Grimstad Øst  

Ravnåsen 20

Prisantydning
1 495 000 kr - 2 345 000 kr
P-rom
66 - 79 m2
Antall soverom
2
Eierform
Borettslag
Eiendomstype
Leilighet
Bolig Soverom Etg. P-rom BRA Totalpris
2-1 2 2. 79 ㎡ 83 ㎡ 4 001 432 kr
2-2 2 2. 66 ㎡ 69 ㎡ 3 211 432 kr
2-3 2 2. 66 ㎡ 69 ㎡ 3 211 432 kr
2-4 2 2. 79 ㎡ 83 ㎡ 4 161 432 kr
3-1 2 3. 79 ㎡ 83 ㎡ 3 761 432 kr
3-2 2 3. 66 ㎡ 69 ㎡ 3 001 432 kr
3-4 2 3. 79 ㎡ 83 ㎡ 3 901 432 kr
4-2 2 4. 66 ㎡ 69 ㎡ 3 301 432 kr
4-4 2 4. 79 ㎡ 83 ㎡ 4 301 432 kr
5-1 2 5. 79 ㎡ 83 ㎡ 4 561 432 kr
5-2 2 5. 66 ㎡ 69 ㎡ 3 701 432 kr
5-3 2 5. 66 ㎡ 69 ㎡ 3 701 432 kr
5-4 2 5. 79 ㎡ 83 ㎡ 4 701 432 kr

Oversikt

Om eiendommen

Moy Terrasse - Byggetrinn II - 16 nye muligheter

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

Prosjektet Moy Terrasse består av totalt 32 leiligheter fordelt på to byggetrinn med 16 leiligheter i hvert bygg/byggetrinn. Leilighetsbygget i byggetrinn II planlegges oppført i fire etasjer, og med boder og P-plasser i underetasje, omtrent tilsvarende som det som er oppført og ferdigstilt i byggetrinn I. Mellom de to leilighetsbyggene er det oppført et servicebygg med flotte fellesfunksjoner som hobbyrom, treningsrom, romslig selskapslokale med kjøkken og store, tilliggende terrasser, gjesterom og baderom samt sykkelboder. Bygget med fellesfunksjoner er felles for begge byggetrinn og er ferdigstilt, overlevert og tatt i bruk januar 2023.

Byggetrinn II skal føres opp på samme tomt som det etablerte borettslaget, opprinnelig gnr 47, bnr 110 i Grimstad, og planlegges tilsluttet det eksisterende borettslaget etter ferdigstillelse.  Andelsnummer for hver enkelt leilighet vil bli fastsatt når borettslaget er utvidet/stiftet. Tomten kan fradeles av utbygger slik at tomten til trinn 2 vil få eget gnr/bnr og få en andel av realsameie for fellesbygget.

Innhold

Hver leilighet er presentert med tegning med detaljert innholdsoversikt. Den største leilighetstypen kan innen gitte frister leveres med 3 soverom. Alle enheter har for øvrig stue med åpent kjøkken ut utgang til solrik, sydvendt balkong/terrasse, bad/wc, bod/teknisk rom, entré med garderobeplass og 2 eller 3 soverom. Alle enheter leveres med privat sportsbod i borettslagets fellesareal, samt 1 P-plass i byggets underetasje.

Standard

Det er lagt vekt på å gi prosjektet god standard på utstyr, innredning og overflater. Bygget er blant annet oppført med etasjeskiller i betong, heis til alle etasjer, én-stavs parkett samt moderne kjøkkeninnredning fra HTH. Se utfyllende beskrivelse i Romskjema og Bygge-beskrivelse.

Ferdigstillelse

Ferdigstillelse/innflytting vil være ca. 14 mnd. fra datoen Selger melder som oppstartstidspunkt/byggestart. Oppstart forutsetter at alle forbehold om realisering er avklart innen fristen ovenfor. Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt innflyttingspunkt tilsvarende.

Siste frist for overtagelse er 4. kvartal 2024 forutsatt at prosjektet besluttes gjennomført. Overtagelse kan skje inntil 4 måneder før denne fristen. Senest 4 måneder før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesforretning. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at Kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse.

Oppvarming

Det er vannbåren varme i gulv i gang, stue med kjøkken og bad - alle med egne kurser og følere. Varmesentral i teknisk rom i felleshus, med bergvarme som kilde. Soverom og bod leveres uten varmekilder.

Leilighetene leveres med balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning iht TEK 17. Det leveres mekanisk avtrekksventilasjon i sportsboder og teknisk rom.

