Kristiansand

Ringlebekkveien 4

Prisantydning
4 250 000 kr - 6 980 000 kr
Antall soverom
2 - 3
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
- Ukjent -
Enhet Soverom Etasje P-rom BRA Totalpris
H0101 2 1. 61 ㎡ 4 271 345 kr
H0301 3 3. 91 ㎡ 91 ㎡ 6 102 590 kr
H0302 3 3. 95 ㎡ 95 ㎡ 6 803 170 kr
H0304 3 3. 93 ㎡ 93 ㎡ 6 803 170 kr
H0402 3 4. 93 ㎡ 93 ㎡ 6 993 170 kr
H0404 3 4. 93 ㎡ 93 ㎡ 6 993 170 kr

Oversikt

Skaugo Terrasse - 11 SOLGT - Vestvendte og solrike leiligheter med utsikt mot Otra.

Om eiendommen

Oppvarming

Leilighetene vil få vannbåren gulvvarme i entrè/gang, stue/kjøkken, bad og bod/vaskerom. Felles VVB for vannbåren varme og varmt vann med interne målere av forbruk. Hver enkelt leilighet få balansert ventilasjon med varmegjenvinner.

Beliggenhet

Beliggenhet

Skaugo er en bydel som stort sett består av eldre eneboliger med store hager. De siste årene er det jobbet med en større plan for området. Noe som de neste årene vil gjøre den mer moderne og åpen med bla nye eneboliger, terrasseleiligheter og bedre veier. Skaugo er nærmeste nabo til Jegersberg som har et rikt nett av turløyper, badevann, lysløype, merket tursti til Holmenkollen og Den omvendte båt. I sør grenser bydelen til Brinken og i vest er naboen Otra.
I vestenden av Skaugo skal vi bygge Skaugo Terrasse. Et leilighetsbygg med 2 bygningskropper med heis mellom. Noe som sikrer optimalt med lys og vinduer. Innkjøring i kjeller med heis rett opp til leilighetene. Stuer/kjøkken og rause terrasser mot vest.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Vei, vann og avløp

Offentlig

Reguleringsplan

Plan nr. 933, Kristiansand kommune Reguleringsbestemmelser for Torridalsveien - Ringlebekkveien - rev. 12.02.2018

Adgang for utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Iht. bestemmelser i lov om eierseksjoner av 2017 har sameiet adgang til å begrense omfang av kortidsutleie.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/33/373:
15.06.2020 - Dokumentnr: 2596363 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331


25.01.1972 - Dokumentnr: 791 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:33 Bnr:25


01.01.2020 - Dokumentnr: 1877415 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:33 Bnr:373


Info energiklasse

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal Selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Økonomi

Info eiendomsskatt

Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Kristiansand kommune for nærmere info.

Nøkkelinformasjon

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/33/373:
15.06.2020 - Dokumentnr: 2596363 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331


25.01.1972 - Dokumentnr: 791 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:33 Bnr:25


01.01.2020 - Dokumentnr: 1877415 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:33 Bnr:373


Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm

Forsikringsselskap

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av Selger, jfr. buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet, men Kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.

Visning

Produktnr: 1B4CA62D-48EB-4420-94D7-654C17A78BD2 Kategori: