Farsund sentrum

Parkveien 2

Prisantydning
3 690 000 kr
Omkostninger
108 120 kr
Totalpris
3 798 120 kr
Formuesverdi
501 809 kr
Formuesverdi sekundær
1 806 512 kr
Kommunale avgifter
15 099 kr / år
Byggeår
1875
P-rom
187 ㎡
Bruksareal
213 ㎡
Tomteareal
595 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Solrikt beliggende Sveitservilla med flott hage, utsikt og garasje.

Om eiendommen

Standard

Pent holdt enebolig med gjennomgående eldre standard. Gulvene er i hovedsak belagt med parkett, teppe og laminat. Veggene er bekledd med tapet og panel.

Boligen har mange fine detaljer og løsninger. Stuen, som er delt i to, ligger i front av boligen. Rommet fremtrer som lys og trivelig med de gode vindusflatene som slipper dagslyset inn. Stuen er delt inn i en finstue med plass til salonger i soner og en spisestue. Spisestuen kan stenges av ved bruk av fløydører. Fra stuene i front kan utsikten mot byparken, byen og fjorden nytes fra flere hold. Det er dør fra spisestuen og ut til et skiferlagt område mot vest.

I bakre del av boligen ligger en tilbaketrukket tv-stue med bibliotekløsning. Her er det etablert en nyere peis med innsats som gir godt med varme. Alle stuene har adkomst til kjøkkenet som ligger i hjertet av boligen. Kjøkkenet er av eldre type med stedbygde overskap med skyvedører og underskap i treutførelse. Kjøkkenet er utstyrt med enkeltstående hvitevarer, med unntak av oppvaskmaskinen som er integrert. Hvitevarene medfølger handelen. Fra kjøkkenet har man utgang til bakhagen som kan fungere som en kjøkkenutvidelse med grillplass på sommeren.

Hallen har god plass til avkledning og har trapp som fører opp til loft og til kjelleren.

På loftet er det 2 store soveværelser på hver side av boligen med tilhørende store kott, et bad og et mellomværelse med flere bruksmuligheter. Fra mellomværelse kan den flotte utsikten nytes gjennom de gode vindusflatene.

Badet er av eldre dato med fliser på gulv med varmekabler og fliser på vegg. Badet er videre utstyrt med baderomsinnredning, badekar og toalett.
I kjelleren ligger et godt vaskerom med direkte adkomst ut til gateplan. En løsning som gjør det mulig å benytte vaskerommet som biinngang.
I kjelleren har man i tillegg et toalettrom, et bad og et kontor.

Badet har fliser på gulv med varmekabler og fliser på vegg. Rommet er utstyrt med baderomsinnredning, dusjløsning med skyvedører og toalett.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 187 kvm, Bruksareal: 213 kvm Sekundærrom: 26 kvm.
Bra. pr. etasje.: Underetasje 67 m²  - 1. etg. 92 m²  - Loft 54  m².

P-rom inkl:
Underetg.: gang, kontor, wc, bad og vaskerom.
1 etg.: entrè, kjøkken, tv-stue, spisestue og stue.
Loft: gang, bad, 2 soverom og loftstue.

S-rom inkl.: Underetg.: matbod, garasje i u.etg.

Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold:
Det foreligger ikke tegninger.

Kommentar:
Etasjehøyde på loft varierer fra ca. 1.97 m - 2.14 m. 1.etasje fra 2,39 m - 2,70 m.
På grunn av ujevnheter i grunnmur kan arealet her avvike.

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling utifra dagens byggteknisk forskrift? Nei
Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Ja

Østvendt soverom på loft har brannstige utvendig på vegg, men lukkevinduet er for smalt og ikke godkjent rømningsvei.
Vindu som rømningsvei; vinduet bør være sidehengslet for å gi god brukbarhet ved rømming. Rømningsvindu må ha fri høyde minimum 0,6 m og fri bredde minimum 0,5 m. Summen av høyde og bredde bør være minimum 1,5 meter. Avstand fra gulv til underkant av vindusåpningen
må være maksimalt 1,0 meter med mindre det er truffet tiltak for å lette rømningen.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1875

Denne boligen var en av de få boligene som er igjen etter bybrannen i Farsund i 1901.

Oppvarming

Elektrisk og ved.
Varmepumpe i stuen.
Varmekabler på bad.
Det er vedovnen i tv-stuen som har vært benyttet i senere tid. De andre ovnene bør sjekkes av fagfolk før evt. bruk
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det gjøres særlig oppmerksom på at fullmektig ikke har bebodd boligen. Fullmektig har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Det gjøres oppmerksom på at boligen er rengjort før visning, og  at den ikke vil bli ytterligere rengjort før overtagelse.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Karstein Brox den 06.04.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3 (store eller alvorlige avvik)

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er ingen lufting i konstruksjonen.
Konstruksjonene har omfattende skjevheter.
Det er påvist eldre råteskader ved/nedenfor kilrenner på sidene er kvisten, (nordvendt).
Åsene har lange spenn og med markerte nedbøyning. Konstruksjonstypen var vanlig ved byggeår.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne.
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.
Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
Isolerglass i hovedsak fra 60 tallet, foruten 3 glass i 1.etasje som er byttet. 4 vinduer på loft og alle i uetasje er med enkle glass.

