Kristiansand

Rådhusveien 36

Prisantydning
4 100 000 kr - 8 800 000 kr
Antall soverom
1 - 4
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
- Ukjent -
Enhet Soverom Etasje P-rom BRA Totalpris
C502 4 5. 123 ㎡ 158 ㎡ 7 828 820 kr
C602 4 6. 123 ㎡ 158 ㎡ 8 028 820 kr
C701 4 7. 120 ㎡ 151 ㎡ 8 627 540 kr
C702 4 7. 123 ㎡ 158 ㎡ 8 228 820 kr
C801 4 8. 120 ㎡ 151 ㎡ 8 827 540 kr
C802 4 8. 123 ㎡ 158 ㎡ 8 428 820 kr
C803 3 8. 62 ㎡ 71 ㎡ 5 213 590 kr
C902 1 9. 51 ㎡ 52 ㎡ 4 500 270 kr
C903 2 9. 61 ㎡ 62 ㎡ 5 502 070 kr
D502 3 5. 61 ㎡ 62 ㎡ 4 111 990 kr
D602 3 6. 61 ㎡ 62 ㎡ 4 311 990 kr
D701 3 7. 69 ㎡ 70 ㎡ 4 913 470 kr
D702 3 7. 61 ㎡ 62 ㎡ 4 511 990 kr
D703 3 7. 81 ㎡ 82 ㎡ 6 605 520 kr
D802 3 8. 61 ㎡ 62 ㎡ 4 711 990 kr
D901 4 9. 85 ㎡ 87 ㎡ 7 916 320 kr

Oversikt

Åpen dag-25. mai -Tangvall Arena Trinn 2 | 29 selveierleilighet fra 5. til 9. etasje | Moderne og innholdsrike leil.

Om eiendommen

Oppvarming

Leilighetene vil få gulvvarme i alle rom med unntak av soverom. Hver leilighet får balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Aggregat plasseres fortrinnsvis i tak i bad eller bod/vask.

Beliggenhet

Beliggenhet

Tangvall Arena får en sentral beliggenhet i Søgne - og på Tangvall. Rett ovenfor bygges det nye skolesenteret med både ungdomsskole og videregående skole. I tillegg er det store planer for hele området som handler om å forvandle Tangvall til Søgnes beste sted å bo. Et spennende handlesenter med attraktive butikker, moderne kontorlokaler i etasjene over - alt dette vil være med på å gi Tangvall et solid løft.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Vei, vann og avløp

Offentlig vei, vann og kloakk

Reguleringsplan

Tiltaket ligger innenfor detaljreguleringsplan for Rådhusveien 36 og 38. Planen er vedtatt den 31.01.2019.

Naboeiendommen gnr. 472, bnr. 162 vurderer å melde oppstart regulering.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del av en større utbygging av området og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp. Reguleringsplanen kan bli endret i mindre grad der hvor utbygger finner dette hensiktsmessig. Gitt rammetillatelse/igangsettelsestillatelse vil bli søkt endret der det er hensiktsmessig behov for det.

Adgang for utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Iht. bestemmelser i lov om eierseksjoner av 2017 har sameiet adgang til å begrense omfang av kortidsutleie.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/472/249:
23.03.2023 - Dokumentnr: 309065 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:472 Bnr:8
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:472 Bnr:18
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:472 Bnr:57
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:472 Bnr:162
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:472 Bnr:187
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:472 Bnr:200
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:472 Bnr:246


