Lillesand

Øygarden 41

Prisantydning
1 250 000 kr
Omkostninger
43 620 kr
Totalpris
1 293 620 kr
Formuesverdi
784 000 kr
Tomteareal
680 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidstomt

Oversikt

Fritidstomt med utsikt - båtplass i fellesanlegg og felles badestrand i idylliske Høvåg

Beliggenhet

Adkomst

Beliggende på Øygarden som er en del av Høvåg. Du kjører inn til Høvåg ved Fjordkroa "gamle E-18" og tar første vei til venstre. Kjør rett frem og ved bommen går det en grusvei inn til høyre. Følg denne veien til hyttefeltet og på venstre side ned bakken ser du denne tomten merket med "til salgs" skilt.

Beliggenhet

Fritidstomt i et koselig hyttefelt med nærhet til sjøen i Høvåg.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Privat vei til eiendommen.
Vann og avløp ligger til tomtegrensen. Kjøper må påregne seg kostnader til tilkobling av vann og avløp.

Reguleringsplan

Området er er detaljregulert til fritidsbebyggelse, plan for Øygarden Hyttefelt- Vallesverd, felt A, datert 22.09.2016. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.
Videre ligger kommuneplan for Lillesand Kommune 2018 - 2030 som et vedlegg til prospektet

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4215/55/110:
01.10.1846 - Dokumentnr: 906793 - Utskifting
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


07.09.1906 - Dokumentnr: 905741 - Rettsbok
FORLIK ANG. SKOGSTYKKET "SNEDKERAASEN". D.E. BEHOLDER 1/5.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


02.09.1922 - Dokumentnr: 903555 - Elektriske kraftlinjer
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


29.10.1938 - Dokumentnr: 1185 - Jordskifte
Grensegangssak
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


05.04.1944 - Dokumentnr: 900663 - Elektriske kraftlinjer
HØYSPENTLEDNING REG. VED NEDENES SORENSKRIVEREMBETE
VEDK AUST-AGDER KRAFTVERK
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


30.05.1958 - Dokumentnr: 713 - Skjønn
REGULERING AV AREAL I FORBINDELSE MED VEGGRUNN/JERNBANEGRUNN
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


18.09.1962 - Dokumentnr: 2008 - Erklæring/avtale
BESTEMMELSE OM SALG OG REKLAME M.V. FOR BENSIN OG
OLJEPRODUKTER.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


18.09.1962 - Dokumentnr: 2008 - Best. om vann/kloakkledn.
RETTIGHETSHAVER: ESSO AS
Elektriske kraftlinjer
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


05.06.1968 - Dokumentnr: 1268 - Erklæring/avtale
VEDTAK AV DET OFFENTLIGES VILKÅR FOR STATSTILSKUDD I
FORBINDELSE MED SENKING/LUKKING AV GRØFT/BEKK
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


25.01.1975 - Dokumentnr: 570 - Erklæring/avtale
RETTIGHETSHAVER: TELEVERKET
RADIOANLEGG, HUS FOR RADIOTEKNISK UTSTYR M.M.
Elektriske kraftlinjer
Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


27.01.1975 - Dokumentnr: 384 - Jordskifte
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


08.05.1978 - Dokumentnr: 2043 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:43
Bestemmelse om kloakkledning
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Diverse påtegning
Stedsfastsetting av rettighet


28.01.1980 - Dokumentnr: 588 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:44
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


25.07.1989 - Dokumentnr: 4512 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:24
Rett til vei mot å delta i vedlikehold og utbedring. Rett
til å benytte brønn og pumpehus mot å delta i vedlikehold,
evnt. rett til å grave ny brønn/dypvannsboring.
Bnr. 24 skal ha felles kloakkutslipp mot deltagelse i
vedlikehold.Rett til å benytte båtplass med gangrett til
denne. Alt etter nærm. best. med fl. best.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Diverse påtegning
Stedsfastsetting av rettighet


11.10.1989 - Dokumentnr: 6366 - Kjøpekontrakt
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:50
Salg av ca. 400 m2 garasjetomt for kr 50.000,- og ca. 1100
m2 areal for kr 225.000,-.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


11.10.1989 - Dokumentnr: 6366 - Kjøpekontrakt
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:50
Rett til vei inkl. rett til bruk av bil m.v. mot
vedlikehold av veien. Alt etter nærm.best.m.fl.best.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


09.08.1993 - Dokumentnr: 4599 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:40
Bestemmelse om adkomstrett
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


19.03.1996 - Dokumentnr: 1537 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:22
Bestemmelse om adkomstrett
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Diverse påtegning
Rettighet nr. 3 iht. erklæring 1537/1996 vedrørende bryggeplass og adkomstrett transporteres til Skeigruppen ANS, org.nr. 912265943


24.06.1996 - Dokumentnr: 3472 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:40
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


29.10.1996 - Dokumentnr: 6107 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:22
Bestemmelse om strand/fellesstrand/strandlinje
Bestemmelse om vannrett
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


27.01.1999 - Dokumentnr: 412 - Bestemmelse iflg. skjøte
Forbud mot beitedyr på nærm. angitt areal
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


09.12.1999 - Dokumentnr: 7240 - Jordskifte
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


28.11.2000 - Dokumentnr: 7202 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:38
Bestemmelse om adkomstrett
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


30.06.2006 - Dokumentnr: 312204 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
bestemmelse om ryddebelte
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


14.10.2009 - Dokumentnr: 770637 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Bestemmelse om ryddebelte
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


22.01.2010 - Dokumentnr: 52554 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:80
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:81
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:82
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:83
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:84
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:85
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


18.08.2011 - Dokumentnr: 650406 - Jordskifte
Jordskifteasak 0900-2001-0026 Vegjordskifte Ny E18 - Glamsland - Vest-Agder grense.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


18.05.2012 - Dokumentnr: 389865 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


11.12.2012 - Dokumentnr: 1053250 - Jordskifte
Jordkskiftesak 0900-2012-0021 Vallesverd vestre
Aust-Agder jordskifterett
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


12.06.2017 - Dokumentnr: 614952 - Jordskifte
Jordskifte, grensefastsettende sak
Sak 16-037032RFA-JARD Badstudalen naturreservat
Aust-Agder Jordskfiterett
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


15.01.2018 - Dokumentnr: 324602 - Bestemmelse om båtplass/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:84
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


15.01.2018 - Dokumentnr: 324602 - Bestemmelse om vannledning
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:84
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


15.01.2018 - Dokumentnr: 324602 - Bestemmelse om kloakkledning
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:84
Bestemmelse om kloakkpompestasjon
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


15.01.2018 - Dokumentnr: 324602 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:84
Veiretten kan ikke selges videre separat
Veiretten følger ikke med ved senere fradeling av parsell
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


20.03.2023 - Dokumentnr: 295469 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


27.03.2018 - Dokumentnr: 591931 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2


01.01.2020 - Dokumentnr: 1738187 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0926 Gnr:55 Bnr:110


Kommentar konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt og derfor må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum: kr 31.250
Tinglysning av skjøte: kr 585,-
Tinglysning av pantedokument kr 585,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 8 400,-
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,-
 
Sum omkostninger: kr 43 620
 
Regnestykker forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

1137

Nøkkelinformasjon

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/65-23-0039. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Velforening

Det er pliktig medlemskap i velforeningen som utgjør ca kr. 1.000,- i året.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4215/55/110:
01.10.1846 - Dokumentnr: 906793 - Utskifting
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


07.09.1906 - Dokumentnr: 905741 - Rettsbok
FORLIK ANG. SKOGSTYKKET "SNEDKERAASEN". D.E. BEHOLDER 1/5.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


02.09.1922 - Dokumentnr: 903555 - Elektriske kraftlinjer
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


29.10.1938 - Dokumentnr: 1185 - Jordskifte
Grensegangssak
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


05.04.1944 - Dokumentnr: 900663 - Elektriske kraftlinjer
HØYSPENTLEDNING REG. VED NEDENES SORENSKRIVEREMBETE
VEDK AUST-AGDER KRAFTVERK
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


30.05.1958 - Dokumentnr: 713 - Skjønn
REGULERING AV AREAL I FORBINDELSE MED VEGGRUNN/JERNBANEGRUNN
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


18.09.1962 - Dokumentnr: 2008 - Erklæring/avtale
BESTEMMELSE OM SALG OG REKLAME M.V. FOR BENSIN OG
OLJEPRODUKTER.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


18.09.1962 - Dokumentnr: 2008 - Best. om vann/kloakkledn.
RETTIGHETSHAVER: ESSO AS
Elektriske kraftlinjer
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


05.06.1968 - Dokumentnr: 1268 - Erklæring/avtale
VEDTAK AV DET OFFENTLIGES VILKÅR FOR STATSTILSKUDD I
FORBINDELSE MED SENKING/LUKKING AV GRØFT/BEKK
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