Diverse

Medlemsskap i Arendal Boligbyggelag
Borettslaget vil bli tilknyttet Arendal Boligbyggelag. Kjøpere som ikke er medlem av Arendal Boligbyggelag må tegne medlemskap. Medlemskap koster kr 300,- pr person ved innmelding, og kr 300,- i årskontingent. Innmelding gjøres enkelt på www.arendalbbl.no under 'Bli medlem'.

Sikringsordning:
Gjennom ABBL som forretningsfører, blir borettslaget tilknyttet Borettslagenes Sikringsfond når alle boligene er solgt. Risikoen for tap av felleskostnader vil da bli redusert. Alle eiere av andeler dekkes av Borettslagenes Sikringsfond fra første dag. Sikringsfondet dekker tap hvis noen av beboerne ikke betaler sin del av fellesutgifter etter nærmere regler.

Kapitalkostnader:
Kapitalkostnader er renter og avdrag på boligens andel av borettslagets felleslån. Rentene på enkeltes andel av borettslagets felleslån. Rentene på den enkeltes andel av fellesgjelden kan trekkes fra i skattbar inntekt på selvangivelsen i henhold til ordinære regler. Når 20 års avdragsfrihet er over vil man måtte påregne en økning i kapitalkostnadene pga avdrag, jf. prisliste.

Mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjelden:
Borettslaget vil inngå en avtale med forretningsfører og bank om individuell nedbetaling av fellesgjeld, under gitte forutsetninger. Andelseier vil ved denne ordningen ha fleksibilitet til å redusere sin egen fellesgjeld og derved finanskostnadene. Ved nedbetaling av andel fellesgjeld, helt eller delvis, reduseres månedlige finanskostnader til borettslaget i henhold til innbetalt beløp.

Individuell nedbetaling av fellesgjeld kan skje ved innflytting eller senere, forutsatt at det ikke er besluttet.

Når alle boligene er solgt har borettslaget mulighet til å inngå en avtale med forretningsfører om individuell nedbetaling av fellesgjeld, under gitte forutsetninger. Andelseier vil ved denne ordningen ha større fleksibilitet til å styre sin egen fellesgjeld og derved finanskostnadene. Ved nedbetaling av andel fellesgjeld, helt eller delvis, reduseres månedlige finanskostnader til borettslaget i henhold til innbetalt beløp. Nedbetaling av fellesgjeld kan ikke reverseres. Ordningen kan først komme på plass en stund etter overtakelse.


Areal boliger:
Arealene som er oppgitt på tegninger i denne salgsoppgaven og i prisliste, er angitt som Bruksareal (BRA). BRA er det areal av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I BRA medregnes også areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter o.l. innenfor bruksenheten (NS3940:2012).

Primærrom (P-rom) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder og tekniske rom med omsluttende vegger. Arkitekt har inkludert alle sjakter innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom, på samme måte som i BRA.

Avbestilling:
Dersom forbrukeren avbestiller før igangsetting er vedtatt, fastsettes avbestillingsgebyret til 5 % av kontraktsummen inkludert evt. mva. Dersom Kjøper avbestiller etter at igangsetting er vedtatt, gjelder Bustadoppføringslovens regler, jfr. §§52 og 53. Kjøper vil være ansvarlig for utbyggers eventuelle økonomiske tap som følge av avbestillingen, herunder nødvendige prisavslag ved videresalg. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider må uansett betales i sin helhet.

Forsikring

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av utbygger, jfr. buofl. § 13 siste ledd.. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom borettslaget, men kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Grimstad sentrum følger du Arendalsveien østover, og fortsetter langs Vikkilen på J. M. Uglands vei mot Vik og Fevik. Fra Vik følger du Fevikveien østover, og tar inn til venstre mot Kleppekjærmyra. Da er du inne i Ravnåsen boligområde, og Moy Terrasse ligger godt synlig rett frem ca 250 meter inn i området. Prosjektet er godt merket.

Beliggenhet

Prosjektet ligger solrikt plassert i sydhellingen på Borgåsen, som ligger mellom Vik og Fevik, øst i Grimstad. Herfra er det godt med buss-avganger i begge retninger, og det er rikt tilbud av forretninger på Fevik og i Grimstad sentrum, samt at det er en Jokerbutikk i nærområdet. Det er turområder i flere retninger, og det er kort vei til noen av Sørlandets flotteste strender og skjærgård. Bussen til sentrum tar ca ti minutter hvis du vil la bilen stå igjeni garasjen.

