Lindesnes

Rådhusveien 5

Prisantydning
8 500 000 kr
Omkostninger
213 870 kr
Totalpris
8 713 870 kr
Kommunale avgifter
4 938 kr / år
Byggeår
1988
Tomteareal
1 168 ㎡
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Kontorlokale

Oversikt

Om eiendommen

KONTORSEKSJON VED KOMMUNEHUSET MIDT I VIGELAND SENTRUM

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Vi har gleden av å presentere en innholdsrik kontorseksjon midt i Vigeland sentrum i Lindesnes. Eiendommer er et kontorbygg i 3 etasjer hvor denne delen utgjør lokalene i 2 og 3 .etg.  (seksjonsnr. 2). Både salg av  eiendomsselskapet og evnt. utleie av lokalene er av interresse for oppdragsgiver. Det er totalt ca. 1000 kvm. fordelt på 531 kvm i 2.etg og 390 kvm. i 3.etg. Godt med parkeringsplasser. Kontorlokalene holder god standard. Velkommen til visning.

Oppdragsnummer

9-18-0025

Salgsobjekt

Rådhusveien 5, Gnr. 356 Bnr. 128 Snr. 2 i Lindesnes kommune.

Beskrivelse av selskapet

Kontorseksjonen selges gjennom  selskapet IT-Huset AS org. nr. 921 126 972.
Antydet eiendomsverdi: Kr. 8.500.000.-

Selskapet er et singel purposeselskap hvor seksjonen utgjør selskapets hovedaktivum.  Selskapet har ingen ansatte. 
Nærmere informasjon om selskapet  fåes ved henvendelse til megler. Kopi av vedtekter, og regnskap fåes ved henvendelse til megler.

Selger

IT-Huset AS

Beliggenhet

Byggeår

1988 i følge Lindesnes kommune.

Innhold

Innhold

Seksjonen ligger i 2. og 3 etasje og inneholder:
2.etasje: ( BRA 531 m2) inneholder. Resepsjon, kontorer, møterom, kjøkkenfasiliteter.
3.etasje: ( BRA 390 m2) inneholder:  Gang, cellekontorer og kontorlandskap, spiserom, garderobe m/ toaletter.

Standard

Kontorarealene holder  en normalt god standard.
Arealene fremstår som fleksible.

Det er installert balansert ventilasjonsanlegg, samt kjøling med vann i kjøle tak.

Diverse

Både salg av  eiendomsselskapet og evnt. utleie av lokalene er av interresse for oppdragsgiver. Seksjon nr. 2 har utbyggingsrett til areal over hele bygningens tredje etasje, samt på alt parkeringsareal i tilleggsdel til snr. 2 og over felles parkeringsareal. Antall parkeringsplasser skal opprettholdes. Snr. 2 kan også uavhengig av dette reseksjoneres ved oppdeling i flere seksjoner. Sameiet kan ikke motsette seg dette, og skal medvirke med signatur i eventuelle byggesaker og reseksjonering.. Kostnadene belastes snr. 2 i sin helhet. Snr. 1, 3 og 4 disponerer tilsammen 12 parkeringsplasser på fellesareal, beliggende som vist på vedlegg til vedtekter. Disse kan merkes av snr 1, 3 og 4 dersom dette er ønskelig

Vilkår og betingelser

Tomt

Areal: 1 168 kvm, Eiertomt. Tomtens disponeres av seksjonseierne i henhold til bestemmelser i sameievedtektene.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 8/3-1988.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Forretning/Kontor (formål) og tilhører Reguleringsplan for Vigeland sentrum, datert 8/12-2005, senere revidert. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk.
Det er installert vannmåler

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1988/5845-1/39 Erklæring/avtale
08.12.1988
Bestemmelse om adkomstrett. Rettighetshaver: TOMT E
Bestemmelse om vannrett. Bestemmelse om septiktank m.v.
Overført fra: 1029-56/128. Gjelder denne registerenheten med flere

1990/3361-1/39 Erklæring/avtale
23.08.1990
Bestemmelse om veg
Med flere bestemmelser Kan bare avlyses med samt. fra tekn. hovedutvalg
Overført fra: 1029-56/128. Gjelder denne registerenheten med flere

2009/446276-3/200 Forkjøpsrett
22.06.2009
Rettighetshaver: Knr:1029 Gnr:56 Bnr:128 Snr:1,3 og 4

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning.
Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt.

Rettigheter som følger eiendommen:
Forkjøpsrett ved salg av øvrige seksjoner i sameiet.

Leieforhold

Det er ingen leieforhold på seksjonen, slik at denne blir levert ledig for kjøper.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen.

Økonomi

Eiendomsverdi

8 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 212 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 8 500 000,-)) 199,50 (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 213 869,50 (Omkostninger totalt) 8 713 869,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Offentlige avgifter

Kr. 4 938 pr. år
I tillegg til overnevnte gebyr vann og avløp kommer forbruk på hhv. kr. 13 og kr. 37 pr m3, samt vannmåler leie på kr. 176.- pr år.  I 2018 er det totalt betalt kr. 12.822.-

Felleskostnader

Forsikring kr. 10.380 for 2018.
Andre fellesutgifter kr. 21.000.-  ( 2017)

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Budgivning

Informasjon i dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom han finner det formålstjenlig. Dette forhindrer ikke at megler i en avsluttende fase vil kunne velge å gjennomføre en lukket budrunde. Det tas forbehold om å kreve sikkerhetsstillelse for det bud som blir antatt. Potensielle kjøpere inviteres herved å gi bud i tråd med dette prospekt og de forutsetninger som legges til grunn. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. Det tas også forbehold om feil i prospekt. Kontakt megler for mer informasjon. Det anbefales at bygget gjennomgås med byggeteknisk fagperson før evt. budgivning.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Lovverk og avtalebetingelser

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget. Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning. Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle: Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8 Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Avhendingsloven §4-19 (2

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene. Pro & Contra Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr overtakelsesdato.

Visning

Etter avtale med Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius på tlf. 40 40 80 02

Oppgjør

Så fremt ikke annet avtales, gjennomføres oppgjør gjennom Sørmeglerens oppgjørsavdeling.

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll, og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 06. mars 2009 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

Finansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Audun Remesvik

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Sameievedtekter
- Eventuelt andre vedlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3027981