Vennesla

Prestekragevegen 19-27

Eierform
Eiet
Eiendomstype
Rekkehus

Oversikt

Smååsane - 5 prosjekterte kjedet eneboliger - 19/21 ferdigstilt - praktikantdel - takterrasse - carport - høy standard

Om eiendommen

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Det er med totalt 5 stk. varmekabler med tilhørende termostat i følgende rom: Gang samt begge bad i hoveddel. I praktikantdel: Kjøkken/stue og bad.

Det er mulig å sette inn peisovn. Pipen blir levert ferdig utvendig og til gipstaket innvendig i 2. etasje. Selve røret fra taket og ned til ovnen samt ovnen må bekostes av kjøper.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Beliggenhet

Boligene ligger solrikt til på Smååsane - flere med utsikt. Flotte turområde like utenfor døra, sommer som vinterstid. Barnehage finnes i umiddelbar nærhet, kort avstand til skole og idrettsplass, samt Vennesla sentrum med alle fasiliteter. Gangavstand til butikk, treningssenter og strand med bademuligheter m.m.

Fra Vennesla sentrum følg Bruvegen mot Moseidmoen og følg videre inn på Drivenesvegen. I rundkjøringen ta 2. avkjørsel til Smååsane. Følg veien helt til toppen og ta til venstre inn på Linneavegen. Det nye tomteområdet ligger på venstre side.
Evt. se kart.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan Kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Det foreligger midlertidig brukstillatelse av Prestekragevegen 19 og 21, datert 28.08.2023.

Vei, vann og avløp

Området blir tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Vannmåler blir installert.

Reguleringsplan

Området er avsatt til boligformål iht. reguleringsplan for Smååsane felt d, e, f, g og h i Vennesla kommune, senest revidert 19.09.2021. Kopi av reguleringsplan er vedlegg til nærværende prospekt.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del av en større utbygging av området og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp.

Adgang for utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Boligene vil få praktikantdel med soverom, stue/kjøkken og vaskerom/bad, jfr. plantegning i prospekt.
Utleiemegler Sør v/Mikal Fjellvang vil anta en leiepris på rundt kr. 7.000 - 7.500,- i mnd inkl. internett.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
2009/724245-1/200 Elektriske kraftlinjer Tinglyst 29.09.2009
Rettighetshaver: AGDER ENERGI NETT AS
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk, anlegg og vedlikehold av ledninger, bestemmelse om bebyggelse mm. Gjelder denne registerenheten med flere

2009/724245-2/200 Elektriske kraftlinjer Tinglyst 29.09.2009 Rettighetshaver: AGDER ENERGI NETT AS
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk, anlegg og vedlikehold av ledninger, bestemmelse om bebyggelse mm. Gjelder denne registerenheten med flere

2014/1068089-1/200 Elektriske kraftlinjer Tinglyst 04.12.2014 Rettighetshaver: AGDER ENERGI NETT AS
Avtale om grunnrettigheter til jordkabel - 22kv, bestemmelse om adkomstrett, bebyggelse mm. Gjelder denne registerenheten med flere

2021/1589972-1/200 Bestemmelse om jordkabel/jordkabelanlegg Tinglyst 17.12.2021 21:00. Rettighetshaver: AGDER ENERGI NETT AS
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler, bestemmelse om bebyggelse i nærhet av anlegg, bestemmelse om (begrensning av) endring i terrenget i nærheten av anlegg. Gjelder denne registerenheten med flere

2021/1589998-1/200 Bestemmelse om nettstasjon Tinglyst 17.12.2021 21:00 Rettighetshaver: AGDER ENERGI NETT AS
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler, bestemmelse om (begrensning av) endring i terrenget i nærheten av anlegg, bestemmelse om bebyggelse i nærhet av anlegg. Gjelder denne registerenheten med flere

For øvrig ingen servitutter registrert på eiendommen. Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Grunnbøker for eiendommene er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese disse før kjøp.

Info energiklasse

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal Selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi.

Prisantydning:
Prestekragevegen 19: 6 190 000,-
Prestekragevegen 21-25: 5 850 000,-
Prestekragevegen 27: 6 190 000,-

Totalkostnader:
Prestekragevegen 19: 6 208 540,-
Prestekragevegen 21-25: 5 868 890,-
Prestekragevegen 27: 6 208 070,-

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Tilkoblingsavgift for vann-/avløp er inkludert i leveransen.

Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

Info eiendomsskatt

Eiendomsskatt er innført i hele Vennesla kommune, både for næring-, bolig- og fritidseiendommer. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte bolig, henvises til Vennesla kommune for nærmere info.

Nøkkelinformasjon

Diverse

Iht. byggeteknisk beskrivelse legges det opp til følgende standard i boligene:

Gang 1 etg.:
- Vegger blir gipset.
- Vegger blir malt i Jotun 1359 Macchiato.
- Tak blir gipset.
- Tak blir malt i 9918 Klassiskhvit.
- Fliser på gulv er Artic Ice Gray 59,5x59,5.
- Hvite lister på gulv.
- Listefritt tak.

Alle Soverom:
- Vegger og tak blir gipset.
- Vegger og tak blir malt i 9918 Klassiskhvit.
- Gulv: Berry Alloc Grand Avenue Champs Elysees - 1 Stav Eik.
- Hvite lister på gulv.
- Listefritt tak.

Praktikant del:
- Gulv: Berry Alloc Grand Avenue Champs Elysees - 1 Stav Eik.
- Vegger og tak blir gipset.
- Vegger og tak blir malt i 9918 Klassiskhvit.
- Hvite lister på gulv.
- Hvite lister på innerdører.
- Listefritt tak.

2 stk. sikringsskap i boligen: 1 stk i bolig og 1 stk i praktikant del.
Aggregat til ventilasjon, blir plassert i bod.

Se forøvrig vedlagte byggebeskrivelse inntatt i salgsoppgaven.

Velforening

Pliktig medlemskap i områdets velforening, ca. kr. 500,- per år.

Servitutter

Heftelser som følger eiendommen:
2009/724245-1/200 Elektriske kraftlinjer Tinglyst 29.09.2009
Rettighetshaver: AGDER ENERGI NETT AS
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk, anlegg og vedlikehold av ledninger, bestemmelse om bebyggelse mm. Gjelder denne registerenheten med flere

2009/724245-2/200 Elektriske kraftlinjer Tinglyst 29.09.2009 Rettighetshaver: AGDER ENERGI NETT AS
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk, anlegg og vedlikehold av ledninger, bestemmelse om bebyggelse mm. Gjelder denne registerenheten med flere

2014/1068089-1/200 Elektriske kraftlinjer Tinglyst 04.12.2014 Rettighetshaver: AGDER ENERGI NETT AS
Avtale om grunnrettigheter til jordkabel - 22kv, bestemmelse om adkomstrett, bebyggelse mm. Gjelder denne registerenheten med flere

2021/1589972-1/200 Bestemmelse om jordkabel/jordkabelanlegg Tinglyst 17.12.2021 21:00. Rettighetshaver: AGDER ENERGI NETT AS
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler, bestemmelse om bebyggelse i nærhet av anlegg, bestemmelse om (begrensning av) endring i terrenget i nærheten av anlegg. Gjelder denne registerenheten med flere

2021/1589998-1/200 Bestemmelse om nettstasjon Tinglyst 17.12.2021 21:00 Rettighetshaver: AGDER ENERGI NETT AS
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler, bestemmelse om (begrensning av) endring i terrenget i nærheten av anlegg, bestemmelse om bebyggelse i nærhet av anlegg. Gjelder denne registerenheten med flere

For øvrig ingen servitutter registrert på eiendommen. Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Grunnbøker for eiendommene er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese disse før kjøp.

Info kommunale avgifter

Ikke fastsatt. Kommunale avgifter vil dekke vann, avløp, eiendomsskatt og evt. feiing.

Renovasjon kommer i tillegg og faktureres direkte fra Avfall Sør.

Andre forsikringer

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av Selger, jfr. buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse må Kjøper selv besørge forsikring av boligen samt løsøre- og innboforsikring.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Meglers vederlag utgjør kr. 56.875,- inkl. mva. pr. enhet. For prosjektet i sin helhet dekker oppdragsgiver i tillegg kr 20.000,- i oppstartsgebyr og kr 15.000,- i tilrettelegging (utleggsdekning). Øvrige utlegg og markedsføring dekkes fortløpende av oppdragsgiver.

Visning

Produktnr: 82CDB7F8-14FF-49D4-8C56-B6CA4ABA3ACE