Arendal Nedenes / Asdal

Prestekrageveien

Prisantydning
5 698 000 kr - 6 898 000 kr
P-rom
141 - 156 m2
Antall soverom
3 - 4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig
Bolig Soverom P-rom BRA Totalpris
1 4 141 ㎡ 152 ㎡ 5 726 670 kr
2 3 150 ㎡ 156 ㎡ 6 026 670 kr
3 4 156 ㎡ 163 ㎡ 6 326 670 kr
4 4 155 ㎡ 163 ㎡ 6 926 670 kr

Oversikt

Om eiendommen

Engene Platå | Flotte og romslige eneboliger med utsikt

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

Her vil det komme inntil 13 store, flotte frittliggende eneboliger med nydelig havutsikt. Solrik beliggenhet med en behagelig avstand til naboer, men likevel nærme nok til ha de gode samtalene.

Du vil kunne nyte late dager og kvelder på en romslig og lun takterrasse med en tilhørende pergola.

Nye Engene Platå ligger mellom Arendal og Grimstad i et barnevennlig, rolig og luftig område.
Fra boligene er det kort vei til flotte turområder i skog og mark, med et løypenett som passer både mosjonister og aktive sjeler. Du vil også ha flotte badeplasser på sommerstid kun en kort sykkeltur unna.

Standard

Detaljert info om standard finner du i dokumentet Leveransebeskrivelse, men her er et utdrag:
  
 • HTH kjøkken med nydelige detaljer. Som du ser av tegning er det rikelig med skap-og benkeplass.
 • Mulighet for utleie/praktikantdel i enkelte av husene.
 • HTH baderomsinnredning
 • Integrerte hvitevarer fra Siemens
 • Varme i flislagte badegulv
 • Alle gulv i tørre rom leveres med 15 mm parkett
 • Balansert ventilasjon med varmegjenvinning
 • Ferdig opparbeidet uteareal iht. utomhusplan
 • Flott takterrasse med pergola
 • Parkering i enkel eller dobbel carport
 • Automatisk vannstopper
 • Grohe kvalitetskraner
 • Utvendig tappekran

Ferdigstillelse

Ferdigstillelse/innflytting vil være ca. 15 mnd. fra datoen Selger melder om oppstartstidspunkt/byggestart. Oppstart forutsetter at alle forbehold om realisering er avklart innen angitt frist. Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt innflyttingspunkt tilsvarende. Senest 90 dager før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesforretning. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse.


Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Hva vil det si å kjøpe en helt ny bolig fra OBOS Block Watne?
 • Lavere driftsutgifter fra dag 1. Dette vil si at nye boliger har lavere driftsutgifter til energi og strøm som følge av strenge krav til isolasjon og varmegjenvinning.
 • 5 års reklamasjonsrett. Kjøper du helt ny bolig fra OBOS Block Watne så har du inntil fem års reklamasjonsrett på feil eller mangler på boligen.
 • Ingen utgifter til oppussing og rehabilitering.
 • Dokumentavgift kun på tomteverdien. På nye boliger beregnes dokumentavgift kun på tomteverdien, og tomteverdien er langt lavere enn verdien av både tomt og hus.
 • Økt trygghet. OBOS Block Watne-hus bygges etter strenge standarder og forskriftskrav for våtrom, teknisk anlegg, brannsikring, materialvalg og miljø.
 • Mulighet til å påvirke standarden, og sette et helt personlig preg på din nye bolig.

Beliggenhet

Adkomst

Prestekrageveien ligger lyst og luftig til vest på Engene Platå, som ligger barnevennlig og solrikt til i et etablert boligområde, mellom Arendal og Grimstad. Fra Vesterveien (FV 420) tar du av ved Engene kirke og følger Markblomstveien opp mot toppen. Ta inn til venstre i Prestekrageveien, og tomteområdet for AB16/17 befinner seg der på toppen - godt merket og med utsikt mot Skagerrak.

Beliggenhet

Høyt og lyst på populære og etablerte og meget barnevennlige Engene Platå, midt mellom Arendal og Grimstad.

Tomt

Eierform: Eiet tomt

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til FORMÅL, tilhører reguleringsplan NAVNPÅREGULERINGSPLAN, datert DATO. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Omkostninger 0,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Formuesverdi

Primær: Kr. ,- for år 2021. Sekundær: Kr. ,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Prestekrageveien, Gnr. 426 Bnr. 64 i Arendal kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Tilvalg / Endringer

Selger vil - før innredningsarbeidene starter - utarbeide en tilvalgsmeny, hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme.

Visning

.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.
Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Oppgjør

10 % av kjøpesum forfaller når byggestart er vedtatt. Rest kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-23-9006

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-23-9006. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Arild Aasen, tlf. 97 58 67 30

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Produktnr: 3072858