Åseral

Panoramavegen 10

Prisantydning
1 450 000 kr
Omkostninger
51 720 kr
Totalpris
1 501 720 kr
Tomteareal
894 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hyttetomt

Oversikt

Om eiendommen

Bortelid - Flott ferdig planert selveiertomt i attraktivt og sentrumsnært område - Inkl. tilkoblingsavgift

Beliggenhet

Adkomst

Fra Kristiansand følg RV9 til Hornnes, Ta til venstre i rundkjøring ved Esso bensinstasjon. Følg skilt til Bortelid. Ta første vei til høyre etter innkjøring til Alpinanlegget. Følg Panoramavegen innover og ta til høyre i enden av Velia hyttegrend og tomten ligger på høyre side.

Beliggenhet

Solrik, attraktiv og sentral beliggenhet med nydelig utsikt utover fjellheimen. Umiddelbar nærhet til oppkjørt skiløype og gangavstand til butikk og alpinanlegg. Godt utvalg med oppkjørte skiløyper på vinteren og gode bade- og fiskemuligheter på sommeren. Det kan også nevnes blant annet flotte badeplasser, frisbeegolf bane, minigolf, ny sykkelløype, bensinpumper og el-bil ladere like i nærheten. Bortelid ligger ca. 650 moh. og er et av Agders mest snøsikre områder. Avstand 99 km fra Kristiansand 110 fra Mandal, 127 fra Arendal og 237 fra Stavanger.

Tomt

Areal: 894 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Parkering på tomten.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse - frittliggende, tilhører reguleringsplan for Velia, datert 20.04.2015. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om. En liten del av eiendommen er regulert til annen veggrunn - teknisk anlegg.

Reguleringsplanen med bestemmelser er et vedlegg til salgsoppgaven og må gjennomgås før avtale om kjøp inngås.

Vei / Vann / Avløp

Privat vei. Tilkoblingsavgift for vann og avløp er betalt. I forbindelse med oppføring av hytte på tomten må kjøper påregne kostnader for å fremføre kabler for vann/ avløp/ strøm til byggegrop, dvs. inn i hytta. Samt oppgrusing for innkjørsel/ inngangsparti.

Brøyting og vei: Alle boenhetene må betale en årlig avgift til drift og vedlikehold av veier, brøyting etc. Det er pliktig medlemskap i velforerning.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dnr. 3084172-5/200 - Erklæring/ Avtale. Tinglyst: 25.09.2020
Rettighetshaver:BORTELID FJELLPARK AS  
Org.nr: 978678270
Rettighetshaver:BORTELID UTMARKSLAG SA  
Org.nr: 870231792
Rettighetshaver:ÅSERAL KOMMUNE  
Org.nr: 964966842
Bestemmelse om årlig avgift
Gjelder denne registerenheten med flere

Dnr. 3084172-6/200 - Bestemmelse om medlemskap i velforening/ huseierforening.
Rettighetshaver:BORTELID VELFORENING OG HYTTELAG  
Org.nr: 991767606
Gjelder denne registerenheten med flere

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Dnr. 3084172-1/200 - Bestemmelse om veg. Tinglyst: 25.09.2020
rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:581  
rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:582  
rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:583  
rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:584  
rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:585  
rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:586  
rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:587  
rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:588  
rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:589  
Gjelder denne registerenheten med flere

Dnr. 3084172-2/200 - Bestemmelse om elektriske ledninger/ kabler. Tinglyst: 25.09.2020
rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:581  
rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:582  
rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:583  
rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:584  
rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:585  
rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:586  
rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:587  
rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:588  
rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:589  
Gjelder denne registerenheten med flere

Dnr. 3084172-3/200 - Bestemmelse om fiber-, data- og telekabel. Tinglyst: 25.09.2020
rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:581  
rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:582  
rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:583  
rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:584  
rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:585  
rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:586  
rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:587  
rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:588  
rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:589  
Gjelder denne registerenheten med flere

Dnr. 3084172-4/200 - Bestemmelse om vann/ kloakk. Tinglyst: 25.09.2020
rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:581  
rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:582  
rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:583  
rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:584  
rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:585  
rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:586  
rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:587  
rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:588  
rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:589  
Gjelder denne registerenheten med flere

Eiendommen er overbeheftet. Det er en forutsetning for gjennomføring av salget at kreditoren(e) aksepterer å slette sitt pant mot nettoproveny. Dersom det blir tinglyst ytterligere pant/utlegg i eiendommen, kan handel kun gjennomføres forutsatt at disse aksepterer å slette sitt pant uten å få innfrielse av det underliggende kravet. Megler vil holde kjøper orientert om eventuell utvikling i saken. For i best mulig grad å sikre gjennomføring av handelen, er det et ønske og en fordel at overtagelse blir satt til snarest mulig.

Odel

Nei

Konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt og derfor må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 450 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 36 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 450 000,-)) 51 720,- (Omkostninger totalt) 1 501 720,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Når en tomt er bebygd vil følgende kommunale avgifter tilkomme:
Abonnementsgebyr vann og avløp, måleleie, feieavgift og renovasjon på ca kr 9 486,-. I tillegg kommer forbruksavgift vann kr. 30,17,- pr m3 og avløpr kr. 51,64,- pr m3.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Panoramavegen 10, Gnr. 9 Bnr. 586 i Åseral kommune.

Boligtype

Hyttetomt

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 95 00 00 00.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

NB! For eiendommer hvor handel kommer i stand etter 01.01.2022 gjelder følgende:

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

 Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. 

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

13-21-0176

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/13-21-0176. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Geir Flaa Johansen, tlf. 95 00 00 00

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.2 392) Oppgjør (Kr.7 920) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Tilrettelegging (Kr.11 200) Provisjon (forutsatt salgssum: 1 450 000,-) (Kr.30 000) Totalt kr. (Kr.52 097)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3055630