Søgne

Rådhusveien 47

Prisantydning
3 490 000 kr
Omkostninger
8 900 kr
Andel fellesgjeld
17 015 kr
Andel fellesformue
8 925 kr
Totalpris
3 515 915 kr
Formuesverdi
769 589 kr
Formuesverdi sekundær
2 770 520 kr
Felleskostnader
3 977 kr/mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
2006
P-rom
90 ㎡
Bruksareal
94 ㎡
Tomteareal
1 558 ㎡
Etasje
4
Antall soverom
2
Eierform
Andel
Eiendomstype
Andelsleilighet

Oversikt

Flott 3-roms andelsleilighet med attraktiv beliggenhet på Tangvall. Heis og parkeringsplass i kjeller. Hems og balkong

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Primærrom: 90 kvm, Bruksareal: 94 kvm

P-rom inneholder: Hall m/trapp, bad/vaskerom, soverom, soverom, stue/kjøkken.
P-rom loft inneholder: Trapperom, messanin.
S-rom loft: Bod

Bra. pr. etasje.: 4. etg. 78m² - Loft 16 m².

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Soverom på tegning er bad og omvend. Rommene er godkjent til varig opphold/beboelse.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Arild Grundetjern den 20.04.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon: Rapporten omhandler kun leiligheten innvendig. Leiligheten er i bra stand, vanlig vedlikehold/oppussing bør beregnes. Følgende hovedtrekk kan nevnes: Ytterdører og vinduer er fra byggetid og er i bra stand. Bad/vaskerom holder standard fra byggetid, vanlig vedlikehold bør beregnes. Dusjkabinett i rommet er en god løsning mht. fukt. Det er etablert lokalfall til gulvsluket. Hulltaking ble utført i vegg mellom bad/vaskerom og soverom, ingen synlig eller målbar fuktighet ble registrert. Kjøkkeninnredningen er fra byggetid og har stort sett normal slitasje. Gulvhøyder ble kontrollert med laser i enkelte rom, ingen store avvik ble registrert. Sikringsskap med automatsikringer, dokumentasjon for utførte arbeider ligger oppbevart i sikringsskapet. Røropplegget ligger rør i rør, kontrollskap for røropplegget er montert på bad/vaskerom. Innvendig stoppekran er montert i rørskapet. V. v.-bereder er fra byggetid og er på 200 liter. Elektrisk til oppvarming. Forøvrig må hele Tilstandsrapporten leses i sin helhet.

Lovlighet - Leilighet
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men
det er avvik fra disse. Avvik: Der hvor det står soverom på tegning er det etablert bad og omvendt. Ingen tegning for loft/hems.

Følgende avvik har fått TG2:

Innvendig > Overflater: Det er påvist skader på overflater. Slitasje på parkettgulv i stue/kjøkken.
Innvendig > Andre innvendige forhold: Det er avvik: Se beskrivelse.
Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom: Det er påvist sprekker i fliser. Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt - Bad/vaskerom Gå til side Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.
Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken: Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Folie løsner på benkeplate inntil komfyr.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Det medfølger en parkeringsplass i lukket garasjekjeller.

Beliggenhet

Her har man umiddelbar nærhet til alle sentrumsfasiliteter og servicetilbud, slik som gågata, butikker, dagligvareforretninger og apotek. Det er flere barnehager i området, samt kort vei til idrettsplass og skoler i alle trinn.

Fra leiligheten er det nærhet til fine natur og sykkelstier, treningssenter, bussstopp med hyppeige avganger, båthavn, strender, mm.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan; kommuneplan for Søgne 2018-2030 - Arealdelen vedtatt 31.10.2019, bestemmelser til kommunddelplanen for Tangvall 2016-2035, vedtatt 26.05.2016, kommunedelplan for sykkel Søgne, datert 07.09.2015, Planer i nærområdet: Detaljregulering for nytt skolesenter - Tangvall Detaljregulering for Rådhusveien 36 og 38 og Sentrumsveien. Det pågår en del utbygging på Tangvall.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Evt. utleie av boligen krever samtykke fra borettslagets styre. Iht. borettslagslova må man ha bodd i leiligheten minst ett av de to siste årene før man kan søke om fremleie, andelseiere har likevel rett til å overlate bruken av hele bustaden til andre i opptil 30 døgn i løpet av året. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. burettlagslova § 5-6. Utleie forutsetter at leiligheten har forsvarlige radonverdier. Se også borettslagets vedtekter, og konferer megler ved spørsmål.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/472/98/3:
27.09.1957 - Dokumentnr: 2407 - Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:98
Gjelder denne registerenheten med flere


29.03.1995 - Dokumentnr: 4303 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:97
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:98
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:98 Snr:1
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:98 Snr:2
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:98 Snr:3
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:107
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:178
Bestemmelse om adkomstrett
Overført fra: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:98
Gjelder denne registerenheten med flere


14.04.2005 - Dokumentnr: 6016 - Bruksrett
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:177
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:98
Gjelder denne registerenheten med flere


07.04.2006 - Dokumentnr: 7157 - Elektriske kraftlinjer
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Rettighetshaver
AE NETT AS
Overført fra: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:98
Gjelder denne registerenheten med flere


07.04.2006 - Dokumentnr: 7158 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver
AE NETT AS
Overført fra: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:98
Gjelder denne registerenheten med flere


01.11.2006 - Dokumentnr: 23958 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 3
Formål: Næring
Sameiebrøk: 60/2765
Bestemmelser om tilleggsdel, se under servitutter.
Gjelder seksjon nr. 1 og 2


13.02.2012 - Dokumentnr: 124462 - Resek/deling av seksjon
Seksjon som deles:
Snr: 3
Formål: Næring
Sameiebrøk: 60/2765
Ny seksjon:
Snr: 3
Formål: Næring
Sameiebrøk: 30/2765


29.03.1995 - Dokumentnr: 4303 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:98 Snr:1
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:98 Snr:2
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:98 Snr:3
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:98 Snr:4
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:177
Bestemmelse om adkomstrett
Overført fra: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:98
Gjelder denne registerenheten med flere


14.11.1995 - Dokumentnr: 17318 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:96 Snr:1
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:96 Snr:2
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:96 Snr:3
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:96 Snr:4
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:96 Snr:5
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:96 Snr:6
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:96 Snr:7
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:96 Snr:8
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:96 Snr:9
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:96 Snr:10
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:96 Snr:11
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:177
Overført fra: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:98
Gjelder denne registerenheten med flere


Info energiklasse

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Økonomi

Omkostninger kjøper

3 490 000,- (prisantydning)
17 015,- (andel av fellesgjeld)
3 507 015,- (pris inkl. fellesgjeld)

Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 8 400,-
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,-
 
Sum omkostninger: kr 8 900,-

3 515 915,- (totalpris inkl. omkostninger)
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Velkommen til visning av Rådhusveien 47!
Leiligheten ligger flott til i byggets 4. etasje og innholder: Hall m/trapp, bad/vaskerom, to soverom og stue/kjøkken med utgang til balkong.
Hems: Trapperom, messanin og bod.

Fra man kommer inn i leiligheten er det plass til å henge fra seg ytterklær og sette fra seg sko i gangen. Videre fra gangen trapp opp til hemsen, samt inngang til baderom, soverommene og den åpne løsningen mellom stuen og kjøkkenet.

Kjøkkenet er naturlig plassert i rommet og har godt med benke- og skapplass. Rommet får rikelig med lysinnslipp fra de store vinduene, noe som er med på å gi rommet en god atmosfære. Deilig takhøyde. I stuen har man plass til en romslig salong og spisebord. Fra stuen er det utgang til balkong hvor grillen kan plasseres om sommeren. God plass til utemøblement og hyggelig utsikt.

I leiligheten er det to gode soverom. Begge rommene har plass til stor seng i tillegg til garderobeskap.
Baderommet er flislagt med dusjkabinett, toalett, servant og skap til oppbevaring. Videre inngang til et praktisk vaskerom.
Fra gangen er det trapp opp til hems. Fra hemsen er det inngang til innvendig bod.

Leiligheten har en meget praktisk og innholdsrik planløsning. Rommene oppleves luftige.

Det er tilhørende bod samt parkeringsplass i kjeller.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger boligen:
Kjøleskap/kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp og vaskemasin.

Legalpant

Borettslaget har legalpant for forfalte, ikke betalte felleskostnader. Det vises for øvrig til vedtekter og husordensregler. For andelsboliger er det borettslaget som er hjemmelshaver til selve eiendommen. Andelseierne har hjemmel til en andel i borettslaget og borett knyttet til denne.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/472/98/3:
27.09.1957 - Dokumentnr: 2407 - Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:98
Gjelder denne registerenheten med flere


29.03.1995 - Dokumentnr: 4303 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:97
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:98
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:98 Snr:1
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:98 Snr:2
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:98 Snr:3
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:107
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:178
Bestemmelse om adkomstrett
Overført fra: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:98
Gjelder denne registerenheten med flere


14.04.2005 - Dokumentnr: 6016 - Bruksrett
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:177
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:98
Gjelder denne registerenheten med flere


07.04.2006 - Dokumentnr: 7157 - Elektriske kraftlinjer
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Rettighetshaver
AE NETT AS
Overført fra: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:98
Gjelder denne registerenheten med flere


07.04.2006 - Dokumentnr: 7158 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver
AE NETT AS
Overført fra: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:98
Gjelder denne registerenheten med flere


01.11.2006 - Dokumentnr: 23958 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 3
Formål: Næring
Sameiebrøk: 60/2765
Bestemmelser om tilleggsdel, se under servitutter.
Gjelder seksjon nr. 1 og 2


13.02.2012 - Dokumentnr: 124462 - Resek/deling av seksjon
Seksjon som deles:
Snr: 3
Formål: Næring
Sameiebrøk: 60/2765
Ny seksjon:
Snr: 3
Formål: Næring
Sameiebrøk: 30/2765


29.03.1995 - Dokumentnr: 4303 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:98 Snr:1
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:98 Snr:2
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:98 Snr:3
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:98 Snr:4
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:177
Bestemmelse om adkomstrett
Overført fra: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:98
Gjelder denne registerenheten med flere


14.11.1995 - Dokumentnr: 17318 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:96 Snr:1
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:96 Snr:2
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:96 Snr:3
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:96 Snr:4
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:96 Snr:5
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:96 Snr:6
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:96 Snr:7
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:96 Snr:8
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:96 Snr:9
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:96 Snr:10
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:96 Snr:11
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:177
Overført fra: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:98
Gjelder denne registerenheten med flere


Polisenummer

SP588277

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Eiendommen er et dødsbo, og egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Vilkår og betingelser

Dødbo

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd boligen. Selger har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Forsikringsselskap

If Skadeforsikring NUF

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Tingl. hjemmelserklæring (Kr.500)
Digital grunnpakke (Kr.6 850)
Oppgjør (Kr.10 900)
Panterett med urådighet BRL - Statens Kartverk (Kr.500)
Provisjon (forutsatt salgssum inkl f.gjeld: 4 008 585,-)(Kr.60 000)
Tilrettelegging (Kr.15 500)
Eierskiftegebyr trekkes i oppgjøret - SELGER (Kr.6 385)
Totalt kr. (Kr.100 635)

Visning

Produktnr: 304A7FDF-B2D7-42C5-A5FA-D528D2D42347 Kategori: