ENRUM LIKE VED GRIM

Ravnedalsveien 24

Prisantydning
5 490 000 kr
Omkostninger
153 720 kr
Totalpris
5 643 720 kr
Formuesverdi
832 758 kr
Formuesverdi sekundær
2 997 929 kr
Kommunale avgifter
14 838 kr / år
Byggeår
1920
P-rom
159 ㎡
Bruksareal
161 ㎡
Tomteareal
371 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Tomannsbolig

Oversikt

Om eiendommen

Romslig del av vertikaldelt del tomannsbolig over 3 etasjer - Lun og usjenert hage - Garasje og p-plasser på tomten.

Om eiendommen

Innhold

Meget romslig familiebolig med sjel på populære Enrum like ved Ravnedalen. Boligen er over 3 plan + loft med følgende innhold.

1. etasje:
Vindfang, gang, 2 stuer hvorav en har peis, kjøkken og gang med utgang til hage.

2. etasje:
Gang, flislagt bad/wc og 3 soverom.

Underetasje:
Gang, innredet bod som brukes som kjellerstue, innredet bod som brukes som soverom, flislagt bad/wc, kjølerom og vaskerom.

Stort bortsettingsloft.

Standard

Meget romslig og praktisk bolig med flott solrik tomt.

Boligen trenger oppussing!

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 159 kvm, Bruksareal: 161 kvm

Bra. pr. etg.: U. etg.: 53 kvm. 1. etg.: 61 kvm. 2. etg.: 47 kvm.
 
P-rom u. etg.: 2 innredet kjellerrom, bad og vaskerom.
P-rom 1. etg.: Vindfang, gang, stue, spisestue, kjøkken og trapperom.
P-rom 2. etg.: Gang, bad og 3 soverom.
S-rom u. etg.: Kjølerom.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de nødvendigvis opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1920 i følge Kristiansand kommune.

Oppvarming

Peis i stue, varme i gulv på begge bad/wc og i innredet kjellerrom.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

- Det er skiftet kledning og etterisolert på syd og vestsiden av boligen.
- Kjellerstue og soverom i underetasje er godkjent som boder ifølge byggetegninger og er ikke godkjent som rom for varig opphold.

SEFRAK: Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Thomas A. Olsen, takstmann den 17.01.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Beskrivelse av eiendommen:
Del av vertikaldelt tomannsbolig oppført i 1920 og frittliggende garasje ble oppført i ca. 1993. For øvrig må hele Tilstandsrapporten leses i sin helhet.

Følgende har fått TG3 i rapporten (store eller alvorlige avvik):
Utvendig > Andre utvendige forhold: Det er avvik: Frittliggende garasje oppført i ca. 1993 var låst på befaringen og er kun lett besiktiget utvendig. Bla.
utvendig taktekke har værslitasje, mose etc. samt utvendig trekledning med værslitasje og råte ble registrert flere steder, bla. i bunn av kledningen.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000.
Innvendig > Rom Under Terreng: Det er avvik: Rommene i kjelleren har innvendig påforing i trekonstruksjoner mot grunnmuren, og grunnmuren er ikke synlig for kontroll. Det er misfarging, fuktmerke i bunn av påforet vegg i mot grunnmuren mot terrassen, ved hulltaking her ble det målt ca. 21
vekt% fukt som er fuktig, og det var målbar fukt med fuktindikator i betong-gulver mot grunnmuren på befaringen. Fuktutslag har sammenheng med
drenering, utvendig fuktsikring av grunnmuren og fukt oppsug i fra grunnen i betong-gulver som ikke har plast/fuktsperrer montert. Generelt er rom under terreng og påforede vegger i trekonstruksjoner mot grunnmur risiko konstruksjoner mht. kondens, fukt og skader i lukkede konstruksjoner. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000.
Våtrom > Generell > Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det ble målt høye fuktverdier med fuktindikator i gulvet i dusjen på befaringen og generelt anbefales dusjkabinett som den beste løsningen mht. fukt i baderom. Gulvet har lite/ingen fall, litt lokal fall i dusjen og ok høyde ved dørterskel. Sprekk i noen gulv fliser ved toalett og listverk mangler på døren. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000.
Våtrom > Generell > Vaskerom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Flislagt gulv har ikke oppkant fliser langs vegger og er trolig utført av ufaglært, ukjent mht. tetting i overgang gulv/vegg og sprekk i gulvflis foran kjølerommet ble registrert. Gulvet har lite/ingen fall, men det ble målt høydeforskjell på over 25 mm. i fra topp dørterskel til topp sluk i gulvet under vasken på befaringen. Plast-sluk med klemring, ukjent mht.
membraner og det var målbar fukt i gulvet ved sluken og mot grunnmuren med fuktindikator på overflater i vaskerommet på befaringen. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000.
Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Kjølerom: Det mangler luftespalte mot tilstøtende konstruksjoner, ikke bygd som rom i rom. Kjølerommet ser ikke ut til å være konstruert som ett rom i rommet. Det er misfarging, merker i bunn av trepanelen på vegger innvendig i kjølerommet og ved piggmåling i merker ble det målt ca. 21 vekt% fukt som er fuktig, og det ble målt høye fuktverdier med fuktindikator i gulv flisene på befaringen. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000.

