Vennesla

Prestekragevegen 23

Prisantydning
5 850 000 kr
Omkostninger
18 890 kr
Totalpris
5 868 890 kr
P-rom
152 ㎡
Bruksareal
152 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Prestekragevegen 19-27

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

5 prosjekterte eneboliger i kjede øverst i nytt boligområde på Smååsane, felt BD1-3 iht. reguleringsplan. Tomtene vil ha gode solforhold og flott utsikt over Vennesla. Boligene vil få et moderne preg og med kvaliteter som store takterrasser, praktikantdel, carport mm.  

Flotte turområde like utenfor døra, sommer som vinterstid. Barnehage finnes i umiddelbar nærhet, kort avstand til skole og idrettsplass, samt Vennesla sentrum med alle fasiliteter. Gangavstand til butikk, treningssenter og strand med bademuligheter m.m.

Innhold

Prosjekterte boliger hvor det er mulig å gjøre endringer på f.eks. gulv, maling, elektro og annet. Muligheter for endringer begrenses utover byggeperioden. Bygging av Prestekragevegen 19 og 21 er igangsatt.

Areal boliger:
Prestekragevegen 19: 149m² BRA / 149m² P-rom.
Prestekragevegen 21: 152m² BRA/ 152m² P-rom.
Prestekragevegen 23: 152m² BRA / 152m² P-rom.                  
Prestekragevegen 25: 152m² BRA / 152m² P-rom.
Prestekragevegen 27: 145m² BRA / 145m² P-rom.

Arealene som er oppgitt på tegninger i denne salgsoppgaven og i prisliste, er angitt som Bruksareal (BRA). BRA er det areal av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I BRA medregnes også areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter o.l. innenfor bruksenheten (NS3940:2012).

Primærrom (P-rom) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder og tekniske rom med omsluttende vegger. Arkitekt har inkludert alle sjakter innenfor omsluttende boligvegger i P-rom, på samme måte som i BRA.

Boligene har følgende innhold:
1.etasje: Gang, vask/bad, 2 soverom. Praktikantdel: Stue/kjøkken, soverom og vaskerom/bad.
2. etasje: Soverom, bad samt stue med åpen kjøkkenløsning og utgang til terrasse og videre adkomst til takterrasse herifra.

Alle boligene har tilknyttet carport på ca. 24m². Boligene har også utebod på ca. 5,6m² og ca. 7,6m² i tilknytning til carport. Bod blir isolert.

Standard

Iht. byggeteknisk beskrivelse legges det opp til følgende standard i boligene:

Gang 1 etg.:
- Vegger blir gipset.
- Vegger blir malt i Jotun 1359 Macchiato
- Tak blir gipset.
- Tak blir malt i 9918 Klassiskhvit.
- Fliser på gulv er Artic Ice Gray 59,5x59,5.
- Hvite lister på gulv.
- Listefritt tak.

Alle Soverom:
- Vegger og tak blir gipset.
- Vegger og tak blir malt i 9918 Klassiskhvit.
- Gulv: Berry Alloc Grand Avenue Champs Elysees - 1 Stav Eik.
- Hvite lister på gulv.
- Listefritt tak.

Praktikant del:
- Gulv: Berry Alloc Grand Avenue Champs Elysees - 1 Stav Eik.
- Vegger og tak blir gipset.
- Vegger og tak blir malt i 9918 Klassiskhvit.
- Hvite lister på gulv.
- Hvite lister på innerdører.
- Listefritt tak.

Bad / Vaskerom 1 etg. samt Praktikant del:
- Vegger og tak blir gipset.
- Tak blir malt i 9918 Klassiskhvit.
- Vegger blir malt i 9918 Klassiskhvit.
- Listefritt tak.
- Gulv blir fliset med Oppkant. Fliser på gulv: Artic Ice Gray 59,5x59,5.
- Fliser i Dusjhjørnet opp langs vegg.
- Dusjhjørne 90cm.
- Praktikant del: Frida 60cm innredning. Speil, lys.
- Vaskerom / Bad bolig 1 etg: Frida 80cm innredning. Speil, lys.

