Vinje - Rauland

Rådyrvegen 33 - Tomter i Rauland

Prisantydning
1 100 000 kr
Omkostninger
39 650 kr
Totalpris
1 139 650 kr
Tomteareal
500 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hyttetomt

Oversikt

Om eiendommen

Flotte tomter på Silkedalstunet, Rauland.

Fakta om eiendommen

Oppdragsnummer

82-18-9003

Adresse med betegnelse

Rådyrvegen ved Silkedalstunet i Rauland, Gnr. 153 Bnr. 605 og Gnr. 153 Bnr. 677 og Gnr. 153 Bnr. 679 og Gnr. 153 Bnr. 604 og Gnr. 153 Bnr. 740 og Gnr. 153 Bnr. 741 og Gnr. 153 Bnr. 742 i Vinje kommune

Beliggenhet

Priser fra 1.100.000,- + omkostninger til 1.250.000,- + omkostninger.

Tomtene har en fantastisk beliggenhet ca. 1.030 meter over havet, sørvestvendt og like ved inngangen til Silkedalen! Ski inn/ut til Rauland skisenter og Holtardalen, samt umiddelbar adkomst til idylliske Silkedalen, som har milevis med preparerte langrennsløyper og fine helårs turmuligheter.

Rauland er Telemarks største skidestinasjon og består av tre vintersportssteder, med totalt 18 heiser og 49 nedfarter med forskjellig vanskelighetsgrad. Alle bakkene har tilgang via samme skikort, og det går skibuss mellom skistedene og sentrum. Skibussen kjører også ekstraturer på kveldstid ved større arrangementer. Med totalt 150 km langrennsløyper setter dette rammene for en flott skiferie for alle. Skiløypene ligger i variert terreng med både doble sport og brede traséer for skøyting. På sommerstid har Rauland gode turmuligheter i Silkedalen, samt populære Skarsnuten og Falkenuten.

På området til Rauland skisenter ligger også Fjøllhalli, restauranthuset med skandinaviske råvarer, der du kan spise i restauranten eller ta med tilbake til hytta. Rauland Høyfjellshotell ligger omtrent 3 km unna og her er det restaurant, svømmebasseng og fjellspa. Kort vei til Vierli som kan skilte med skitrekk, kafé, kjelkesenter og terrengpark for parkentusiaster. For øvrig er det cirka 10 minutters kjøretur til Rauland sentrum, hvor man finner dagligvarebutikker, bensinstasjon, turistkontor, butikker med blant annet interiør, husflid og sport.

På www.visitrauland.com finner du mer informasjon om hvilke andre aktiviteter Rauland byr på, samt kart over turløypenettet og bakkene og heisene på Rauland Skisenter.

Adkomst

Kjør inn til Rauland skistenter og hold høyre forbi Fjøllhali og videre inn til Holtardalen. Ta første veg til venstre(Leirbekkvegen) før du kommer inn til Holtardalen. Følg så denne veien opp langs skibakken og ta til vestre i krysset. Følg vegen til toppen mot Silkedalen og tomtene ligger på høyre side. Tomtene er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren.

Rauland har en sentral beliggenhet fra mange forskjellige byer:
Skien 145 km
Porsgrunn 155 km
Larvik 180 km
Tønsberg 200 km
Oslo 210 km
Arendal 205 km
Kristiansand 245 km
Haugesund 240 km

Boligtype

Hyttetomt

Eierform

Selveier

Diverse

Silkedalstunet består av i alt 22 tomter, hvorav 11 er bebygd med hytter fra Familiehytta. For å ivareta områdets estetiske og arkitektoniske utrykk er det ønskelig at kjøper benytter seg av Familiehytta som leverandør. Se Familiehyttas utvalg av hytter på www.familihytta.no
Ved valg av Familiehytta som leverandør utarbeides da to stk. kontrakter, en for kjøp av tomt av selger og en for kjøp av hytte fra leverandør.

Priseksempel: Nøkkelferdige hytter fra Familiehytta koster fra kroner 2.900.000,- (for rimeligste tomt, modell og med grunnarbeid. Eks tilkoblingsavgifter).

Ved valg av annen type hytte ønsker selger at det settes opp hytter i forhold til områdets estetiske og arkitektoniske utforming.

Tomt

Tomtenummer med oversikt over tomtestørrelse og pris. Se kart med oversikt lenger bak i prospektet:

