FLEKKERØY - PAULEN

Paulen 244

Prisantydning
11 900 000 kr
Omkostninger
313 370 kr
Totalpris
12 213 370 kr
Formuesverdi
1 458 855 kr
Kommunale avgifter
28 300 kr / år
Byggeår
1994
P-rom
193 ㎡
Bruksareal
193 ㎡
Tomteareal
1 142 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hytte

Oversikt

Om eiendommen

Nydelig fritidsbolig med stor sjøbod og brygge på Flekkerøy - Sol fra morgen til kveld - Havutsikt

Om eiendommen

Innhold

FRITIDSBOLIG:
1.etasje: Kjøkken og spisestue, stue, 2 soverom og bad. Fra stue utgang til vinterstue/ hagestue og terrasse
2.etasje: Gang, 4 soverom, bad og loftstue/ tv-stue. Utgang til balkong fra loftstue.

SJØBOD:
1.etasje: Innredet med stue, kjøkken og bad/ vaskerom.
2.etasje: Innredet med 3 soverom og bad.
Iflg tegninger fra kommune er sjøbod godkjent med bad/ vaskerom i 1.etg og redskapsbod i 2.etasje.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 193 kvm, Bruksareal: 193 kvm
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 123 m²  - Loft. etg. 70 m².
Etasje - P-rom inkl.: Bad/vaskerom, soverom, soverom 2, stue/Kjøkken, spisestue.
Loft - P-rom inkl.: Soverom, gang, soverom 2, bad, soverom 3, soverom 4, gang 2, stue.

Sjøbod.:
Bra: 53 m² - P-rom: 51 m² - S-rom: 2 m²
P-rom inkl.: 1.etg. : Stue/ kjøkken, bad/ vaskerom. Loft.etg: Gang, soverom, soverom 2, soverom 3
S-rom inkl.: Bod

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk. Rominndeling på loft stemmer ikke med godkjente tegninger.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1994 i følge Kristiansand kommune.
Byggeår sjøbod 1999-2000

Oppvarming

Elektrisk, varmekabel og vedfyring i stue. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Odd-Einar Grefstad den 12.07.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten omhandler hytta og sjøboden, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs beskrivelse:
Fritidsbolig oppført i 1994 som senere er utvidet. Hytta er konstruert i tre og fundamentert på støpt gulv på grunn. Taket er tekket med betongstein. Våtrom er fra bygge tid noe som tilsier at oppgraderinger bør påregnes. Overflater og bygningsdeler fremstår i generell god stand, enkelte merknader er nærmere beskrevet i rapporten. Normalt vedlikehold i tillegg til enkelte utskiftninger må kunne forventes.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/vaskerom
Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen. Det er ikke tilfredsstillende membran/tettesjikt på våtrommet.

TG2:
Utvendig > Veggkonstruksjon:
Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Stedvis manglende vedlikehold av kledning.

Utvendig > Vinduer:
Det er avvik: Vinduer av tre har mangelfull vedlikehold. Enkelte råteskader er registrert.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.

Innvendig > Andre innvendige forhold:
Det er avvik: Bom under fliser og løs fugemasse.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad:
Det er avvik: Utettheter mellom våtromsplate og beleggoppkant. Alder tilsier at levetiden på badet er oppbrukt.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad:
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Nivålist ved dusjsone hindrer eventuelt lekkasjevann tilgang til sluk.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad:
Det er avvik: Mer enn halvparten av brukstid på belegg og tetting rundt sluk er oppbrukt.

Våtrom > Ventilasjon > Bad:
Rommet har kun naturlig ventilasjon.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/vaskerom:
Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under) Det er avvik: Badet er antatt utført uten membran, alder tilsier at levetid nærmer seg oppbrukt.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom:
Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under) Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.

Våtrom > Ventilasjon > Bad/vaskerom:
Det er avvik: Avtrekksvifte fungerer ikke optimalt.

Hulltaking bad på loft blir utført 13. juli 2022.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? ja
Bad 1.etasje: Sprekk i gulvfliser under vaskemaskin da hytten var nybygget. Reparasjon og skift av nye fliser ble utført av utbygger.

2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? ja - faglært
Skade på gulvfliser, utført som reklamasjon fra datidens utbyggerfirma. Arbeid utført av ANS Steinvika Hyttegrend, Fløy Bygg AS v/Ernst Norheim, I dag brukes: Flekkerøy

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? ja- Reparasjon av gulvfliser ble fagmessig utført (Reklamasjon)

6 Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? ja-
Sprekk i gulv betongen i garasje

18 Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen? ja
Påbygg av hagestue med loft og terrasse

18.1 Er innredning/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene? ja
Godkjent søknad om tilbygg

24 Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
avtaler)? ja
Tinglyst bruksrett av bryggeanlegg Forbud av kjøretøy på bryggeanlegg Overskridelse av nabogrense, godkjent avtale. Avtale om utrigger brygge Dispensasjon for kjørerett til hytte pga handikappet familiemedlem

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.
Se kartbeskrivelse på finn.no.
Ta til venstre i rundkjøringen på Flekkerøy og følg hovedveien mot Østerøya.  I enden av den lange slettalange sletta tar du til venstre følg veien til Paulen til endes.

Beliggenhet

Sjønær og idyllisk beliggenhet med nydelig sjøutsikt og med skjærgården i umiddelbar nærhet.  Flekkerøy ligger ca.15 min. kjøring fra Kristiansand sentrum.

Fra eiendommen er det kort avstand til blant annet fine turstier for både gå- og løpeturer, samt flotte rekreasjonsområder både til lands og til vanns med flotte bademuligheter i sjøen både fra strand og svaberg. Blant annet kan nevnes både Lindebøskauen og Krageviga.

