Lillesand

Reise 8

Prisantydning
6 950 000 kr
Omkostninger
186 120 kr
Totalpris
7 136 120 kr
Formuesverdi
995 182 kr
Formuesverdi sekundær
3 582 655 kr
Felleskostnader
4 299 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Kommunale avgifter
4 697 kr / år
Byggeår
2017
P-rom
133 ㎡
Bruksareal
142 ㎡
Tomteareal
3 291 ㎡
Etasje
4
Antall soverom
3
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Toppleilighet med panoramautsikt. Parkeringskjeller med 2 p-plasser. Stor terrasse. Ta kontakt med megler for visning.

Om eiendommen

Innhold

En innholdsrik leilighet beliggende i øverste etasje. Leiligheten inneholder:
Entré, gang, tre soverom, bad, bad/vaskerom, stue og kjøkken.

Standard

Utvendig:
PVC vinduer ok. 3-lags glass. Vinduer fra byggetiden. Utadslående balkongdør. Ytterdøren er en branndør. Stor terrasse med gulv i mur. Rekkverk i stål og glass. Terrassen er på 47 m2. Det er laget halvtak i metall og glass på deler av terrassen. Rekkverkshøyde på 116 cm.

Innvendig:
Boligen var bebodd og møblert på befaringsdagen. Alle flater var ikke tilgjengelig for inspeksjon. Ok vedlikeholdt. Boligen har etasjeskille i mur. Etasjeskiller har ikke vesentlige retningsavvik. Innvendige dører ok.

Våtrom:
Bad: Bad i fra byggetiden. Kontrollerklæring foreligger. FDV-perm som følger boligen. Fliser på vegger. Ok. Det ble målt med laser i fra gulvet ved døren til topp slukrist. Det er 35 mm fall til sluket. I sluket er det synlig slukmansjett klemt i klemring. Innredning og sanitærutstyr. Ok vedlikeholdt.
Vann rant ok ut i fra vasken. Det trakk i fra ventil til ventilasjon. Det er ikke laget hull i tilliggende vegg mot dusjen. Dusjen ligger mot yttervegg. Våtsone
ligger mot annet våtrom.
Bad/vaskerom: Bad/vaskerom i fra byggetiden. Kontrollerklæring foreligger. FDV-perm som følger boligen. Fliser på vegger. Ok. Det ble målt med laser i fra gulvet ved døren til dusjkabinettet. 25 mm fall. Det er laget oppkant ved døren, men den er skjult av list i tre. I sluket er det synlig slukmansjett klemt i klemring. Innredning og sanitærutstyr. Ok vedlikeholdt. Vann rant ok ut i fra vasken. Det trakk i fra ventil til ventilasjon.
I veggen er det gips og stålsviller. Det ble boret hull, men kunne ikke måle. Det ble sett inn i hullet med lykt. Helt fint.
Kjøkken: Kjøkkeninnredningen er i ok stand. Eier opplyser om at hvitevarer er i ok stand. Testet kjøkkenviften. Den trakk luften ut.

Tekniske installasjoner:
Stoppekran er i rør i rør skap. Ingen synlige lekkasjer på befaringsdagen. "Rør i rør" med skap for inspeksjon/vedlikehold. Rør ut av veggen for
lekkasjevann/kondens. Avløpsrør i plast. Videre rør er skjult i vegg/gulv. Stakemulighet for avløpsanlegg og lufting av anlegg kan ikke sjekkes inne i leiligheten. Det må videre sjekkes i felles anlegg. Det er ikke gjort. Lufteventiler er plassert i himlinger. Ventiler trekker og blåser ut luft.
Vannbåren varme. Takstmann har ikke nok kompetanse til å vurdere rør i rør skap for vannbåren varme og større anlegg. Skal dette kontrollere må rørlegger sjekke anlegget. Takstmann har sjekket etter lekkasjer på synlige deler.
Det er 2 stk radiatorer i boligen. Eier opplyser om at de hadde el-kontroll i 2021. Ok. Det er sprinkelanlegg i boligen.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 133 kvm, Bruksareal: 142 kvm, Sekundærrom: 9 kvm.

P-rom inkl.: Entré, gang, stue/kjøkken, 3 soverom, bad/vaskerom og bad.
S-rom inkl.: Bod. 

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som. Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk.

Byggeår og byggemåte

2017 ifølge Lillesand kommune.

Oppvarming

Vannbåren varme, to stk radiatorer og for øvrig elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det er påvist forekomst av skjeggkre i boligen.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Henrik Løvdal den 06.09.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
"Leilighet i Lillesand. Flott utsikt mot havet fra stor terrasse. Leiligheten er i god stand. Ingen vesentlige ting å melde. Det er bare gjort innvendig befaring i leiligheten. For å sjekke utvendige felles arealer og fasader bør det lages en egen rapport for sameiet."

