Lillesand

Øvregate 4B

Prisantydning
3 290 000 kr
Omkostninger
94 950 kr
Totalpris
3 384 950 kr
Formuesverdi
530 284 kr
Formuesverdi sekundær
2 015 079 kr
Felleskostnader
1 204 kr/mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
1900
Internt bruksareal (BRA‑i)
82 ㎡
Bruksareal
84 ㎡
Tomteareal
577 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Svært lekker selveierleilighet med sentral beliggenhet - 2 soverom - Varme i alle gulv - Biloppstillingsplass m/lader

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Leiligheten ligger i 2. av totalt 4 etasjer (inkl. kjeller med boder) i Øvregate 4B, et sameie bestående av 6 leiligheter.
Den går over ett plan og har følgende innhold: Entré/gang, Stue/kjøkken, Bad/vaskerom, Soverom, Soverom 2
Det tilhører 1 bod i kjeller til leiligheten samt at det er en biloppstillingsplass som benyttes utenfor, her er det elbillader koblet direkte til leiligheten.

Oppvarming

Varmekabler på baderom. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Parkering

Selger disponerer i dag en fast biloppstillingsplass på sameiets fellestomt, det er montert elbillader som benyttes av leiligheten. Styreleder har bekreftet at parkeringsplassen disponeres av leiligheten.

Det gjøres imidlertid særlig oppmerksom på at det ikke foreligger skriftlighet for at parkeringsplassen tilhører leiligheten. Hjemmel / oversikt over disponering av parkering fremkommer ikke av seksjonering / avtale / vedtekter. Kjøper får ikke rettsvern til plassen som disponeres ved kjøp. Eventuelle kostnader / risiko forbundet med at parkeringsplassen ligger på felles tomt uten skriftlig dokumentasjon på hvem som eier / disponerer de angitte garasjene, overtas av kjøper.

Beliggenhet

Leiligheten ligger i et populært og veletablert boligområde. Øvregate er en godt bevart gate med sin eldre bebyggelse. Det er kun 200 meter til sentrum som kan by på de fleste fasiliteter. Leiligheten ligger i nærheten av Springvannsstemmen med flotte bade- og turmuligheter. Det er ca. 10 minutters gange til idrettsanlegget i Holta, Møglestu videregående skole, Lillesand ungdomskole og barnehage. Barneskolen ligger i umiddelbar nærhet.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 14.08.1989. Ferdigattesten gjelder "Nybygg/restaurering". At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Hovedsoverommet er innredet og bruksendret etter at ferdigattest er gitt. Rommene er byggemeldt som henholdsvis "Stue". De ombygde rommene ER godkjent til varig opphold/beboelse.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til "Sentrumsformål", tilhører reguleringsplan "Områdeplan for sentrum - Sentrumsplanen", datert 16.11.2016. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.


Eiendommen ligger innenfor hensynssone H570_01 (Bevaring kulturmiljø) og H530 (Brann-/eksplosjonsfare) Tiltak som utvikling, terrengendring, bygging etc. kan kreve dispensasjon etter plan og bygningsloven.

Reguleringsplaner under arbeid i nærheten (300 meter)
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon
Id: 2021001340
Navn: Lillesands Sparebank
Status: Vedtatt plan med utsatt rettsvirkning
Plantype: Detaljregulering
Id: 2023003138
Navn: Detaljregulering for Vestrejordet
Status: Planlegging igangsatt
Plantype: Detaljregulering

Adgang for utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4215/47/116/4:
05.05.2003 - Dokumentnr: 2423 - Bestemmelse iflg. skjøte
Rettigheter og/eller forpliktelser iht. gammel festeavtale
skal fortsatt bestå


21.04.2022 - Dokumentnr: 423337 - Jordskifte
21-099910RFA-JAGD/JARD Sameiet Øvregate, gnr. 47 i Lillesand
Gjelder denne registerenheten med flere


03.05.2024 - Dokumentnr: 1397563 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


08.09.1988 - Dokumentnr: 6656 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 4
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 152/1000
EIENDOMMEN ER OPPDELT I 007 SEKSJONER

Kommentar konsesjon

Lillesand kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet, som megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum: kr 82 250,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 8 900,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger: (inkl. valgfrie tillegg) kr 94 950,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

INNVENDIG
Laminat på gulv i hele leiligheten fra 2021 med underliggende varmefolie, hovedsakelig malte gipsplater på vegger og himling. Eldre profilerte tredører som innvendige dører. Mulig fra opprinnelig byggeår tidlig 1900-tall. Bjelkelag mellom etasjer/boenheter av tre. Leiligheten har ildsted tilkoblet pipe, antar av murstein med nyere innvendig pipeløp/rør.

VÅTROM
Bad/vaskerom, nylig renovert med vinylbelegg på gulv, malt gips og våtromsplater på vegger og malt takhimling, antar gipsplater. Badet er innredet med vegghengt toalett, baderomsinnredning med nedfelt servant, delvis åpen dusjnisje og opplegg for vaskemaskin.

