Arendal - Froland Mjåvatn

Øynaheiveien 549

Kommunale avgifter
2 609 kr / år
Byggeår
1974
P-rom
56 ㎡
Bruksareal
60 ㎡
Tomteareal
1 113 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hytte

Oversikt

Om eiendommen

BUD MOTTATT! Øynaheia- Fredelig og usjenert hytte beliggende ved skiløypene.

Om eiendommen

Innhold


Følgende planløsning:
P-rom: Entrè, 3 soverom, vaskerom, stue og kjøkken.
S-rom: Utedo i tilknytning til bod og hytte.
Utvendig bod.

Standard

Hytten holder en normal hyttestandard tregulv og panel.
Stue med åpen kjøkkenløsning, god plass til både sittegruppe og spisestue samt peis.
Hytta har 3 soverom med totalt 7 sengeplasser.
Gammeldags utedo.
Lys, pen kjøkkeninnredning med benkeplate i tre og nedfelte kummer.
Baderom med vask. Ikke innlagt vann.

Arealer med beskrivelse

Bra: 60 kvm
P-rom 56 kvm

Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold:
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.

Det er wc-rom i det som opprinnelig er tegnet inn som bod.

Det er påvist avvik i forhold til dagslysflate:
Det er ikke tilstrekkelig dagslysinnslipp på det ene soverommet i forhold til dagens krav.

Byggeår og byggemåte

1974 i følge Froland kommune.

Oppvarming

Peis i stuen. Ellers elektrisk oppvarming.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Avikbeskrivelse fra takstmann:

Taktekking,TG3
Hytten har taktekking med bordtak av tre. Utført som under- og overliggere. Undertekking av armert plast. Taktekkingen er fra byggeåret.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
- Taktekkingen fungerer ikke lenger tilstrekkelig. Det er fuktspor i innvendige himlingsbord som trolig stammer fra taktekkingen. Det er betydelige gliper i bordtekkingen som tillater at vann driver inn på undertekkingen av plast - og undertekkingen holder ikke tett. Flere av bordene har manglende innfesting.

Tiltak
- Taktekkingen må skiftes eller utbedres.
- Det må legges til grunn at taktekkingen i sin helhet skiftes.


Nedløp og beslag,TG2
Plasttakrenner fra byggeåret. Beslag rundt pipen fra byggeåret.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
- Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
- - Takrenner har en del retningsavvik og er medtatt med tanke på alder. - Beslag rundt pipe er fra byggeår og fremstår ikke tilstrekkelig tett rundt pipestokken.

Tiltak
- Andre tiltak:
- Det anbefales at takrenner, nedløp og beslag rundt pipen skiftes ut sammen med taktekkingen. Det anbefales heldekkende pipehatt ved renovering.

Veggkonstruksjon,TG2
Isolert og vindtettet bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Tømmermannskledning. Kledningen er begrenset luftet, men det er noe luftgjennomstrømming under overborda. Det er ikke registrert musetetting ved tilfeldig valgte kontrollpunkter.
Vurdering av avvik:
- Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
- Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon.
-  Det er en del gliper i kledningen som tillater vann å drive inn bak bordkledningen. - Ingen lufting mellom underbord og papptekking. - Det er indikasjoner på at det har vært mus i ytterveggene. - En del grønske på gavlvegg nord.

Tiltak
- Lokal utbedring/utskiftning bør utføres.
- Det anbefales nærmere undersøkelser med hensyn til mus.


Vinduer,TG2
Isolerglassvinduer i tre fra byggeåret. Småvinduer med etlagsglass og innvendig varevindu. Vinduene har normale og forventede aldersslitasjer med tanke på alder.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
- Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
- Det er begynnende råteskader i nedkant av enkelte vinduer. Vinduene er fra byggeåret og har nådd forventet levetid. Det betyr dårligere kvalitet på pakning mellom vindu og karm, begrenset tetting og dårligere isoleringseffekt. Vinduer må legges inn som en del av forventet kommende vedlikehold.

Tiltak
- Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.
- Vinduer må justeres.

Dører,TG2
Inngangsdør i tre og terrassedør med vindusfelt. Dørene er fra byggeåret.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
- Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke
- Dører fra byggeåret og har nådd forventet levetid. Det betyr dårligere kvalitet på pakning mellom dør og karm, begrenset tetting og dårligere isoleringseffekt. Dører må legges inn som en del av forventet kommende vedlikehold.

Tiltak
- Dører må justeres.
- Det anbefales bedre tetting rundt dører. - Dører må forventes at skiftes ut på sikt.

Balkonger, terrasser og rom under balkonger,TG3
Terrasser oppført i tre med impregnerte bord og bjelker anlagt på søyler. Det er registrert vesentlige skjevheter i terrassen grunnet manglende bæring i ytterkant.
Vurdering av avvik:
- Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
- Konstruksjonene har omfattende skjevheter.
- Det mangler bæring i ytterkant av terrasse side vest. Søyler står i kontakt med bakken og dette anbefales ikke. De eldste terrassebordene må man forvente å skifte ut på sikt.

Tiltak
Det må påregnes oppretting av terrasse med nye fundamenter og søylepunkter i ytterkant av terrassen. Det må påregnes å skifte ut enkelte terrassebord.
Innvendig

Overflater,TG3
Gulv med heltrebord. Panel på vegger og i innvendige tak.
Vurdering av avvik:
- Det er stedvis påvist synlige skader på overflater.
- Det er registrert skader etter fukt på panel i innvendig himlinger. Noe muselort er synlig i overgang vegg / tak på stort soverom.

Tiltak

- Overflater må utbedres eller skiftes.

- Det anbefales nærmere undersøkelser med hensyn til mus. - Himlingspanel i stue/kjøkken og bod må skiftes ut med hensyn til fuktskader/eventuelt overmales etter at taktekkingen er skiftet og potensiell fukt er tørket ut.

Etasjeskille/gulv mot grunn,TG3
Trebjelkelag utført som stubbeloftsgulv mot krypkjeller. Som stubbeloftsplater er det tilsynelatende benyttet eternittplater. Det gjøres oppmerksomt på at disse kan inneholde asbest.
Vurdering av avvik:
- Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr
- Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- - Det er registrert skjevheter i konstruksjonen. Ikke unormalt med tanke på alder. - Det er registrert symptomer på aktivitet etter mus i trebjelkelag. Det er også naturlig å tenke seg at det også kan ha vært aktivitet etter mus i vegg- og takkonstruksjon. - Vær oppmerksom på at stubbeloftsplatene kan være asbestinnholdige ved eventuell demontering av disse. - Bunnsvill mot grunnmur har stedvis høyt fuktinnhold. Fuktrelaterte skader kan ikke utelukkes.

Tiltak

- For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for utbedring.
- Det anbefales nærmere undersøkelser. Det utelukkes ikke at det må gjøres tiltak med utbedring etter potensielle museskader. Kostnadsestimatet kan ikke fastsettes uten nærmere undersøkelser.


Radon,TG2
Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. I følge radonaktsomhetskartet til Norges Geologiske Undersøkelser ligger eiendommen i randonakstomhetsklasse "usikker".
Vurdering av avvik:
- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.


Tiltak

- Det bør gjennomføres radonmålinger.

Pipe og ildsted,TG2
Peis i stue/kjøkken. Pipe av blokker.
Vurdering av avvik:
- Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.


Tiltak

- Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe.

Krypkjeller,TG3


Krypkjeller under hytta. Besiktiget i den delen som hadde ståhøyde. Kjelleren er greit ventilert med ventiler. Luken inn til kjelleren er defekt.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist synlig vann i krypkjeller eller synlige tegn på innsig av vann i krypkjeller.
- Det er manglende fuktsperre på bakken.
- Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren.
- Det er stedvist påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader.
- Det er registrert at bunnsviller mot grunnmurer har for høyt fuktnivå, som kan føre til fuktrelaterte skader. - Opplagrede organiske materialer i kjelleren. Disse må fjernes. - Noe overflatevekst av muggsopp i himling ble registrert. - Fritt vann i kjeller via fjell.

Tiltak

- Ut ifra visuelle observasjoner fra de besiktigede områdene, gir det grunnlag for å forsøke å foreta grundigere undersøkelser i de mindre tilgjengelige områdene. Det kan ikke utelukkes skader i disse områdene.

- Fuktsperre på bakken bør etableres.

