Lillesand

Øygarden 41

Prisantydning
1 250 000 kr
Omkostninger
43 620 kr
Totalpris
1 293 620 kr
Formuesverdi
784 000 kr
Tomteareal
680 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidstomt

Oversikt

Om eiendommen

Fritidstomt med utsikt - båtplass i fellesanlegg og felles badestrand i idylliske Høvåg

Beliggenhet

Adkomst

Beliggende på Øygarden som er en del av Høvåg. Du kjører inn til Høvåg ved Fjordkroa "gamle E-18" og tar første vei til venstre. Kjør rett frem og ved bommen går det en grusvei inn til høyre. Følg denne veien til hyttefeltet og på venstre side ned bakken ser du denne tomten merket med "til salgs" skilt.

Beliggenhet

Fritidstomt i et lite og koselig hyttefelt med nærhet til sjøen i Høvåg.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Privat vei til eiendommen.
Vann og avløp ligger til tomtegrensen. Kjøper må påregne seg kostnader til tilkobling av vann og avløp.

Reguleringsplan

Området er er detaljregulert til fritidsbebyggelse, plan for Øygarden Hyttefelt- Vallesverd, felt A, datert 22.09.2016. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.
Videre ligger kommuneplan for Lillesand Kommune 2018 - 2030 som et vedlegg til prospektet

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4215/55/110:
01.10.1846 - Dokumentnr: 906793 - Utskifting
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


07.09.1906 - Dokumentnr: 905741 - Rettsbok
FORLIK ANG. SKOGSTYKKET "SNEDKERAASEN". D.E. BEHOLDER 1/5.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


02.09.1922 - Dokumentnr: 903555 - Elektriske kraftlinjer
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


29.10.1938 - Dokumentnr: 1185 - Jordskifte
Grensegangssak
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


05.04.1944 - Dokumentnr: 900663 - Elektriske kraftlinjer
HØYSPENTLEDNING REG. VED NEDENES SORENSKRIVEREMBETE
VEDK AUST-AGDER KRAFTVERK
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


30.05.1958 - Dokumentnr: 713 - Skjønn
REGULERING AV AREAL I FORBINDELSE MED VEGGRUNN/JERNBANEGRUNN
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


18.09.1962 - Dokumentnr: 2008 - Erklæring/avtale
BESTEMMELSE OM SALG OG REKLAME M.V. FOR BENSIN OG
OLJEPRODUKTER.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


18.09.1962 - Dokumentnr: 2008 - Best. om vann/kloakkledn.
RETTIGHETSHAVER: ESSO AS
Elektriske kraftlinjer
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


05.06.1968 - Dokumentnr: 1268 - Erklæring/avtale
VEDTAK AV DET OFFENTLIGES VILKÅR FOR STATSTILSKUDD I
FORBINDELSE MED SENKING/LUKKING AV GRØFT/BEKK
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


25.01.1975 - Dokumentnr: 570 - Erklæring/avtale
RETTIGHETSHAVER: TELEVERKET
RADIOANLEGG, HUS FOR RADIOTEKNISK UTSTYR M.M.
Elektriske kraftlinjer
Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


27.01.1975 - Dokumentnr: 384 - Jordskifte
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


08.05.1978 - Dokumentnr: 2043 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:43
Bestemmelse om kloakkledning
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Diverse påtegning
Stedsfastsetting av rettighet


28.01.1980 - Dokumentnr: 588 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:44
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


25.07.1989 - Dokumentnr: 4512 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:24
Rett til vei mot å delta i vedlikehold og utbedring. Rett
til å benytte brønn og pumpehus mot å delta i vedlikehold,
evnt. rett til å grave ny brønn/dypvannsboring.
Bnr. 24 skal ha felles kloakkutslipp mot deltagelse i
vedlikehold.Rett til å benytte båtplass med gangrett til
denne. Alt etter nærm. best. med fl. best.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Diverse påtegning
Stedsfastsetting av rettighet


11.10.1989 - Dokumentnr: 6366 - Kjøpekontrakt
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:50
Salg av ca. 400 m2 garasjetomt for kr 50.000,- og ca. 1100
m2 areal for kr 225.000,-.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


11.10.1989 - Dokumentnr: 6366 - Kjøpekontrakt
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:50
Rett til vei inkl. rett til bruk av bil m.v. mot
vedlikehold av veien. Alt etter nærm.best.m.fl.best.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


09.08.1993 - Dokumentnr: 4599 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:40
Bestemmelse om adkomstrett
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