Tomt 1: 153/605 Areal = 596,7 - kr 1.150.000,- + omk 

Tomt 2: 153/604 Areal = 501,7 - kr 1.100.000,- + omk

Tomt 3: 153/741 Areal = 595,5 - kr 1.150.000,- + omk

Tomt 4: 153/677 Areal = 499 - kr 1.100.000,- + omk

Tomt 5: 153/679 Areal = 595,9 - kr 1.250.000,- + omk

Tomt 6: 153/740 Areal = 500,6 - kr 1.200.000,- + omk

Tomt 7: 153/742 Areal = 549,5 - kr 1.130.000,- + omk

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i ett regulert område og er godkjent utnyttet til fritidsformål. Området tilhører reguleringsplan Detaljregulering Holtardalen III. Utnyttelsesgraden er satt til 30% BYA. Det gjøres oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Utdrag fra reguleringsplanen for området: 7.8.2 Fritidsbusetnad, inkludert fritidsbusetnad - konsentrert (Bfb).
a) Alle bygningar skal vere av tre med ståande kraftig kledning eller laft. Eventuelt anna materiale skal vere forblenda med naturstein eller tre. Bygningane skal ha mørke jordfarger. Tak skal tekkast med torv.
b) Der dei spesielle føresegnene for enkelte felt ikkje seier anna kan bygningane oppførast i 1 hovudetasje og 1 etasje under saltak. Der terrenget tillet det, kan ein bygge sokkeletasje.
c) Bygningane skal ha takvinkel mellom 27 -34 grader, mønehøgda skal ikkje overstige 9,8 meter, gesimshøgda skal ikkje overstige 7,8 meter.
d) Det er høve til å slå saman fleire tomter til ei eining, eller å dele ein tomt til fleire einingar. Såleis vil maksimal storleik for hovudbygg og anneks auke eller reduserast tilsvarande.
e) Det skal opparbeidast 2 parkeringsplassar for kvar eining på tomta.

Reguleringsbestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven.

Vei / Vann / Avløp

Vann: Offentlig - tilkoblingsavgift tilkommer, se punkt omkostninger.

Kloakk: Offentlig - tilkoblingsavgift tilkommer, se punkt omkostninger

Veg: Det er privat veg fra riksveg og opp til tomtene. Du kjører over flere gnr og bnr. Det finnes tinglyste avtaler for noen av gnr og bnr, og andre ikke. Adkomstrett er regulert i reguleringsbestemmelser samt at man forplikter seg til å være medlem i ett veglag. Her betales det en årlig avgift for brøyting og vedlikehold av veg. Se egen tinglyst erklæring vedr dette. Henvend megler for mer informasjon.

Heftelser / Servitutter

Heftelser som følger eiendommen:

2015/285177-1/200  Erklæring/avtale  
Rettighetshaver:Leirbekk Utbygging As  
Org.nr: 859566162
Bestemmelse om årlig vedlikehold av veger, vann og avløp
Ved eierskifte skal det gis beskjed til rettighetshaver

2015/285177-2/200  Erklæring/avtale  
Rettighetshaver:Rauland Turist As  
Org.nr: 971160004
Bestemmelse om årlig avgift for drift av løypenett
 
2015/285177-3/200  Erklæring/avtale  
rettighetshaver:Knr:0834 Gnr:150 Bnr:1  
rettighetshaver:Knr:0834 Gnr:150 Bnr:94  
rettighetshaver:Knr:0834 Gnr:153 Bnr:17  
Rett til å føre fram vann, avløp, kabler, skiløyper og andre fellesanlegg

2017/220211-1/200  Erklæring/avtale  
Rettighetshaver:Leirbekk Utbygging As  
Org.nr: 859566162
Bestemmelse om årlig vedlikehold av veger, vann og avløp

2017/220211-2/200  Erklæring/avtale  
Rettighetshaver:Rauland Turist As  
Org.nr: 971160004
Bestemmelse om årlig avgift for drift av løypenett

2017/220211-3/200  Erklæring/avtale  
rettighetshaver:Knr:0834 Gnr:150 Bnr:1  
rettighetshaver:Knr:0834 Gnr:150 Bnr:94  
rettighetshaver:Knr:0834 Gnr:153 Bnr:17  
Rett til å føre frem vann, avløp, kabler, skiløyper og andre fellesanlegg

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på  at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritet pant der hvor det er tinglyste servitutter, eller andre heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning.

Boligkjøperforsikring

Sørmegleren anbefaler boligkjøperforsikring fra Help Forsikring AS. Dette er en rettshjelpsforsikring, som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen inkluderer skadetakst, og har ingen egenandel. Mer informasjon kan fås av megler.

Formues verdi

Det gjøres oppmerksom på at det ikke er fastsatt likningsverdi for tomtene pr dato. Dette må meldes inn av kjøper når alle formaliteter er på plass.

Omkostninger

Fra 1.100.000,- (Prisantydning)

Omkostninger
11.100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
Fra: 27.500,- (Dokumentavgift)

Fra: 39.650,- (Omkostninger totalt)

Fra: 1.139.650,- (Totalpris inkl. omkostninger)

*Det gjøres oppmerksom på at tilkoblingsavgift for vann, avløp og strøm kommer i tillegg. Kjøper faktureres direkte av Vinje Kommune.
Strøm: 35.000,-
Vann: 384,19,- pr. kvm bra.
Avløp: 462,21,- pr. kvm bra.

Det er BRA som er utgangspunkt for utregningen. Se vedlagte link for oversikt.  http://vinje.kommune.no/om-vinje-kommune/gebyr
Kontakt evt. selger/megler for mer informasjon.

Offentlige avgifter

Det er pr dato ikke regnet ut kommunaleavgifter for tomtene. Vedlagt i salgsoppgaven ligger priser for Vinje kommune for 2018.

Konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt og derfor må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Visning

Etter avtale med selger Morten Holta Aas på telefon:993 38 999

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll, og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 06. mars 2009 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

Vederlag

Det er avtalt følgende vederlag til megler med fastpris til kr 31.250,- pr tomt og engangsgebyr kr 11.000,- i Tilretteleggingsgebyr.

Lovverk

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 09200, for et uforpliktende tilbud.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Jørgen Eilev Thorkildsen

Sørmegleren Telemark AS Org. Nr.

918 067 116

Prospekt og vedlegg

Denne prospektteksten, med tilhørende boligsalgsrapport og egenerklæring fra selger, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.
Varenummer: 3023495