Sentrum / Kragerø

P.A.Heuchs gate 21A

Prisantydning
2 990 000 kr
Omkostninger
86 620 kr
Totalpris
3 076 620 kr
Formuesverdi
337 782 kr
Formuesverdi sekundær
1 216 016 kr
Kommunale avgifter
8 856 kr / år
Byggeår
1927
P-rom
60 ㎡
Bruksareal
60 ㎡
Tomteareal
394 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Leilighet midt i Kragerø Sentrum / Gode solforhold / Uteplass med nydelig utsikt

Om eiendommen

Innhold

Leiligheten ligger i 3. etasje og inneholder følgende:
Bad, kjøkken, stue og 3 soverom..

Standard

Fin toppleilighet med normalt god standard, og meget sentral beliggenhet midt i Kragerø sentrum. Leiligheten har en egen veranda med god oversikt over Kragerø sentrum, og i tillegg fin sjøutsikt.

Stue
Flott stue som nylig er malt opp i moderne farger. Fra stuen har man utgang direkte til romslig veranda med flott utsikt til sjøen og over Kragerø sentrum. Det gjøres oppmerksom på at dagens veranda er utvidet utover opprinnelig godkjent veranda, og det foreligger ingen dokumentasjon på at denne utvidelsen er omsøkt. Dersom bygningsmyndighetene utfører tilsyn kan man risikere at kommunen krever at den tilbakestilles til opprinnelig godkjent størrelse.

Kjøkken:
Kjøkkenet har en innredning bestående av hvite, profilerte fronter og laminert benkeplate. Kjøkkenet er utstyrt med kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin, som man medfølge.

Bad:
Praktisk bad med et lyst belegg på gulvet, og flislagte vegger. Badet inneholder et dusjkabinett, toalett, servant og opplegg for vaskemaskin og tørketrommel.

Soverom:
Leiligheten inneholder totalt 3 soverom, hvorav 2 er utstyrt med dobbeltseng, og en med køyeseng.

Arealer med beskrivelse

3.etasje: Bra: 60 kvm, P-rom: 60 kvm.

Byggeår og byggemåte

1927 ifølge Kragerø kommune.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

SEFRAK: Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Ramberg takst den 07.06.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Ramberg Takst ble kontaktet av Robin Skoglund Bentsen for å utføre en tilstandsrapport med arealmåling av leilighet med adresse P.A. Heuchs gate 21A Snr. 2 i Kragerø Kommune. Alle arealer er tilgjengelig på befaringsdagen og er således med i denne rapport. Vær oppmerksom på at det er bare innvendig forhold, vindu/dører i yttervegg og terrassen som er omtalt i denne rapport. Når det gjelder øvrige bygnings elementer viser en til seksjonsprotokoll. Det er noen punkt som har fått TG: 2, her kan man nevne: Vinduer, terrassedør, kjøkken, varmtvannsbereder, deler av innvendige flater, trapp, innerdører, mangel på ventilasjon og rør til vann. Baderom har fått TG: 3 på grunn av alder og dokumentasjonskrav. Branntekniske forhold har også fått TG: 3. Ut over dette viser en til rapportens underpunkter og det er svært viktig at man leser disse nøye og ikke bare konklusjonen. Leiligheten fremstår med ett hovedinntrykk som er bra, men med noen avvik. Ut over dette er det også generelt registrert noe symptomer på bruksslitasje.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3 / Store eller alvorlige avvik
Våtrom > Generell > Bad/vaskerom 3 etasje
Tekniske installasjoner > Branntekniske

TG2 / Avvik som kan kreve tiltak
Innvendig > Overflater
Innvendig > Innvendige trapper
Innvendig > Innvendige dører
Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
Tekniske installasjoner > Ventilasjon

TG2 / Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak
Utvendig > Vinduer
Utvendig > Dører
Tekniske installasjoner > Vannledninger
Tekniske installasjoner > Varmtvannstank

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Eiendommen P.A. Heuchs Gate 21 har en meget ettertraktet beliggenhet midt i Kragerø sentrum, med fin sjøutsikt. Dette er av de absolutt mest attraktive områdene i Kragerø sentrum, og midt i det yrende folkelivet på sommeren.