Tomt

Eierform: Fellestomt

Det blir felles, eiet tomt for borettslaget som i følge matrikkelrapport fra Grimstad kommune utgjør 3 213 kvm. Arealet er ikke eksakt og noe avvik kan forekomme ved endelig oppmåling. Utbygger vil foreta de nødvendige sammenføyninger eller fradelinger.

Utearealet leveres i henhold til egen utomhusplan.

Parkering

Til hver av leilighetene medfølger 1 innvendig biloppstillingsplass i felles parkeringsanlegg i byggets underetasje. I tillegg vil det være gjesteparkering i området. Tildeling av parkeringsplasser og boder foretas av utbygger før ferdigstillelse, inkludert HC-plasser. Styret har senere rett til å foreta endringer i parkeringsplanen ved behov, eksempelvis på grunn av rullering av HC-plasser. Det vil også bli lagt til rette infrastruktur for el-bil-lading. Et operativt ladepunkt må eventuelt bestilles av den enkelte.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det vil foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er Utbyggers ansvar å fremskaffe ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på boligen før overtakelsen. Hvis ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ikke foreligger, kan ikke kjøper flytte inn i eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at evt tilbakeholdt beløp i forbindelse ved midlertidig brukstillatelse, må beløpet stå i samsvar med forholdene som gjenstår. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer midlertidig brukstillatelse.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger innenfor reguleringsplan Detaljplan for Borgåsen boligområde - del 2, med formål Boligbebyggelse - blokkbebyggelse, med planident. 206. Tomten grenser til friområde mot nord.

Området Borgåsen/Ravnåsen blir med dette tilnærmet ferdig utbygd. Området mellom Fevikveien, Bringsværmoen og Ravnåsen med tilstøtende områder har arealplaner under arbeid.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen vil bli tilkoblet offentlig vann og kloakk, og eiendommen grenser til Ravnåsen som er offentlig vei.

Heftelser / Rettigheter

Det er følgende heftelse registrert på tomtens grunnbok. Disse følger eiendommen:

" Bestemmelse om vann/kloakkledning og bestemmelse om adkomstrett tgl. 2013/1085792-1/200, ang. spillvann etc, elektriske ledninger, siktsoner, stigeplassering ved vedlikehold etc. Gjelder denne eiendom med flere.

Videre vil følgende tinglyses ved overtakelse:
* Pantedokument til banken for borettslagets totale fellesgjeld
* Pant for andelseiernes borettsinnskudd.


Kopi av grunnboks utskrift fås hos megler. Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst ytterligere nødvendige erklæringer/avtaler tilknyttet til gjennomføringen av prosjektet. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette. Servitutter som ikke slettes, følger eiendommen.

Utleie

Bruksoverlating/utleie av leilighetene vil reguleres av borettslagsloven og borettslagets vedtekter og forvaltes av borettslagets styre. Det er begrensninger i andelseiers adgang til utleie.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget skal utbygger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B,  man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Om borettslaget

Rettigheter og forpliktelser

Det er utarbeidet vedtekter for borettslaget som er bindende for kjøper. Vedtektene er en del av salgsprospektet og det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp.
Andelseier plikter å følge borettslagets vedtekter.

I henhold til vedtektene vil det for fremtidige omsetninger av andeler i bruktmarkedet være slik at medlemmer i borettslaget, og deretter medlemmer i Arendal Boligbyggelag, har forkjøpsrett. Se vedlagte vedtekter.

Organisering

Boligprosjektet blir organisert som et borettslag. Det betyr at beboerne eier boligdelen av
bygningene, fellesanlegg og utearealer i fellesskap. Beboerne kjøper en rett til å bo i en bestemt bolig, derav navnet "borettslag". Beboerne eier en del av borettslaget derav navnet "andelseier". Når du har kjøpt bolig i borettslag eier du dermed borettslaget sammen med de andre som bor der. Det betyr at du eier din egen bolig, men at et større fellesskap vil gjøre det enklere for deg når det gjelder vedlikehold og økonomi. Generalforsamlingen er den øverste bestemmende myndighet i borettslaget. Her møtes alle andelseierne og godkjenner regnskap og beretning samt velger et styre som er ansvarlig for den daglige driften, inkludert økonomien. Styret treffer alle vedtak vedrørende borettslagets drift, men må følge lover, forskrifter, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Et borettslag er en selvstendig juridisk enhet. Det er utarbeidet vedtekter for borettslaget, disse er bindende for kjøper.

Utbygger tar alt ansvar for eventuelle overskridelser på byggekostnader og merkostnader begrunnet i prisstigning i byggeperioden, da du som kjøper av bolig har fast pris.
Borettslaget løper derfor ingen risiko dersom slike situasjoner oppstår. Ved innflytting har utbygger  på vegne av borettslaget inngått avtale med Arendal Boligbyggelag om forretningsførsel av borettslaget.