12.05.2023 - Dokumentnr: 495901 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 1
Formål: Næring
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 5426/16540
Snr: 2
Formål: Næring
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 342/16540
Snr: 3
Formål: Næring
Sameiebrøk: 559/16540
Snr: 4
Formål: Næring
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 368/16540
Snr: 5
Formål: Næring
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 270/16540
Snr: 6
Formål: Næring
Sameiebrøk: 342/16540
Snr: 7
Formål: Næring
Sameiebrøk: 368/16540
Snr: 8
Formål: Næring
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 270/16540
Snr: 9
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 63/16540
Snr: 10
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 51/16540
Snr: 11
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 82/16540
Snr: 12
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 82/16540
Snr: 13
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 96/16540
Snr: 14
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 130/16540
Snr: 15
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 151/16540
Snr: 16
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 158/16540
Snr: 17
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 71/16540
Snr: 18
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 70/16540
Snr: 19
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 62/16540
Snr: 20
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 82/16540
Snr: 21
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 63/16540
Snr: 22
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 51/16540
Snr: 23
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 82/16540
Snr: 24
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 82/16540
Snr: 25
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 96/16540
Snr: 26
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 130/16540
Snr: 27
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 151/16540
Snr: 28
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 158/16540
Snr: 29
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 71/16540
Snr: 30
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 70/16540
Snr: 31
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 62/16540
Snr: 32
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 82/16540
Snr: 33
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 63/16540
Snr: 34
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 51/16540
Snr: 35
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 82/16540
Snr: 36
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 82/16540
Snr: 37
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 96/16540
Snr: 38
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 130/16540
Snr: 39
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 151/16540
Snr: 40
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 158/16540
Snr: 41
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 71/16540
Snr: 42
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 70/16540
Snr: 43
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 62/16540
Snr: 44
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 82/16540
Snr: 45
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 63/16540
Snr: 46
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 50/16540
Snr: 47
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 82/16540
Snr: 48
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 82/16540
Snr: 49
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 96/16540
Snr: 50
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 130/16540
Snr: 51
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 151/16540
Snr: 52
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 158/16540
Snr: 53
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 71/16540
Snr: 54
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 70/16540
Snr: 55
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 62/16540
Snr: 56
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 82/16540
Snr: 57
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 60/16540
Snr: 58
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 125/16540
Snr: 59
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 143/16540
Snr: 60
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 188/16540
Snr: 61
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 87/16540
Snr: 62
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 56/16540
Snr: 63
Formål: Næring
Sameiebrøk: 3/16540
Snr: 64
Formål: Næring
Sameiebrøk: 24/16540
Snr: 65
Formål: Næring
Sameiebrøk: 23/16540
Snr: 66
Formål: Næring
Sameiebrøk: 2/16540
Snr: 67
Formål: Næring
Sameiebrøk: 2/16540
Snr: 68
Formål: Næring
Sameiebrøk: 1/16540
Snr: 69
Formål: Næring
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 1/16540
Snr: 70
Formål: Næring
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 12/16540
Snr: 71
Formål: Næring
Sameiebrøk: 125/16540
Snr: 72
Formål: Næring
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 55/16540
Snr: 73
Formål: Næring
Sameiebrøk: 1/16540
Snr: 74
Formål: Næring
Sameiebrøk: 6/16540
Snr: 75
Formål: Næring
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 38/16540
Snr: 76
Formål: Næring
Sameiebrøk: 1/16540
Snr: 77
Formål: Næring
Sameiebrøk: 3/16540
Snr: 78
Formål: Næring
Sameiebrøk: 4/16540
Snr: 79
Formål: Næring
Sameiebrøk: 7/16540
Snr: 80
Formål: Næring
Sameiebrøk: 2/16540
Snr: 81
Formål: Næring
Sameiebrøk: 2/16540
Snr: 82
Formål: Næring
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 3233/16540
Gjelder denne registerenheten med flere


Info energiklasse

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal Selger oppfylle plikten ved å garantere for energi og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses

Nøkkelinformasjon

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/472/249:
23.03.2023 - Dokumentnr: 309065 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:472 Bnr:8
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:472 Bnr:18
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:472 Bnr:57
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:472 Bnr:162
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:472 Bnr:187
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:472 Bnr:200
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:472 Bnr:246