25.01.1975 - Dokumentnr: 570 - Erklæring/avtale
RETTIGHETSHAVER: TELEVERKET
RADIOANLEGG, HUS FOR RADIOTEKNISK UTSTYR M.M.
Elektriske kraftlinjer
Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


27.01.1975 - Dokumentnr: 384 - Jordskifte
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


08.05.1978 - Dokumentnr: 2043 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:43
Bestemmelse om kloakkledning
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Diverse påtegning
Stedsfastsetting av rettighet


28.01.1980 - Dokumentnr: 588 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:44
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


25.07.1989 - Dokumentnr: 4512 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:24
Rett til vei mot å delta i vedlikehold og utbedring. Rett
til å benytte brønn og pumpehus mot å delta i vedlikehold,
evnt. rett til å grave ny brønn/dypvannsboring.
Bnr. 24 skal ha felles kloakkutslipp mot deltagelse i
vedlikehold.Rett til å benytte båtplass med gangrett til
denne. Alt etter nærm. best. med fl. best.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Diverse påtegning
Stedsfastsetting av rettighet


11.10.1989 - Dokumentnr: 6366 - Kjøpekontrakt
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:50
Salg av ca. 400 m2 garasjetomt for kr 50.000,- og ca. 1100
m2 areal for kr 225.000,-.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


11.10.1989 - Dokumentnr: 6366 - Kjøpekontrakt
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:50
Rett til vei inkl. rett til bruk av bil m.v. mot
vedlikehold av veien. Alt etter nærm.best.m.fl.best.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


09.08.1993 - Dokumentnr: 4599 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:40
Bestemmelse om adkomstrett
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


19.03.1996 - Dokumentnr: 1537 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:22
Bestemmelse om adkomstrett
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Diverse påtegning
Rettighet nr. 3 iht. erklæring 1537/1996 vedrørende bryggeplass og adkomstrett transporteres til Skeigruppen ANS, org.nr. 912265943


24.06.1996 - Dokumentnr: 3472 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:40
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


29.10.1996 - Dokumentnr: 6107 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:22
Bestemmelse om strand/fellesstrand/strandlinje
Bestemmelse om vannrett
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


27.01.1999 - Dokumentnr: 412 - Bestemmelse iflg. skjøte
Forbud mot beitedyr på nærm. angitt areal
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


09.12.1999 - Dokumentnr: 7240 - Jordskifte
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


28.11.2000 - Dokumentnr: 7202 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:38
Bestemmelse om adkomstrett
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


30.06.2006 - Dokumentnr: 312204 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
bestemmelse om ryddebelte
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


14.10.2009 - Dokumentnr: 770637 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Bestemmelse om ryddebelte
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


22.01.2010 - Dokumentnr: 52554 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:80
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:81
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:82
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:83
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:84
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:85
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


18.08.2011 - Dokumentnr: 650406 - Jordskifte
Jordskifteasak 0900-2001-0026 Vegjordskifte Ny E18 - Glamsland - Vest-Agder grense.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


18.05.2012 - Dokumentnr: 389865 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


11.12.2012 - Dokumentnr: 1053250 - Jordskifte
Jordkskiftesak 0900-2012-0021 Vallesverd vestre
Aust-Agder jordskifterett
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


12.06.2017 - Dokumentnr: 614952 - Jordskifte
Jordskifte, grensefastsettende sak
Sak 16-037032RFA-JARD Badstudalen naturreservat
Aust-Agder Jordskfiterett
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


15.01.2018 - Dokumentnr: 324602 - Bestemmelse om båtplass/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:84
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


15.01.2018 - Dokumentnr: 324602 - Bestemmelse om vannledning
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:84
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


15.01.2018 - Dokumentnr: 324602 - Bestemmelse om kloakkledning
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:84
Bestemmelse om kloakkpompestasjon
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


15.01.2018 - Dokumentnr: 324602 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:84
Veiretten kan ikke selges videre separat
Veiretten følger ikke med ved senere fradeling av parsell
Overført fra: Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


20.03.2023 - Dokumentnr: 295469 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


27.03.2018 - Dokumentnr: 591931 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4215 Gnr:55 Bnr:2


01.01.2020 - Dokumentnr: 1738187 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0926 Gnr:55 Bnr:110


Produktnummer: 7D970DFB-4A69-42CB-9880-E7E0036ECBD4 Kategori: