Eydehavn

Prestehaugen 5

Prisantydning
6 700 000 kr
Omkostninger
184 500 kr
Totalpris
6 884 500 kr
Formuesverdi
683 751 kr
Formuesverdi sekundær
2 598 252 kr
Byggeår
1934
Internt bruksareal (BRA‑i)
131 ㎡
Bruksareal
242 ㎡
Tomteareal
2 051 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Sørlandsidyll - Spennende eiendom! Enebolig med brygge og koselig hagestue/lysthus. Lang strandlinje. Meget solrikt

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

1 etasje: Vindfang, mellomgang, gang, stue, spisestue, sommerstue/innglasset balkong.
2 etasje: Loftgang, bad, 3 soverom, "walk in" garderobe samt bod.
Kjeller: Kjellergang, toalettrom, vaskerom, kjellerrom og bod.

Enebolig, går over tre plan og inneholder:
1 etasje: Vindfang med belegg på gulv, malte flater på vegg. Mellomgang med belegg på gulv, malte flater på vegg. Gang med teppe på gulv, malte flater på vegg. Garderobe. Stue med parkett på gulv, tapet på vegg. Åpen peis. Spisestue med parkett på gulv, tapet på vegg. Dør ut til sommerstue/innglasset balkong. Sommerstue/innglasset balkong med belegg på gulv, malte flater på vegg. 2-Fløyet dør ut terrasse og hage.
2 etasje: Loftgang med teppe på gulv, malte flater på vegg. Luke til loft. Skap. Bad med belegg på gulv, tapet på vegg. Wc, vask og dusj. 3 soverom med teppe og belegg på gulv, tapet på vegg. "Walk in" garderobe med belegg på gulv, tapet på vegg. Dør ut til terrasse. Bod med tregulv, panel på vegg. Hyller.
Kjeller: Kjellergang med malte flater på gulv og vegg. Kott. Toalettrom med belegg på gulv, malte flater på vegg. Wc og vask. Vaskerom med belegg på gulv, tapet på vegg. Skyllekum. Kott. Kjellerrom med malte flater på gulv og vegg. Dør ut. Hyller. Bod med malte flater på gulv og vegg. Fyrkjele for olje. (Ikke i bruk)

Oppvarming

Elektrisk, ved og varmepumpe. I tillegg er det installert oljefyr som ikke er i bruk.

Som en følge av Stortingets klimaforlik fra 2012 er det med virkning fra og med 1. januar 2020 innført forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin. Kommunen kan i tillegg ha vedtatt lokal forskrift som krever at oljetank/parafintank må graves opp og fjernes, alternativt tømmes/spyles/plomberes. Kjøper oppfordres til selv å avklare med kommunen hvilke krav som gjelder og overtar ansvar, risiko og kostnader for dette. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal følg RV 410 mot Saltrød/Eydehavn. Ta over Eydehavnsbroa og hold til høyre. Følg Nesgata til topps og ta til høyre inn på Trygve Næss vei. Ta så første avkjørsel til høyre. Prestehaugen. Boligen ligger som nest siste på høyre side.
Velkommen til Prestehaugen 5!

Parkering

Parkering til flere biler på egen grunn samt i garasje til en bil

Beliggenhet

Eiendommen ligger i veletablert boligområde på Eydehavn, ca. 12 km øst for Arendal sentrum. Fra eiendommen er det kort gangavstand til matbutikk og postkontor. I nærområdet finner du flotte turområder, badeplasser samt sandstrender på Buøya. Meget gode bussforbindelser til Arendal sentrum.
Fra egen hage og brygge kan man nyte sørlandssommeren og båtlivet på fjorden.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av bygningens alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Kommunen opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Det foreligger tillatelse til å utføre omsøkt bryggeutvidelser, datert 29.05.1998.

Det foreligger byggetillatelse for oppføring av hagestue/lysthus, datert 27.10.1992.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vann. Det er installert vannmåler i boligen. Privat avløp. Eiendommen har ikke septiktank/ slamavskiller. Det gjøres oppmerksom på at Arendal kommune har rett til å gi pålegg om kortslutning av septiktank og kreve til tilkobling til offentlig avløp.
Felles, privat vei. Utgifter til vedlikehold og brøyting må påberegnes.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse og annet friområdet, tilhører reguleringsplan Eydehavn. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vi gjør oppmerksom på at boligen ligger i kommuneplanens hensynssone 570; bevaring kulturmiljø. Bevaringsverdig bebyggelse.

Det foreligger planer under arbeid.
Eydehavn havne- og industriområde - Arendal kommune. Planid: 42032022-6. Arendal havn gjennomgår for tiden en større utvikling for bedre å kunne imøtekomme utviklingen i Eyde material park. Innenfor planområdet planlegges det for nye kaifronter i tilknytning til de eksisterende. Til 2. gangs behandling skal det foreligge en oversikt over hvilke avbøtende tiltak som er iverksatt i forbindelse med støy, i hvilket omfang, og hvor langt eventuelle ønskede frikjøp har kommet.

Arendal næringspark øst, med forbindelse til Neskil, Eydehavn - Arendal kommune. Planid: 42032020-10. Planområdet omfatter areal fra E18 i vest og frem til Neskil, Eydehavn i øst for i hovedsak å få på plass nok næringsareal til mulig batterifabrikk, samt vegforbindelse og mulighet for fremtidig næringsareal i tilknytning til vegen. Gjeldende kommuneplan viser forslag til vegforbindelse innenfor det foreslåtte planområdet. Ellers vises området i kommuneplanen som byggeområder og hovedområdet foreslått for næring har status LNF.(Landbruks-, Natur og Friluftsliv.) Det er vurdert at planforslaget faller innenfor kravet om konsekvensutredning. Det er funnet hensiktsmessig på grunn av planens størrelse, samt forbindelsen til Eydehavn at innspill ved varsel om planoppstart legges til grunn når forslaget til planprogram utarbeides. Naboer, høringsparter og grunneiere blir varslet direkte.

Ny vei fv. 475 fra Eyde energipark - Neskilen - Arendal kommune. Planid: 42032021-1. Ny reguleringsplan for ny vei mellom Eyde Energipark ved Longumkrysset på E18 og Arendal havn på Eydehavn. Målet er å sikre en god forbindelse til Arendal havn, samt å legge til rette for næringsutvikling i området. Arbeidet for tilrettelegging av Morrow Batteries sin planlagte batterifabrikk er en del av, men ikke hele, bakgrunnen for tiltaket.

Eyde material park - plan Helle næringsområde - Arendal kommune.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/52/625:
06.12.1988 - Dokumentnr: 11835 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:52 Bnr:637

04.03.1988 - Dokumentnr: 2374 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:52 Bnr:2

01.01.2020 - Dokumentnr: 918860 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:52 Bnr:625

Kommentar konsesjon

Eiendommen er over to mål, og egenerklæring om konsesjonsfrihet må fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 167.500,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 184.500,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Espen Martinsen den 13.06.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enebolig fra 1934, oppført i 3 etasjer med tilhørende garasje, sjøbod/hagestue og brygge. Tilgjengelige opplysninger tilsier at sjøboden/hagestuen ble oppført i perioden rundt 1992 og trebryggen på siste del av 1990-tallet. Varmepumpene er av nyere dato, henholdsvis 2012 og 2018. Kjøper må være oppmerksom på naturlige aldringssvekkelser for aktuelle bygningsdeler. Det er hovedsakelig merknader knyttet til drenering, terrengforhold, gjenværende vinduer, ytterkledning, takkonstruksjon, gjenværende innvendig røropplegg og elektrisk spredningsnett, som legges til grunn for vurderingen. Det ble registrert fargesymptomer på lekkasjepunkter i yttertaket. Viser for øvrig til kommentarer vedrørende våtrom og rom under terreng. Boligen har et helhetlig vedlikehold / oppgraderingsbehov og vurderes som renoveringsklar. Vurderingen omfatter også tilleggsbygningene. Byggtekniske merknader er kommentert

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
Utvendig
Taktekking,TG3
Undersøkelsen er foretatt fra bakkenivå, innvendige overflater og inspeksjon av tilgjengelige deler av øverloftet, fra inspeksjonsluke. Bærende undertak av trepanel. Taket er tekket med asfaltpapp. Det er benyttet metallplater over den innglassede balkongen.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.
- Utvendige beslag har utettheter.
- Det ble registrert lekkasjesymptomer flere steder. Sprukken himlingsoverflate i soverom, tilsier at det har vært fuktgjennomtrengning fra yttertaket. Videre ble det registrert overflatesopp på innvendige side enkelte steder og utettheter ved pipegjennomføringen. På utvendig side har asfaltpappen synlige aldringssvekkelser og er delvis mosedekket. Synlig slitasje i tilknytning til vindskier og vannbord.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Det er behov for omlegging av taket i sin helhet.
Kostnadsestimat : Over 300 000

Nedløp og beslag,TG3
Takrenner og nedløp i stål eller aluminum. Det er benyttet sinkrenne i tilknytning til luftebalkong. Fallforhold i renner er ikke vurdert. Enkelt pipefotbeslg i metall
Vurdering av avvik:
- Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
- Det er avvik:
- Det er rust på innfestingen av takrenner/nedløp.
- Utvendige beslag har utettheter.
- Det er nedfall i renner og synlig rust i takrennekroker. Nedløp ved hovedinngang har løsnet fra renneavslutning. Det mangler takrenner i tilknytning til den tilbygde delen.
Tiltak
- Nye renner og nedløp må monteres
- Det er naturlig å skifte takrenner, nedløp, fotbeslag og pipebeslag i forbindelse med en kommende takomlegging.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Veggkonstruksjon,TG2
Undersøkelsen er foretatt ved visuell inspeksjon, fra bakkenivå. Den vertikale ytterkonstruksjonen over grunnmuren er oppført i bindingsverk av tre. Teknisk utførelse er ikke vurdert da det krever inngrep i konstruksjonen. Utvendige overflater er utført med liggende malt vestlandskledning.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist fuktskader i veggkonstruksjonen.
- Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
- Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
- Det ble registrert symptomer på konstruksjons-svikt i nedre del av den innglassede balkongen. Synlig panelråte på innvendig side. Konstruksjonens nedre deler er tidvis utsatt for fuktbelastning fra tilstøtende kjellerrom med høy relativ luftfuktighet. Datidens byggemåte medfører manglende eller begrenset grad av isolering og manglende dampsperresjikt. Varierende grad av utvendig slitasje.
Tiltak
- Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen.
- Fuktskadede konstruksjoner må skiftes ut, og årsak til skadene utbedres.
- Råteskadet trekledning må skiftes ut.
- Det må påregnes rehabilitering av ytterkledningen. Utlufting av kledningen, vindsperre og etterisolering er naturlig å utbedre når kledningen skal skiftes. Ved eventuelle kosmetiske oppussingsarbeider av innvendige rom anbefales etablering av dampsperre.

Takkonstruksjon/Loft,TG2
Undersøkelsen er foretatt fra bakkenivå, innvendige overflater og inspeksjon av tilgjengelige deler av øverloftet, fra inspeksjonsluke. Taket er en plassbygget saltakskonstruksjon og det er etablert pulttakskonstruksjon over den tilbygde innglassede balkongen. Skillekonstruksjonen mellom øverloft/kryploft og 2.etasje er tilsynelatende etterisolert ved innsprøyting.
Vurdering av avvik:
- Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
- Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
- Det er kun ventiler i endeveggene. Synlig vepsebol ved ventil på den nordlige siden. Det mangler utlufting ved takustikkene. Skråtakene er ikke gjennomluftet. Konstruksjonen fremstår som noe underdimensjonert. Det er spennvidder i kombinasjon med konstruksjonstykkelser og takvinkelen som legges til grunn for vurderingen. Det mangler inspeksjonsluke til kryploft over den innglassede balkongen. Uttørkede fuktmerker i tilknytning til pipegjennomføringen, takfoten og stedvis i øvrige deler av undertaket. Isolerte og/eller tildekkede skråtak kan være tidvis utsatt for dampgjennomgang fra tilstøtende rom, med påfølgende kondensfukt og betegnes derfor som risikokonstruksjon.
Tiltak
- Lufting/ventilering bør forbedres.
- Etablere forskriftsmessig inspeksjonsluke / inspeksjonsmulighet for brann og slukkemannskaper, samt mulighet for kontroll av konstruksjonens tilstand. Utlufting av skråtak og kotter er av betydning for å unngå kondensfukt. Konstruksjonen må holdes under oppsikt for eventuelle tilstandsendringer. Takkonstruksjonen må rehabiliteres for etablering av tekniske løsningsvalg som har skadeforebyggende effekt. Anbefaler etablering av dampsperre mot innredede rom ved en eventuell oppussing / renovering av rom med tilliggende konstruksjoner.

Vinduer,TG3
Malte trevinduer med 2-lag glass. Kontrollerte glassfelt er produksjonsmerket 1983. Nyere vindu fra 1999 i vindfang og 2017 i soverom 2.etasje. Gjenværende trevinduer med enkle glassfelt.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
- Det er påvist et betydelig antall vinduer med punkterte eller sprukne glassruter.
- Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass.
- Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
Tiltak
- Vinduer med råteskader må erstattes med nye.
- Det bør gjøres tiltak for å bedre ventilering av rommet.
- Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene.
- Kondensering på enkelte glass har medført fuktskader i treverk som kan medføre utskiftningsbehov av enkelte vinduer.
- Det må påregnes utskiftning av vinduene i boligen.
Kostnadsestimat : Over 300 000

2.etg - Terrassedør,TG3
Tredør i malt utførelse, produksjonsmerket 1983.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader.
- Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke.
- Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
- Døren vurderes som defekt.
Tiltak
- Døren(e) står foran utskiftning.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

1.etg - hoveddører og terrassedør,TG2
Nyere Tre/trefiberdører i malt utførelse. Hovedinngangsdøren er fra 2014 og døren mellom vindfang og mellomgang er fra 2009. Tofløyet terrassedør i malt utførelse i tilknytning til innglasset balkong. Døren er produksjonsmerket 2009.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke.
- Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Etterjustering av dører og eventuell utbedring av tettepakninger. For øvrig normal løpende vedlikehold.

Kjellerdører,TG3
Enkle tredører i malt utførelse med innadslående slagretning.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader.
- Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke.
- Synlig slitasje, råteskadet terskel og friksjon mellom dørblad og terskel/karm.
Tiltak
- Døren(e) står foran utskiftning.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Luftebalkong - 2.etasje,TG2
Gjenbygget trekonstruksjon med utvendig tekking av metallplater og malt rekke. Konstruksjonen ligger over innredede rom.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på tettesjikt/membran.
- Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
- Balkong/terrasse ligger over innredede boligrom, usikker konstruksjon. Konstruksjonsutforming gir økt fare for skader.
- Synlig overflateslitasje i tilknytning til bunntekkingen / platetekkingen. Overganger mot ytterkanter og rekkestøtter medfører økt risiko for uoppdaget fuktinntrengning.
Tiltak
- Ny tekking må legges.
- Tidspunkt for utskiftning av tettesjikt/membran nærmer seg ut ifra alder på dagens tekking.
- Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav.
- Andre tiltak:
- Det er behov for rehabilitering av konstruksjon og tekkematerialer.

Betongterrasse,TG2
Frittbærende betongterrasse med steinheller / skiferheller og malt rekke.
Vurdering av avvik:
- Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
- Det ble registrert synlige rustsvekkelser i armeringen mot tilstøtende kryprom/kjellerrom. Videre ble det registrert manglende limdekning (bom) under steinhellene.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Etablere etterforsterkende tiltak for å kompensere rustsvekkelser i armeringen. Videre må konstruksjonen tettes for fuktinntrengning til kjellerrommet, betongoverflater må rehabiliteres og løse steinplater / skiferheller må festes og fuges på nytt.

Utvendige tretrapper,TG3
Vurdering av avvik:
- Det er ikke montert rekkverk.
- Synlig overflateslitasje / vedlikeholdsbehov i trappeløp og rekke som følger gangstien til sjøboden. Trappevanger og nedstolpinger står i nær kontakt med terreng og utsettes for direkte fuktbelastning.
Tiltak
- Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
- Konstruksjonens nedre deler må sikres mot terrengfukt som forebyggende tiltak mot råteskader.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Utvendige betongtrapper ,TG3
Vurdering av avvik:
- Det er ikke montert rekkverk.
- Naturlige aldringssvekkelser for utvendige betongkonstruksjoner. Det ble registrert manglende limfeste (bom) i tilknytning til steinplater/skiferheller i gangtrinnene.
Tiltak
- Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
- Rehabilitering av overflater og gangtrinn med løse steinheller / skiferheller.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000
Brygger,TG3
Trebrygge med overflatebehandlet tredekke, oppført på støpte fundamenter. Betongbrygge av eldre dato. Betongbryggen kan være fra samme periode som boligen for øvrig og trebryggen kan være fra siste del av 1990-tallet.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Det ble registrert sprekker / svikt i betongbrygge. Videre ble det registrert skjevheter i trebryggen. Trebryggen fremstår som underdimensjonert. Det er konstruksjonsmessig ustivhet og utspring i front som legges til grunn for vurderingen. Støpte fundamenter i sjøen, enten søyler eller betong mot fjell, er særlig utsatt for utvasking over tid i tillegg til belastningen ved isdannelser i den kalde årstiden. Den ytre trekonstruksjonen i tilknytning til betongbryggen har synlige råteskader.
Tiltak
- Tiltak:
- Det må påregnes etterforsterkninger og utbedring av både fundamenter og innfestinger / forankringer mot land. For øvrig løpende overflatevedlikehold av betongoverflater, tredekke og adkomsttrapp.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Innvendig
Overflater,TG2
Tilstandsgraden på innvendige overflater vurderes hovedsakelig ut fra skader og synlig slitasje, uavhengig av alder og modernitet. Innvendige gulver er utført med tepper, gulvbelegg, laminat og tregulv. Veggflatene er utført med tapet og malt trepanel. Det er benyttet malt trepanel og malte plater i tak / himlinger.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Varierende grad av slitasje, falming og opphengsmerker. Det ble registrert rennemerker i den vertikale tapetoverflaten, i tilknytning til stue 1.etasje.
Tiltak
- Tiltak:
- Det må påregnes kosmetisk oppussing. Eventuelle kosmetiske oppgraderingsbehov må vurderes individuelt og etter kjøpers egne preferanser.

Etasjeskille/gulv mot grunn,TG2
Etasjeskiller / Bjelkelag i tre. Betonggulv mot grunnen i underetasjen og innglasset balkong.
Vurdering av avvik:
- Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Det ble registrert skjevheter og lokale ujevnheter. Synlige rustsvekkelser i armert frittbærende betonggulv under den innglassede balkongen.
Tiltak
- For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for utbedring.
- Det må påregnes etterforsterkende tiltak i tilknytning til frittbærende betongdekke.

Radon,TG2
Det foreligger ingen tilgjengelige opplysninger eller dokumentasjon som omfatter radonmålinger eller radontiltak. Eiendommen ligger i et område med lav/moderat grad av radonforekomster, i henhold til Nasjonalt aktsomhetskart for radon.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Tiltak
- Det bør gjennomføres radonmålinger.

Pipe og ildsted,TG3
Boligen er utført med pusset mur/teglsteinspipe. Fyringsinstallasjoner er ikke funksjonstestet. - Plassbygget peis med åpen grue i stue, 1.etasje.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe.
- Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
- Pipevanger er ikke synlige.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.
- Sot og feieluker er fastmalt. Det foreligger ingen tilgjengelige tilsynsrapporter på fyringsanlegget.
Tiltak
- Pipe kan ikke brukes før den er utbedret forskriftsmessig.
- Pipevanger må gjøres tilgjengelig.
- Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe.
- Det er behov for kommende oppgradering av ildsted. Anbefaler å kontakte kommunens brann / feiervesen for utvidet kontroll og overordnet vurdering av eventuelle pålegg på fyringsanlegget.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Rom Under Terreng,TG3
Vurderingen omfatter kjellerrom i underetasjen. Toalettrom og vaskerom er delvis utført med tildekkede overflater mot tilbakefylt ytterkonstruksjon. Generell informasjon om krypkjellere og kjellerrom: Tilsig av fukt, avdamping fra grunnen og kondensering på overflatene er i mange tilfeller årsak til kondensbelastning mot trekonstruksjoner, i tilknytning til kjellerrom. Veggventiler bør erfaringsmessig være stengt i den varme årstiden for å forhindre kondensering på overflater i kjellerrom som har en lavere temperatur enn uteluften. Det bør være fuktsperre mot grunnen for å forhindre avdamping fra grunnen. Videre kan kjellerrom og krypkjellere med fordel uttørkes og konserveres ved installering av rotoravfukter.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
- Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
- Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig
- Det ble påvist skader i tildekkede overflater mot gulv og vegg i både vaskerom og toalettrommet. Luke i den sydvestlige delen av kjellergulvet er stengt og det er uvisst hvilken funksjon denne har.
Tiltak
- Det anbefales at alt treverk i kjeller fjernes og at kjelleren har mest mulig åpne murkonstruksjoner med god utlufting.
- Den tekniske oppbygningen og fuktvandring i murverket medfører at etasjen ikke er egnet for innredning med trematerialer / organiske materialer. Tiltakskostnaden omfatter fjerning / sanering av organiske materialer som står i nær kontakt med konstruksjonene.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Krypkjeller,TG3
Kryprom mellom terreng og frittbærende betongdekke, under terrasse og innglasset balkong. Kryprom og blindkjellere kan være tidvis utsatt for kondensbelastning og betegnes derfor som risikokonstruksjon. Generell informasjon om krypkjellere: Tilsig av fukt, avdamping fra grunnen og kondensering på overflatene er i mange tilfeller årsak til kondensbelastning mot trekonstruksjoner, i tilknytning til kjellerrom. Veggventiler bør erfaringsmessig være stengt i den varme årstiden for å forhindre kondensering på overflater i kjellerrom som har en lavere temperatur enn uteluften. Det bør også være tilstrekkelig fuktsikring langs tilbakefylte murer for å forhindre fuktgjennomgang. Videre bør det være fuktsperre mot terreng for å forhindre avdamping fra grunnen.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller.
- Det er påvist skader i murkonstruksjoner i krypkjeller.
- Det er stedvis påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader.
- Det er begrenset ventilering/luftgjennomstrømning i krypkjeller.
- Det er for dårlig terrengfall vekk fra konstruksjonen.
- Det er manglende fuktsperre på bakken.
- Luftfuktigheten i kryprommet har en medvirkende årsak til rustsvekkelser i armert betongdekke.
Tiltak
- Bedre ventilering må etableres.
- Terrengfall i tilknytning til konstruksjonen må utbedres.
- Fuktsperre på bakken bør etableres.
- Fjerne jordholdige toppmasser og etablere utjevnende lag av drenerende masser i kombinasjon med plast mot grunnen.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Innvendige trapper,TG2
Svingtrapp i tre med malte vanger og teppelagte gangtrinn.
Vurdering av avvik:
- Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
- Det er liten frihøyde i trappeløp
Tiltak
- Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger.
- Fri høyde kan ikke uten videre endres uten omfattende konstruksjonsmessige inngrep.

