PERSHEIA

Persheia 44

Prisantydning
3 600 000 kr
Omkostninger
101 870 kr
Totalpris
3 701 870 kr
Formuesverdi
607 172 kr
Formuesverdi sekundær
2 185 820 kr
Felleskostnader
900 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Kommunale avgifter
7 051 kr / år
Byggeår
2006
P-rom
123 ㎡
Bruksareal
153 ㎡
Tomteareal
951 ㎡
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Romslig og velholdt leilighet med alt på et plan.

Om eiendommen

Standard

Bygningssakskyndigs konklusjon:
"Leiligheten ligger som en del av ett kompleks med 3 leiligheter i Persheia på Malmø i Mandal. Ligger med nærhet til alle sentrumsfasiliteter samt korte avstander til skoler og idrettsanlegg. Det er også kort vei til Furulunden med utallige turstier. Leiligheten ligger solrikt til med egen veranda mot øst. Utvendige forhold anses som felles ansvar og kostnader og blir ikke videre teknisk gjennomgått annet enn vinduer, dører og veranda. Innholdsrik stor leilighet med stor stue/kjøkken, 2 soverom og bad, wc og eget vaskerom. Det er også etablert en innvendig og en utvendig bod. Det medfølger også garasjeplass i tilhørende dobbel garasje ved innkjørsel hvor leiligheten disponerer halvparten. Leiligheten har nylig vært gjennom en renovering på veranda og deler av stue/kjøkken pga. vannlekkasje på verandaer i komplekset. Leiligheten er ett dødsbo og det foreligger naturlig nok begrensede opplysninger om leiligheten."

Nevneverdige sammendrag av avvik:
- Det anbefales utvidet el-tilsyn.
- Det foreligger ingen dokumentasjon på utførte våtromsarbeider.
- Det er begrenset tilgang til sluk i bad og vaskerom.
- Det mangler drenasjehull for vegghengte toaletter.
- Det mangler ildfast plate foran feieluke i stue.
- Rekkverk på veranda er noe lavt mht. dagens forskrifter.

Viktig momenter for interesserte kan være:
- Sentral beliggenhet til Mandal sentrum.
- Gode solforhold og utsiktsforhold mot øst.
- Egen garasjeplass i felles dobbel garasje.
- 2 soverom.
- Flislagt bad og eget vaskerom.
- Stor bod på 25 kvm i kjelleren.
- Godt ivaretatt leilighet med normal/lite slitasje etter alder.

Følgende avvik har fått TG3 (store eller alvorlige avvik):
Ingen.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som kan kreve tiltak):

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg:
El anlegg fra byggeår med el skap plassert i bod. Det foreligger ellers lite opplysninger om el anlegg.

Følgende konstruksjoner er ikke undersøkt (TG IU):

Utvendig > Andre utvendige forhold.

Innvendig > Rom Under Terreng.

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Vaskerom.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Ta gjerne kontakt med undertegnede (takstmann) på tlf. 4123 0081, eller på mail leif@lindesnestakst.no for utfyllende informasjon om rapporten.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 123 kvm, Bruksareal: 153 kvm, Sekundærrom: 5 kvm.

P-rom inkl.: Entré, gang, stue/kjøkken, 2 soverom, bad, vaskerom og wc.
S-rom inkl.: Bod.

I tillegg disponerer leiligheten egen bod i kjeller på ca. 25 kvm. Denne boden er ikke medberegnet i arealoversikten. Videre disponerer leiligheten halvpart av dobbel garasje ved innkjørsel. Denne er heller ikke medberegnet i arealoversikten.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som. Det gjøres oppmerksom på at det foreligger godkjente og byggmeldte tegninger som samsvarer med dagens bruk.

Byggeår og byggemåte

2006 ifølge Lindesnes kommune.

Påkostning og modernisering

2022 (modernisering): Det er foretatt fornying av tak og veggflater i deler av stue/kjøkken etter vannlekkasje. Det er også i den forbindelse skiftet ny skyvedør til veranda.

Oppvarming

Oppvarming via peis og for øvrig elektrisk oppvarming.  Det er varmepumpe i stue. For øvrig elektrisk oppvarming.  Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Leif Arne Vinsjevik den 23.07.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Sammendrag selgers egenerklæring

Eiendommen er et dødsbo, og egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt.

