Arendal Tromøy

Revesandveien 11

Prisantydning
2 200 000 kr
Omkostninger
71 470 kr
Totalpris
2 271 470 kr
Formuesverdi
652 507 kr
Formuesverdi sekundær
2 349 025 kr
Kommunale avgifter
8 163 kr / år
Byggeår
1954
P-rom
152 ㎡
Bruksareal
152 ㎡
Tomteareal
1 928 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Enebolig med dobbel garasje og bu - landlig og sentralt på Tromøya

Om eiendommen

Innhold

Boligen går over 3 plan og har delvis overbygget inngangsparti og  inneholder i hovedetasjen: Vindgang, toalettrom, gang, kjøkken med spiseplass, soverom, spisestue/stue med utgang til en liter terrasse. Trapp opp fra gangen til loftsetasjen som har gang og 3 soverom.
U etg har trapperom, todelt vaskerom med innenforliggende dusjrom. Kjellerstue med direkte utgang.

Standard

Boligen trenger oppgradering og vedlikehold.
Det er fliser på gulv i vindfang, belegg i toalettrom og i dusjrom. Ellers hovedsakelig lakkerte tregulv og parkett/laminat på øvrige gulv.
Murgulv i gang og vaskerom i U. etg.
Veggene har malt panel, malt og umalt tapet, panelplater og baderomsplater på toalettrom og dusjrom.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 152 kvm, Bruksareal: 152 kvm Sekundærrom: 0 kvm.
Bra. pr. etasje.: Underetasje 50m²  - 1. etg.61 m²  - Loftsetasje. 41 m².
P-rom Underetasje inkl: Bad , Vaskerom , Gang , Stue.
P-rom 1.etasje inkl: Stue , Kjøkken , Soverom , Gang , Trapperom , Vindfang , Toalettrom.
P-rom Loftsetasje inkl: 3 soverom , Gang.

Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger. Det er ikke fremlagt godkjente bygningstegninger.
Kott er ikke målbart i loftsetasje.
I hovedsak er det bruken av rommene ved befaringen som avgjør om rommet defineres som P-rom eller S-rom, men i mange tilfeller må
takstmannen la sitt skjønn overstyre hovedregelen. Dette betyr at rommene kan defineres som P-rom eller S-som selv om de er i strid med
byggeforskriften.

Garasje:
Bra: 66m² - P-rom:0 m² - S-rom: 66m²
S-rom inkl.: Garasje.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som
stemmer med dagens bruk

Bod.:
Bra: 13m² - P-rom: 0 m² - S-rom:13 m²
S-rom inkl.: Bod

Det foreligger ikke tegninger.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk.


Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1954 i følge Arendal kommune.

Oppvarming

Vedovn fra Jøtul i kjellerstuen. Peis i stue/spisestue i hovedetasjen..
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens christian Edvardsen den 18.01.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon: Enebolig med frittliggende garasje og bod. Utvendig taktekking med sementtakstein, ifølge eier byttet
de senere år. Manglende lufting i takkonstruksjonen og synlig kondenseringsskader, rim i undertak. Manglende snøfangere på taktekking.
Rom under terreng med fuktproblematikk som er synlig samt ved hullborring i utforet vegger, må sees i sammenheng med manglende utvendig isolering og fuktsikring. Våtrom i boligen under terreng med synlige fuktskader, vurderes å trenge renovering i sin helhet. Eldre teknisk anlegg med privat brønn, sommervann og septikk. Boligen fremstår med behov for renovering utfra bygningsmessig beskrivelse. Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold og må leses i sin helhet.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Utvendig > Taktekking:
Taktekking er snødekt , alder eller materiale er ukjent
og derfor ikke nærmere vurdert.
Det er ingen lufting i konstruksjonen.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft:
Det er ingen lufting i konstruksjonen.
Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten.
Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er
punktering av dampsperre, som medfører svekket
effekt av dampsperrefunksjonen.
Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen.
Ikke lufting, anlagt isolasjon direkte mot skråtak.
Rimer i tak og kondenseringsskader. Skader etter
skadeinnsekter

Utvendig > Dører:
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er
sprekker i trevirket.
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader.
Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller
lukke.

Innvendig > Rom Under Terreng:
Det er konstatert høyt fuktnivå og synlig skade i vegg.
Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller.
Det er påvist fuktighet i oppforet tregulv i
underetg/kjeller, og det er derfor ikke foretatt
hulltaking.

Innvendig > Innvendige trapper:
Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn
dagens forskriftskrav.
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Det er ikke montert rekkverk.
Fukt i trapp pga. rom under terreng med fuktinnsig.