Bad 2 etg.:
- Vegger og tak blir gipset.
- Tak blir malt i 9918 Klassiskhvit.
- Vegger blir fliset. Fliser på gulv: Artic Ice Gray 59,5x59,5.
- Listefritt tak.
- Gulv blir fliset med Oppkant. Fliser på gulv: Artic Ice Gray 59,5x59,5.
- Dusjhjørne rett 100cm.
- Frida 100cm innredning. Speil, lys.

Stue/kjøkken 2. etg.:
- Vegger og tak blir gipset.
- Tak blir malt i 9918 Klassiskhvit.
- Listefritt tak.
- Vegger blir malt i Jotun 1359 Macchiato.
- Gulvlister i hvit utførsel 9918 Klassiskhvit.
- Gulv : Berry Alloc Grand Avenue Champs Elysees - 1 Stav Eik
- Hvite lister på innerdører.

I boligene blir det levert Strai kjøkken i både hoveddel og praktikantdel.
Hovedkjøkken med en verdi på kr. 110 000,- til kr. 111 000,-  inkl. mva. + Hvitevarer til kr. 40 000 inkl. mva.
Praktikantkjøkken med en verdi på kr. 55.000,- til kr. 62 530,- inkl. mva. + Hvitevarer til kr. 35 000 inkl. mva.

2 stk. sikringsskap i boligen: 1 stk i bolig og 1 stk i praktikant del.

Se forøvrig vedlagte byggebeskrivelse inntatt i salgsoppgaven.

Ferdigstillelse

Bygging er igangsatt for Prestekragevegen 19 og 21 og disse boligene vil være klar til innflytning/overtakelse i løpet av mai 2023.

Ferdigstillelse/innflytting for de øvrige boligene vil være ca. 200 dager fra datoen Selger melder som oppstartstidspunkt/byggestart.

Senest 3 måneder før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesforretning. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at Kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Det er med totalt 5 stk. varmekabler med tilhørende termostat i følgende rom: Gang samt begge bad i hoveddel. I praktikantdel: Kjøkken/stue og bad.

Det er mulig å sette inn peisovn. Pipen blir levert ferdig utvendig og til gipstaket innvendig i 2. etasje. Selve røret fra taket og ned til ovnen samt ovnen må bekostes av kjøper.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Matrikkelnummer:
Prosjektet ligger på gnr/bnr: 23/984, 985, 986, 987 og 988 i Vennesla kommune.

Annet:
Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Boligene overleveres i bygge-rengjort stand. I nyoppførte bygninger må det forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter: Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr.

Avbestilling:
Dersom forbrukeren avbestiller før igangsetting er vedtatt, fastsettes avbestillingsgebyret til 5 % av kontraktsummen inkludert evt. mva. Dersom Kjøper avbestiller etter at igangsetting er vedtatt, gjelder Bustadoppføringslovens regler, jfr. §§52 og 53. Kjøper vil være ansvarlig for selgers eventuelle økonomiske tap som følge av avbestillingen, herunder nødvendige prisavslag ved videresalg. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider må uansett betales i sin helhet.

Kredittvurdering:
Selger eller bank forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere.

Forsikring

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av Selger, jfr. buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse må Kjøper selv besørge forsikring av boligen samt løsøre- og innboforsikring.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Vennesla sentrum følg Bruvegen mot Moseidmoen og følg videre inn på Drivenesvegen. I rundkjøringen ta 2. avkjørsel til Smååsane. Følg veien helt til toppen og ta til venstre inn på Linneavegen. Det nye tomteområdet ligger på venstre side.
Evt. se kart.

Beliggenhet

Boligene ligger solrikt til på Smååsane - flere med utsikt. Flotte turområde like utenfor døra, sommer som vinterstid. Barnehage finnes i umiddelbar nærhet, kort avstand til skole og idrettsplass, samt Vennesla sentrum med alle fasiliteter. Gangavstand til butikk, treningssenter og strand med bademuligheter m.m.

