Farsund

Ravneheiveien 963

Prisantydning
7 200 000 kr
Omkostninger
195 870 kr
Totalpris
7 395 870 kr
Formuesverdi
551 066 kr
Formuesverdi sekundær
1 983 836 kr
Kommunale avgifter
8 363 kr / år
Byggeår
1944
P-rom
206 ㎡
Bruksareal
263 ㎡
Tomteareal
1 974 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Strandeiendom med flott beliggenhet, badebasseng og båthus.

Om eiendommen

Standard

Bolig med god standard, stort sett fra ombyggingen / påbyggingen fra 1978.

Eget svømmebasseng fylt med sjøvann. Størrelse 5 x10,60 m. Med flott terrasseområde rundt. Sandfilter - renseanlegg.

Det er shingel på tak.  Bordkledningen er impregnert. Det gjelder også båthuset.

Den påbygde stuen og gangen har parkett på gulvet, forøvrig er det fliser på mange gulv, spesielt i underetasjen, soverom og kjøkken i hovedetasjen har laminat på gulvene. Tepper på gulvene i soverom og gang i loftsetasjen.

En god del malte vegger, noe furuvegger og delvis malte vegger i stue og soverom i loftsetasjen.
Det er innlagt fiber i boligen.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 206 kvm, Bruksareal: 263 kvm Sekundærrom: 57 kvm.
Bra. pr. etasje.: Kjeller 112 m² - 1. etg. 119 m² - 2. etg. 32 m².
P-rom inkl: Underetasje: Entre, wc, bod, wc, gang og 2 rom benyttet som soverom.
Hovedetasje: Stue, kjøkken bad, gang og soverom.
Loftsetasje: gang og 3 soverom.
S-rom inkl.: Kott i 1.etg. boder og garderobe. i underetasje.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1944  Påbygd i 1978.

Påkostning og modernisering

Boligen ble betydelig utbygd i 1978 med garasje og rom i underetasjen og stor vinkelstue i hovedetasjen.

Båthus ble bygget i 1983.

Oppvarming

Det er 2 varmepumper i boligen, en i hver etasje. Peis i stuen.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av den 14.06.2022 , og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er ikke montert rekkverk. Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.

Innvendig > Etasjeskille hovedplan og loft
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er registrert høydeforskjeller på ca 11 mm på kjøkken. Gulv på kjøkken har knirk.
Det er registrert høydeforskjeller på ca 17mm på gulv i gang Det er registrert høydeforskjeller på ca 10 mm på gulv i soverom på to meter og over 30 mm over rommets hele lengde Det er registrert høydeforskjeller på ca 20 mm på soverom loft

Innvendig > Innvendige trapper
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det er liten frihøyde i trappeløp Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er avvik: Det er ikke montert rekkverk. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Trinn i trapp skrår innover.

Våtrom > Generell > Bad kjeller
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Våtrom > Generell > Vaskerom kjeller
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Våtrom > Generell > Bad 1 etasje
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
Utvendig > Nedløp og beslag
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er avvik: Det er registrert stripet borebiller i konstruksjon

Utvendig > Takkonstruksjon tilbygg
Det er avvik: Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.
Vindskier er værslitt og moden for utskiftning.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne Et vindu på soverom er punktert. Sprekk i vindu på soverom i kjeller

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er registrert en høydeforskjell på 15 mm på 2 meter i gang kjeller.
Innvendig > Radon
Det er avvik: Mangler dokumentasjon på måling.

Innvendig > Pipe og ildsted
Det er påvist andre avvik: Det er registrert sprekk / skade på rist i peis. luke på peis går litt tregt.

Innvendig > Innvendige trapper loft
Det er liten frihøyde i trappeløp Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er betydelig knirk i trapp. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Dør til wc er skjev og tar i karm.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er avvik: Bak komfyr er det flere løse fliser på vegg.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc e
Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.

Tomteforhold > Drenering tilbygg
Det er avvik: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Grunnmurplast ligger under terreng og ikke synlig bak boligen.

Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Saltutslag på grunnmur.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren. Sprekk i fug på mur

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

2.Kjenner du til om det er utført endringer på bad:
Ja. Selger har skiftet panel, gulvbelegg m/ fliser på bad i ca. 1995 - 1998. Det ble lagt membran og fliser på gulv og vegger.
Arbeidet ble utført av selger som egeninnsats.

5.Kjenner du til om det har vært arbeide med drenering?
Noe svetting i del av kjeller fra 1994. Se vedlegg.

7. Kjenner du til om det har vært sprekker i mur, skjev gulv o.a.
Ja,. Ikke foretatt måling. Men bygg fra 1944 og 1978 er forholdsvis gamle, så det kan muligens forekomme skjeve gulv.

10. Kjenner du til om det har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
Mindre lekkase i stue ( noen dråper).

10.1. har det vært utført arbeide på taktekking?
Nytt shingeltak på ca. 60 % av takflaten.

10.2. Hvem er arbeidet utført av?
Byggmester Arnfinn Johnsen AS, Farsund.

11. Kjenner du til om det er utført arbeide på el.anlegget?
Div. el. arbeider i vaskerom kjelelr i bygg fra 1944.

11.1. Hvem er arbeidet utført av?
Tjørves Elektriske AS, Vanse.

11.2 Foreligger det samsvarserklæring?
Ja, datert 11.01.2007.

12. Kjenner du til om det er utført kontraoll av el-anlegg?
Ja, utført av det lokale El-tilsyn Agder Energi.

15. Kjenner du til forslag elelr vedtatte reguleringsplaner?
Ja, På oppsiden av Ravneheiveien, oppover fjellside er det regulert inn hyttebebyggelse.

