, museband, lufting mm ihht dagens standard. Det er idag lite lufting bak kledning som kan medføre bakenforliggende avvik.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: På eldre del av boligen er det tilgang til loft. Det er der OK lufting ned mot gesims av boligen. Noe kondensmerker observert, men ikke mer enn hva ansees normalt utfra alder. På tilbyggsdel er det ingen luke for kontroll av oppbygging. I 2012 så bl denne delen av tak renovert fordi det var lite lufting her, skal sådan være OK men ingen tilgang for kontroll.

Utvendig > Vinduer: Vinduer er generelt eldre, men varierende årgang. Alt fra koblet glass fra byggeår til isolerglass av noe nyere årgang. Trekk/lavere isolasjonsevne må forventes.

Utvendig > Dører: Eldre dører, det må forventes lavere isolasjonsevne kontra dagens standard, trekk vil kunne oppleves. Malingflass/værslitasje i varierende grad, men spesielt eldre. Noe mindre fuktsvelling dør i grovgang. Ved toalett så er det nyere dør hvor dørsvill ligger nedtil terreng, og kan medføre fukt og råte i dørsvill. Det samme gjelder dør til grovgang.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Dagens høydekrav rekkverk er 100cm. Noe rust på vinkler til rekkverk ved kjøkken, og dårlig treverk observert, generelt eldre treverk med alder og værslitasje. Nede ved inngang (mot garasje) er det sprekker i enkelte fliser, trolig frostspreng, som kan utvikle seg videre. Noe sprekk i portal/over trappen til treterrasse. Det er sig/heng i terrasse ved rommet ved boblebad. Noe svalker/ujevnheter beleggningsstein rundt om.

Innvendig > Overflater: Det er utført normale utskiftninger med tiden, men generelt eldre overflater og de fleste vil nok modernisere. Det er stedvis noe mørkere merker på parkett som kan tyde på kapilærsug unnenfra betonggulv.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er utført stikk kontroll av nivåforskjeller spredte steder i boligen, fortrinnsvis i store rom. Noe avvik observert. Stedvis knirk.

Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Man finner nasjonale aktsomhetskart på nett her: https://dsa.no/radon/nasjonalt-aktsomhetskart-for-radon Dette gir kun en indikasjon på konsentrasjon i luften.

Innvendig > Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.

Innvendig > Innvendige dører: Dørene er hovedsakelig eldre og har en varierende funksjon. Enkelte fungerer fint, og enkelte tar litt i dørsvill. Noe bruksmerker.

Våtrom > Underetasje > Vaskerom > Tilliggende konstruksjoner våtrom: Det ble utført overflate søk med fuktindiaktor med utslag. Dette skyldes trolig kapilærsug unnenfra boligen.

Kjøkken > 1 etasje > Kjøkken > Overflater og innredning: Fra 90 tallet med noe normal bruksslitasje, men gjenværende bruksverdi dersom ønskelig. Lekkasjesensor via Sector alarm. Kan med fordel etableres en egen og komfyrvakt.

Kjøkken > 1 etasje > Kjøkken > Avtrekk: Funksjonell men eldre.

Tekniske installasjoner > Vannledninger: Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Varmepumper: Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt.

Tomteforhold > Drenering: Det er drenert nyere tid på baksiden, men trolig ikke på kortside mot terrasse.

Tomteforhold > Terrengforhold: Det er ikke optimale terrengforhold rundt boligen. Man ønsker ideelt sett fall på terreng bort fra bolig slik at regnvann, snøsmelting mm dreneres bort. Man må anta at dette har fungert på et vis i disse årene da det ikke er opplyst om vesentlige forhold, men terreng kunne vært bedre tilrettelagt. Eier opplyste at det kom noe vann inn i grovgang i vinter. Dette tilsier at fall kanskje ikke e roptimalt ved inngang.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger: Trolig vann og avløpsrør fra byggeår mellom bolig og kommunalt nett. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Komfyr/stekeovn/koketopp, fryseboks og oppvaskmaskin.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Heftelser:
30.10.1968 - Dokumentnr: 8434 - Erklæring/avtale. Kommunale rettigheter/påbud i henhold til skjøte/festekontrakt.

