ØVRE VIGELAND

Øvre Vigeland 23

Prisantydning
2 350 000 kr
Omkostninger
75 750 kr
Totalpris
2 425 750 kr
Formuesverdi
544 838 kr
Formuesverdi sekundær
2 068 654 kr
Byggeår
1979
Internt bruksareal (BRA‑i)
135 ㎡
Bruksareal
135 ㎡
Tomteareal
600 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Frittliggende enebolig med flott utsikt | Usjenerte uteområder | Blindveg | Sentrumsnært

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Boligen har følgende innhold:
1. etg.: Bod, bi-inngang, gang, 3 soverom, bad.
2. etasje: Entré, gang, kjøkken, stue, vaskerom, toalettrom.
3. etasje: Gang, loftsstue.

Oppvarming

Vedovn i gang, 1. etasje samt peisovn i stue. Varmepumpe fra 2005 etablert i stue.

Beliggenhet

Adkomst

Ta 2. avkjørsel fra E39 til Vigeland. Kjør ned Smibakken ca 300 meter og ta til høyre (2. avkjørsel) mot Øvre Vigeland. Følg bakken helt opp, kjør over broa og ta til venstre. Følg veien videre opp bakken. Huset er det første på høyre side og er merket med til salgs plakat fra Sørmegleren.

Skolekrets

Nyplass barneskole/Vigeland ungdomsskole

Offentlig kommunikasjon

Gode bussforbindelser både østover og vestover.

Parkering

Rikelig med parkeringsmuligheter på egen grunn.

Beliggenhet

Sentral beliggenhet lite og rolig eneboligfelt på Øvre Vigeland. (kun 3 hus i denne delen av feltet) Blindvei. Gangavstand til Vigeland sentrum, skoler, barnehager og idrettsplass. Flott utsikt mot sentrum.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig). Det foreligger midlertidig brukstillatelse på vilkår, datert 07.02.1980 . Brukstillatelsen gjelder bolighus/nybygg, gjenstående arbeid: pussing av mur og montering av av-luftning fra kloakk.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Loftsetasje er delt med gang og loftsstue. Dette er ikke inntegnet på godkjente tegninger og er søknadspliktig.
Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Vei: Øvre Vigeland er kommunal vei, men stikkveien fra krysset på sørsiden av E39 og inn til boligen er privat vei. Det foreligger avtale vedrørende midlertidig vei. Trolig er ikke den eksisterende veien formalisert med avtaleverk, men veien har blitt benyttet siden husene ble bebygd.
Vedlikehold av veien deles likt mellom brukerne. Det er også et felles lyspunkt på veien. Strømforbruket til lyset går på måleren til nr 23, men fordeles likt.
Vann: Privat. Brønnen er felles for 3 nabohus, hvorav dette er det ene. Kun muntlig avtale. Selve brønnen ligger i heia bak huset og utgifter deles likt. Det er også felles vanningsvann fra Igletjønn.
Avløp: Eiendommen er tilknyttet offentlig avløp. Måler er installert. Rett til å ha avløpsledninger over naboeiendom foreligger.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til LNRF-område, og tilhører Kommuneplanens arealdel 2023-2035, datert 07.09.2023. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/356/105:
08.07.1978 - Dokumentnr: 990011 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:356 Bnr:11

01.01.2020 - Dokumentnr: 1031931 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1029 Gnr:56 Bnr:105

Kommentar konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet, som megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 58 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 75 750,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Eneboligstrøk

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Leif Vinsjevik den 23.04.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
"Boligen ligger like ovenfor Vigeland sentrum sammen med to andre boliger.. Ligger med nærhet til sentrum av Vigeland samt idrettsplass, skoler og barnehager. Boligen ligger østvendt med gode solforhold på morgen ettermiddag samt god utsikt over sentrum av Vigeland. Eiendommen er opparbeidet med asfaltert oppkjørsel mot boligen. Boligen er bygget i 1979 og store deler av utvendig forhold er fra byggeår. Innholdsrik bolig med 3 soverom , stor stue og kjøkken samt loftstue."
 