Tomt

Eierform: Eiet tomt

Prestekragevegen 19: 368 kvm.
Prestekragevegen 21: 240 kvm.
Prestekragevegen 23: 240 kvm.
Prestekragevegen 25: 242 kvm.
Prestekragevegen 27: 332 kvm.

Arealene er ikke eksakt og noe avvik kan forekomme ved endelig oppmåling. Tomtestørrelser er iht. opplysninger fra Seeiendom.no.

Tomtene leveres klargjort med asfaltert innkjørsel og plen i front av boligen. Øvrig tomt blir klargjort for kjøpers videre opparbeidelse.

Parkering

Boligene leveres med carport på ca. 24m² samt utvendig biloppstillingsplass. Carport leveres med smart elbil lader.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan Kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Området er avsatt til boligformål iht. reguleringsplan for Smååsane felt d, e, f, g og h i Vennesla kommune, senest revidert 19.09.2021. Kopi av reguleringsplan er vedlegg til nærværende prospekt.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del av en større utbygging av området og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp.

Vei / Vann / Avløp

Området blir tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Vannmåler blir installert.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

2009/724245-1/200 Elektriske kraftlinjer Tinglyst 29.09.2009
Rettighetshaver: AGDER ENERGI NETT AS 
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk, anlegg og vedlikehold av ledninger, bestemmelse om bebyggelse mm. Gjelder denne registerenheten med flere

2009/724245-2/200 Elektriske kraftlinjer Tinglyst 29.09.2009 Rettighetshaver: AGDER ENERGI NETT AS
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk, anlegg og vedlikehold av ledninger, bestemmelse om bebyggelse mm. Gjelder denne registerenheten med flere

2014/1068089-1/200 Elektriske kraftlinjer Tinglyst 04.12.2014 Rettighetshaver: AGDER ENERGI NETT AS
Avtale om grunnrettigheter til jordkabel - 22kv, bestemmelse om adkomstrett, bebyggelse mm. Gjelder denne registerenheten med flere

2021/1589972-1/200 Bestemmelse om jordkabel/jordkabelanlegg Tinglyst 17.12.2021 21:00. Rettighetshaver: AGDER ENERGI NETT AS
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler, bestemmelse om bebyggelse i nærhet av anlegg, bestemmelse om (begrensning av) endring i terrenget i nærheten av anlegg. Gjelder denne registerenheten med flere

2021/1589998-1/200 Bestemmelse om nettstasjon Tinglyst 17.12.2021 21:00 Rettighetshaver: AGDER ENERGI NETT AS
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler, bestemmelse om (begrensning av) endring i terrenget i nærheten av anlegg, bestemmelse om bebyggelse i nærhet av anlegg. Gjelder denne registerenheten med flere

For øvrig ingen servitutter registrert på eiendommen. Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Grunnbøker for eiendommene er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese disse før kjøp.

Utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Boligene vil få praktikantdel med soverom, stue/kjøkken og vaskerom/bad, jfr. plantegning i prospekt.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal Selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

5 850 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 17 720,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 709 000,-)) 18 890,- (Omkostninger totalt) 5 868 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Tilkoblingsavgift for vann-/avløp er inkludert i leveransen.

Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

Betalingsbetingelser

Kr. 100.000,- innbetales som forskudd 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Restbeløp innskudd/egenkapital samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.

Dersom Selger ønsker det, kan han stille garanti iht. bustadoppføringslovas § 47 for det til enhver tid innbetalte beløp. Forskuddet tilfaller Selger fra det tidspunkt § 47 er stilt.

Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Offentlige avgifter

Ikke fastsatt. Kommunale avgifter vil dekke vann, avløp, eiendomsskatt og evt. feiing.
Renovasjon kommer i tillegg og faktureres direkte fra Avfall Sør.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er innført i hele Vennesla kommune, både for næring-, bolig- og fritidseiendommer. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte bolig, henvises til Vennesla kommune for nærmere info.