Utbygger blir eier av de boligene som eventuelt ikke er solgt før ferdigstillelse, og er forpliktet til å betale felleskostnadene for slike boliger. Det betyr at borettslaget ikke har ansvaret for kostnader vedrørende usolgte boliger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Totalprisen på boligen består av innskudd og andel av borettslagets fellesgjeld. Se prislisten som har kolonner for hvert av disse elementene. I tillegg kommer omkostninger som er spesifisert under og i prislisten. Innskuddet med tillegg av omkostningene,
utgjør det som kjøper må finansiere på egen hånd. Fellesgjelden er finansiert av borettslaget hvor avdrag og renter (kapitalkostnader) for den andel av gjelden som er knyttet til den enkelte leilighet, dekkes gjennom månedlige felleskostnader.

Omkostninger:
Omkostninger skal innbetales sammen med kjøpesum før overtakelse.

Medlemskap ABBL per person                        kr      300,-
Gebyr for tinglysning av andel                           kr      480,
Gebyr for tinglysning av 1 pant                          kr      480,-
Gebyr for grunnboksutskrift                               kr      172,-
Forskuddsbetaling felleskostnader                                kr   5.000,-
Andelskapital til borettslaget                             kr   5.000,-
Totalt omkostninger                                            kr. 11.432,-


Felleslån/vilkår:
Borettslagets fellesgjeld er et annuitetslån i finansinstitusjon på kr. 29.900.000 -. Maksimal fellesgjeld utgjør ca. 50 % av totalprisen på alle leilighetene. For eksakte tall henvises til prisliste.
Det legges opp til 40 års total løpetid på lånet, hvorav de 20 første årene er avdragsfrie. Lånet vil i utgangspunktet ha flytende rente, pr februar 2023 er den flytende renten i 4,5 % p.a. Det tas forbehold om endringer i renten da renten vil bli endret i takt med rentemarkedet. Borettslaget kan etter innflytting evt. beslutte binding av renten.

Kapitalkostnader:
Kapitalkostnader er renter og avdrag på boligens andel av borettslagets felleslån. Rentene på enkeltes andel av borettslagets felleslån. Rentene på den enkeltes andel av fellesgjelden kan trekkes fra i skattbar inntekt på selvangivelsen i henhold til ordinære regler. Når 20 års avdragsfrihet er over vil man måtte påregne en økning i kapitalkostnadene pga avdrag, jf. prisliste.

Betalingsbetingelser

Kr. 100. 000,- skal innbetales som forskudd 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Restbeløp innskudd/egenkapital samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.
 
Utbygger skal stille garanti for oppfyllelse av kontrakten i samsvar med bustadoppføringslovas § 12. Dersom Utbygger ønsker å disponere innbetalt beløp før andelen blir overført, må Utbygger stille sikkerhet overfor Kjøper i samsvar med bustadoppføringslovas § 47.

Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for forskudd og 30 dager for andre avtalte betalinger anses forsinkelsen som vesentlig, og selger har da rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Offentlige avgifter

Avgifter for vann, renovasjon og kloakk er inkludert i de estimerte felleskostnadene til borettslaget, ut fra en foreløpig beregning. Beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt er p.t. ikke fastsatt.

Felleskostnader

Kr. ,- pr..

Felleskostnader inkluderer

Estimerte felleskostnader består av borettslagets driftskostnader, samt renter på borettslagets fellesgjeld. Fellesgjelden søkes avdragsfri i 20 år. Se ytterligere informasjon i prislisten.

Fellesutgiftene dekker blant annet kommunale eiendomsavgifter, kabel-tv, internett, forsikring av bygningsmasse, ytre vedlikehold, forretningsførsel og revisjon, strøm til fellesanlegg og vaktmestertjenester, service på heis, samt andel av drift/vedlikehold av felles P-plasser.

Felleskostnadene for den enkelte leilighet er stipulert i henhold til budsjett og fordeles etter fordelingsnøkkel. Endelig størrelse på felleskostnader vil bli satt opp av forretningsfører/
borettslagets styre ved overtakelse.

Formuesverdi

Ligningsverdi ved overtakelse ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folke registrert/bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Ligningsverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon

Øvrige mulige kostnader

I tillegg kan det komme andre faste kostnader på leiligheten, for eksempel kostnader knyttet til vann, elektrisitet, tv, internett, innboforsikring m.m. Disse kostnadene beror på den enkeltes avtaler og forbruk.