Følgende avvik har fått TG3 (store eller alvorlige avvik):
Ingen registrert.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som kan kreve tiltak):
Ingen registrert.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Spørsmål ang. befaringen kan rettes direkte til utførende Takstmann hverdager fra kl.09.00 til 16.00 på mobil 913 23180. Evt. send mail med dine spørsmål til takstmann@henriklovdal.no. Rapporten må leses i sin helhet. Videre poster i rapporten er mer utfyllende.

Sammendrag selgers egenerklæring

Pkt. 5: Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? - Ja. Lekkasje av vann i parkeringskjeller.

Pkt. 6: Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja. Utettheter i garasje. Er under utbedring.

Pkt. 10: Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen? - Ja. Funnet et skjeggkre i ny og ne.

Pkt. 12: Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Ja. Utføres i henhold til krav i sameiet.

Pkt. 16: Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja, kun av faglært (via garanti fra utbygger). Skiftet glass på div terrasser. Skiftet terrassedør.

Pkt. 28: Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger)? - Ja. Et og annet er oppdaget.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Meget attraktiv beliggenhet i et nyere boligområde. Boligen ligger like ved Tingsakerfjorden som byr på flere flotte badeplasser og strender samt bryggeanlegg. Det er kort vei til Langedalstjønna med fine badeplasser i ferskvann og flotte turområder ved Flørenes.
Det er trygg gangvei med lite trafikk til Tingsakerskole og barnehage. Det er også en kort gåtur til Lillesand senter som byr på mange butikker og treningssenter. Velkommen til et attraktivt sted å bo.

Tomt

Areal: 3 291 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

To stk biloppstillingsplasser i parkeringskjeller samt gjesteparkering på felles tomt.
Det er parkeingsplass nr. 23 og nr. 33 som medfølger. Begge har tilhørende bod.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 22.02.2018. Ferdigattesten gjelder for gnr./bnr.: 42/927 - "leilighetskompleks med 31 leiligheter fordelt på 2 bygg i 4 etasjer og med parkeringskjeller". At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligebyggelse-blokkbebyggelse, annet uteoppholdsareal, renovasjonsanlegg, parkeringsplasser m.f., tilhørende detaljreguleringsplan "Reise boligområde - B7" (PlanID: 2014001528), datert 11.02.2015. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Gnr. 42, bnr. 911 - Reise 3: Bolig under oppføring. Boligen ligger i sørlig retning. Ta kontakt med megler for flere opplysninger.

Gnr. 42, bnr. 308 - Reise 1: Søknad om påbygg foreligger hos kommunen. Boligen ligger i sørlig retning. Ta kontakt med megler for flere opplysninger.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vann og avløp. Adkomst via privat vei. Det gjøres oppmerksom på at det er årsavlesning på vannforbruk (ekstern kilde) med målenr. 453664452128.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Ingen heftelser registrert.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Følgende grunndata følger eiendommen:

2016/872491-1/200  Seksjonering 26.09.2016 
opprettet seksjoner:
snr: 16
formål: Bolig
tillegsdel: Bygning
sameiebrøk: 142/3083

2019/732168-1/200  Reseksjonering 26.06.2019 21:00 
snr: 16
formål: Bolig
tillegsdel: Bygning
sameiebrøk: 142/3083
Endring av tilleggsdel

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter D
Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Odel

Nei

Konsesjon

Lillesand kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Om sameiet

Husdyrhold

Det må ikke holdes kjæledyr til sjenanse for andre beboere. Det er ikke tillatt å mate fugler og/eller katter fra veranda eller vindu. Se sameiets ordensregler.

Rettigheter og forpliktelser

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtekstfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Regnskap og vedtekter

Vedtekter, regnskap, budsjett, husordensregler, årsberetning og protokoll fra siste generalforsamling må leses før budgivning.

Styregodkjennelse

Nei

Forretningsfører

Arendal Boligbyggerlag

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

6 950 000,- (Prisantydning) Omkostninger 8 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 173 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 950 000,-)) 186 120,- (Omkostninger totalt) 7 136 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 4 697 pr. år Kommunale avgifter inkluderer: Eiendomsskatt.. Beløpet inkluderer eiendomsskatt.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 4.697,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Felleskostnader

Kr. 4 299,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnader inkluderer TV og internett, strøm i bod ved to apparater, trappevann, radiatorvann, samt øvrige driftskostnader.

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Det er ingen registrert andel fellesgjeld. Annen formue er kr. 4.208,-.

Formuesverdi

Primær: Kr. 995 182,- for år 2020. Sekundær: Kr. 3 582 655,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Reise 8, Gnr. 42 Bnr. 927 Snr. 16 i Lillesand kommune. Sameiebrøk: 142/3083

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmaskin, samt integrert mikrobølgeovn. Det gjøres oppmerksom på at garasjehyller ikke medfølger salget.

Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 15 90 73.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

65-22-0098

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/65-22-0098. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Avd. leder / Eiendomsmegler Ørjan Aas Nielsen, tlf. 99 15 90 73

Vederlag

Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 6 950 000,-) (Kr.76 450) Tilrettelegging (Kr.18 900) Eierskiftegebyr trekkes i oppgjør - SELGER (Kr.6 115) Totalt kr. (Kr.111 950)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3063455