SÅNUM

Rennesveien 23

Prisantydning
2 980 000 kr
Omkostninger
86 370 kr
Totalpris
3 066 370 kr
Felleskostnader
1 250 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Kommunale avgifter
7 051 kr / år
Byggeår
2016
P-rom
79 ㎡
Bruksareal
82 ㎡
Tomteareal
5 612 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
3
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Tiltalende endeleilighet med garasje | 3 sov | Vannbåren varme | Stor, solrik uteplass | Heis

Om eiendommen

Standard

Leiligheten er pent innredet med god kvalitet på innredninger og overflater. Parkettgulv i alle oppholdsrom og fliser på bad. Malte gipsvegger og himlinger. Ekstra høy himling i stue/kjøkken gir en god romfølelse.

Kjøkken med Svane innredning fra Kjøkkesenteret i Mandal. Integrerte hvitevarer medfølger.

Det er lagt inn fiberkabel i bygget. Kjøper må tegne eget abonnement.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 79 kvm, Bruksareal: 82 kvm, Sekundærrom: 3 kvm.

Bra. pr. etasje.: 1. etg. 82 m²  P-rom: 79 m²
P-rom inkl: Gang, 3 soverom, stue/kjøkken og bad/vaskerom.
S-rom inkl.: Bod.

Det medfølger egen parkering og bod på 26 kvm i felles parkeringsanlegg utenfor leiligheten. Dette er ikke medregnet i arealoversikt.

Arealbenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

2016 ifølge Lindesnes kommune.

Oppvarming

Det er vannbåren varme med jordvarmesystem i leiligheten.
Smartly ventilasjonsanlegg.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at leiligheten har vært utleid til nær familie siden 2017. Eier bor i nabolaget og har jevnlig kontakt med leietaker. Eier er også innom leiligheten ved jevne mellomrom, men har ikke bebodd den.

Det gjøres oppmerksom at det trolig skal bygges flere leiligheter på tomten. Pr i dag er det godkjent og seksjonert ytterligere 10 seksjoner/leiligheter. Se også seksjoneringsdokumenter.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lindesnes Takst AS den 07.11.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

"Leiligheten ligger i ett etablert boligområde i Rennesveien på Sånum vest for Mandal sentrum. Det er kort vei til barnehage samt turstier langs sjøen og Furulunden. Innholdsrik leilighet med 3 soverom og romslig stue/kjøkken. Det er også etablert veranda mot sørvest med utgang fra stue. Leiligheten er kun 6 år gammel og ligger i ett kompleks med seks leiligheter."

Nevneverdige sammendrag av avvik:
- Det er noe lite fall på baderom.

Viktig momenter for interesserte kan være:
- Nyere leilighet med lite slitasje.
- Parkering i garasje/carport samt egen bod i tilknytning til felles garasjeanlegg.
- Romslig veranda mot sørvest.
- 3 soverom.
- Romslig stue/ kjøkken.
- Vannbåren varmesystem i gulv.

Ta gjerne kontakt med undertegnede på tlf. 4123 0081, eller på mail leif@lindesnestakst.no for utfyllende informasjon om rapporten.

Følgende avvik har fått TG3:
Ingen registrert.

Følgende avvik har fått TG2:
Ingen registrert.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Pkt. 19: Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser? - Ja. Det er regulert leiligheter på nabotomta.

Pkt. 28:  Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger)?
Ja, det var skjeggkre i en annen leilighet i sameiet for to år siden. Dette ble ordnet opp i. Det har ikke vært påvist skjeggkre i vår leilighet.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Mandal sentrum kjører eller sykler man Bankeveien mot Sånum. Følg Bankeveien ca 2 km. Ta så til høyre inn Rennesveien. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Tomt

Areal: 5 612 kvm, Eierform: Eiet tomt.  Felles for sameiet. Hver leilighet har bruksrett til bestemte deler av tomten iht seksjoneringsdokumentene. Fellesarealene er pent opparbeidet med asfaltert innkjørsel/parkeringsområde, samt grøntareal/lekeplass.

Parkering

Parkering i garasjerekken like ved leilighetsbygget. Denne eiendommen har ikke montert port. Det er også gjesteparkering på området.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 15.12.21. Ferdigattesten gjelder "oppføring av bolig med 6 leiligheter og garasje, Rennesveien". At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er hovedsakelig regulert til "boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse", tilhørende reguleringsplan "Sånum, Felt A/B9" (PlanID: 170), datert 22.05.2014. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

2014/763095-1/200  Erklæring/avtale 10.09.2014 
Rettighetshaver:AGDER ENERGI NETT AS  
Org.nr: 982974011
Bestemmelse om anlegg, drift og vedlikehold av jordkabel
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Overført fra: 4205-75/385
Gjelder denne registerenheten med flere

2014/763104-1/200  Erklæring/avtale 10.09.2014 
Rettighetshaver:AGDER ENERGI NETT AS  
Org.nr: 982974011
Bestemmelse om anlegg, drift og vedlikehold av nettstasjon
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Overført fra: 4205-75/385
Gjelder denne registerenheten med flere

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Grunndata som følger eiendommen:

2016/848521-1/200  Seksjonering 19.09.2016 
opprettet seksjoner:
snr: 4
formål: Bolig
tillegsdel: Bygning
sameiebrøk: 82/492

2020/2691323-1/200  Reseksjonering 03.07.2020 21:00 
snr: 4
formål: Bolig
tillegsdel: Bygning
sameiebrøk: 82/1312
Seksjon opprettet fra fellesareal
Endring av sameiebrøk

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut. Leiligheten har vært utleid siden 2016.

Radonmåling

Radonsperre er utført av M.Ø Anlegg AS. Se vedlagt tilstandsrapport.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter B

Eier opplyser at strømforbruket de siste fire årene i gjennomsnitt er på 5453 kWh per år eller 454 kWh per måned.

Odel

Nei

Konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Om sameiet

Husdyrhold

Husdyrhold er tillatt.

Rettigheter og forpliktelser

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtekstfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Regnskap og vedtekter

Vedtekter, regnskap, budsjett, husordensregler, årsberetning og protokoll fra siste generalforsamling må leses før budgivning.

Styregodkjennelse

Nei

Forretningsfører

Adb-senteret AS

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 980 000,- (Prisantydning) Omkostninger 7 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 74 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 980 000,-)) 86 370,- (Omkostninger totalt) 3 066 370,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendomsskatt

Kr 4.433 pr år for hver leilighet.

Felleskostnader

Kr. 1 250 pr. mnd.

Felleskostnader inkluderer

Strøm fellesanlegg, offentlige avgifter i forbindelse med vannbåren varme, alarm, brøyting, forsikring og øvrige driftskostnader.

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Ingen registrert andel fellesgjeld / fellesformue.Sameiet har positiv egenkapital.

Formuesverdi

Formuesverdi lar seg ikke innhente. Konferer med megler. Eier opplyser at b eregnet markedsverdi i ligningen er kr. 2 232 281,  som primærbolig vil  utgjøre kr. 558 070,-

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Rennesveien 23, Gnr. 75 Bnr. 385 Snr. 4 i Lindesnes kommune. Sameiebrøk:

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmaskin.

Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf
95 23 89 76.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-22-0165

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag. Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-22-0165. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Avd. leder Audun Remesvik, tlf. 95 23 89 76

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.5 850) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 980 000,-) (Kr.59 600) Tilrettelegging (Kr.14 500) Totalt kr. (Kr.87 635)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3065730