17. Er det nedgravd oljetank på eiendommen?
Se vedlegg: Rengjord og kortsluttet oljetank benyttet til Brygge. Ikke søkt om.

18.2 Er det foretatt radonmåling?
Ja, ingen verdier utover det normale.

19. Kjenner du til om det er innredet / bruksendret/ bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen?
Ja. I 1979 ble det innrdet 2 rom + dusj og vaslerom i kjeller.

19.1. Er innredingen søkt godkjent hos bygningsmyndighetene?
Nei, endringene er ikke søkt godkjent.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Opofte kjør mot Farsund og Åpta. Etter ca. 6 km. kommer en til Åpta, kjør videre ca. 3 km til en kommer til Sande. Før veien begynner å stige oppover tar en inn til venstre. Boligen ligger da som nr. 4 på venstre side merket med Til Salgs Skilt fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Sande helt nede ved sjøen, ca. 13 km fra Farsund sentrum. Fra eiendommen er det særdeles flott utsikt utover Åptafjorden og fjelllandskapet på andre siden av fjorden. Åptafjorden er en fjordarm til Lyngdalsfjorden som fører til Lyngdal og Farsund. Med båt er det mange flotte steder å legge turen innom. Skjærgårdparken i Lister byr på mange koselige og pent opparbeidede friområder. Turmulighetene er mange og ligger i umiddelbar nærhet. Her kan nevnes Bøensbakken, Fossekleiva, Poddeloptet og Skrelifossen. Se http://www.sorlandskysten.no/no/ for mer info. Fra eiendommen er det fine bademuligheter både for store og små. Båthus på egen eiendom og flere fortøyningsmuligheter. Ønsker man å dra på sandstrand er det utallige muligheter på Listalandet. Her kan man velge blandt de små intime strendene eller de mer  langstrakte.

Tomt

Areal: 1 974 kvm, Eierform: Eiet tomt

Svært solrik tomt på sommeren med sol fra tidlig morgen, 0500 til ca. kl. 21:30 midtsommers.
På eiendommen står bolighuset, båthuset, bassenget med tilhørende anlegg.

Eiendommen er pent utformet med  trebrygge i ytre del, slik at man kan gå bryggeslengen på egen eiendom. Eiendommen har ca. 21 meter strandlinje.  Båthuset er på ca. 70 kvm med  plass til 2 båter.  Det er god plass til å legge til større båter langs brygga. Langs brygge er det opparbeidet  fine plasser hvot man kan nyte sola, bølgeskvulp og late timer. Gode bademuligheter i sjøen. 
Her er det duket for aktiviteter med bading, fisking, padling og vannski.
 
Flott uteområde ved bassenget.  Her kan man samles mange eller trekke seg tilbake med en god bok, nyte utsikten og stillheten. 
 
Tomten er ellers pent opparbeidet med gresslagte og beplantede områder, frukttrær, hekker blomster. .

Parkering

På egen tomt og i dobbel garasje.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 12.01.1981 Ferdigattesten gjelder Tilbygget. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Soverom og bad, vaskerom i underetasjen er innredet og bruksendret etter at ferdigattest er gitt. Rommene er byggemeldt som henholdsvis boder. De ombygde rommene er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Båthus er godkjent oppført, men vi kan ikke se at det foreligger dokumentasjon på den ytre bryggen.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til fritidsformål, men har i nåværende eiers boltid vært benyttet som bolig. Eiendommen tilhører reguleringsplan Kommunedelplan Herad 2014 - 2024. datert 11.09.2014.. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Det er planlagt et større hytteområde på oversiden av kommuneveien.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, tinglyst rett til privat vann på annen eiendom som deles med andre og privat avløp til septiktank på egen tomt.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1969/1675-1/40 Bestemmelse om vannledning. 13.09.1969
Vegvesenets betingelser vedtatt

1972/1072-1/40 Best. om adkomstrett 04.05.1972
Rettighetshaver:Knr:4206 Gnr:136 Bnr:30

1972/1103-2/40 Rettigheter iflg. skjøte 05.05.1972
Vedlikehold av vannverk m.v.

1978/3378-1/40 Bestemmelse om bebyggelse 13.10.1978
Vegvesenets betingelser vedtatt

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

1950/939-1/40 Bestemmelse om vannrett 15.12.1950
Rettighetshaver:Knr:4206 Gnr:136 Bnr:8
Bestemmelse om vannledning

Gjelder denne registerenheten med flere

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter E

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

7 200 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 180 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 7 200 000,-)) 195 870,- (Omkostninger totalt) 7 395 870,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 8 363 pr. år For 2021, gjelder renovasjon bolig, eiendomsskatt., feieavgift samt slamavskiller.

Formuesverdi

Primær: Kr. 551 066,- for år 2020. Sekundær: Kr. 1 983 836,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Ravneheiveien 963, Gnr. 136 Bnr. 8 i Farsund kommune.

Boligtype

Boligeiendom.

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen:
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 71.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest dagen før visningsdagen kl. 12.00. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-22-0114

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-22-0114. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Reidar Bøe, tlf. 40 40 80 71

Vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.6 350)
Oppgjør (Kr.7 100)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (forutsatt salgssum: 7 200 000,-) (Kr.93 600)
Tilrettelegging (Kr.13 900)
Totalt kr. (Kr.121 535)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3060777