Formuesverdi

Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folke registrert/bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.

Øvrige mulige kostnader

Pliktig medlemskap i områdets velforening, ca. kr. 500,- per år.

Gebyr ved videresalg

Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra Selger på kr. 20.000,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren. I tillegg kommer eventuelle utgifter ved bruk av megler, som f.eks. meglerprovisjon og gebyrer.

Videresalg kan ikke gjøres uten Selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Det er kun mulig å samtykke til videresalg av opprinnelig avtale, dersom opprinnelig kjøper er forbruker og har kjøpt boligen for selv å bo der eller til noen i sin familie. Slikt videresalg skjer ved transport av kontrakten, og ervervet vil kunne tinglyses direkte til tredjemann. For at Selger skal godta slik transport må man benytte Selgers "Avtale om transport av kjøpekontrakt" som fås hos selger. Transport av kontrakt godkjennes ikke de siste 6 uker før overtagelse.

For øvrige videresalg (videresalg fra næringsdrivende eller fra forbruker på spekulasjon) kan ikke kontraktsposisjonen selges, jfr. bufl. § 1b.

Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra Kjøpers side etter bud/aksept, vil det påløpe et administrasjonsgebyr på kr. 8 000,- inkl. mva. som innbetales til meglers driftskonto etter påkrav fra megler. Eventuell endring krever Selgers forutgående samtykke.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Boligene vil bli oppført på adressen Prestekragevegen 23. Eneboligene kan få tildelt ny adresse når bygningene er ferdig oppført.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Garantier

Det stilles garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem til overtakelse, og garanti tilsvarende 5 % av kjøpesummen for reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelse, jfr. buofl. § 12. Garantien stilles snarest mulig etter at avtale er inngått.

Dersom Selger ønsker å få utbetalt forskudd, eventuelle delinnbetalinger og resterende del av kjøpesum før hjemmelsovergang, stilles det garanti etter buofl. § 47 for utbetalingen.

Kjøpekontrakter

Avtale om kjøp forutsettes inngått ved bruk av kjøpetilbudsskjema og påfølgende inngåelse av selgers standard kjøpekontrakt.

Tilvalg / Endringer

Innen gitte frister vil tilvalg og endringer være mulig etter nærmere avtale med utbygger/entreprenør. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene.

Alle meldinger skal være Selger i hende senest ved de tidsfrister som fastlegges av Selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan. Administrasjonspåslag til utbygger/entreprenør må påregnes for endringer/tilvalg.

Selgers rett til endringer

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Forbehold om realisering

Det tas forbehold om endelig kommunal godkjenning/igangsettingstillatelse.

Visning

Tomtene er skiltet og kan fritt besiktiges. Eiendomsmegler Kristina Omdal er dog tilgjengelig for visning/presentasjon på tlf. 99 56 53 22.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Bygging er igangsatt for Prestekragevegen 19 og 21 og disse boligene vil være klar til innflytning/overtakelse i løpet av mai 2023.

Ferdigstillelse/innflytting for de øvrige boligene vil være ca. 200 dager fra datoen Selger melder som oppstartstidspunkt/byggestart.

Senest 3 måneder før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesforretning. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at Kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes Kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som Kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

15-22-0133

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/15-22-0133. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Dette salgsprospektet er ikke fullstendig uten:
o Plantegninger
o Snitt og fasadetegninger
o Byggeteknisk beskrivelse
o Reguleringsplan/bestemmelser
o Kjøkkentegninger

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Kristina Omdal, tlf. 99 56 53 22

Vederlag

Meglers vederlag utgjør kr. 56.875,- inkl. mva. pr. enhet. For prosjektet i sin helhet dekker oppdragsgiver i tillegg kr 20.000,- i oppstartsgebyr og kr 15.000,- i tilrettelegging (utleggsdekning). Øvrige utlegg og markedsføring dekkes fortløpende av oppdragsgiver.

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3066408