Fra eiendommen er man bokstavelig talt midt i sentrum av Kragerø hvor man kan shoppe i en av byens mange butikker eller forlyste seg på en eller flere serveringssteder med god mat og drikke. Rundt indre havnebasseng syder det av mennesker sommerstid som i resten av sentrum.

Tomt

Areal: 394 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomtens oppgitte areal stammer fra en eldre grensebeskrivelse, og det er ikke utført noen moderne oppmåling av eiendommen. Ved en eventuell oppmåling vil det kunne oppstå avvik mellom oppgitt areal og faktisk areal på tomten.

Parkering

Leiligheten disponerer ikke parkering. Det er gode parkeringsmuligheter i f.eks. Byfjellet parkeringstunnel med mulighet for månedsbasert leie.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som "Sentumsformål", og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan. Leiligheten er i matrikkelen angitt som en boligseksjon.
På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Seksjonering tinglyst 30/9-1998 dok.nr. 2903
Reseksjonering tinglyst 14/2-2013 dok.nr. 131707
Begge disse dokumentene dreier er knyttet ti seksjoneringen og reseksjoneringen av bygget fra en enhet, til totalt 3 seksjoner slik det er løst i dag.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter. Sameiet har p.t. ingen vedtekter som følges. 2 av seksjonene i sameiet er næringsseksjoner, og seksjonen som selges er en boligseksjon.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Kragerø kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger. Sameiet har p.t. ingen vedtekter som følges. 2 av seksjonene i sameiet er næringsseksjoner, og seksjonen som selges er en boligseksjon. 

Om sameiet

Styregodkjennelse

Det er ikke noe krav til styregodkjennelse av ny eier.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 7 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 74 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 990 000,-)) 86 620,- (Omkostninger totalt) 3 076 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 8 856 pr. år Kommunale avgifter inkluderer; Vann- og kloakkavgift (inkl. gebyrer), renovasjon og eiendomsskatt.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten utgjør for 2022 kr. 723,- og er inkludert i de kommunale avgiftene.

Faste løpende kostnader

Kommunale avgifter
TV/Nett: Ca. kr. 1.200,- pr. mnd. (Standardpakke fra Altibox)
Forsikring: Kr. 6-8.000,- pr. år. (felles forsikring av bygget, foredeles på de 3 seksjonene)

Felleskostnader

Det betales p.t. ca kr 6-8000,- pr. år til sameiet, som dekker forsikring, og noe avsetning til vedlikehold av fellesarealer. Avsetningene til vedlikehold anses ikke som store nok til å dekke opp for alders- og bruksslitasje, så kjøper må påregne en kostnad når sameiet må utføre utbedringer som tak, fasade etc, og kostnad fordeles etter eierbrøken i sameiet. Det foreligger p.t. ingen planer om en slik utskiftning.

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Det er ingen fellesgjeld i sameiet.

Lånevilkår fellesgjeld

Deter ingen fellesgjeld i sameiet.

Formuesverdi

Primær: Kr. 337 782,- for år 2020. Sekundær: Kr. 1 216 016,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

P.A.Heuchs gate 21A, Gnr. 32 Bnr. 319 Snr. 2 i Kragerø kommune. Sameiebrøk:

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen:
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 46 80 63 69.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

77-22-0096

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/77-22-0096. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Fagansvarlig Heljar Hogner, tlf. 46 80 63 69

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.6 850) Energimerking av eiendom (Kr.500) Oppgjør (Kr.9 900) Overtakelse av eiendom (Kr.500) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Tilrettelegging (Kr.19 900) Totalt kr. (Kr.38 235)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3061087