Utvendig > Dører
Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader.
Terrassedøra har råteskade.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 30mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Målt høydeforskjell på over 20mm innenfor en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Løs gulvplate under teppe i vestvendt soverom, ved badedøra.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking.
Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
Det er påvist skader i oppforet tregulv i underetg/kjeller, og det er derfor ikke foretatt hulltaking.
Det er påvist indikasjoner på fuktgjennomtrenging/ saltutfelling innefra teglmuen.
Det er påvist skader i oppforet tregulv i underetg., og det er derfor ikke foretatt hulltaking.

Våtrom > Ventilasjon > Bad
Rommet har ingen ventilasjon. Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Vaskerom
Det er registrert synlige tegn på fukt-/råteskader.
Det er registrert synlige tegn på fukt-/råteskader i stendere og sviller på yttervegg.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom
Sluk er ikke tilgjengelig for inspeksjon. Membran i kombinasjon med gammelt sluk uten klemring. Membran er smurt ned på sluk. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsning.
Sluk er ikke tilgjengelig for inspeksjon.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsning.

Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom
Rommet har ingen ventilasjon

Våtrom > Ventilasjon > Bad
Rommet har ingen ventilasjon.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc
Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
Toalettrom mangler styrt tilluftsventilering.

Tekniske installasjoner > Branntekniske
Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn
10 år? Ja.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren.
Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) utifra dagens krav.
Det er påvist mindre sprekker i betong muren.
For lavt rekkverk på forstøtningsmur langs veien, utifra dagens krav.
Støttemurer av naturstein i terreng.

TG2 (Avvik som kan kreve tiltak)

Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
Det er påvist avvik på selve taktekkingen og avvik i kilrenner.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på den gamle taktekkingen.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.

Utvendig > Nedløp og beslag
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
Det er påvist skader i beslagløsninger.
Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
Det er påvist skader på kilrenner.
Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Rekkverket på mur langs veien er for lavt i forhold tl dagens krav.

Utvendig > Utvendige trapper
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler.
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler.

Innvendig > Overflater  Se rapport for nærmere beskrivelse

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted
Pipevanger er ikke synlige. Pipevanger er ikke synlige i 1.etasje.

Innvendig > Innvendige trapper
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Det er liten frihøyde i trappeløp. Det mangler håndløper på vegg i begge trappeløp.
Trappene er nokså bratt og lite egnet som trapp mellom boligrom.
Det er liten frihøyde i trappeløp, spesielt lavt i loftrappa.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under).

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Membran i kombinasjon med gammelt sluk uten klemring. Membran er smurt ned på sluk.
Gammelt sluk uten klemring. Ingen membran i sluk.

Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
Sluk er ikke påvist på grunn av tremmegulvet, men antatt jernsluk fra byggeår.
Høydeforskjell eller fallforhold til sluk er ikke målt på grunn av tremmer.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre
enn 25 mm.
Bunnlist/oppkant ved sluk er høyere enn topp membran ved dør.
Gulv ved sluk er ca. 10 mm. høyere enn gulv ved terskel, ingen synlig membran ved dør.
Indikasjon på setning i gulvet, synes ved sprekk mellom vegg og gulvflis under vinduet. Det er ikke benyttet elastisk fugemasse.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen
Det er ingen synlig membran ved sluk. Gode smøremembran løsninger kom først på slutten av 90' tallet tidlig 2000.
Hvis der er membran er mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger
Stoppekran er ikke lokalisert eller tilgjengelig.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg   Se rapport for nærmere beskrivelse

Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
Det er utifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt.
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
Det er utifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Det er avvik: Synlig råteskader i sviller i vaskerommet og i langsgående vannbord.

TG2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak)

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende er anmerket:
2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Ja, kun av faglært.
Redgjør for hva som er gjort: flislagt gulv med varmekabler i kjelleren på 1970-tallet og i 2.etasje på 1990-tallet.
Firmanavn: Dette ble gjort pa 1970-tallet og på1990-tallet. Siste gang av Brødrene Hauglund.

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Ja
Standard utførelse da arbeidet ble utført, og det har i alle disse årene aldri vært lekkasje eller andre problemer knyttet til badegulvene.

