Tyholmen/Arendal sentrum

Rådhusgaten 16

Prisantydning
5 500 000 kr
Omkostninger
149 370 kr
Totalpris
5 649 370 kr
Formuesverdi
501 774 kr
Formuesverdi sekundær
1 806 387 kr
Felleskostnader
1 728 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Kommunale avgifter
13 525 kr / år
Byggeår
1739
P-rom
94 ㎡
Bruksareal
95 ㎡
Tomteareal
498 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Sjarmerende selveierleilighet beliggende i attraktiv Sørlandsbebyggelse. Brygge og parkeringsplass

Om eiendommen

Innhold

Felles entrè og trappegang. Leiligheten inneholder: Stue, kjøkken, mellomgang, to bad, to soverom og entrè.

Standard

Rådhusgaten 16 består av seks leiligheter. Denne leiligheten ligger i byggets andre etasje og har adkomst via hoveddør i front av bygget, eller på baksiden der man kan gå inn fra bakkeplan. En svært sjarmerende bygård hvor mye av det originale særpreget er ivaretatt samtidtig som leiligheten er tilpasset nåtidens forventninger til standard og komfort. Leiligheten inneholder: Stue med tregulv, malte flater/tømmervegg. Peis med dører. Kjøkken med tregulv, tapet/tømmervegger. Integrerte hvitevarer. Åpen peis. Mellomgang med fliser på gulv, malte flater på vegg. Kjøleskap. To flislagte bad med wc, vask og dusj. Varmekabler i gulv på badene. To soverom med tregulv og malte veggflater. (Skap og sikringsskap på det ene soverommet) Entrè med fliser på gulv, malte flater på vegg. Dør ut til terrasse og fellesareal. Tilhørende bod i byggets første etasje.

Felles vaskerom med opplegg for vaskemaskin til hver leilighet.
Sameiet har felles brygge med båtplasser og bryggen er en del av fellesarealet som benyttes av beboerne.
På bryggekanten har sameiet en felles sjøbod som er innredet med bord og benker. Se festekontrakt datert 05.07.1999
Bruk av sjøbod organiseres etter førstemann- til- mølla- prinsippet ved påskrift i bookingkalender.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 94 kvm, Bruksareal: 95 kvm Sekundærrom: 1 kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg.95 m² 
P-rom inkl: Bad , Bad 2, Stue , Kjøkken , Gang , 2 soverom
S-rom inkl.: kott
Kommentar
I hovedsak er det bruken av rommene ved befaringen som avgjør om rommet defineres som P-rom eller S-rom, men i mange tilfeller må takstmannen la sitt skjønn overstyre hovedregelen. Dette betyr at rommene kan defineres som P-rom eller S-som selv om de er i strid med byggeforskriften.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk.
Det er påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling utifra dagens byggtekniske forskrift.
Det er påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde.
Det ene soverommet har lysforhold via fellesgang, vurderes lite lysforhold i henhold til ombygningsår.
Branncelleinndeling er ikke i henhold til dagens byggtekniske forskrift med vegger/dører/himlinger.
Ifølge bolig mappe i bygningen er det utført renovering av enkelte bygningselementer i ca. 1991.

Byggeår og byggemåte

1739 i følge Arendal kommune.

Oppvarming

Elektrisk og ved
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

SEFRAK: Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av His Bygg AS den 25.05.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon: Leilighetsbygg fra opprinnelig 1739 med utført renovering av
enkelte bygningselementer 1991.
Manglende branndør utfra leilighet, råteskader i ytterdør i
bakkant av leilighet.
Større skjevheter i etasjeskille ble registrert som relateres til
setninger i bygningen.
Rom under terreng med boder/felles teknisk/vaskerom med
synlig fuktproblematikk (etasje under leilighet).
Våtrom i leiligheten vurderes å trenge renovering pga. synlige
skader, mangler (se punkter)
Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold og må
leses i sin helhet.
Se for øvrig punkter nedenfor.