18.12.2014 - Dokumentnr: 1115610 - Jordskifte. Jordskiftesak 1000-2013-0003 Greipstad Marnar jordskifterett. Gjelder fastsetting av bruksrettsgrenser. Gjelder denne registerenheten med flere.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter:
Ingen rettigheter registrert på eiendommene.

Info kommunale avgifter

Beløpet inkluderer eiendomsskatt (begge matrikler), feie- og tilsynsavgift, målerleie og gebyr for vann- og avløp.

Renovasjon kommer i tillegg. Beregnet årsbeløp for 2024 er kr. 3 236,-. Gebyret faktureres i forhold til antall tømminger.

Byggemåte

Trevinduer med koblet glass og isolerglass. Balkongdør oppe tredør med enkle glass. Inngangsdør grovgang tredør med isolerglass. Inngangsdør ved toalett tredør med isolerglass. Inngangsdør eldre del tredør med enkle glass. Terrasse er flislagt dekke ved kjøkken og terrassebord ved stue oppe. Etasjeskille i tre.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

2. Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja, utført av faglært og ufaglært. Faglært elektriker og rørlegger. Selvgjort ufaglært snekker og flislegging. Firma som utførte arbeidet var rørlegger Tronstad og eletriker Klevmo. Har ikke dokumentasjon på arbeidet.

3. Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt eller utettheter? Ja, det har kun vært små lekkasjer fra pipebeslag tak. Disse er skiftet med en gang lekkasje oppstår uten noen skader.

4. Er det uført arbeid på tak, yttervegg, vindu, terrasse eller annen fasade? Ja, utført av faglært. I 2012 ble tak på tilbygg åpnet da det ikke var avlufting, feil utført under bygging i 1988. Feit utbedret. Siden har alt fungert fint. God utlufting på tak. Firma som utførte arbeidet var Byggmester Nesland Bygg, Svalåsveien 166 Nodeland. Har dokumentasjon på arbeidet.

6. Er det observert vann eller fukt i kjeller, krypkjeller eller underetasje? Ja, det har vært litt kondens i kjeller vaskerom og mat/fryserom.

9. Er det utført arbeid eller kontroll på det elektriske anlegget? Ja, utført av faglært. Tilsyn Agder Energi 20.05.2019, kontroll godkjent 16.08.2019. Firma som utførte arbeidet var Elektrotema, Kristiansand S. Har dokumentasjon på arbeidet.

13. Kjenner du til om det er eller har vært nedgravd oljetank på eiendommen? Ja, oljetank og oljefyr er fjernet.

14. Har det vært feil på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg? Nei, varmepumpe skiftet 2 stk.

15. Er det utført arbeid på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg? Ja, utført av faglært. Skiftet varmepumpe i 2012 og 2009. Firma som utførte arbeidet var Pedersens Klimakonfort AS, Fridtjof Nansensvei 34, 4514 Mandal. Har ikke dokumentasjon på arbeidet.

16. Er det tegn på setningsskader? Nei, terrasse på bakkenivå har litt skjevhet.

17. Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe? Nei, kontroll av peis. Vedovn. Pipe den 30.03.2000. Ikke funnet feil eller mangler. Kontrollør feievesenet. Har dokumentasjon.

24. Har du bygd eller gjort om kjeller, loft eller annet rom til boligrom? Ja, utført av faglært. Huset ble påbygd i 1988. Firma som utførte arbeidet var Byggmester Slotte. Nodeland. Han er nå pensjonist. Har ikke dokumentasjon på arbeidet. Har fått innvilget tillatelse fra kommunen på ombyggingen.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Visning

onsdag 22. mai
kl. 17:00-18:00
Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!
Produktnummer: 1964C377-9A0E-4E9E-B983-34268B01DDF6