Våtrom > Generell > Vaskerom:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk
etter dagens krav.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom >
Vaskerom:
Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det
påvist indikasjoner på fuktskader.
Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist
andre avvik i våtsonen.

Våtrom > Generell > Bad:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk
etter dagens krav.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad:
Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i
konstruksjonen.
Ved fuktmåling i nedre del av vegg mot våtsone fra
tilstøtende rom, måles høye fuktverdier.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon >
Toalettrom:Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS
3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
Det er påvist riss/sprekker/skader i servant.
Det er påvist skader på innredning.
Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600
krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på innvendige avløpsledninger.
Det er påvist at avløpsrør av jern har store rustskader.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon:
Ingen ventilering utover åpning av vindu.
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere
rom i boligen.

Tomteforhold > Drenering:
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset
effekt.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer:
Forstøtningsmurer er snødekt og derfor ikke nærmere
vurdert.
Det mangler rekkverk/annen sikring på
forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav.
Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i
muren.
Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i
muren.

Tomteforhold > Terrengforhold:
Tomten er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.
Terreng faller inn mot bygning.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på utvendige avløpsledninger.
Kombinasjonen av alder og materiale på utvendige
vann- og avløpssystemet tilsier at man må regne med
utskiftinger.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på utvendige vannledninger.
Det foreligger ingen dokumentasjon på
vannkvaliteten på brønnvannet.
Det er trykkfall ved tapping av to kraner samtidig,
indikerer svekket effekt på vannledning.

TG2:
Utvendig > Nedløp og beslag:
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket,
men det var ikke krav om dette på
byggemeldingstidspunktet.

Utvendig > Veggkonstruksjon:
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning
mot grunnmur.

Utvendig > Vinduer:
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å
åpne/lukke.
Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i
trevirket.
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av
enkelte glass.
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under
balkonger:
Balkonger/terrasse er snødekt og derfor ikke
nærmere vurdert.
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til
rekkverkshøyder.

Innvendig > Overflater:
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan
forvente.
Fuktskader i underetasje i utforet vegger og overflater
der renovering i sin helhet etter utbedring av kapillært
oppsug fra grunn, fuktsikring må påregnes.
Generell bruksslitasje i boligen.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor
en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med
bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Fuktopptak i betonggulv pga. kapillært oppsug må
påregnes (se rom under terreng avsnitt)

Innvendig > Radon:
Dokumentasjon på radonsperre foreligger ikke.
Kartet kan ikke benyttes til å forutsi
radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste
måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er
å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger
ikke bare av geologiske forhold, men også av
bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av
radonforebyggende tiltak.

Innvendig > Pipe og ildsted:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Pipa har rennemerker etter sotvann.

Innvendig > Innvendige dører:
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken:
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad.
Bruksslitasje registrert og renovering må vurderes
etter den enkeltes referanser.

Tekniske installasjoner > Vannledninger:
Det er irr på rør.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank:
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av
varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg:
Sikringsskap i trappeoppgang med skrusikringer.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter:
Innsiden av grunnmuren har misfarging.
Grunnmuren har sprekkdannelser.

Tomteforhold > Septiktank:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på septiktank.

KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT:
Utvendig > Utvendige trapper:
Utvendige trapper er snødekt og derfor ikke nærmere
vurdert.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

5. Kjenner du til om det er/ har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller eller fuktmerker i underetasjen/kjellere?
- Ja. Beskrivelse:  Kjeller

8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter eller skadedyr i boligen som: rotter, mus, maur eller lignende?
-Nei. Beskrivelse: Munkelus i kjeller.

10.1 Har det vært utført arbeid på taktekking/takrenner/beslag? Hvis ja; beskriv hvilke tiltak som er utført.
-Ja. Beskrivelse: Nytt tak ca. 3 år siden.

11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Hvis nei, gå videre til punkt 12.
-Ja. Beskrivelse: I kjeller - byttet ledninger i 2 rom.

11.1 Hvem er arbeidet utført av? Eventuelt firmanavn og navn på håndverker opplyses.
Beskrivelse: husker ikke.

11.2 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?
Beskrivelse: Vet ikke.

15. Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av
eiendommen eller av eiendommens omgivelser?
Ja. Beskrivelse: Vei itm skolen for ca 1 år siden.

18.2 Er det foretatt radonmåling? Hvis ja, hva er radonverdien?
Ja. Beskrivelse: Husker ikke verdi  Siste målte radonverdi: Husker ikke. Ca 2år siden.

Tillegskommentar: Se boligselgerrapport utført av His Bygg AS.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal sentrum følg Kystveien til handelsområde på Krøgenes og skilting videre til Tromøya. Kjør over Tromøybroa og følg veien videre forbi Tromøytunet og videre forbi Joker. Hold til høyre i Færvik-krysset, og forbi innkjørselen til roligheten skole. Ta deretter første hovedvei til venstre, og denne eiendommen ligger som din første på venstre hånd. Kjør opp den slake bakken og velkommen inn.

Beliggenhet

Landlig men sentralt beliggende på Tromøy, med spredt boligbebyggelse i nærområde. Eiendommen ligger på en liten topp og har utsyn over jorder og skog. Usjenert uteplass og solrik hage. Kort vei til tromøytunet med dagligvarebutikk, apotek kafe`mm. Nærbutikk på Joker og kort vei til nye Roligheten skole. Vakre turområder og nærhet til sjøen. Videre går det ferge fra Skilsø til sentrum, som kan være en god start på dagen.

Tomt

Areal: 1 928 kvm, Eierform: Eiet tomt Tomten har gruset adkomstareal og tun. Plenareal bed og beplantinger. Det er flere prydbusker og et epletre i hagen. Noe naturtomt.
Denne eiendommen består av gnr 205 bnr 432 som er 1.927,9 m2 og gnr 475, bnr 224 som er _____m2. Tomtearealet utgjør da ca _____m2

Parkering

Dobbel garasje og rikelig med parkeringsmuligheter på egen eiendom

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger byggetillatelse datert 18.01.83. Ferdigattesten gjelder nybygg/garasje. I medhold av bygningslovens $93 gis tillatelse til oppføring av garasje i samsvar med søknad datert 16.12.82 og skisser (udaterte).  At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Bebyggelse- og anlegg; eksisterende boligbebyggelse
Hensynssone 560 naturmiljø; ørretbekker, tilhører reguleringsplan uregulert, datert 02.12.2022. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Merknader:
Færviktoppen - Arendal kommune
Planident: 42032021-11

Færvik, gnr./bnr. 205/468, 475 og 224 - Arendal kommune.
Planident:, 09062012-8

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei men privat adkomstvei opp til boligen. tilknyttet off. sommervann.
Eldre teknisk anlegg med privat brønn, sommervann og septikk.
Pumpe til brønn defekt - så kommunalt vann er levert gjennom hele året
Arendal kommune vil pålegge alle abonnenter å installere vannmåler i løpet av de neste årene.

Kommentar fra kommunen: Vedlagt finner du ferdigmelding av tilkobling sommervann (mangler dato), samt et spørreskjema VA fra 1987.

Informerer samtidig om at tilkoblingstillatelse for sommervann er midlertidig og kan trekkes tilbake av kommunen. Sommervannsledningen skal da frakobles i tilkoblingspunktet og fjernes. Kommunen ønsker å gå bort i fra sommervannsledninger generelt, og er restriktive til å godkjenne nye sommervannstilkoblinger. Når det legges helårs vann- og avløp i et område, krever kommunen at sommervannsledninger i området fjernes.

Eiendommen har slamavskiller fra 1957, og det må påregnes at her kan komme pålegg om tilkobling til offentlig avløp.

Naboeiendommen er tilkoblet helårs vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1962/822-1/36  Bestemmelse om veg   23.03.1962

1990/3618-1/36  Rettsbok  04.05.1990  Grensegangssak

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
1983/1024-1/36  Bestemmelse om bebyggelse  07.02.1983 
rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:205 Bnr:432

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 200 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 55 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 200 000,-)) 71 470,- (Omkostninger totalt) 2 271 470,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 8 163 pr. år Eiendomsskatt: 3728 Renovasjon: 4435

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 3728,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 652 507,- for år 2020. Sekundær: Kr. 2 349 025,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Revesandveien 11, Gnr. 205 Bnr. 432 og Gnr. 205 Bnr. 541 i Arendal kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap, fryseskap/boks, oppvaskmaskin.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 25.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

snarlig overtakelse kan påregnes og eiendommen overleveres som forevist.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-22-0393

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-22-0393. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avd. leder Helga Sverdrup Hvass, tlf. 40 40 80 25

Vederlag

Grunnpakke markedsføring (Kr.9 900) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 200 000,-) (Kr.55 000) Tilrettelegging (Kr.14 000) Totalt kr. (Kr.89 385)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3063791