Øysteinsland

Øysteinslandsveien 265

Kommunale avgifter
2 386 kr / år
Byggeår
1976
P-rom
89 ㎡
Bruksareal
89 ㎡
Tomteareal
1 500 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Om eiendommen

BUD FORELIGGER! Innlandshytte beliggende i naturskjønne omgivelser.

Om eiendommen

Standard

Fritidsbolig med normal standard sett i forhold til byggeår. Gulv er belagt med laminat og furugulv, veggene er bekledd med trepanel og malte veggplater.

Lys og trivelig stue med flere møbleringsmuligheter. Gode vindusflater slipper inn godt med dagslys, utsikten til naturen kan nytes fra flere hold. Fra stuen er det adkomst til en solrik terrasse, dels med overbygg. Stuen har åpen peis som gir varme og stemning på kalde dager.

Kjøkkenet er intimt og har mulighet for vedfyring. Kjøkkeninnredning med profilerte fronter i heltre, gasskomfyr og kjøleskap medfølger handelen. Det er installert 2 gassalarmer i hytten.

Dusjrom er fra tidlig på 2000-tallet og har tregulv og er bekledd med panel på vegger, det er innredet med dusjkabinett.
Wc har laminat på gulvet og malte plater på veggene, og er innredet med toalett og baderomsinnredning.

Det er 3 soverom i hytten av varierende størrelse.

Enkel garasje og frittstående bod med lagringsmuligheter medfølger.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 89 kvm, Bruksareal: 89 kvm Sekundærrom: 0 kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 89 m².
P-rom inkl: Entrè, dusjrom, gang, wc, 3 soverom, kjøkken og stue.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1976 i følge Lyngdal kommune.

Påkostning og modernisering

- Wc oppusset i ca. 2018.
- Det er blitt skiftet endel kledning i perioden 2019-2021.
- Ny vannvarmer for ca. 3 år siden.
Generelt vedlikehold må påregnes, samt noe modernisering.

Oppvarming

Åpen peis i stue og vedovn på kjøkken. Det bemerkes at åpen peis bør kontrolleres av fagfolk da selger opplyser om at det er feil ved spjeld. Gassoppvarmet vannbeholder. Strøm fra 12V solcelleanlegg. Aggregat i bod som medfølger. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Eiendommen er fullverdiforsikret i IF med polisenummer: 4976977.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Takst Sør AS den 23.05.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3 Store eller alvorlige avvik:
Utvendig > Nedløp og beslag - 2
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger - 2
Det er ikke montert rekkverk. Det mangler sikring/rekkverk ved betongplatting rundt tilbygg.

Innvendig > Krypkjeller
Det er påvist synlig vann i krypkjeller eller synlige tegn på innsig av vann i krypkjeller.
Det er påvist noe provisoriske understøttelser av etasjeskiller. Det er konstatert fukt/råteskader. Det er påvist andre avvik: Det er i krypkjeller registrert sopp/råteskade i bjelkelag inntil pipe. Det er enkelte steder i krypkjeller registrert fritt eksponert isolasjon i bjelkelag. Det er enkelte steder i krypkjeller registrert manglende isolasjon og stubbegulv i bjelkelag. Det er råteskade i trevirke mot tilbygg, men dette synes å være en forskaling som nå ikke har videre funksjon.

Våtrom > Overflater Gulv > Dusjrom
Det er uegnede materialer i våtsoner. Det er påvist andre avvik: Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall). Det er ikke vanntett gulvbelegning i rommet (kun furugulv). Det ble målt høye fuktvariasjoner på gulvoverflate. Iflg. eier kan dette skyldes et uhell for ca. 2 mndr. siden, da dusj ble benyttet uten at avløp fra dusj lå ned i gulvsluk.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Dusjrom
Det er ikke membran/tettesjikt på våtrommet.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Brannslukkingsapparat er datert 2009.

Tomteforhold > Drenering
Det er påvist andre avvik: Det er generelt fuktig-/vått i krypkjeller, da vann her renner fritt på terreng. Det er for øvrig åpning i nedre del av ringmur, slik at vann her kan ledes ut fra krypkjeller.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter - 2
Det er påvist andre avvik: Mange betongsøyler fremstod som svake, da de var veldig tynne i bunnen. Det er i krypkjeller registrert råte i bærende tresøyler under trebjelkelag. Det er i krypkjeller registrert mangelfull forankring mellom mur-/betongsøyler og tresøyler, samt mellom tresøyler og dragere under trebjelkelag. Enkelte tresøyler/pilarer står rett på grunn uten papp eller annet kapillærbrytende sjikt.

TG2 Avvik som kan kreve tiltak:
Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.

Utvendig > Nedløp og beslag
Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det er påvist andre avvik: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Malingslitasje på vannbord/vindskier på tak over tilbygg. Dårlig løsning ved at takvann fra hovedtak ledes ned på vannbord på tilbygg. En ventil i vegg utenfor kjøkken stikker litt langt ut (risiko for at vann her kan trekke inn i yttervegg).

Utvendig > Veggkonstruksjon
Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng. Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Enkelte kledningsbord er montert feil vei (bakside ut). Nåværende eier har utbedret deler av dette, og snudde kledningsbord i 2019-21, der denne ble funnet feilmontert. Det ble ved kontrollpunkter ikke registrert musebånd el.l. tetting bak kledningsbord.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er påvist andre avvik: Yttertaket har nedbøying. Stedvis manglende fluenetting i gesimskasser. Det ble registrert død mus samt til dels store mengder avføring etter mus på kryploft. Isolering på kryploft var stedvis noe mangelfull (små åpninger samt uryddig montering av isolasjon). Noe nedbøying i tak, ved overheng i hjørne utenfor stue. Det synes også å være noe sig/nedbøying i tak/vegg på langvegg mot vest, i ende mot tilbygg.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.

Utvendig > Dører
Det er påvist andre avvik: Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
Stor åpning utvendig under balkongdør i stue. Hovedinngangsdør er noe treg, og bør justeres. Her bør det også monteres utvendig beslag under dørterskel.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og balkong/terrasse. Dagens krav til rekkverkhøyde er 100 cm, mens krav
ved oppføringstidspunkt var 90 cm (jfr. overgangsbestemmelser til 01.07.2011). Her ble
rekkverkhøyde målt til 95 cm. Noe tæring på betongdragere under verandabjelker i krypkjeller.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Det er påvist andre avvik: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det ble målt høye fuktvariasjoner på gulv i entré, inntil ytterdør. Noe gulvknirk i samme rom.

Innvendig > Pipe og ildsted
Det er påvist andre avvik: Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke. Sotluke er montert for nært mot underside av bjelkelag i krypkjeller. Iflg. eier er det en feil ved spjeld til peis i stue.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Våtrom > Ventilasjon > Dusjrom
Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering. Rommet har kun naturlig ventilasjon.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc
Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Toalettrom mangler styrt tilluftsventilering.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Det er påvist at vannrør som er utsatt for kulde har mangelfull isolering. Arbeid på vannledninger er utført uten bruk av rørlegger. Det er en liten lekkasje ved vannledning under varmtvannsbereder, hvor eier selv har de- og remontert bereder da denne tas med hjem om vinteren. Ved tilkobling så har ikke kobling blitt tett, hvorpå eier har stående et lite fat under bereder. Vannrør i krypkjeller er ikke isolert.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Det er påvist andre avvik: Skjev betongringmur i ende mot tilbygg, men det kan se ut til at denne er støpt skjev i utgangspunktet. Uheldig løsning ved tilbygg, hvor betongdekke går et
stykke utenfor veggliv, uten tetting ved denne overgang. Dette medfører at vann/fukt her kan trekke inn under gulvkonstruksjon ved tilbygg.

Tomteforhold > Terrengforhold
Det er påvist andre avvik: Det er noe terrengfall mot bygning på bakside/overside av bygning.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet.

Tomteforhold > Septiktank
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbruktpå septiktank.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende er bemerket:
- Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Lagt gulv i baderom og ny innredning. Tettesjikt/membran/sluk ikke oppgradert/fornyet. Ikke byggemeldt.

- Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?
Ja. Drenert under hytta 2011. Drenert oppside hytta og rundt garasje ca 2018.

- Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som rotter, mus, maur eller lignende?
Mus i garasje og bod. Litt maur i hytte av og til. Fjernes etter hvert.

- Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Lagt opp til lamper selv. Foreligger ikke samsvarserklæring.

- Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering,
murerarbeid, tømrerarbeid etc)?
Skiftet 3 nye vinduer.

- Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Skiftet en god del kledning i 2021.

- Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
avtaler)?
Har gitt nabo lov til parkering på vår tomt.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra rundkjøring i Lyngdal følges veien mot Eiken, etter ca. 7,5 km tar en til høyre og inn på grusvei. Etter ca. 2,5 km (ved laftet hytte) tar en til høyre og følger veien. Hytten ligger på venstre side og er merket med salgsskilt fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Solrikt beliggende eiendom i naturskjønne omgivelser. Det er mange turmuligheter i området og ca. 5 minutters gange unna ligger Måvatnet med bademuligheter.
Det er ca. 15-20 minutters kjøring til sentrum av Lyngdal med en rekke fasiliteter, butikker, restauranter, kulturhus m.m, til Handelsparken er det enda kortere. Til Sørlandsbadet tar det ca. 20 min. med bil.
1 time og 20 min. til Kristiandsand og 2,5 time til Stavanger med bil, med ny vei forventes det kortere reisetid.

Tomt

Areal: 1 500 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomt er opparbeidet med plen, terrasse og gruset innkjørsel, resterende er naturtomt.
Eiendommen er ikke fysisk oppmålt, og har usikre grenser. Oppgitt areal er basert på skylddeling og angir eiendommen til å være ca. 1,5 dekar. Skylddelinger kan være unøyaktige og er ikke koordinatfestet, tomtens arealet kan derfor avvike i større eller mindre grad. Kjøper må akseptere et eventuelt arealavvik ved en eventuell senere oppmåling.

Parkering

I garasje og på egen tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig).

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. I henhold til tegninger er bygget speilvendt og wc er utvidet, endringen(e) er ikke omsøkt.
I tillegg er det et påbygg bestående av entrè og dusjrom, dette er ikke byggemeldt.

Det er fremlagt tegninger på garasje. Bygget er søkt og godkjent som garasje, ingen deler av garasje er godkjent for varig opphold.

Utvendig utforming avviker noe fra faktiske forhold på både hytte og garasje, gjelder vindusplassering.

Det foreligger ikke tegninger av bod, denne er dermed ikke byggemeldt.

Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et område regulert til fritidsbebyggelse ihht. reguleringsplan for Øysteinsland, datert 18.04.1991. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen er tilknyttet privat vei, vann og avløp.
Det betales 5000,- årlig for brøyte- og vedlikeholdskostnader frem til krysset. Videre deles kostnader med eiere av nærliggende hytter.
Privat brønn ligger på nabotomt. Sommervann, vannkvalitet er ikke sjekket. Overnevnte rettigheter er tinglyst.
Avløp til privat septiktank på hovedbruket med overløp til terreng. Vanntilførsel gjennom yttervegg krever utslippstillatelse fra kommunen, noe som ikke foreligger for denne hytten. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuelle pålegg eller søknader til kommunen påhviler kjøper.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen: Ingen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
1977/101-2/40 11.01.1977 BESTEMMELSE OM VEG.
Veirett frem til hytten. Rett til brønn på hovedbølets grunn.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter F

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 250 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 27 500,- (Dokumentavgift) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 43 970,- (Omkostninger totalt) 1 293 970,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Offentlige avgifter

Kr. 2 386 pr. år (2021).
Dette gjelder renovasjon.

Eiendomsskatt

Det betales pr. d.d. ikke eiendomsskatt i Lyngdal kommune.

Formuesverdi

Kr. 255 478,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Øysteinslandsveien 265, Gnr. 225 Bnr. 11 i Lyngdal kommune.

Boligtype

Fritidseiendom

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Alle.
I tillegg medfølger et ekstra kjøleskap m/ liten frys, et aggregat, en vedovn (står i garasje), feieutstyr til pipe, en plastjolle og plenklipper.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf
91 87 15 52.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 15.00 dagen før visning. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-22-0099

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-22-0099. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen, tlf. 40 40 80 73

Vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.3 490) Tilrettelegging (Kr.13 900) Provisjon (Kr.45 000) Fornyelse annonse Finn.no august 2022 (Kr.2 200) Eierskifteforsikring (Kr.9 600) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Totalt kr. (Kr.81 875)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Solgt

Kontakt megler

Varenummer: 3052465