Lyngdal

Ramsjordveien 71

Prisantydning
4 500 000 kr
Omkostninger
128 370 kr
Totalpris
4 628 370 kr
Formuesverdi
1 120 537 kr
Formuesverdi sekundær
4 033 932 kr
Kommunale avgifter
9 180 kr / år
Byggeår
2011
P-rom
278 ㎡
Bruksareal
283 ㎡
Tomteareal
1 998 ㎡
Antall soverom
6
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Nyere, stor enebolig på flott utsiktstomt

Om eiendommen

Standard

Nyere, godt vedlikeholdt enebolig over 2 plan.
Gulvene i boligen består for det meste av parkett og fliser.

Her kommer en inn i en romslig hall som er fliselagt og med trapp opp til 2. etasje.

Stor kjøkkenavdeling med spiseplass, samt spisestue og stue. Her er det store vindusflater med flott utsikt mot vannet og mot havet.
Her er skyvedører som kan åpnes mot terrassen på de gode sommerdagene.

Kjøkken med rikelig med skap- og benkeplass og integrerte hvitevarer. Praktisk kjøkkenøy med steketopp og kjøkkenvifte.
Kjølerom i tilknytning til kjøkkenet.

Badet i hovedetasjen i tilknytning til hovedsoverommet har fliselagte gulv og vegger. Har både badekar, wc og dusj, samt dobbel servant. Rikelig med skapplass.

Badet i loftsetasjen har også fliselagte gulv og vegger. Badekar, wc, dusjnisje og dobbel servant.

Vaskerom har fliser på gulv og godt med skapplass.

Hvitevarer som komfyr, koketopp, micro og oppvaskmaskin følger med i handelen.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 278 kvm, Bruksareal: 283 kvm, Sekundærrom: 5 kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 182 m² - 2. etg. 101 m².
P-rom inkl: 1. etg. 179 kvm. Inneholder: Hall / trapp, stue, kjøkken, kontor /soverom, vaskerom, soverom med walck in closet, bad og wc.
P-rom inkl. 2. etg. 99 kvm. som inneholder: gang m/ trapp, loftstue, bad og 4 soverom.
S-rom inkl.: 1etg. kjølerom på 3 kvm. 2. etg. bod på 2 kvm.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

2011

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.
Det er vedfyring i stue, forøvrig vannbåren varme fra varmepumpe til det meste av hovedetasjen.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Takst Sør AS den 24.05.2022 , og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom
Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet. Det er ikke registrert oppkant på membran ved døråpning.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad 1. etg.
Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet. Det er ikke registrert oppkant på membran ved døråpning.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad loft
Sluk er ikke tilgjengelig for inspeksjon. Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet. Det er ikke registrert oppkant på membran ved døråpning.

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Utvendig > Taktekking
Det er enkelte knekte taksten. Litt mose på del av taktekking.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Skadet ventildeksel utvendig over balkongdør på kjøkken.

Utvendig > Dører
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Hovedinngangsdør har noe skade utvendig. Skadet pakning på den ene skyvedøren i stue.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Nedfalt treport i levegg. - Denne er nå på plass igjen. Punkt i tilstandsrapport kan ses bort fra.
 

Innvendig > Overflater
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Sprekk i fuge ved gulvflis i hall 1. etg. ved overgang mot vindusåpninger. Det ble også registrert bom/limslipp under enkelte gulvflis i hall 1. etg. Gulvparkett i kjøkken har noe skade/slitasje, bl.a. med løsnet lamell på parkettoverflate.
Det ble registrert en sprukket gulvflis i kjølerom. Bom/limslipp under gulvflis på toalettrom.

Innvendig > Radon
Dokumentasjon på radonsperre foreligger ikke.

Innvendig > Innvendige dører
Terskel ved dør til loftbad reiser seg en del på midten.

Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det ble målt ca. 10 mm fall på gulv fra dør mot gulvsluk, men det er ingen oppkant på membran ved
dørterskel (dørterskel står montert direkte over gulvflis). Krav til fall ved byggeår var fallforhold 1:50 til minst 80 cm ut fra sluket (tilsvarer min. 16 mm).

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad 1. etg.
Det er påvist sprekker i fliser.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad 1. etg.
Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under) Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.
Det ble målt ca. 3 mm fall på gulv fra dør mot gulvsluk under badekar, men det er ingen oppkant på membran ved dørterskel (dørterskel står montert
direkte over gulvflis). Krav til fall ved byggeår var fallforhold 1:50 til minst 80 cm ut fra sluket (tilsvarer min. 16 mm).

Våtrom > Overflater Gulv > Bad loft
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist tilgulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.
Det ble målt ca. 5 mm fall på gulv fra dør mot gulv foran badekar, men det er ingen oppkant på membran ved dørterskel (dørterskel står montert direkte over et parkettbord, som er montert mellom terskel og gulvflis). Krav til fall ved byggeår var fallforhold 1:50 til minst 80 cm ut fra sluket (tilsvarer min. 16 mm).

Kjøkken > Overflater og innredning - 2 > Kjøkken
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad. Dels løsnet skuffefront ved hjørneskap. Litt stor glipe (som ikke er fuget) mellom benkeplate og yttervegg.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet.


For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Ingen spesielle kommentarer i egenerklæringen.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Lyngdal sentrum kjør mot Korshamn, forbi Rosfjord. kjør ca. 14 km. utover, ta til høyre inn mot Hausvik og Ramsjord. I Y krysset mot Ramsjord, ta til venstre.

Boligen ligger på høyre side og er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Beliggende på flott utsiktstomt med utsikt til vann og sjø.
Boligen ligger ca. 15 km. fra Lyngdal sentrum. beliggende like ovenfor Ramsjordvannet, med gangavstand ned til vannet.
Kun 5 minutter med bil til uthavnen Korshavn med dagligvarebutikk og nydelig skjærgård.

Tomt

Areal: 1 998 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

På egen tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 05.O7.2010. Ferdigattesten gjelder boligen. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i uregulert LNRF område  tilhører reguleringsplan kommuneplan for Lyngdal 2014 - 2025. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF (Natur-, landbruk- og friluftsområder), og er en del av kommuneplanens arealdel. I områder som er lagt ut til LNF er det ikke tillat med annen bygge- og anleggsvirksomhet en den som har direkte tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, rivning m.m.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei over et stykke privat vei, der det foreligger en tinglyst veirett.

Det er vann fra brønn, og privat avløp.
Det foreligger ikke ferdigattest for avløpsanlegget. Kjøper overtar risikoen for dette.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Ingen spesielle.
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Veirett over gnr. 15, bnr. 4, tinglyst 10.05.1993 med dagboknr. 1389.

Radonmåling

Ikke foretatt radonmåling.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter A

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

4 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 112 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 500 000,-)) 128 370,- (Omkostninger totalt) 4 628 370,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 9 180,-
Prognose for 2022. Gjelder renovasjon, slamtømming og feiing.

Formuesverdi

Primær: Kr. 1 120 537,- for år 2020. Sekundær: Kr. 4 033 932,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Ramsjordveien 71, Gnr. 15 Bnr. 13 i Lyngdal kommune.

Boligtype

Boligeiendom.

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Komfyr, koketopp, oppvaskmaskin og kjølerom.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 71.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-22-0029

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-22-0029. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Reidar Bøe, tlf. 40 40 80 71

Vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.6 350)
Oppgjør (Kr.7 100)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon ( fast provisjon) (Kr.45.000)
Tilrettelegging (Kr.13 900)
Totalt kr. (Kr 72.935,-)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3057707