Følgende avvik har fått TG3:
- Utvendig > Dører
Dører har råteskader.
- Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele
rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.
Synlig spor etter borrebiller/husbukk.
Større skjevheter i hele etasjen med målt opptil 70
mm skjevheter.
- Innvendig > Rom Under Terreng
Rom under terreng er tatt med pga. tilstøtende til leilighet.
Rom under terreng er en del av sameiet og eventuelt
utbedringskostnader vil være en del av sameiet ansvar i henhold til
eier.
Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i
underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig
Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller.
Det er påvist indikasjoner på noe
fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
- Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Membranen er synlig, men avslutningen ved sluket er
utett.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på membranløsningen
Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av
membran/tettesjikt/klemring.
Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på
slukløsningen.
Manglende slukmembran til klemring.
- Våtrom > Overflater Gulv > Bad 2
Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall).
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav
i forskrift på byggetidspunktet.
Det er påvist sprekker i fliser.
Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker.

Følgende avvik har fått TG2:
- Utvendig > Vinduer
Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er
sprekker i trevirket.
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å
åpne/lukke.
- Utvendig > Andre utvendige forhold
Det er IKKE utarbeidet Tilstandsanalyserapport,
vedlikeholdsplan e.l. for fellesdeler i bygget.
Innvendig > Overflater Gå til side
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan
forvente.
Leiligheten fremstår med påregnelig bruksslitasje
alder tatt i betraktning der renovering av overflater
må vurderes individuelt.
Synlig overflate skader etter borrebille/husbukk.
- Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
ikke utført med radonsperre.
Leilighetsbygget er i et område som betegnes med
moderat til lav aktsomhetsgrad.
Kartet kan ikke benyttes til å forutsi
radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste
måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er
å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger
ikke bare av geologiske forhold, men også av
bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av
radonforebyggende tiltak
- Innvendig > Pipe og ildsted
Det er påvist at pipe har sprekker og riss.
Pipevanger er ikke synlige.
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke
på pipe.
Peis på kjøkken har ikke vært i bruk, videre
undersøkelser må eventuelt utføres av murer for
åpnings spjeld og tilstand.
- Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på
enkelte dører.
Dører fra byggeår med skjevheter der disse står skjevt
og lukker seg.
Tregheter i enkelte dører ble registrert.
Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker.
Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under)
Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker.
- Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad
Det er påvist riss/sprekker i utstyr på våtrommet.
- Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad
Det er registrert symptom på fuktskader
Sprekker i fuger ble registrert i våtsone i overgang
gulv/vegg og hjørner.
Badet vurderes å trenge renovering pga. mangler og
skader og videre undersøkelser må eventuelt utføres
når overflater utbedres.
Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad 2
Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under)
Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker.
Det er påvist sprekker i fliser.
Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad 2
Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på
slukløsningen.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på membranløsningen
Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av
membran/tettesjikt/klemring.
- Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad 2
Det er registrert symptom på fuktskader
Skader på fuger i overgang gulv/vegg på bad.
- Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på innvendige vannledninger.
- Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på innvendige avløpsledninger.
Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på
avløpsanlegg.
Ved eventuell tilsopning av avløpsanlegget vil normalt
sluk kunne brukes som stakeluker.
- Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere
rom i boligen.
- Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller
annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