Følgende har fått TG2 i rapporten (avvik som kan kreve tiltak):
Utvendig > Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på undertak. Vedlikehold, oppgraderinger kan påregnes ut i fra alder.
Utvendig > Nedløp og beslag: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
Utvendig > Veggkonstruksjon - 2: Det er avvik: Det ble bla. registrert litt råte i bunn av stående trekledning til venstre for inngangsdøren. Lite/ingen
lufting bak eldre trekledninger gir økt fare for kondens, fukt, skader i kledning og konstruksjoner.
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Utvendige gesimser har ikke luftespalter, ventil er ikke montert i gavl-vegger og lufting/isolasjon ser ikke ut til å være etablert i skråhimlinger i loftsetasjen. Noe misfarging på undertaksbordene på kaldtloftet ble registrert, det ble ikke målt unormale fuktverdier med piggmåling i treverk på befaringen.
Utvendig > Vinduer - 2: Det er avvik: Vinduene har slitasje etc. med bla. sverte, mykt treverk, råte på utsatte og ut i fra alder kan punktering oppstå i glassene.
Utvendig > Dører: Det er avvik: Inngangsdøren og balkongdøren med 2.lags glass produsert i 1984 har noe værslitasje etc. utvendig i bunn av dørene og ut i fra alder kan punktering oppstå i glasset i balkongdøren. Sprekk i enkelt-glass over inngangsdøren som tar litt i mot karm/terskel og trenger noe justering.
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Det er avvik: Terrasse med terrassebord og rekkverk, levegg oppført i trekonstruksjoner har div. værslitasje, flass, sprekk, mykt treverk, råte på utsatte steder og div. vedlikehold, oppgraderinger kan påregnes, det samme gjelder utvendig bod på terrassen. Fundamenter, understøttelser under terrassen er ikke kontrollert.
Innvendig > Overflater: Det er avvik: Innvendige overflater av varierende årgang har generelt normal bruksslitasje, merker, gliper ol. er ikke ytterlige kommentert.
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm. gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Innvendig > Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe.
Innvendig > Innvendige trapper Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Innvendig > Innvendige dører: Det er avvik: Innvendige dører av varierende årgang/byggeår har normal slitasje. Enkelte dørblad tar litt i mot
karm/terskel, litt loddavvik, foringer/listverk mangler på noen dører i loftsetasjen og skyvedør i fra byggeår til vindfanget sitter fast, mangler beslag.
Våtrom > Overflater Gulv > Bad: Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.
Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen.
Våtrom > Ventilasjon > Bad: Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.
Spesialrom > Teknisk anlegg > Kjølerom: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på kjøleaggregat
Tekniske installasjoner > Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
Tekniske installasjoner > Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Vinduer og yttervegger har ikke lufteventiler.
Tekniske installasjoner > Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: Sikringsskap med automatsikringer er montert i skap i vindfanget i 1.etasje.
Tomteforhold > Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter: Det er avvik: TG er vurdert ut i fra alder.
Tomteforhold > Terrengforhold: Det er avvik: Boligen ligger på flat tomt og terreng har begrensede muligheter for avrenning.
Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.

Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak er ikke opplyst her.

