Lillesand

Reise 16

Prisantydning
6 950 000 kr
Omkostninger
190 220 kr
Totalpris
7 140 220 kr
Formuesverdi
1 505 568 kr
Formuesverdi sekundær
5 420 045 kr
Kommunale avgifter
14 862 kr / år
Byggeår
2014
P-rom
206 ㎡
Bruksareal
210 ㎡
Tomteareal
570 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Nyere enebolig med attraktiv beliggenhet. Flott utsikt. Nærhet til sjø. Ta kontakt med megler for visning.

Om eiendommen

Innhold

En innholdsrik enebolig som går over to plan. Boligen inneholder blant annet:
1.etg: Entré, gang, trapperom, bad, vaskerom, bibliotek, stue og kjøkken.
2.etg: Trapperom, gang, bad, fire soverom og loftstue.

Standard

Utvendig:
Taktekking med takstein fra byggetiden. Undertak av diffusjonsåpen papp. Stigtrinn til pipen er montert. Det er montert snøfangere på taket. Taknedløp og renner i metall. De går i lukket rør i bakken. Stående bordkledning. Ingen synlige råteskader i kledningen på befaringsdagen. Ok vedlikeholdt. Takkonstruksjon fra byggetiden. Diffusjonsåpen papp oppå bjelker. Vinduer fra byggetiden. Dører i tre fra byggetiden. Terrassebalkong ut i fra soverom i 2.etg i tre med rekkverk i glass og metall. Terrasseplatting i betong ut i fra stuen i 1.etg. Terrasse bak boligen i tr ut i fra vaskerom.

Innvendig:
Boligen var bebodd og møblert på befaringsdagen. Alle flater var ikke tilgjengelig for inspeksjon. Ok vedlikeholdt. Etasjeskillere av tre. Mur mot bakken. Målt med laser på langt strekk i stuen. Etasjeskiller har ikke vesentlige retningsavvik. Ut i fra byggetiden skal radonsperre ligge inne i
gulvet. 2 stk peisovner montert til rørpipe. Eier opplyser om at feier ikke hadde noen merknader ved forrige kontroll. Trapp i tre fra byggetiden. Rekkverk på en side. Håndløper på veggen. Innvendige dører ok.

Våtrom:
Bad: Bad i fra byggetiden. FDV-perm som følger boligen. Uavhengig kontroll. Veggplater og himling er i ok stand. Det ble målt med laser i fra gulvet ved døren til topp slukrist. 25 mm til topp slukrist med liten oppkant ved døren. Belegget på badet er byttet. Nytt.
Belegg klemt i sluket. Innredning og sanitærutstyr. Det trakk i fra ventil til ventilasjon. Det er ikke laget hull i tilliggende vegg mot dusjen. Våtsone ligger mot yttervegg. Våtsone vaskerom ligger mot annet våtrom. Rommet har synlige flater med fuktsikring. Belegg og våtromsplater.
Vaskerom: Bad i fra byggetiden. FDV-perm som følger boligen. Uavhengig kontroll. Veggplater og himling er i ok stand. Det ble målt med laser i fra gulvet ved døren til topp slukrist. Det er 33 mm fall på gulvet. Det er ikke laget oppkant ved dørene. Belegg klemt i sluket. Innredning og sanitærutstyr. Ok vedlikeholdt. Vann rant ok ut i fra vasken. Det trakk i fra ventil til ventilasjon. Våtsone ligger mot yttervegg og annet våtrom. Rommet har synlige våtromsflater. Belegg på gulvet og våtromsplater på vegger.
Bad: Bad i fra byggetiden. FDV-perm som følger boligen. Uavhengig kontroll. Veggplater og himling er i ok stand. Det ble målt med laser i fra gulvet ved døren til topp slukrist. Belegget er også klemt oppimot dørsvillen. Belegg klemt i sluket. Innredning og sanitærutstyr. Ok vedlikeholdt.
Vann rant ok ut i fra vasken. Det trakk i fra ventil til ventilasjon. Det er ikke laget hull i tilliggende vegg mot dusjen. Vegg og gulvflater er synlig fuktsikring. Ingen avvik.
Kjøkken: Kjøkkeninnredningen er i ok stand. Eier opplyser om at hvitevarer er i ok stand. Men dampfunksjon på den ene ovnen fungerer ikke,
kun varmluft. Testet kjøkkenviften. Den trakk luften ut.

Teknisker installasjoner:
Stoppekran på vaskerommet. Ingen synlige lekkasjer på befaringsdagen. "Rør i rør" med skap for inspeksjon/vedlikehold. Rør ut av veggen for
lekkasjevann/kondens. Lufteventil av anlegg over taket. Staking av avløpsrør i sluket. Avløpsrør i plast. Videre rør er skjult i vegg/gulv. Lufteventiler er plassert i himlinger. Ventiler trekker og blåser ut luft. Varmepumpen virket ok. Vvbereder på 194 liter fra 2014. El-kontroll 21.11.2014.