Innvendige trapper - 2,TG2
Svingtrapp i tre med malte overflater.
Vurdering av avvik:
- Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
- Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
- Det er liten frihøyde i trappeløp
- Synlig trinnslitasje.
Tiltak
- Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav.
- Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger.
- Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.
- Vedlikehold av overflater. Fri høyde kan ikke uten videre endres uten omfattende konstruksjonsmessige inngrep.

Innvendige dører,TG2
Malte speildører i tre.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.
- Varierende grad av overflateslitasje og friksjon mellom dørblad og terskel/karm.
Tiltak
- Det bør foretas tiltak på enkelte dører.
- Enkelte dører må justeres.

Våtrom
2.Etasje > Bad
Generell,TG3
Baderom i boligens 2.etasje. Våtrommet kan være fra første del av 1980-tallet. Det er ikke utarbeidet dokumentasjon for våtromsarbeidene. Overflater: Gulvbelegg med oppkant. Veggflatene er utført med våtromstapet og det er benyttet slette malte overflater i tak/himlingen. Utstyr: Servant, standard toalett og dusjkabinett. Oppvarming med veggmontert stråleovn.
Vurdering av avvik:
- Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
- Våtrommet har kun naturlig ventilering. Våt-soner i tilknytning til dusjkabinett og vask er ikke ivaretatt. Aldringssvekkelser for gulvbelegg / tettesjikt. Det er ikke etablert tett overgang mellom belegg og sluk. Dette innebærer at gulvet ikke er egnet for fuktbelastning. Sluk har synlige rustsvekkelser. Avrenning fra kabinett føres direkte gjennom gulv. Redusert avrenning fra servant.
Tiltak
- Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
- Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det er behov for renovering av baderommet som følge påløpt slitasje og tekniske merknader.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

2.Etasje > Bad
Tilliggende konstruksjoner våtrom,TG3
Hulltaking er utført fra underliggende kjøkkenskap / overskap mot skillekonstruksjonen. Det er ikke målt / registrert fukt i hulltakingsområdet. Våtrommet har for øvrig en konstruksjonsoppbygning som gir økt risiko for skader.
Vurdering av avvik:
- Den valgte konstruksjonsutforming gir økt fare for skader
- Gulvet er ikke utført med tilstrekkelig tette sammenføyninger.
Tiltak
- Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr.
- Våtrommet må renoveres. Kostnadsestimatet fremgår av det foregående avsnittet.
Kostnadsestimat : Ingen umiddelbar kostnad

Kjeller > Vaskerom
Generell,TG3
Vaskerom i boligens underetasje / kjeller. Det visuelle inntrykket tilsier at rommet kan være fra 1970 eller 1980-tallet. Overflater: Gulvbelegg med oppkant. Veggflatene er utført med våtromstapet og det er benyttet slette malte plater i tak / himlingen. Utstyr: Utslagsvask og veggmontert kran.
Vurdering av avvik:
- Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
- Rommet mangler ventilering. Det ble registrert fuktskade i innforet vegg mot tilbakefylt mur. Ujevnheter i undergulvet. Deler av belegget har løsnet fra undergulvet. Aldringssvekkelser for gulvbelegg / tettesjikt.
Tiltak
- Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
- Det må påregnes renovering av vaskerommet, som følge av enkle tekniske tekniske løsningsvalg og fuktskade i platekledd yttervegg.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Kjeller > Vaskerom
Tilliggende konstruksjoner våtrom,TG3
Det er utført måling av relativ luftfuktighet bak veggplate mot tilbakefylt ytterkonstruksjon.
Vurdering av avvik:
- Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det påvist indikasjoner på fuktskader.
- Det ble målt / registrert høy luftfuktighet og åpenbare symptomer på fuktskader.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Våtrommet må renoveres. Kostnadsestimatet fremgår av det foregående avsnittet.
Kostnadsestimat : Ingen umiddelbar kostnad
Kjøkken

1.Etasje > Kjøkken
Overflater og innredning,TG3
Overflater: Laminatgulv. Veggflatene er utført med tapet og det er benyttet slette malte plater i tak/himlingen. laminat, taper. slett malt. Innredning: Over og underskaper med fronter i malt utførelse. Utstyr: (ikke funksjonstestet) Utslagsvask. Avsatt plass til komfyr, kjøleskap og oppvaskmaskin.
Vurdering av avvik:
- Det er registrert utettheter eller vannlekkasjer i røropplegg.
- Innredningen har synlig slitasje / bruksslitasje. Det ble registrert feil utførelse / legging av laminatgulv og fraglidning i endeskjøter. Det ble registrert svelling i bunnplate, under utslagsvask. Avløp fra utslagsvask har redusert avrenning.
Tiltak
- Lekkasje må tettes. Strakstiltak nødvendig.
- Det må påregnes oppgradering / utskiftning av overflater, innredning og utstyr.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

1.Etasje > Kjøkken
Avtrekk,TG2
Kjøkkenventilator med avkast ut. Installasjonen var i bruk på befaringstidspunktet.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt. Det ble registrert friksjonslyd ved oppstart av ventilatoren.
Tiltak
- Tiltak:
- Rens av ventilator og tilhørende avkastslanger. Det må enten påregnes utskiftning av lager for vifte eller kommende utskiftning av ventilatoren, som følge av naturlig bruksslitasje.

Spesialrom
Kjeller > Toalettrom
Overflater og konstruksjon,TG3
Toalettrom i tilknytning til trappegang, underetasje. Overflater: Laminatgulv. Veggflatene er utført med brystning av tapet / strietapet. Utstyr: Standard toalett, servant og panelovn.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist skade som følge av angrep av fukt/råte.
- Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
- Toalettrommet har synlige fuktskader.
Tiltak
- Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom.
- Skader i rommet må utbedres.
- Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Tekniske installasjoner
Vannledninger,TG2
Boligen er utført med vannrør/trykkrør i kobber. Det er installert vannmåler ved inntak i kjellerrom. Tilgjengelige opplysninger tilsier at boligen er tilknyttet kommunalt vann.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.
- Det er irr på rør.
- Det er påvist at vannrør som er utsatt for kulde har mangelfull isolering.
- Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
- Det er uvisst om vannansamling ved inntak i kjellerrom er forårsaket av kondens eller treg drypplekkasje. Deler av røropplegget kan være utsatt for frostrisiko i den kalde årstiden.
Tiltak
- Vannrør må isoleres i kalde rom.
- I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.
- Anlegget må sjekkes av fagperson, som må utføre eventuelle tiltak på anlegget.
- Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg.
- Anbefaler å kontakte vvs-fagmann for gjennomgang og vurdering av eldre trykkrør/vannrør. Videre anbefales ettermontering av waterguard / lekkasjestopper i tilknytning til rom med vanninstallasjoner, uten sluk og tettesjikt for håndtering av lekkasjevann.

Avløpsrør,TG2
Boligen er utført med avløpsrør i støpejern / soil.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.
- Det er påvist at avløpsrør av jern har rustskader.
- Synlige rustsvekkelser i støpejernssluk og synlige avløpsrør.
Tiltak
- Avløpsanlegget må sjekkes av fagperson og det må foretas nødvendige tiltak for å få det til å fungere.
- Det må påregnes utskiftning av avløpsrør.
- I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.

Ventilasjon,TG2
Periodisk mekanisk avtrekk fra kjøkken.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
- Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning.
- Dørene mellom rommene er utført med trappeterskler som hindrer luftgjennomstrømning. Kondensskader i vinduer er en klar indikator på at rommene er underventilerte, med påfølgende opphopning av dampholdig inneluft.
Tiltak
- Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det.
- Bedre ventilering må etableres.
- Anbefaler ettermontering av elektriske avtrekksvifter i baderom, toalettrom og vaskerom, samt ettermontering av tilluftsventiler i yttervegger og gjennomstrømningsspalter i dørene for å sikre et minimum med luftvekslinger og uttransportering av dampholdig inneluft. Vedvarende og økt grad av ventilering vil samtidig ha en forebyggende effekt mot innvendig kondensering.

Varmepumpe - 2,TG2
Luft til luft varmepumpe, produksjonsmerket 2018. Utløpt garantitid. Installasjonen fungerte på befaringstidspunktet.
Vurdering av avvik:
- Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år.
- Det foreligger ingen tilgjengelige opplysninger om servicehistorikk på varmepumpen.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Anbefaler å kontakte forhandler / servicepersonell for rekvirering av service og informasjon om fremtidige service og vedlikeholdsintervaller.

Varmepumpe 1,TG2
Luft til luft varmepumpe, produksjonsmerket 2012.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVS-installasjoner er oppbrukt.
- Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år.
- Det foreligger ingen tilgjengelige opplysninger om servicehistorikk på varmepumpen. Installasjonen var avslått på befaringstidspunktet.
Tiltak
- Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.
- Anbefaler å kontakte forhandler / servicepersonell for rekvirering av service og informasjon om fremtidige service og vedlikeholdsintervaller.

Varmesentral,TG3
Det er etablert el-kjele i underetasje / kjeller. Kjelen er tilknyttet rør og radiatorer for vannvarme. Anlegget er ikke lenger i drift.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke fremlagt tilfredsstillende dokumentasjon av brannsikring av anlegget.
- Det foreligger ikke service på anlegget siste to år.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt.
- Tilgjengelige opplysninger tilsier at anlegget har vært ute av drift siden første del av 1990-tallet. Det ble registrert rustsvekkelser i vanntilkobling.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Det må påregnes sanering av anlegget. Kostnadsestimatet er derfor begrenset til demontering og fjerning av anlegget.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Varmtvannstank,TG3
Varmtvannsbereder er innebygget i skapnisje, vaskerom. Begrenset vurderingsgrunnlag som følge av fastmonterte plater / dekksider. Berederen kan være fra 1970 eller 1980 tallet.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
- Det ble registrert synlige rustsvekkelser i bunn av berederen. Berederen har passert sin forventede brukstid.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Det må påregnes utskiftning av berederen.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Elektrisk anlegg,TG2
Hovedsakelig åpent elektrisk anlegg, tilknyttet hovedinntak i bodrom 2.etasje. Hovedtavle er plassert i kjøkkenskap 1.etasje. Tavleskapet er utført med tradisjonelle keramiske skrusikringer og ettermontert automat. Det foreligger ingen tilgjengelig anleggsdokumentasjon eller kontrollrapporter fra det lokale el-tilsynet.
21. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
Nei
Kommentar:
1. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist gang totalt rehabilitert (årstall)? Med totalt rehabilitert menes fullstendig utskiftet anlegg fra inntakssikring og videre.
Kommentar: Når el.anlegget er montert eller om det er oppgradert er for meg ukjent.
2. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?
Ukjent
Kommentar: Hvem som har montert el.anlegget er også ukjent.
3. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?
Ukjent
Kommentar: Hva eller om det er gjort noe etter 1999 med el.anlegget er også ukjent .
5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?
Ukjent
Kommentar:
6. Forekommer det ofte at sikringene løses ut?
Ukjent
Kommentar: Om sikringer har blitt utløst ofte har jeg ingen informasjon om.
7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?
Ukjent
Kommentar: Om det har vært brann evt varmgang i el.anlegget vet jeg ikke noe om.
8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank
Ukjent
Kommentar:
10. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?
Ukjent
Kommentar:
14. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?
Nei
Kommentar:
15. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?
Ja
Kommentar:
16. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?
Ja
Kommentar: Undertegnede har ikke elektrofaglig kompetanse. Vurderingene som fremgår beror på tilgjengelig og fremlagt dokumentasjon eller manglende tilgjengelig dokumentasjon, i kombinasjon med besiktigelse av tilgjengelige anleggsdeler og selgers opplysninger. Det foreligger ingen tilgjengelig anleggsdokumentasjon eller kontrollrapporter fra det lokale el-tilsynet. Anbefaler å kontakte el-takstmann eller autorisert installatør for gjennomgang og vurdering av tiltak på eldre og/eller udokumenterte el-anlegg, etablert etter 01.01.1999. Eventuell tilstandsrapport på el-anlegget må rekvireres av el-takstmann.
Tomteforhold

Drenering,TG3
Tilbakefylt ytterkonstruksjon mot underetasjen. Grad av tilslamming og eventuelle drensrør i grunnen kan ikke vurderes uten terrenginngrep.
Vurdering av avvik:
- Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje.
- Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
- Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt.
Tiltak
- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende.
- Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist.
- Det må foretas utskiftning av drenering/tettesjikt.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Grunnmur og fundamenter,TG2
Grunnmuren er oppført i helstøpt betong. Betongkvalitet og armering er ikke vurdert. Plasstøpte grunnmurer fra den aktuelle tidsperioden inneholder erfaringsmessig stor grad av kult og steinmasser og manglende eller begrenset grad av armering. Støpt betonggulv mot terreng i underetasjen.
Vurdering av avvik:
- Grunnmuren har sprekkdannelser.
- Deler av grunnmuren har synlige områder med porøs tilstand / luftlommer. Det ble registrert riss og sprekker i murverket. Betonggulver fra den aktuelle tidsperioden er erfaringsmessig utført uten kapillærbrytende sjikt. Det må derfor forventes noe fuktvandring og varmetap i støpte gulver mot grunnen.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Riss eller sprekker i grunnmurer må observeres over tid for å se eventuelle endringer. Kosmetisk overflatevedlikehold må for øvrig påregnes og sprekker i den vertikale konstruksjonen kan med fordel tettes på utvendig side. I forbindelse med en eventuell fremtidig renovering anbefales etablering av tett / kapillærbrytende sjikt mot grunnen. I forbindelse med en eventuell fremtidig renovering anbefales etablering av tett / kapillærbrytende sjikt mot grunnen.

Forstøtningsmurer,TG3
Enkel hagemur / støttemur av lettklinkerblokker i tilknytning til garasjebygningens nordlige side.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i muren.
- Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav.
- Muren er særlig utsatt for frostsprengning fra tilbakefylte jordholdige masser.
Tiltak
- Rekkverk/annen sikring på forstøtningsmur må settes opp/utbedres.
- Det må påregnes rehabilitering, oppføring av ny forstøtningsmur eller andre opparbeidelses-tiltak.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Terrengforhold,TG2
Vurdering av avvik:
- Det er påvist dårlig fall eller flatt terreng inn mot grunnmur og dermed muligheter for større vannansamlinger.
- Trappenedgang til kjellerinngang medfører økt risiko overvannsbelastning ved eventuell tilstopping av drensløsningen. Deler av den utvendige tilbakefylte opparbeidelsen har fall mot grunnmur.
Tiltak
- Det bør foretas terrengjusteringer.
- Terrengforholdene må holdes under oppsikt. Eventuelle tiltak må vurderes i forhold til overvannstilsig i nedbørsperioder og perioder med overganger mellom frost og snøsmelting. Eventuelle tiltak og terrengjusteringer bør også vurderes i forbindelse med en fremtidig redrenering rundt boligen.