4. Kjenner du til om det er feil ved/utført arbeid/eller har vært kontroll på vann/avløp? Ja, kan av faglært. Husker ikke firmanavn.
Redegjør for hva som er gjort og når: Vannrørene inn til huset ble skiftet for ca 10 år siden. Det skjedde i kommunens regi, og var en del av et større
arbeid.

5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjen/kjellere? Ja.
Et lite fuktutslag i et hjørne ved bakre vegg.

7. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Ja.
Mindre skjevheter i gulvene. Huset er 150 år gammelt.

8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som: rotter, mus, maur eller lignende? Ja.
Det har nok vært mus i huset i løpet av 150 år, men dette har aldri vært noe problem. Det var mus i kjelleren før ombyggingen på 1960-tallet.

11. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, kun av faglært.
Firmanavn: Entreprenør Bjørndal.
Redegjør for hva som er gjort: Deler av taket ble skiftet for ca 10 år siden.

12. Kjenner du til om det er/har vart utfort arbeid pa el]anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja
Firmanavn: Komet. Automatsikringer ble installert for ca 5 år siden.

21. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen? Ja.
Kjelleren ble oppgradert på 1960/1970-tallet

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Farsund sentrum, kjør Storgaten forbi Sparebanken Sør og ta til høyre opp Parkveien. Boligen ligger på venstre side og er merket med salgsplakat fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt til, med kort avstand til flere av byens mange fasiliteter. De mange nisjebutikkene, byens baker, den populære byparken med kafé, Amfi kjøpesenter, matbutikker, restauranter, puber, kino, bibliotek og den flotte havnen ligger en liten spaserstur unna.

Skoler og barnehage ligger ca. 500 meter fra eiendommen.

Farsund er en idyllisk Sørlandsby som innehar den klassiske hvite trehusbebyggelsen og kilometervis med strender som slynger seg fra Lomsesanden til Borhaug. Farsund er en by som stadig er under utvikling, og på sommeren yrer det av liv i byen.

Flere badeplasser en liten spaserstur unna, som Kari Høylands plass, Barbrostranda og Badehuset med stupetårn og Sauna.

Fine turmuligheter i umiddelbar nærhet, som bl.a. Varbaktoppen med sitt spektakulære utsiktspunkt.

Tomt

Areal: 595 kvm, Eierform: Eiet tomt
Skrånet parkanlagt hage som er bygd opp i flere platåer. Hagen er et skue med sine mange stauder, prudbusker, frukttrær og vintergrønne busker. På eiendommen er det plenlagte områder og en stor skiferlagt uteplass med god utsikt. Uteområdet har i tillegg flaggstang, solur og utebelysning.

Mot gateplan er det en flott steinsatt mur med hvitt stakittgjerde som innrammer hagen.

Fra gateplan og opp til inngangspartiet er det trapp. Trappen er skiferlagt, og passer godt inn i terrenget og har smijernsrekkverk. Halvveis opp i trappen, kan man gå til en treterrasse i bakhagen hvor man har solen store deler av dagen.

Eiendommen ligger meget solrikt til med sol fra tidlig morgen til sent på kvelden sommerstid.

Oppgitt areal er basert på gammelt målebrev og matrikkelinfo. Eldre målebrev kan være unøyaktige og er ikke koordinatfestet, tomtens arealet kan derfor avvike i større eller mindre grad. Fremlagt matrikkelbrev har mindre nøyaktige grenselinjer mot nord og sørvest. Ved evt. senere oppmåling må et evt. arealavvik aksepteres av kjøper.

Parkering

I garasje med vippeport.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig).

Grunnet byggets alder foreligger det ingen tegninger på eiendommen, annet enn godkjennelse av etablering av garasje i kjeller. Megler har dermed begrenset mulighet til å sjekke hva rommene i boligen opprinnelig er godkjent som.
De karakteristiske vinduene fra Sveitserepoken ble byttet ut på 60-tallet. Hus fra denne tiden hadde enten krysspostvindusdeling eller T-postdeling.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i området avsatt til boligbegyggelse og ligger under Kommunedelplan Farsund-Lista 2018-2028, datert 08.03.2018.
På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen: Ingen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

3 690 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 92 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 690 000,-)) 108 120,- (Omkostninger totalt) 3 798 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 15 099 pr. år for 2021. Avgiften varierer avhengig av forbruk.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 3276,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 501 809,- for år 2020. Sekundær: Kr. 1 806 512,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Parkveien 2, Gnr. 1 Bnr. 536 i Farsund kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: kjøleskap, fryseskap/boks, komfyr og oppaskmaskin.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 73.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-22-0017

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-22-0017. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen, tlf. 40 40 80 73

Vederlag

Refoto (Kr.3 200) Fornyelse/oppkjøp annonse på Finn.no (Kr.2 200) Digital Markedspakke Synlig (Kr.6 350) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 3 690 000,-) (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.78 335)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3057144