Tomteforhold:
Byggegrunnen kunne ikke sjekkes. Grunnmur av elementer. Ingen vesentlige sprekker i grunnmuren. Så ok ut. Ingen vesentlige sprekker.
Flater tomt bak og foran boligen. Boligen er bygget i terrenget. Synlige deler så ok ut. Informasjon er fra eier.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 206 kvm, Bruksareal: 210 kvm, Sekundærrom: 4 kvm.

- 1. etasje -
BRA: 105 kvm, P-rom: 101 kvm.
P-rom inkl.: Entré, gang, trapperom, stue, kjøkken, bibliotek, vaskerom og bad.
S-rom inkl.: Teknisk rom.

- 2. etasje -
BRA: 105 kvm, P-rom: 105 kvm.
P-rom inkl.: Gang, trapperom, loftstue, 4 soverom og bad.

- Garasje fra 2015 -
BRA: 32 kvm, S-rom: 32 kvm.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som. Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger som samsvarer med dagens bruk, både for garasje og enebolig. Det gjøres oppmerksom på at garasjen har loft, men det er ikke tatt med i arealbeskrivelsen da den ikke innfrir høyde- og breddekrav.

Byggeår og byggemåte

2014 ifølge Lillesand kommune.

Oppvarming

Via 2 stk peisovner, varmepumpe, varmekabler og forøvrig elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det foreligger et godkjent vetak på søknad om å sette opp en sykkel/redskapsbod samt utvidelse av veranda i 2.etasje.
Se vedlagt dokument i prospekt for mer informasjon.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Henrik Løvdal den 08.09.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon: "Enebolig med garasje på tomten. Lillesand. Utsikt mot havet. Boligen og garasjen er i god stand. Ingen vesentlige ting å melde."

Følgende avvik har fått TG3 (store eller alvorlige avvik):
Ingen registrert.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som kan kreve tiltak):
Ingen registrert.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Spørsmål ang. befaringen kan rettes direkte til utførende Takstmann hverdager fra kl.09.00 til 16.00 på mobil 913 23180. Evt. send mail med dine spørsmål til takstmann@henriklovdal.no. Hele rapporten må leses. Videre poster i rapporten er mer utfyllende.

Sammendrag selgers egenerklæring

Pkt. 6: Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja. Liten lekkasje ved tett del av skyvedør på soverom. Utbedret av leverandør august 2022.

Pkt. 13: Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag? - Ja. I garasjen.

Pkt. 16: Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Garasje.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Meget attraktiv beliggenhet i et nyere boligområde. Boligen ligger like ved Tingsakerfjorden som byr på flere flotte badeplasser og strender samt bryggeanlegg. Det er kort vei til langedalstjønna med fine badeplasser i ferskvann og flotte turområder ved Flørenes.
Det er trygg gangvei med lite trafikk til Tingsakerskole og barnehage. Det er også en kort gåtur til Lillesand senter som byr på mange butikker og treningssenter. Velkommen til et attraktivt sted å bo.

Tomt

Areal: 570 kvm, Eierform: Eiet tomt. Tomten er pent opparbeidet med prydbusker, blomsterbed, platting, asfaltert gårdsplass og store plenarealer.

Parkering

Parkering i garasje og på egen gårdsplass.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 25.09.2014. Ferdigattesten gjelder for gnr. 42, bnr. 910 - Reise 16, bolighus. Det foreligger også ferdigattest for oppføring av garasje, datert 07.01.2022. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse, tilhørende reguleringsplan "Reguleringsplan for Reise" (PlanID: 20042229), datert 02.12.2009. Eiendommen er også avsatt til boligbebyggelse, nåværende, tilhørende kommuneplans arealdel for Lillesand kommune 2018-2030 (PlanID: 2016002337), datert 05.12.2018. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Gnr. 42, bnr. 911 - Reise 3: Bolig under oppføring som vil ta utsikt fra eiendommen. Boligen ligger i sørlig retning. Ta kontakt med megler for flere opplysninger.

Gnr. 42, bnr. 308 - Reise 1: Søknad om påbygg foreligger hos kommunen. Påbygget vil ta utsikt fra eiendommen. Boligen ligger i sørlig retning. Ta kontakt med megler for flere opplysninger.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vann og avløp. Adkomst via privat vei.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Ingen heftelser registrert.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter B

Odel

Nei

Konsesjon

Lillesand kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

6 950 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 173 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 950 000,-)) 190 220,- (Omkostninger totalt) 7 140 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 14 862 pr. år Kommunale avgifter inkluderer: Vann, avløp, eiendomsskatt og feiing. I tillegg kommer renovasjonsgebyr fra Libir på kr. 4.454,- pr. år..

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 4.625,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 1 505 568,- for år 2020. Sekundær: Kr. 5 420 045,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Reise 16, Gnr. 42 Bnr. 910 i Lillesand kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmaskin.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 15 90 73.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

65-22-0086

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/65-22-0086. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Avd. leder / Eiendomsmegler Ørjan Aas Nielsen, tlf. 99 15 90 73

Vederlag

Oppgjør (Kr.9 900)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (forutsatt salgssum: 7 500 000,-) (Kr.82 500)
Tilrettelegging (Kr.18 000)
Totalt kr. (Kr.110 985,-)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3062484