Gebyr ved videresalg

Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse vil det påløpe et gebyr fra Utbygger på kr. 20.000,- inkl mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren. Videresalg kan ikke gjøres uten utbyggers samtykke og bankens samtykke av transport § 12. garantien. Utbygger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Ervervet vil etter slik godkjenning kunne tinglyses direkte til tredjemann, men Utbygger vil i forhold til oppgjør og kontraktsvilkår for øvrig kun forholde seg til kjøper.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Boligene oppføres på det som i dag er Ravnåsen 20 i Grimstad. Enhetene vil få tildelt adresse av kommunen som kan avvike fra dette når bygningene er ferdig oppført.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Borettslag

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges iht. Bustadoppføringslova, og utbygger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper.

Kjøpekontrakter

Avtale om kjøp forutsettes inngått ved bruk av vedlagte kjøpetilbudsskjema eller tilsvarende digital løsning, og påfølgende inngåelse av utbyggers standard kjøpekontrakt. Utbygger tar forbehold om å foreta justeringer i kontrakten som følge av offentlige krav m.m.

Tilvalg / Endringer

Innen gitte frister vil tilvalg og endringer være mulig etter nærmere avtale med utbygger/entreprenør. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene.

Alle meldinger skal være Selger i hende senest ved de tidsfrister som fastlegges av Selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan. Administrasjonspåslag til utbygger/entreprenør må påregnes for endringer/tilvalg.

Selgers rett til endringer

Utbygger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Utbygger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse.

Boligene overleveres i bygg rengjort stand. I nyoppførte bygninger må forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse. Utbygger er heller ikke ansvarlig for mangler som skyldes kjøpers bruk av boligen, ei heller tilfeller av heksesot, sølvkre eller skjeggkre.

Forbehold om realisering

Selger tar følgende forbehold for realisering av prosjektet: Minimum 5 av 16 leiligheter i prosjektet må være solgt, nødvendige offentlige tillatelser må foreligge, og styret i utbyggingsselskapet må vedta byggestart. Dersom disse forbeholdene ikke er avklart innen 15.08.2023 har selger rett til å å ikke realisere prosjektet. Kjøper har i en slik situasjon rett til å få tilbakebetalt eventuelt innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto. Ut over dette har selger intet ansvar overfor kjøper.

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte enheter.

Det tas forbehold om at det kan inntreffe omstendigheter, eller være grunn til å anta at slike omstendigheter vil inntreffe, som medfører at selger ikke finner det forsvarlig å iverksette byggearbeidene. Eksempler på slike omstendigheter er prisfall i boligmarkedet, reduserte muligheter til å få byggelån, uforutsette offentlige krav, ekstraordinære krisesituasjoner, etc.

Det er en noe uoversiktlig situasjon i norge knyttet til Covid-19 (inkludert ettervirkninger), Ukraina-krigen og sanksjoner mot Russland og Hviterussland. Det er derfor usikkert om fremdriften kan bli påvirket av dette, f.eks grunnet leveranseutfordringer på innsatsfaktorer og/eller mangel på arbeidskraft hos utførende entreprenør, hos selger eller hos andre aktører i prosjektet. Tidspunktet for ferdigstillelse er derfor ikke bindende for selger og utløser ikke krav på dagmulkt dersom overskridelsen skyldes Covid-19 (inkludert ettervirkninger), Ukraina-krigen og/eller sanksjoner mot Russland/Hviterussland, eller selger har krav på tilleggsfrist etter buofl. § 11. Selger skal varsle kjøper dersom det oppstår forhold knyttet til ovenstående som medfører at nevnte tidsfrister forskyves.

Visning

Tomten kan besiktiges og megler er tilgjengelig for visning/presentasjon, og det vil i perioder være visningsleilighet tilgjengelig i prosjektet.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

21-23-9000

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/21-23-9000. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.

Dette salgsprospektet er ikke fullstendig uten:

o              Prisliste 
o              Leilighetstegninger
o              Etasjetegninger
o              Snitt- og fasadetegninger 
o              Byggeteknisk beskrivelse
o              Romskjema
o              Situasjonsplan
o              Vedtekter for Moy Terrasse trinn 1
o              Reguleringsplan/bestemmelser 
o              Kjøpekontrakt

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Arild Aasen, tlf. 97 58 67 30

Eiendomsmegler Dajmi E. Birkedal
Eiendomsmeglerfullmektig Sofie Teistedal Fure MNEF

Vederlag

Meglers vederlag utgjør kr. 44.500,- + mva pr. enhet inkludert oppstartsgebyr og oppgjørshonorar.

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3067547