19.03.1996 - Dokumentnr: 1537 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:22
Bestemmelse om adkomstrett
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Diverse påtegning
Rettighet nr. 3 iht. erklæring 1537/1996 vedrørende bryggeplass og adkomstrett transporteres til Skeigruppen ANS, org.nr. 912265943


24.06.1996 - Dokumentnr: 3472 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:40
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


29.10.1996 - Dokumentnr: 6107 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:22
Bestemmelse om strand/fellesstrand/strandlinje
Bestemmelse om vannrett
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


27.01.1999 - Dokumentnr: 412 - Bestemmelse iflg. skjøte
Forbud mot beitedyr på nærm. angitt areal
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


09.12.1999 - Dokumentnr: 7240 - Jordskifte
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


28.11.2000 - Dokumentnr: 7202 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:38
Bestemmelse om adkomstrett
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


30.06.2006 - Dokumentnr: 312204 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
bestemmelse om ryddebelte
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


14.10.2009 - Dokumentnr: 770637 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Bestemmelse om ryddebelte
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


22.01.2010 - Dokumentnr: 52554 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:80
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:81
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:82
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:83
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:84
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:85
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


18.08.2011 - Dokumentnr: 650406 - Jordskifte
Jordskifteasak 0900-2001-0026 Vegjordskifte Ny E18 - Glamsland - Vest-Agder grense.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


18.05.2012 - Dokumentnr: 389865 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


11.12.2012 - Dokumentnr: 1053250 - Jordskifte
Jordkskiftesak 0900-2012-0021 Vallesverd vestre
Aust-Agder jordskifterett
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


12.06.2017 - Dokumentnr: 614952 - Jordskifte
Jordskifte, grensefastsettende sak
Sak 16-037032RFA-JARD Badstudalen naturreservat
Aust-Agder Jordskfiterett
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


15.01.2018 - Dokumentnr: 324602 - Bestemmelse om båtplass/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:84
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


15.01.2018 - Dokumentnr: 324602 - Bestemmelse om vannledning
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:84
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


15.01.2018 - Dokumentnr: 324602 - Bestemmelse om kloakkledning
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:84
Bestemmelse om kloakkpompestasjon
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


15.01.2018 - Dokumentnr: 324602 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:84
Veiretten kan ikke selges videre separat
Veiretten følger ikke med ved senere fradeling av parsell
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


20.03.2023 - Dokumentnr: 295469 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


27.03.2018 - Dokumentnr: 591931 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2


01.01.2020 - Dokumentnr: 1738187 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0926 Gnr:55 Bnr:110


Kommentar konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt og derfor må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum: kr 31.250
Tinglysning av skjøte: kr 585,-
Tinglysning av pantedokument kr 585,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 8 400,-
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,-
 
Sum omkostninger: kr 43 620
 
Regnestykker forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

1137

Nøkkelinformasjon

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/65-23-0039. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Velforening

Det er pliktig medlemskap i velforeningen som utgjør ca kr. 1.000,- i året.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4215/55/110:
01.10.1846 - Dokumentnr: 906793 - Utskifting
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


07.09.1906 - Dokumentnr: 905741 - Rettsbok
FORLIK ANG. SKOGSTYKKET "SNEDKERAASEN". D.E. BEHOLDER 1/5.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


02.09.1922 - Dokumentnr: 903555 - Elektriske kraftlinjer
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


29.10.1938 - Dokumentnr: 1185 - Jordskifte
Grensegangssak
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


05.04.1944 - Dokumentnr: 900663 - Elektriske kraftlinjer
HØYSPENTLEDNING REG. VED NEDENES SORENSKRIVEREMBETE
VEDK AUST-AGDER KRAFTVERK
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


30.05.1958 - Dokumentnr: 713 - Skjønn
REGULERING AV AREAL I FORBINDELSE MED VEGGRUNN/JERNBANEGRUNN
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


18.09.1962 - Dokumentnr: 2008 - Erklæring/avtale
BESTEMMELSE OM SALG OG REKLAME M.V. FOR BENSIN OG
OLJEPRODUKTER.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


18.09.1962 - Dokumentnr: 2008 - Best. om vann/kloakkledn.
RETTIGHETSHAVER: ESSO AS
Elektriske kraftlinjer
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


05.06.1968 - Dokumentnr: 1268 - Erklæring/avtale
VEDTAK AV DET OFFENTLIGES VILKÅR FOR STATSTILSKUDD I
FORBINDELSE MED SENKING/LUKKING AV GRØFT/BEKK
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