- Det anbefales tiltak for å begrense fuktigheten i kjelleren. Tilsig av vann bør forhindres. Fuktsperre bør vurderes.
Tekniske installasjoner

Elektrisk anlegg,TG2
230V anlegg med skrusikringer. Sikringsskap er plassert i boden.
21.Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
Nei
Kommentar:
1.Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert?
Kommentar:Det er montert et lampepunkt over salongen etter byggeår.
2.Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?
Ja
Kommentar:Så langt eier kjenner til.
3.Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?  I såfall etterspør samsvarserklæring.
Nei
Kommentar:
5.Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet - Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?
Nei
Kommentar:
6.Forekommer det at sikringene løses ut?
Nei
Kommentar:
7.Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?
Nei
Kommentar:
8.Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank
Nei
Kommentar:
10.Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?
Nei
Kommentar:
14.Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?
Nei
Kommentar:
15.Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?
Nei
Kommentar:
16.Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?
Ja
Kommentar:Med hensyn til anleggets alder anbefales det el-kontroll. Det er i sikringsskapet registrert manglende isolering på ledninger som kan føre til berøringsfare. Anbefaler nærmere undersøkelser.

Branntekniske forhold,TG3
Røykvarsler i himling i gang. Eldre brannslukkingsapparat.
17.Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav?
Nei
Kommentar:
18.Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år?
Ja
Kommentar:Brannslukkingsapparatet er eldre enn 10 år. Bør skiftes ut med nytt.
19.Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav?
Nei
Kommentar:
20.Er det skader på røykvarslere?
Nei
Kommentar:Pga alder bør man skifte ut røykvarsleren.

Drenering av tomt TG2
Ingen drenering er anlagt. Tilsig av vann mot krypkjeller.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Det er ikke drenert. Det er tilsig av vann mot krypkjeller.

- Tiltak:

- Det anbefales eventuelle tiltak med avskjærende drenering for å redusere tilsig av vann til krypkjeller noe.

Terrengforhold,TG3

Naturtomt. Det er registrert stedvis fall på terreng mot krypkjeller som kan føre til tilsig av vann mot krypkjelleren.
Vurdering av avvik:
- Terreng faller inn mot bygning.

Tiltak

- Det bør foretas terrengjusteringer.

Sammendrag selgers egenerklæring

Muselort er observert i vedskjul/utedo

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Froland kjører man mot Evje. Ved Mjåvatn tar man inn til venstre mot Øynaheia. Følg denne veien ca. 5 km.
innover. På venstre side avveien er det et hvitt bolighus, på høyre side et lite vann. Parkering på høyre side avhuset, hvor det er merket med 'privat parkering'. Følg stien opp bak huset på høyre side.

Beliggenhet

Hytten ligger høyt og frittliggende med meget gode solforhold i naturskjønne
omgivelser. Flott turterreng i omkringliggende områder. Kort avstand til oppkjørte skiløyper. Badeplass ca. 200 meter fra parkeringsplass.

Tomt

Areal: 1 113 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomten er opparbeidet med noe plen. Stor terrasse som strekker seg rundt hytta.
Ellers naturtomt

Parkering

Ved veien følger det med 2 parkeringsplasser.
Det finnes ingen skriftlig avtale på dette, men det har alltid vært slik.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Ferdigattest datert 16.03.76 foreligger.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger på et uregulert område.

Vei / Vann / Avløp

Ikke tilknyttet  vei vann eller avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Ingen tinglyste servitutter.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: Rett til gangsti fra hovedvei til eiendommen, tinglyst 02.07.1970

Utleie

Eiendommen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

690 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 13 750,- (Dokumentavgift) 29 620,- (Omkostninger totalt) 719 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 2 609 pr. år Ingen kommunele avgifter, beløpet er kun renovasjon.

Formuesverdi

Primær: Kr. 125 802,- for år 2020. Sekundær: Kr. ,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Øynaheiveien 549, Gnr. 32 Bnr. 50 i Froland kommune.

Boligtype

Hytte

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen:
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 31.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

21-22-0148

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/21-22-0148. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Camilla Stenberg Rimestad, tlf. 40 40 80 31

Vederlag

Grunnpakke markedsføring (Kr.5 850) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (Kr.39 000) Tilrettelegging (Kr.13 150) Totalt kr. (Kr.68 485)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3062453