Nevneverdige sammendrag av avvik TG2:
-Utvendige overflater er stort sett fra byggeår.
-Snøfangere bør monteres.
-Innvendige vann og avløpsforsyning er fra byggeår.
-Taktekking nærmer seg fornyelse.
-Det er påvist sprekker og begynnende råteskader på deler av kledning.
-Drenering er fra byggeår.
-Grunnmurer har små sprekker.
-Det er noe saltutslag på grunnmurer i krypkjeller.
-Loftstrapp mangler håndløper og har stor åpning i opptrinn.
-Overflater på bad har oppnådd mer enn halvparten av forventet levealder.
-Varmepumpe har oppnådd forventet levealder.
-Det mangler mekanisk avtrekk i våtrom og toalettrom.

Nevneverdige sammendrag av avvik TG3:
-Vaskerom bør total oppgraderes.
-Forstøtningsmurer er skjeve og har stor sprekk.

Lovlighet
Enebolig
• Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Loftsetasje er delt med gang og loftsstue. Dette er ikke inntegnet på fremlagte tegninger.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Eier opplyser at det er montert håndløper i loftstrapp etter takstmannens befaring.

Renovert

2013, 2023

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Kjøleskap, oppvaskmaskin, microovn og komfyr. I tillegg følger vaskemaskin med.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  Forsikringsnummer 93558247/Gjensidige Forsikring ASA

Velforening

Det er ikke velforening i området, men naboene har et godt samarbeid vedrørende vei mm.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/356/105:
08.07.1978 - Dokumentnr: 990011 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:356 Bnr:11

01.01.2020 - Dokumentnr: 1031931 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1029 Gnr:56 Bnr:105

Info kommunale avgifter

Beløpet dekker faste gebyrer: Avløp (2778,-), Vannmålerleie (250,-), Branntilsyn/Feiing (440,-) og standardrenovasjon/MAREN (3990,-). I tillegg kommer forbruk avløp iflg. måler med kr 39,70 m3.

Byggemåte

Etasjeskille i tre med undergulv i spon. Gulv på grunn i betong.
Bindingsverk fra byggeår med vindtetting , utlekting, musebånd samt malt stående trekledning.
Taktekke med betongtakstein fra byggeår samt undertak av sutak.
Se ellers tilstandsraport.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Eier benytter trådløst nettverk.

Sammendrag selgers egenerklæring

1 Har det vært feil på bad, vaskerom eller toalettrom?
2 Ja
Beskriv feilen og omfanget
I 2023 ble det en liten lekkasje fra toalett. Toalettet ble byttet til nytt umiddelbart.
2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom?
2 Ja
2.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid
2.1.2 Årstall: 2023
2.1.3 Hvordan ble arbeidet utført?
2 Faglært
2.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Byttet toalett
2.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Warmbroth
2.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet?
2 Ja

2.2.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid
2.2.2 Årstall: 2023
2.2.3 Hvordan ble arbeidet utført?
2.2.3 Ufaglært.
2.2.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte
Byttet dusjkabinett Fikk hjelp av kamerat som er utdannet rørlegger. Han jobber som varmepumpemontør i eget firma.

7 Er det observert vann eller fukt i kjeller, krypkjeller eller underetasje?
2 Ja. Beskriv omfanget. Det kan komme litt vann inn i uisolert krypkjeller ved store nedbørsmengder.

10 Er det utført arbeid på det elektriske anlegget?
2 Ja
10.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid
10.1.2 Årstall: 2013
10.1.3 Hvordan ble arbeidet utført?
2 Faglært
10.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Ved innstallering av nytt kjøkken, ble det brukt elektriker til oppgradering av det elektriske på kjøkkenet.
10.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Elektro Sør
10.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet?
2 Ja

11 Har eiendommen privat vannforsyning (ikke tilknyttet det offentlige vannettet), septik, pumpekum, brønn, avløpskvern eller liknende?
2 Ja. Spesifiser hvilken type Felles brønn. (3 nabohus har felles brønn)

19 Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen?
2 Ja
Hva slags skadedyr og hva var omfanget? Innimellom kan det komme inn noen maur på gulvet i yttergang. Det er lenge siden. (Minst 2 år) Det har blitt ordnet ved hjelp av enkelt maurmiddel fra butikk.

23 Mangler boligen eller andre bygninger brukstillatelse eller ferdigattest for søknadspliktige tiltak?
2 Ja. Beskriv hva som mangler og hvorfor: Ferdigattest
Produktnummer: 8BFD33B9-2DAB-4DF5-A4ED-4910AB37E272