Grimstad Syd 

Ramshaugveien 12,14,16

P-rom
Ikke oppgitt
Bruksareal
Ikke oppgitt
Tomteareal
Ikke oppgitt
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

ALLE SOLGT ! 6- mannsbolig - Rimelige, prosjekterte leiligheter i Homborsund

Fakta om eiendommen

Oppdragsnummer

21-18-9009

Adresse med betegnelse

Ramshaugveien 12,14,16, Gnr. 172 Bnr. 389 i Grimstad kommune

Beliggenhet

Ramshaugveien ligger i et etablert område mellom Ospelia og Johan Markussens vei. Hyggelig nærmillø, med kort og sikker vei til Eide skole og Eide barnehage, nærbutikk og Homborsund brygge. Det er fantastiske turområder i umiddelbar nærhet og det er kort avstand med bil til Arendal, Grimstad, Lillesand og Kristiansand.

Adkomst

Ramshaugveien ligger mellom Ospelia og Johan Markussens vei.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Ferdigstillelse

Ferdigstillelse/innflytting vil være 6 mnd etter byggestart. Byggestart blir fastsatt når min. 4 leiligheter er solgt og igangsettelse tillatelse foreligger.   Overtagelsesmåned vil bli varslet kjøper ca. 3 måneder før antatt overtagelse. Kjøper aksepterer at endelig overtagelsesdato vil bli varslet kjøperne senest 6 uker før overlevering.

Bygninger og byggemåte

Se tilstandsrapport.

Innhold

Leilighetene har gang, bad kjøkken, stue og 2 soverom.
Leilighetene i 2. etasje har stor balkong med utgang fra stuen og terrasse ved inngangsparti.
Leilighetene i 1. etasje har terrasse med utgang fra stuen.

Standard

En ny bolig har en langt høyere teknisk standard: Bedre isolasjon, balansert ventilasjon med varmegjenvinning, etc. bidrar til høyere komfort og trivsel.

Gjennomgående , lyse og pene leligheter som kommer til å holde en god standard.

Veggene er malte mdf plater.

Det leveres kjøkken fra Strai kjøkken Arendal. Verdi kr 60.000. Hvitevarer følger ikke med.

Bad leveres med varmekabler, samt flis på gulv og vegger. 80 cm innredning, 90x90 dusjdører, wc og uttak til vaskemaskin.

Diverse

Felleskostnader er ikke beregnet. Felleskostnader skal dekke felles forsikring, felles vedlikehold, brøyting mv.
Kommunale avgifter vil komme i tillegg til felleskostnader for hver enkel leilighet. Ikke beregnet enda.

Selger har rette til å oppjustere og nedjustere priser på usolgte leiligheter.

Forbehold om realisering
Selger tar følgende forbehold for realisering av prosjektet:
Minimum 4 av leilighetene må forhåndsselges. Igangsettingstillatelse foreligger.

Parkering

Parkering på tomta.
Mulighet å kjøpe garasje i rekke for kr. 70.000,-

Oppvarming

Det leveres balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tomt

Eierform: Eiet tomt
Tomt planeres med stedlige masse. Innkjørsel og biloppstillingsplass blir gruslagt.
Tomtene eies av Grimstad kommune. Når endelig igangsetteølsetillatelse er gitt vil eiendommen skjøtes over på selger.

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Boligene overleveres i byggrengjort stand. I nyoppførte bygninger må forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse. Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter: Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr.

Selgers rett til endringer

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser, samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Tilvalg / Endringer

Selger vil før innredningsarbeidene startert, utarbeide en tilvalgsmeny hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15% av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/påslag fra utbygger. Alle tlivalg avtales direkte mellom utførende entreprenører og kjøper, slik at avtaler og fakturering gjøres direkte.

Reguleringsplan

Reguleringsformål: Bolig
REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR JORTVEIT, GRIMSTAD KOMMUNE.
Se vedlagte reguleringsplan og vedlagte reguleringsendringer, samt varsling om påbegynt planarbeid i området.
På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Adkomst fra Homborsundveien som er offentlig. Vei/areal fra Hovedvei og inn til 6- mannsboligen vil bli privat.  En må påregne drifts og vedlikeholdskostnader til denne. Vann og kloakk vil bli tilknyttet offentlig.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
1977/5490-1/37 - Fredningsvedtak, tinglyst 30.11.1977
1977/5492-1/37  Fredningsvedtak,tinglyst 30.11.1977
1977/5493-2/37  Fredningsvedtak, tinglyst 30.11.1977
1980/2181-1/37  Fredningsvedtak, tinglyst 24.04.1980
1981/2358-2/37  Bestemmelse om veg, tinglyst 14.05.1981
1981/2360-2/37  Bestemmelse om veg, tinglyst 14.05.1981
1986/234-1/37  Elektriske kraftlinjer, tinglyst 07.01.2008
2013/299751-2/200  Elektriske kraftlinjer, tinglyst 16.04.2013
2013/299751-2/200  Elektriske kraftlinjer, tinglyst 16.04.2013
2013/860339-1/200  Erklæring/avtale, tinglyst 09.10.2013

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer / avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
 
Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning.
Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt.

Rettigheter som følger eiendommen:


Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).

Formues verdi

Ligningsverdi vil bli beregnet etter ferdigstillelse

Omkostninger

Leilighet 1 Kr. 1.650.000 + omk
Leilighet 2 Kr. 1690.000 + omk
Leilighet 3 kr. 1.590.000 + omk
Leilighet 4 kr. 1.650.000 + omk
Leilighet 5 Kr. 1.650.000 + omk
Leilighet 6 kr. 1.690.000 + omk


Dok. avgift 2,5% av tomteverdi(175.000) Kr. 4.370
Tinglysning skjøte                                         Kr. 525
Tinglysning pantedokument                       kr. 525

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Overtagelse

Etter avtale.

Forbehold om realisering

Selger tar følgende forbehold for realisering av prosjektet:
Minimum 4 av leilighetene må forhåndsselges. Igangsettingstillatelse foreligger.

Hvitvasking

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll, og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 06. mars 2009 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

Vederlag

Markedspakke:

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Camilla Stenberg Rimestad

Sørmegleren AS Org. Nr.

944 121 331

Prospekt og vedlegg

Denne prospektteksten, med tilhørende boligsalgsrapport og egenerklæring fra selger, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.
Varenummer: 3025375