6 Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
 Ja. Liten lekasje i ett hjørne av takopplett i 2021 som er reparert av faglært Harald Aasbø.
8 Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
Ja. Gammelt hus fra 1739 og restaurering av profesjonelle, hvor særegenheter er bevart, alt meget godt dokumentert
og godkjent av kommunen.
11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Ja, kun av faglært. Nye el og brann tavler. Utført av Elektroentrepenøren Arendal
11.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? Ja.
12 Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Ja. Elektroentrepenøren Arendal har gjennomgang og vedlikehold av annlegg.
16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja, kun av faglært. Vedlikehold av tak, tetting av lekasje ved takopplett, ny papp m.m og montering av snøfangere i 2021.
Arbeid utført av Harald Aasbø
Tilleggskommentar på egenerklæring:
Fellesarealer i kjeller med boder, stort vaskerom og mulighet å sette inn sykler. Felles parkeringsplass, brygge og båtplass med uterigger med tildelte plasser til hver seksjon. Sjøbod med innredning til felles benyttelse av alle i sameiet. Kommunal søppelbod deles med andre husstander.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra sentrum forbi kirken ut mot Tyholmen. Ta til høyre forbi Tyholmen hotell. Eiendommen ligger blant de ytterste husene i Rådhusgaten før gjestehavna.
Velkommen til Rådhusgaten 16!

Beliggenhet

Attraktivt bomiljø i klassisk trehusbebyggelse med særpreg og sjarm. Trange gater i by- og sjønære omgivelser. Gangavstand til alt av fasiliteter av hva Arendal sentrum kan by på. Like nedenfor boligen finner du Arendals gjestehavn med hyggelig resturatrant samt sandstrand og basseng, til glede for store og små

Tomt

Areal: 498 kvm, Eierform: Fellestomt Felles tomt. Hovedsakelig bebygd.
Leder i sameiet informerer om at hver seksjonseier disponerer 1/6 av utendørsarealet (bryggeplass, båtplass og parkeringsplass) uavhengig av seksjonsbrøk. Iht. vedtekter §4 er alle parkeringsplasser , båtplasser og uteplasser på brygga felles, men det er besluttet at man skal ha faste plasser. For enkelhets skyld følger dette prinsippet om at man disponerer parkeringsplass, med tilhørende uteplass og båtplass direkte foran parkeringsplassen. Fordeling av disse plassene skal skje etter prinsippet om ansiennitet (eier/botid) i sameiet.
Det foreligger en festekontrakt  mellom Arendal havnevesen som bortfester og Sameiet Rådhusgaten 16 (gnr. 501, bnr. 240 i Arendal) som fester. Sameiet Rådhusgaten 16 fester eiendommen gnr. 501, bnr. 389 i Arendal av Arendal havnevesen.
Sameiet har rett til å oppføre en sjøbod på den festede eiendom og det skal ikke svares vederlag fra festerens side i anledning festeforholdet. Festeforholdet påbegynnes 01.05.1999 og varer så lenge det drives gjestehavn på naboeiendommen gnr. 240, bnr. 241 og 319. Dersom gjestehavnvirksomheten nedlegges kan Arendal havnevesen efter seks måneders skriftlig varsel si opp festekontrakten. Likeledes kan sameiet Rådhusgaten 16 når som helst i festetiden si opp festekontrakten efter seks måneders skriftlig varsel til Arendal havnevesen. Sameiet har vedlikeholdsansvar for sjøboden. Ved festeforholdets opphør skal tomten tilbakeleveres  tomten til Arendal kommune i samme stand som ved overtagelsen og uten påstående bygg av noe slag.