25.01.1975 - Dokumentnr: 570 - Erklæring/avtale
RETTIGHETSHAVER: TELEVERKET
RADIOANLEGG, HUS FOR RADIOTEKNISK UTSTYR M.M.
Elektriske kraftlinjer
Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


27.01.1975 - Dokumentnr: 384 - Jordskifte
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


08.05.1978 - Dokumentnr: 2043 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:43
Bestemmelse om kloakkledning
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Diverse påtegning
Stedsfastsetting av rettighet


28.01.1980 - Dokumentnr: 588 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:44
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


25.07.1989 - Dokumentnr: 4512 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:24
Rett til vei mot å delta i vedlikehold og utbedring. Rett
til å benytte brønn og pumpehus mot å delta i vedlikehold,
evnt. rett til å grave ny brønn/dypvannsboring.
Bnr. 24 skal ha felles kloakkutslipp mot deltagelse i
vedlikehold.Rett til å benytte båtplass med gangrett til
denne. Alt etter nærm. best. med fl. best.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Diverse påtegning
Stedsfastsetting av rettighet


11.10.1989 - Dokumentnr: 6366 - Kjøpekontrakt
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:50
Salg av ca. 400 m2 garasjetomt for kr 50.000,- og ca. 1100
m2 areal for kr 225.000,-.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


11.10.1989 - Dokumentnr: 6366 - Kjøpekontrakt
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:50
Rett til vei inkl. rett til bruk av bil m.v. mot
vedlikehold av veien. Alt etter nærm.best.m.fl.best.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


09.08.1993 - Dokumentnr: 4599 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:40
Bestemmelse om adkomstrett
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


19.03.1996 - Dokumentnr: 1537 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:22
Bestemmelse om adkomstrett
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Diverse påtegning
Rettighet nr. 3 iht. erklæring 1537/1996 vedrørende bryggeplass og adkomstrett transporteres til Skeigruppen ANS, org.nr. 912265943


24.06.1996 - Dokumentnr: 3472 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:40
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


29.10.1996 - Dokumentnr: 6107 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:22
Bestemmelse om strand/fellesstrand/strandlinje
Bestemmelse om vannrett
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


27.01.1999 - Dokumentnr: 412 - Bestemmelse iflg. skjøte
Forbud mot beitedyr på nærm. angitt areal
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


09.12.1999 - Dokumentnr: 7240 - Jordskifte
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


28.11.2000 - Dokumentnr: 7202 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:38
Bestemmelse om adkomstrett
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


30.06.2006 - Dokumentnr: 312204 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
bestemmelse om ryddebelte
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


14.10.2009 - Dokumentnr: 770637 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Bestemmelse om ryddebelte
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


22.01.2010 - Dokumentnr: 52554 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:80
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:81
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:82
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:83
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:84
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:85
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


18.08.2011 - Dokumentnr: 650406 - Jordskifte
Jordskifteasak 0900-2001-0026 Vegjordskifte Ny E18 - Glamsland - Vest-Agder grense.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


18.05.2012 - Dokumentnr: 389865 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


11.12.2012 - Dokumentnr: 1053250 - Jordskifte
Jordkskiftesak 0900-2012-0021 Vallesverd vestre
Aust-Agder jordskifterett
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


12.06.2017 - Dokumentnr: 614952 - Jordskifte
Jordskifte, grensefastsettende sak
Sak 16-037032RFA-JARD Badstudalen naturreservat
Aust-Agder Jordskfiterett
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


15.01.2018 - Dokumentnr: 324602 - Bestemmelse om båtplass/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:84
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


15.01.2018 - Dokumentnr: 324602 - Bestemmelse om vannledning
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:84
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


15.01.2018 - Dokumentnr: 324602 - Bestemmelse om kloakkledning
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:84
Bestemmelse om kloakkpompestasjon
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


15.01.2018 - Dokumentnr: 324602 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:84
Veiretten kan ikke selges videre separat
Veiretten følger ikke med ved senere fradeling av parsell
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


20.03.2023 - Dokumentnr: 295469 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


27.03.2018 - Dokumentnr: 591931 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2


01.01.2020 - Dokumentnr: 1738187 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0926 Gnr:55 Bnr:110


Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.
Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.
Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Meglerprovisjon (kr 35.000,)
Oppgjør (Kr.9 900)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Tilrettelegging (Kr.18 500)
Totalt kr. (Kr.31 985)
Produktnr: 7D970DFB-4A69-42CB-9880-E7E0036ECBD4