Dødsbo

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd boligen. Selger har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Beliggenhet

Adkomst

fra Mandal sentrum ved rundkjøring Bybroa: Kjør over til Malmø/østsiden av elva og fortsett rett fram i Søren Jaabæks vei snaue 400 meter. Ta til høyre inn Kleveveien, kjør 250 meter og ta til høyre inn Persheia. Hold til høyre mot toppen av bakken og  bolilgen kommer på venstre hånd. Boligen og garasjen er merket med Sørmeglerens "Til salgs" plakat. Leiligheten er en del av et midre sameie med 3 store horrisontaltdelte leiligheter, denne leiligheten ligger i midterste etasje.

Beliggenhet

Persheia/ Kleveåsen, i et etablert boligområde, ca. 2 kilometer øst for Mandal sentrum. Området er i hovedsak utbygd på 1990/2000 tallet og består av eneboliger og to/flermannsboliger.

Tomt

Areal: 951 kvm, Eierform: Felles eiet tomt.

Parkering

Parkering i halvpart av garasje. Garasjen er 38 kvm og leiligheten disponerer ca. 19 kvm av denne. I tillegg er det biloppstillingsplass foran egen garasjeplass.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest med merknad, datert 16.11.2006 . Ferdigattesten gjelder bygg med 3 leligheter. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent. Det foreliiger ikke ferdigattest for garasjen.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, og tilhører reguleringsplan for Kleveåsen, vedtatt 29.05.1985 og Kommuneplanens arealdel 2018-2030. Det er planer under arbeid; gjelder offentlig ettersyn detaljregulering Kleven, planid 201505, med saksbehandler Markus Nærheim i Lindesnes kommune. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Det er installert vannmåler.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1989/6113-2/39  Rettigheter iflg. skjøte 18.12.1989 
for Mandal kommune Overført fra: 4205-39/206
Gjelder denne registerenheten med flere

2005/6508-2/39  Rettigheter iflg. skjøte 20.12.2005 
Kommunale rettigheter/påbud i henhold til skjøte/festekontrakt
Overført fra: 4205-39/206
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2006/1668-2/39  Erklæring/avtale  30.03.2006 
Denne seksjon har tilleggsdel - bygning.
Gjelder denne registerenheten med flere

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen

Utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter.

Energiattest

Energimerke: 

Odel

Nei

Konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Om sameiet

Husdyrhold

Husdyrhold er tillatt.

Regnskap og vedtekter

Sameiet har ingen aktiv forretningsførsel, og har ikke utarbeidet regnskap, budsjett, husordensregler eller vedtekter.

Styregodkjennelse

Nei

Forretningsfører

Jan Wilhelmsen

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

3 600 000,- (Prisantydning) Omkostninger 7 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 90 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 600 000,-)) 101 870,- (Omkostninger totalt) 3 701 870,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 7 051 pr. år. Utgiftene fordeler seg slik:

Faste gebyr: Vann kr 1348,-. Avløp kr 1883,-. Vannmålerleie kr 250,-. Standard renovasjon Maren kr 3570,-. I tillegg til ovennevnte gebyr for vann og avløp, kommer forbruk iflg. måler med hhv. kr. 12,38 m3 og kr. 26,90 kr pr m³. </fraser>

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 5.098,- pr. år for denne eiendommen.

Felleskostnader

Kr. 900,- pr.mnd.

Det gjøres oppmerksom på at sameiet vil få en faktura på montasje av gjerde i sokkelleiligheten. Dette dekkes av nåværende eier.

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnader inkluderer felles forsikring og vedlikehold. 

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Ingen felles gjeld eller formue. 

Formuesverdi

Primær: Kr. 607 172,- for år 2020. Sekundær: Kr. 2 185 820,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Persheia 44, Gnr. 39 Bnr. 206 Snr. 2 i Lindesnes kommune. Sameiebrøk: 1/3

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Selger

Sigrid Jacobsen's bo v/fullmektig Carsten Jacobsen.

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: komfyr og kjøleskap.

Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 09 92 01.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-22-0100

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-22-0100. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Kai Andrè Osestad, tlf. 99 09 92 01

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.5 850)
Oppgjør (Kr.7 100)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Tilrettelegging (Kr.14 500)
Tingl. hjemmelserklæring - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon: 1,9 % av salgsummen; kr 68.000,- ved salg til prisantydning. 
Totalt kr. (Kr.97.020,-

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3061848