Parkering

Parkering til en bil rett utenfor.
Det er pr 2019 ikke etablert ladestasjoner til elbil i sameiet. Pga brannfare og forsikringsutfordringer er det ikke under noen omstendighet tillatt å lade el- bil i ordinære strømuttak i verken bygning eller sjøbod.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Ferdigattest datert 23.08.1988 foreligger. Ferdigattesten gjelder ombygging/seksjonering av alle leiligheter i bygningen, bare ikke leilighet 4 (i 2.etg.) Bygget er seksjonert 06.08.1991. Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest,  seksjonering og dagens planløsning. Entre i bakkant og bad (inntegnet som boder på gamle tegninger) er omgjort fra sekundærrom til primærrom og endringen er ikke søkt godkjent.  Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Kombinert bebyggelse og anleggsformål
Hensynone 570; bevaring kulturmiljø, tilhører reguleringsplan 2013r10 Rådhusgaten, datert 21.06.2012.
Det er planer under arbeid: Varslet plan for: Nedgravde avfallsanlegg i sentrum. Nedgravde avfallsanlegg i Arendal sentrum - Arendal kommune Kanal Pollen-Kittelsbukt. Se link Kanal Pollen-Kittelsbukt - Arendal kommunePå generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Vannmåler er installert i sameiet.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
- 1978/5520-2/36  Erklæring/avtale   20.07.1978 
 Huset skal ikke brukes til kontorer, men til privat beboelse.
Bryggen skal bevares i sin nåværende form.
Rett til båtplass for Jan Claussen.
Avtale med Aust-Agder Museum om trefiguren "Mannen på tåga".
Overført fra: 4203-501/240
Gjelder denne registerenheten med flere
- 1989/10117-2/36  Bestemmelse om veg  06.10.1989 
 rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:501 Bnr:756  
Overført fra: 4203-501/240
Gjelder denne registerenheten med flere
- 1989/10117-3/36  Best om garasje/parkering 06.10.1989 
 rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:501 Bnr:756  
2 parkeringsplasser
Gjelder denne registerenheten med flere
- 2001/6245-1/36   ** Diverse påtegning  01.08.2001 
 1 parkeringsplass slettet
- 1991/5239-2/36  Erklæring/avtale  06.08.1991 
 PANT FOR KR.5.000,- TIL SAMEIET
Gjelder denne registerenheten med flere
- 1991/5239-3/36   ** Prioritetsbestemmelse  06.08.1991 
 Prioritet etter obligasjon til Husbanken, som til enhver tid hviler på eiendommen
- 1991/5239-1/36  Seksjonering  06.08.1991 
 opprettet seksjoner: snr: 3 formål: Bolig sameiebrøk: 103/447.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel. Husordensregler pkt.3: Velger man å låne eller leie ut sin leilighet over tid, henstilles det om å informere naboene. Dette er viktig siden vi har felles inngang, vaskerom og korridorer, av både trygghetshensyn og trivsel. Det henstilles å unngå Air-BNB- og tilsvarende hyppige korttidsutleie, av samme grunn.

Energiattest

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Om sameiet

Husdyrhold

Se ordensregler pkt. 5. Det er tillatt med dyrehold i sameiet, i tråd med sameiets vedtekter.Eventuell klage på dyrehold må skje skriftlig til styret.

Rettigheter og forpliktelser

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtekstfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Regnskap og vedtekter

Vedtekter, regnskapog husordensregler må leses før budgivning.
Kjøper/seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter. Dokumentet er vedlegg til salgsoppgaven.

Forretningsfører

Jorunn Gigernes

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

5 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 7 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 137 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 500 000,-)) 149 370,- (Omkostninger totalt) 5 649 370,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 13 525 pr. år Delt abonnement renovasjon. Forbruket på vann og avløp, går til Sameiet Rådhusgaten 16. og blir betalt av sameiet.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 6.018,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Felleskostnader

Kr. 1 728,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnader inkluderer: Arendal kommune (vannmåler), felles belysning og oppvarming av felles gang/vaskerom, brannalarm (områdealarm Tyholmen v/Ad Secure/Elektroentreprenøren), medlemskap i Tyholmen beboerforening.

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Formuesverdi

Primær: Kr. 501 774,- for år 2020. Sekundær: Kr. 1 806 387,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Rådhusgaten 16, Gnr. 501 Bnr. 240 Snr. 3 i Arendal kommune. Sameiebrøk: 103/447

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap, platetopp, komfyr samt oppvaskmaskin
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 26.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-22-0111

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-22-0111. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Rune Narten, tlf. 40 40 80 26

Vederlag

Foto tilvalg (10 stk ekstra bilder) (Kr.500) Grunnpakke markedsføring inkl. Finn annonse (Kr.8 900) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 5 500 000,-) (Kr.82 500) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.116 285)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3059657