Grimstad

Ramshaugveien 9

Prisantydning
790 000 kr
Omkostninger
40 050 kr
Totalpris
830 050 kr
Formuesverdi
492 000 kr
Tomteareal
709 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt

Oversikt

Solrik råtomt i veletablert bolig område i Homborsund.

Beliggenhet

Adkomst

Følg gamle E-18 fra Grimstad mot Kristiansand. Ta av til venstre ved avkjørsel Homborsund. Følg veien tilden deler seg, og hold til venstre. Ramshaugveien er inn til høyre.

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende i rolig og populært boligfelt mellom Grimstad og Lillesand. Kort avstand til butikk, skole, barnehage, idrettsanlegg, lekeplasser og båthavn. Kort avstand til flotte turområder, blant annet på Kjekstadneset og Homborsund brygge.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

vann og avløp ligger klart ved tomtegrense.
Privat stikk vei fra byggefeltet.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Områder for boliger m/tilhørende anlegg, tilhører reguleringsplan JORTVEIT, Bebyggelsesplan A6, datert 22.2.2010. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4202/172/377:
22.04.2024 - Dokumentnr: 1348848 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


17.11.2014 - Dokumentnr: 999976 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4202 Gnr:172 Bnr:120


01.01.2020 - Dokumentnr: 893625 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0904 Gnr:172 Bnr:377


Kommentar konsesjon

Eiendommen er ubebygd og egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne egenerklæringen før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger. 

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 19 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 16 500,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 40 050,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4202/172/377:
22.04.2024 - Dokumentnr: 1348848 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


17.11.2014 - Dokumentnr: 999976 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4202 Gnr:172 Bnr:120


01.01.2020 - Dokumentnr: 893625 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0904 Gnr:172 Bnr:377


Info kommunale avgifter

Kun ei tomt uten IG. Pt ingen kommunale avgifter.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern
Produktnummer: 8A33E777-53C4-4601-B29B-D8D1DD278B24