Gode bussforbindelser til sentrum fra rundkjøringen på øya.  Her finner man også moderne Kiwibutikk

Tomt

Areal: 1 142 kvm, Eierform: Eiet tomt
Arealet er fordelt med 852 kvm til fritidsboligen gnr 2 bnr 311 og 290 kvm til sjøboden/ brygga gnr 2 bnr 499

Parkering

2 p-plasser på felles parkeringsplass gnr 2 bnr 714. Tinglyst.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 15.09.1994. Ferdigattesten gjelder nybygg, fritidsbolig og utvendig bod.
Det foreligger ferdigattest datert 27.06.2008. Ferdigattesten gjelder tilbygg. 4 takvinduer, levegg og terrasse.

Det foreligger ferdigattest for sjøbod, datert 08.06.2001.

Selger bekrefter at det ikke er utført arbeid/ endringer på eiendommen i ettertid som ikke er byggemeldt.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning.
Fritidsbolig:  Det foreligger ingen godkjente byggetegninger for innredning av 4 soverom og bad i 2.etasje.
Dette er imidlertid ifølge eier besiktiget og godkjent av kommunen før ferdigattest er utstedt.
Sjøbod: Det foreligger ingen godkjente byggetegninger for innredning av  stue og kjøkken i 1.etasje og 3 soverom og bad i 2. etasje.
Dette er imidlertid ifølge eier besiktiget og godkjent av kommunen før ferdigattest er utstedt.

Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til gnr 2 bnr 311: fritid og gnr 2 bnr 499 friluftsområde, tilhører reguleringsplan Plan 573 Gnr 2, Bnr 21 M.Fl Flekkerøy, datert  25.04.1990. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Gnr 2, Bnr 311:

1994/15717-1/93  Erklæring/avtale. Tinglyst  08.09.1994 
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Gjelder denne registerenheten med flere

Rettigheter på 4204-2/258

1994/13877-1/93  Best. om adkomstrett. Tinglyst 08.08.1994 
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:271  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:272  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:275  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:276  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:299  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:300  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:301  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:302  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:305  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:306  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:307  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:308  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:310  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:311  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:379  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:463  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:465  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:466  
Bestemmelse om garasje/parkering

2008/452562-1/200   ** Diverse påtegning. Tinglyst 04.06.2008 
Gjelder sletting av parkeringsplass for gnr. 2 bnr. 305

2012/275450-1/200  Erklæring/avtale. Tinglyst 04.04.2012 
Rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:311  
Rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:499  
Rett til å disponere areal. Bestemmelse om bryggeplass

Rettigheter på 4204-2/714

2016/677918-1/200  Bestemmelse om parkering. Tinglyst 26.07.2016 
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:271  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:272  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:275  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:276  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:299  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:300  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:305  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:306  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:307  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:308  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:310  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:311  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:357  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:379  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:448  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:463  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:465  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:466  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:475  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:476  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:481  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:485  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:486  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:487  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:492  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:493  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:499  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:500  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:566  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:610  
Individuelt antall parkeringsretter

Gnr 2, Bnr 499:

1994/15717-1/93  Erklæring/avtale. Tinglyst  08.09.1994 
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Gjelder denne registerenheten med flere

Rettigheter på 4204-2/258

2012/275450-1/200  Erklæring/avtale. Tinglyst 04.04.2012 
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:311  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:499  
Rett til å disponere areal. Bestemmelse om bryggeplass

Rettigheter på 4204-2/714

2016/677918-1/200  Bestemmelse om parkering. Tinglyst 26.07.2016 
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:271  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:272  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:275  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:276  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:299  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:300  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:305  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:306  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:307  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:308  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:310  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:311  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:357  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:379  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:448  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:463  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:465  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:466  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:475  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:476  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:481  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:485  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:486  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:487  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:492  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:493  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:499  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:500  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:566  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:2 Bnr:610

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter E

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

11 900 000,- (Prisantydning) Omkostninger 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 297 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 11 900 000,-)) 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 313 370,- (Omkostninger totalt) 12 213 370,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 28 300 pr. år Totale kommunale avgifter for gnr 2, bnr 311 og bnr 499

Beløpet inkluderer eiendomsskatt, feie- og tilsynsavgift, abonnementsgebyr vann og avløp, forbruk vann og avløp.

Renovasjon kommer i tillegg. Hytterenovasjonsgebyr var for 2022 kr. 1.681 ,-. Gebyret faktureres forhold til antall tømminger.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 18.199,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.
Eiendomsskatt er fordelt på gnr 2 bnr 499 kr 7.333,- og gnr 2 bnr 311 kr 10.866,-

Formuesverdi

gnr 2 og bnr 311
Kr.  1 081 513,- for år 2020.

gnr 2 og bnr 499
Kr. 377 342,- for år 2020

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Paulen 244, Gnr. 2 Bnr. 311 og Gnr. 2 Bnr. 499 i Kristiansand kommune.

Boligtype

Hytte

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp, oppvaskmaskin, vaskemaskin, tørketrommel og TV.
Inventar/løsøre kan forhandles.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 90 02 00 59.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

14-22-0050

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/14-22-0050. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Jon Andreas Røsstad, tlf. 90 02 00 59

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.6 850) Provisjon rabatt (Kr.- 8 875) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Tilrettelegging (Kr.15 900) Provisjon (forutsatt salgssum: 11 900 000,-) (Kr.142 800) Totalt kr. (Kr.167 160)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3060975