Sammendrag selgers egenerklæring

Eiendommen selges ved fullmektig, og egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Kristiansand sentrum kjører man nordover mot Grim - inn i Setesdalsveien. Sving av like før Grim Torv til høyre mot skilt Ravnedalen. Følg veien rett frem mot Ravnedalen og boligen kommer på venstre side. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Boligen ligger på Enrum på Grim - et idyllisk,bevaringsverdig og attraktivt område med gåavstand til Kristiansand sentrum. Koselige grøntarealer/hager omkranser de erværdige eiendommene, og skaper en helt spesiell atmosfære her inne i denne rolige veien ved porten til Ravnedalen. Det anbefales at man tar seg tid til en spasertur i nærområdet og kjenner på den særegne og fredfulle stemningen som råder i nabolaget. Ravnedalen og Baneheia, som ligger i umiddelbar nærhet, må framheves - naturperler avde sjeldne!

Her er det meget barnevennlig og barnerikt - og man finner flotte turområder i umiddelbar nærhet. Her nevner vi selvfølgelig meget flotte Ravnedalen hvor det også er kafè og en idyllisk park. Like ved er også inngangen til fantastiske turmulighet i Baneheia. Man finner også ypperlige turmuligheter i Suldalen og i Bymarka like ved. Kort avstand til butikksenter ved Grim Torv.

Umiddelbar nærhet til fantastiske turstier og lysløype, velegnet både til treningsturer og søndagsturer med familien. Det er gang- og sykkelavstand til Kvadraturen (ca. 1,5 km), UiA (4 km) og SSHF (ca. 3 km). I nærområdet finner man for øvrig lekeplass, barnehage, bussholdeplass med hyppige avganger til sentrum/Sørlandsparken, barne- og ungdomsskole samt Grim Torg med dagligvareforretning, bakeri, frisør, hurtigmatkjeder og andre servicetilbud.

Tomt

Areal: 371 kvm, Eierform: Eiet tomt
Idyllisk, lun og usjenert tomt opparbeidet med plen, blomster og beplantninger. Solrike uteplasser rundt store deler av boligen. Frittliggende garasje og redskapsbod i hage. Sol fra morgen til kveld.

Parkering

Frittliggende garasje på tomten samt parkeringsplass på gårdsplass foran garasje.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse av ukjent grunn. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig med bevaring og tilhører reguleringsplan nr. 431, godkjent 19.12.1984. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 909980. Tinglyst: 27.01.1923. Erklæring/avtale om felles vegg.
Dagboknr.: 1541. Tinglyst: 16.03.1961. Bestemmelse om vann/kloakkledning.
Dagboknr.: 10328. Tinglyst: 19.05.2006. Bestemmelse ifølge skjøte. Kommunale rettigheter / påbud i henhold til skjøte / festekontrakt.
Dagboknr.: 819701-1. Tinglyst: 26.07.2022.  Erklæring/avtale. Rettighetshaver: Knr.: 4204, gnr. 151, bnr. 1660. Gjensidig sikt over eiendommene. 
 
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Rettigheter på 4204-151/1660:
Dagboknr.: 819701-2. Tinglyst: 26.07.2022.  Erklæring/avtale. Rettighetshaver: Knr.: 4204, gnr. 151, bnr. 1661. Gjensidig sikt over eiendommene.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

5 490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 137 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 490 000,-)) 153 720,- (Omkostninger totalt) 5 643 720,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 14 838 pr. år

Renovasjon kommer i tillegg. Beregnet årsbeløp for 2022 er kr. 3756,-. Gebyret faktureres i forhold til antall tømminger.

Eiendomsskatt

Kr. 7268,- for år 2023 er inkludert i de årlige kommunale avgiftene.

Formuesverdi

Primær: Kr. 832 758,- for år 2020.
Sekundær: Kr. 2 997 929,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Ravnedalsveien 24, Gnr. 151 Bnr. 1661 i Kristiansand kommune.

Boligtype

Tomannsbolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap, oppvaskmaskin og komfyr/stekeovn/koketopp.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på
tlf 99 09 92 28.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

11-23-0005

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/11-23-0005. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Pål Birkeland, tlf. 99 09 92 28

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.6 850) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 5 490 000,-) (Kr.68 625) Tilrettelegging (Kr.14 500) Totalt kr. (Kr.100 460)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3066286