Utvendige vann- og avløpsledninger,TG2
Vann og avløpsledninger er nedgravet og/eller skjult under terrengflater. Utvendige vann og avløpsledninger er derfor ikke fysisk kontrollert eller vurdert. Vurderingen beror utelukkende på tilgjengelige opplysninger om anleggets alder og naturlig slitasje. Tilgjengelige opplysninger tilsier at boligen er tilknyttet kommunalt vann og at avløp føres til septiktank. Utvendig stoppekran er ikke lokalisert, anvist eller vurdert.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.
Tiltak
- Avløpsanlegget må sjekkes.
- Anbefaler å kontakte vvs-fagmann for vurdering av vann og avløpsledninger. Det er naturlige aldringssvekkelser for vann og avløpsanlegget som legges til grunn for vurderingen. Kjøper må være oppmerksom på at det i noen tilfelle kan komme pålegg om tilknytning til det kommunale avløpsnettet ved endringer i eierskapet. Anbefaler derfor å kontakte kommunens vann og avløpsavdeling for utfyllende informasjon om eventuelle pålegg eller kommende pålegg om endringer i tilknytningsforholdet.

Septiktank,TG2
Tilgjengelige opplysninger tilsier at avløp føres til septiktank. Septiktanken er nedgravet og skjult under terrengflater og er derfor ikke fysisk kontrollert. Vurderingen beror utelukkende på tilgjengelige opplysninger om anleggets alder og naturlig slitasje. Det foreligger ingen tilgjengelige opplysninger som tilsier at septiktank med tilhørende spredegrøft er rehabilitert siden byggeår.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank.
- Ingen dokumentasjon på septiktank/utførelse.
- Det foreligger ingen tilgjengelige opplysninger som tilsier at septiktank eller eventuell spredegrøft er rehabilitert siden byggeår eller tilkoblingsår.
Tiltak
- Avløpsanlegget må sjekkes.
- Det må påregnes kommende rehabilitering av septikløsningen med tilhørende spredegrøft, som følge av naturlige aldringssvekkelser.

Oljetank,TG3
Det er nedgravet brenseltank for oljefyring ved trappenedgang på den sydlige siden. Det foreligger ingen tilgjengelige kontrollrapporter eller opplysninger om oppfyllingsgrad. Generelt: Utfasing av oljefyringsanlegg innen 01.01.2020 2020, medfører at det må påregnes sanering eller konvertering til biobrensel.
Vurdering av avvik:
- Det foreligger krav om sanering av oljetank.
- Kombinasjon av alder og materiale tilsier at denne bør fjernes.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Det må påregnes sanering av brenseltanken eller konvertering til biobrensel, som følge av varslet utfasing av oljefyringsanlegg innen 01.01.2020. Anbefaler å kontakte godkjent / sertifisert saneringsselskap for utfyllende informasjon om tanken kan saneres på stedet. Tiltaksestimatet omfatter ikke eventuelle forurensninger i grunnen, forårsaket av lekkasje fra tanken.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Flettverksgjerde,TG3
Deler av tomten er omsluttet av gjerde / flettverksgjerde.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Gjerdet og stolper har synlig slitasje og fremstår med rustsvekkelser. Deler av gjerdet har løsnet fra stolpene.
Tiltak
- Tiltak:
- Det må påregnes sanering eller reetablering av gjerdet.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Enebolig
Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold
Det foreligger ikke tegninger

Det foreligger ingen plan eller fasadetegninger av boligen. Det er derfor uvisst hvilke deler av planløsningen og fasadene som samstemmer med den opprinnelige bruken.
Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei
Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei
Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei

Garasje
Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold
Det foreligger ikke tegninger

Det foreligger ingen tilgjengelige tegninger. Det er derfor uvisst om bygningen er formelt omsøkt eller byggemeldt.
Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei
Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei
Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei

Sjøbod
Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk

Bygningens fasader samsvarer ikke fullt ut med tilgjengelige omsøkte tegninger, registgrert 27.10.1992.
Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei
Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei
Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei

Enebolig
Standard : Boligen har enkel standard.
Vedlikehold : Påløpt slitasje og oppgraderingsbehov medfører at bygningen vurderes som renoveringsklar.
Garasje
Standard : Bygningen har enkel standard.
Vedlikehold : Påløpt slitasje og oppgraderingsbehov medfører at bygningen vurderes som renoveringsklar.
Sjøbod
Standard : Bygningen har enkel standard.
Vedlikehold : Bygningen har vedlikeholdsetterslep og oppgraderingsbehov.

 For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Oppvaskmaskin

Diverse

Nabo, gnr. 52, bnr. 627 har rett til adkomst over gnr. 52, bnr. 625 (Prestehaugen 5) og ned til bryggen. Se vedlagt skjøte datert 06.12.88.

Eiendommen selges på grunnlag av salgsfullmakt. Det gjøres særlig oppmerksom på at fullmektig ikke har bebodd boligen. Fullmektig har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og  at den ikke vil bli ytterligere rengjort før overtagelse.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/52/625:
06.12.1988 - Dokumentnr: 11835 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:52 Bnr:637

04.03.1988 - Dokumentnr: 2374 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:52 Bnr:2

01.01.2020 - Dokumentnr: 918860 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:52 Bnr:625

Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter inkluderer vann og renovasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Eiendommen er et dødsbo, og egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt.
Produktnummer: B06016F4-8860-4311-BB0C-7648EFFFF4C3