Farsund sentrum

Parkveien 1D

Prisantydning
1 650 000 kr
Omkostninger
53 120 kr
Totalpris
1 703 120 kr
Formuesverdi
334 640 kr
Formuesverdi sekundær
1 204 702 kr
Felleskostnader
1 000 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Kommunale avgifter
10 988 kr / år
Byggeår
1988
P-rom
63 ㎡
Bruksareal
63 ㎡
Tomteareal
410 ㎡
Etasje
1
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Sentralt beliggende leilighet i Farsund sentrum med utsikt.

Om eiendommen

Standard

Leiligheten går over to etasjer og holder en alminnlig god stand med laminat på de fleste gulv og malte tapetserte flater på vegg.

I 1 etasje ligger stuen med utsikt til byparken. Kjøkkenet er av eldre dato og har slette malte fronter. Avsatt plass til frittstående hvitevarer.  Oppvaskmaskin og komfyr medfølger.

Badet har våtromsplater på vegger og vinylbelegg på gulv. Det er innredet med baderomsinnredning, dusjkabinett og vegghengt toalett. Det er også opplegg til vaskemaskin. Stråleovn i tak.

I 2. etasje ligger det 2 soverom og et praktisk toalettrom. Ett av soverommene kan benyttes som en ekstra stue.

TIl leiligheten medfølger det en bod i underetasjen.

Utsikten mot parken og mot fjorden kan nytes fra flere hold i leiligheten.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 63 kvm, Bruksareal: 63 kvm Sekundærrom: 0 kvm.
Bra. pr. etasje.:  - 1. etg. 33 m²  - 2. etg. 30 m².
P-rom inkl: 1 etasje: bad, kjøkken, stue og gang. 2 etasje: gang, wc, kontor/loftstue og soverom.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk.
2. etasje har en annen rominndeling i dag enn det som fremkommer av godkjente tegninger.
I følge godkjente tegninger skal det være en bod i 2. etasje. Plassering av vegg stemmer, med denne delen er kledd inne eller ikke i bruk. Megler opplyser at det er gjort endringer i forbindelse med en reseksjonering i forhold til opprinnelige tegninger vedr. denne boden.
Det er heller ikke vegg mot vindfang som er opplyst i tegninger.
Dagslysflate på loftet er større enn arealet på vinduet.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1988 i følge Farsund kommune.

Oppvarming

Elektrisk.
Leiligheten har elementpipe, men det er ikke installert ildsted.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det er lagt inn fiber i boligen.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Fra 01.01.22 innføres nye bestemmelser i avhendingsloven hvor det lovfestes at kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten. Kjøper vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av John Terje Knutsen den 25.11.21, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3
Innvendig - etasjeskiller
Målt høydeforskjell på over 20mm over en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i at standardens krav til godkjente måleavvik.
Merkbar høydeforskjell ved etasjeskille ved pipe. påvist 20mm over 2. meter.
Knirk på gulv i 2. etasje ( kontor).
Spesialrom - overflater og konstruksjon - wc
Toalettrom har ingen ventilering fra rommet. NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
 
TG2
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Innvendig dører:
Det er påvist at enkelte dører er feilmontert/tar i karm e.l.
Dør til toalettrom i 2 etasje tar i karm. Dørvrider er løs.
Bad:
Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering. Det etablerte avtrekkssystemet fungerer ikke tilfredsstillende.
Avtrekk er svakt og det mangler tilluftspalte ved dør.
Ventilasjon:
Anlegg er påvist å ha dårlig avtrekk fra bad.
Våtomsplater er ufagmessig utført.
Plater er ikke montert på sokkelist og avviker fra monteringsveileder.
Det er registrert knirk i gulvet.
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
Avløpsrør:
Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.
Stakeluke er ikke lokalisert.
Varmtvannstank er over 20 år.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 eller 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Farsund sentrum: Kjør opp Kirkegaten, ta til venstre inn ved Sparebanken Sør, deretter til høyre opp bakken. Leiligheten ligger på venstre side og er merket med skilt fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Sentralt beliggende leilighet i et sameie bestående av 7 leiligheter. Leiligheten ligger i rolige omgivelser rett over byparken. Fra leiligheten er det gåavstand til byens mange fasiliteter og den flotte strandpromenaden. Strandpromenaden går fra Amfi til badehuset med sauna og stupetårn. Badehuset er en populær badeplass til byens befolkning og tilreisende.

Tomt

Areal: 410 kvm, Eierform: Fellestomt
Tomten er i hovedsak bebygd. Felles uteplass ved inngangspartiet til denne leiligheten.

Parkering

Parkering på anviste plasser til sameiet i Inger Sundts gate.Det er 6 parkeringsplasser til bygget som totalt har 7 leiligheter. Parkering etter Første-mann-til-mølla prinsippet.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 17.09.1990.  At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Fremlagte tegninger avviker noe i forhold til faktisk utførelse. I 1. etasje er det ikke dør inn til kjøkken. I 2. etasje er det etablert et toalettrom i en tidligere bod.
Toalettrommet er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Reguleringsplan

Eiendommen ligger innenfor kommunedelplanen for Farsund i område avsatt til boligbebyggelse. 

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Eiendommen har vannmåler.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen: Ingen

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen

Leiligheten ble reseksjonert i 2009, grunnet feil i tegningene vedr. en bod.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter E

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Om sameiet

Husdyrhold

Det er restriksjoner mot husdyr.

Regnskap og vedtekter

Regnskap og vedtekter foreligger.

Det er ingen planlagt vedlikehold av bygget. Praksisen i sameiet har vært at hver seksjon betaler inn ekstra ved behov i forbindelse med større vedlikeholdskostnader.

Forretningsfører

Lars Henrik Henriksen

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 650 000,- (Prisantydning) Omkostninger 41 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 650 000,-)) 7 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 53 120,- (Omkostninger totalt) 1 703 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 10 988 pr. år Avgiften vil variere avhengig av forbruk. Eiendomsskatt er inkludert. Avgiften varierer avhengig av forbruk. Inkludert samarbeidsrabatt.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 1652,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Felleskostnader

Kr. 1 000,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Felles bygningsforsikring, felles strøm og vedlikehold.

Formuesverdi

Primær: Kr. 334 640,- for år 2019. Sekundær: Kr. 1 204 702,- for år 2019.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Parkveien 1D, Gnr. 1 Bnr. 535 Snr. 4 og Gnr. 1 Bnr. 862 i Farsund kommune. Sameiebrøk: 68/455

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: komfyr og oppvaskmaskin medfølger.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 73.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-21-0159

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-21-0159. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen, tlf. 40 40 80 73

Vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.3 490) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 1 650 000,-) (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.70 075)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3055610