Risør Søndeled

Øysanglia 70

Prisantydning
390 000 kr
Omkostninger
25 620 kr
Totalpris
415 620 kr
Formuesverdi
320 000 kr
Kommunale avgifter
980 kr / år
Tomteareal
264 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Om eiendommen

Ubebgyd tomt i populært hyttefelt - kort vei til sjøen og Jegertunet

Om eiendommen

Byggeår og byggemåte

Tomten ligger i felt definert som B3.

Bebyggelsen for felt B3 skal oppføres i inntil 2 etasjer + delvis åpent rekkverk. Alle hyttene skal kun fundamenteres i terreng med søyler ned i berg for å unngå vesentlig terrenginngrep. Det tillates ikke underetasjer. Hyttene skal visuelt " sveve" i terrenget.

Gesimshøyden for felt B3 skal være maks 7 m regnet fra underkant etasjeskille mot terreng i 1. etasje.

Bebyggelsen skal ha flate tak med takterrasse. Takterrassens størrelse skal ikke overstige hyttas grunnareal på 44 kvm.

Bruksareal ( BRA) for hytter på felt B 3 skal ikke overstige 80 kvm eksklusive utvendige boder og balkonger.

Boder for ved, avfall og sportsutstyr skal fortrinnsvis plasseres ved vei og inngang og anbringes på søyler. Arealet skal ikke overskride 6 kvm BRA.

Man kan fritt velge byggfirma til å sette opp hytte.

Diverse

Det er tinglyst pliktig medlemsskap i Øysanglia velforening. Den årlige medlemsavgiften er p.t. kr 2.000,- per hytte. Medlemsavgiften dekker kostnader til brøyting. Agder jordskifterett har til behandling en sak om opprettelse av et felles veilag for hyttefeltet. Det er naturlig å anta at brøyting vil inngå som en av oppgavene til veilaget.

Det er muligheter for leie av kommunale båtplasser i Hødnebøkilen. Ta kontakt med Risør kommune for nærmere info om ledige plasser og leiepriser.

Sammendrag selgers egenerklæring

Da dette er en tomt, er ikke selgers egenerklæringsskjema fyllt ut.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Oslo:
Følg E18 til Brokelandsheia, ta av mot Søndeled. Ved Søndeled, følg RV 351 mot Øysang (ca 40 km). Ta av inn mot Jegertunet og Jegertunet hotel.

Fra Kristiansand:
Følg E18 til Sørlandsporten, ta av til høyre mot Søndeled i rundkjøringen. Ved Søndeled, følg Rv 351 mot Øysang (ca 15 km). Ta av inn mot Jegertunet og Jegertunet hotell, like etter passering av avkjørsel til Øysang ferjeleie.

Beliggenhet

Øysanglia er et nyere hytteområde tilknyttet Jegertunet Feriesenter - et hotell og hyttefelt med fasiliteter som utendørs badebasseng, kafè, treningssenter, båtutleie, tennisbane, og kort avstand til fredfulle Skarvann med badestrand og fiskemuligheter, samt leie av kano. Området er meget barnevennlig, med flere fasiliteter og kort vei til bade- og fiskemuligheter i sjø- og ferskvann. Det er kort avstand til Hødnebøkilen, hvor det er mulig å leie båtplass i kommunal bryggeanlegg. Kort vei ned til Øysang fergeleie, hvor man kan ta Norges eldste bilferge i tre, MF Øisang inn til Risør sentrum. Fergeturen tar ca 15 minutter. Flere flotte turområder i umiddelbar nærhet. Kragerø Resort ligger kun 20 minutter unna med bil, med spahotell, golfbane, resturanter og treningssenter. Her er også fergeleie med kort overfart til Kragerø.

Tomt

Areal: 264 kvm, Eierform: Eiet tomt Opparbeidelse av tomt må gjøres etter reguleringsbestemmelsene for dette området: Pkt 3.9 For tomtene 8-01 - 8-08 kan det tillates små forstøtningsmurer med høyde inntil 0,5 m og mindre planering med høyde inntil 0,5 m, begge målt fra eksisterende terrengs gjennomsnittsnivå.

Parkering

Ifølge reg. bestemmelsene er parkeringen for felt B3 planlagt som fellesparkering i mer tilknytning til hyttene. Det er ikke tillatt å parkere på egen tomt.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse, og tilhører reguleringsplan Limkjær, datert 11.11.2015. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Det er privat vei, vann, avløp og strøm til tomtegrense. Påkobling til den private infrastrukturen (vei, vann, avløp, strøm og fellesarealer) kommer i tillegg til kjøpesum. Ledningsnettet er videre tilkoblet offentlig nett.

Risør kommune har ikke utstedt ferdigattest for vann- og avløpsnett på feltet enda. Dette er under arbeid. Det er allerede flere hytter som er tilkoblet dette anlegget.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

2016/534801-2/200  Bestemmelse iflg. skjøte  
Pliktig medlemskap i velforening/huseierforening

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

2019/376619-2/200  Bestemmelse om parkering  
Rettighetshaver:Knr:4201 Gnr:25 Bnr:83 m.fl

2019/376619-1/200  Bestemmelse om veg  
Rettighetshaver:Knr:4201 Gnr:25 Bnr:83 m.fl

Odel

Nei

Konsesjon

Risør kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

390 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 9 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 390 000,-)) 25 620,- (Omkostninger totalt) 415 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 980 pr. år Dette er kun eiendomsskatt, da det foreløpig kun er en tomt. Renovasjonsgebyr til RTA er beregnet til kr 2725,- for en eventuell fritidsbolig. I tillegg vil det påløpe avgifter til vann og avløp mm.

Eiendomsskatt

Det er forepig kun eiendomsskatt på tomten, på kr 980,-.

Faste løpende kostnader

Avgift til Øysanglia velforeningen, kr 2000,- per år.

Formuesverdi

Kr.  320 000,- for år 2019.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Øysanglia 70, Gnr. 25 Bnr. 83 i Risør kommune.

Boligtype

Fritidseiendom

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 92 80 63 23.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

41-21-0040

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/41-21-0040. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Avd. leder / Eiendomsmegler Jan Terje Halvorsen, tlf. 92 80 63 23

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.5 850) Oppgjør (Kr.8 500) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 390 000,-) (Kr.49 000) Tilrettelegging (Kr.13 500) Totalt kr. (Kr.77 435)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3046702