KJØKKEN
Nyere kjøkkeninnredning fra IKEA med glatte fronter. Delvis laminert benkeplate og delvis plate av tre. Fastmonterte hvitevarer er oppvaskmaskin, kjøl- /fryseskap, stekeovn og
induksjonstopp. Ellers kjøkkenventilator med avtrekk ut montert i forbindelse med nytt kjøkken.

TEKNISKE INSTALLASJONER
Vannrør av kobber og plast. Røropplegget i leiligheten er i hovedsak nytt, også rørstrekk av kobber mot kjøkken er skiftet i løpet av de siste årene. Røropplegget på bad er av plast (rør-i-rør) og er samlet i rørfordelerskap med dreneringsutløp til rom med sluk (bad/vaskerom). Generell luftutskifting i boligen skjer kun ved at vinduer åpnes, ellers ved avtrekksvifte på bad og kjøkken. Ca. 120 liters varmtvannstank fra 2022. Sikringsskap med automatsikringer montert i garderobeskap i gangen.


Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lossius Takst AS den 13.05.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Leiligheten er oppført i henhold til vanlig byggeskikk og standard for opprinnelig byggeperiode (starten av 1900 tallet), ombyggingsår (80-tallet) og er betydelig blitt oppgradert/modernisert i løpet av 2021/-22. Leiligheten fremstår i god og betydelig oppgradert teknisk stand. Det ble generelt ikke oppdaget større tilstandssvekkelser ved boligen utover den forventede slitasjen på grunnlag av alder, utenom enkelte punkter som fremkommer i rapporten.
Oppsummering av avvik som defineres som TG2 og TG3 vises på side 6 i rapporten.
Hele rapporten må leses.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
TG3:
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Det er avvik:
- Høydeforskjell målt på 2 m. lengde var stedvis over 20 mm. Dette er avvik som kvalifiserer til tilstandsgrad 3 og gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Største målte avvik ble målt til 34 mm. på 2 m. lengde.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

TG2 - Avvik som kan kreve tiltak:
Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er avvik:
- Leiligheten mangler tilfredsstillende ventilering/tilrettelagt luftsirkulering i oppholdsrom.

TG2 - Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak:
Innvendig > Innvendige dører
Det er avvik:
- Det ble registrert noe skjevheter mellom dørblad og karm. Enkelte dører må ettertrekkes ved lukking.
Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad

Våtrom > 2. etasje > Bad/vaskerom > Overflater vegger og himling
Det er avvik:
- Det ble registrert noe synlige gipshjørner på badet.
Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad

Kjøkken > 2. etasje > Stue/kjøkken > Overflater og innredning
Det er avvik:
- Det ble ikke registrert lekkasjevarsler eller komfyrvakt på kjøkkenet.
Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Kjøleskap, komfyr, platetopp, oppvaskmaskin og ventilator.

Legalpant

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant kan tinglyses i seksjonene. 

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4215/47/116/4:
05.05.2003 - Dokumentnr: 2423 - Bestemmelse iflg. skjøte
Rettigheter og/eller forpliktelser iht. gammel festeavtale
skal fortsatt bestå


21.04.2022 - Dokumentnr: 423337 - Jordskifte
21-099910RFA-JAGD/JARD Sameiet Øvregate, gnr. 47 i Lillesand
Gjelder denne registerenheten med flere


03.05.2024 - Dokumentnr: 1397563 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


08.09.1988 - Dokumentnr: 6656 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 4
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 152/1000
EIENDOMMEN ER OPPDELT I 007 SEKSJONER

Info kommunale avgifter

Omfatter vann og avløp etter stipulert forbruk, feie og tilsynsgebyr og abonnement vann og avløp.
Renovasjon levers av Libir og kommer i tillegg. Beregnet årsbeløp for 2024 er kr. 3.476.

Byggemåte

Eldre bygning oppført i tre, seksjonert til leilighetsbygning på slutten av 80-tallet.
Leiligheten har nye vinduer montert 2022 med malte karmer og rammer av tre. Vinduene har 3-lags isolerglass med ekstra lyddemping.
Inngangsdør antar fra slutten av 80-tallet til leiligheten fra felles trappegang

Info strømforbruk

Eier opplyser i energiattesten at det ble brukt 6.230 kWh pr. år fordelt på 5766 kWh elektrisitet og 350 liter ved.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Boligen har innlagt fiber fra Telia.

Vern/SEFRAK

Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no. 

Sammendrag selgers egenerklæring

Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen utover det du har svart?
Ja
Skriv opplysningene her:
Det er ikke gjennomført arbeid på boligen etter vi flyttet inn 15.04.2023. Tidligere eier pusset opp leiligheten i 2021 og 2022. Jeg har ikke datoer og spesifikk informasjon, men henviser til tilstandsrapport av Ruben Lossius fra Lossius Takst AS, med oppdragsnr: 20811-1309 og Referansenummer RM3178. Datert 03.01.2023.
Henviser også til egenerklæring signert av Oliver Lutz Pedersen 01.01.2023.

Visning

onsdag 26. juni
kl. 16:30-17:30
Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!
Produktnummer: BD21AE5E-80A0-4A4B-B391-E1360BFA67EA