12.05.2023 - Dokumentnr: 495901 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 1
Formål: Næring
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 5426/16540
Snr: 2
Formål: Næring
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 342/16540
Snr: 3
Formål: Næring
Sameiebrøk: 559/16540
Snr: 4
Formål: Næring
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 368/16540
Snr: 5
Formål: Næring
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 270/16540
Snr: 6
Formål: Næring
Sameiebrøk: 342/16540
Snr: 7
Formål: Næring
Sameiebrøk: 368/16540
Snr: 8
Formål: Næring
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 270/16540
Snr: 9
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 63/16540
Snr: 10
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 51/16540
Snr: 11
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 82/16540
Snr: 12
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 82/16540
Snr: 13
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 96/16540
Snr: 14
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 130/16540
Snr: 15
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 151/16540
Snr: 16
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 158/16540
Snr: 17
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 71/16540
Snr: 18
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 70/16540
Snr: 19
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 62/16540
Snr: 20
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 82/16540
Snr: 21
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 63/16540
Snr: 22
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 51/16540
Snr: 23
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 82/16540
Snr: 24
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 82/16540
Snr: 25
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 96/16540
Snr: 26
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 130/16540
Snr: 27
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 151/16540
Snr: 28
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 158/16540
Snr: 29
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 71/16540
Snr: 30
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 70/16540
Snr: 31
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 62/16540
Snr: 32
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 82/16540
Snr: 33
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 63/16540
Snr: 34
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 51/16540
Snr: 35
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 82/16540
Snr: 36
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 82/16540
Snr: 37
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 96/16540
Snr: 38
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 130/16540
Snr: 39
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 151/16540
Snr: 40
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 158/16540
Snr: 41
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 71/16540
Snr: 42
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 70/16540
Snr: 43
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 62/16540
Snr: 44
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 82/16540
Snr: 45
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 63/16540
Snr: 46
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 50/16540
Snr: 47
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 82/16540
Snr: 48
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 82/16540
Snr: 49
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 96/16540
Snr: 50
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 130/16540
Snr: 51
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 151/16540
Snr: 52
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 158/16540
Snr: 53
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 71/16540
Snr: 54
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 70/16540
Snr: 55
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 62/16540
Snr: 56
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 82/16540
Snr: 57
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 60/16540
Snr: 58
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 125/16540
Snr: 59
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 143/16540
Snr: 60
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 188/16540
Snr: 61
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 87/16540
Snr: 62
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 56/16540
Snr: 63
Formål: Næring
Sameiebrøk: 3/16540
Snr: 64
Formål: Næring
Sameiebrøk: 24/16540
Snr: 65
Formål: Næring
Sameiebrøk: 23/16540
Snr: 66
Formål: Næring
Sameiebrøk: 2/16540
Snr: 67
Formål: Næring
Sameiebrøk: 2/16540
Snr: 68
Formål: Næring
Sameiebrøk: 1/16540
Snr: 69
Formål: Næring
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 1/16540
Snr: 70
Formål: Næring
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 12/16540
Snr: 71
Formål: Næring
Sameiebrøk: 125/16540
Snr: 72
Formål: Næring
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 55/16540
Snr: 73
Formål: Næring
Sameiebrøk: 1/16540
Snr: 74
Formål: Næring
Sameiebrøk: 6/16540
Snr: 75
Formål: Næring
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 38/16540
Snr: 76
Formål: Næring
Sameiebrøk: 1/16540
Snr: 77
Formål: Næring
Sameiebrøk: 3/16540
Snr: 78
Formål: Næring
Sameiebrøk: 4/16540
Snr: 79
Formål: Næring
Sameiebrøk: 7/16540
Snr: 80
Formål: Næring
Sameiebrøk: 2/16540
Snr: 81
Formål: Næring
Sameiebrøk: 2/16540
Snr: 82
Formål: Næring
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 3233/16540
Gjelder denne registerenheten med flere


Visning

lørdag 25. mai
kl. 12:00-14:00
Produktnummer: 07EE7CFF-6971-44B6-9FB1-6194939E1351 Kategori: