Midtre Vågsbygd

Øvre Ringvei 10A

Byggeår
1951
P-rom
73 ㎡
Bruksareal
76 ㎡
Totalt bruksareal
76 ㎡
Tomteareal
429 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomannsbolig

Oversikt

Trivelig tomannsbolig med flott utsiktsplass i hagen bak huset, garasje, svært sentral beliggenhet

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Dette er en fin og rimelig tomannsbolig med moderniseringsbehov.

Boligen inneholder:

1. etasje: Vindfang, gang, 3 soverom (vinduer er for smale i åpning til å tilfredsstille dagens krav til rømning), kott under trapp

2. etasje: Gang, kjøkken, matbod, stue, dusjbad/wc og vaskerom

Kryploft.

I tillegg følger en enkel utebod på baksiden av huset.

Oppvarming

Elektrisk. Kleberstensovn i gangen oppe (selger opplyser om felles oppgradert pipeløp med nabo). Nyere varmepumpe.
Varmekabler på 1 soverom og i vindfang nede, samt på gangen og badet oppe.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart på finn.no.

Parkering

Halvpart dobbelgarasje. Biloppstillingsplass.

Beliggenhet

Fra huset er det kort vei til nyoppusset dagligvarebutikk (Spar), og Vågsbygd Amfi Senter med et rikt utvalg av butikker og andre servicetilbud ligger i gang- og sykkelavstand. Her er det blant annet ulike forretninger, apotek, kafé, bakeri, tannlege m.m.

Kort vei til barnehager og skoler samt Karuss idrettsplass.

Busstopp rett ved.

Det er flotte turmuligheter med badevann og mange merkede løyper i Vågsbygdskogen, og man har også lett tilgang til sjøen med båthavn og badeplasser. I Vågsbygd finner man alt man trenger i det daglige og det er bare en kort kjøretur til sentrum. Området er sentralt og attraktivt for de fleste!

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger søknad om byggetillatelse, datert 17.10.1951 og 30.10.1951.
Det foreligger godkjenning for dobbeltgarasje på Øvre ringvei 10 A og 8 B, datert 28.11.1963.
Det foreligger ferdigattest for piperehabilitering, datert 26.04.2023.

Kristiansand kommune opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv annet enn snitt tegning fra opprinnelig byggesøknad. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Takstmann opplyser at det ikke må forventes brannskille lik dagens standard. Og vinduene er for smale i åpning til å tilfredsstille dagens krav til rømning.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som bebyggelse og anlegg, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan. 

Eiendommen ligger innenfor hensynssone "Gul støysone". Tiltak som utvikling, terrengendring, bygging etc. kan kreve dispensasjon etter plan og bygningsloven.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 501727 - Erklæring/Avtale. Tinglyst: 15.08.1952. Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen rettigheter funnet.

Økonomi

Omkostninger kjøper

2 100 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
52 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 100 000,-))
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)

68 970,- (Omkostninger totalt)

2 168 970,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Nøkkelinformasjon

Standard

Boligen har følgende standard:
Gulv: Parkett/skipsgulv i stue, laminat på kjøkken og gangen nede, skiferflis i vindfang, flis på badet og malt tregulv på 2 soverom.
Vegger: Stort sett malte flater.
Himlinger: Takplater med downlights.

Kjøkken: Eldre malt skapinnredning. Avtrekksvifte. Komfyr, oppvaskmaskin og amerikansk kjøleskap m/frys medfølger.

Bad: Badet har dusjkabinett, wc og servant m/ skap.

Vaskerom: Vaskemaskin og tørketrommel medfølger.

Garderobeskap medfølger.

Nyinstallert fiber fra Telenor (kjøper må tegne eget abonnement).


Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av M2 Takst AS den 09.11.2023, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Del av tremannsbolig bygget 1951. Etablert område like ved skole, barnehage, offentlig transport, butikk mm. Populært område. Boligen fremstår vedlikeholdt med nyere taktekking 2010, vinduer mm. Men også eldre bygningsdeler og byggeskikk som medfører avvik i rapport og behov for vedlikehold. Der det gis tg2 og tg3 så er det gitt en tiltaksbeskrivelse. Dette er takstmannens vurdering, og er på ingen måte fasit på tiltak, men en vurdering utfra fornuft/økonomi, risiko for avvik mm. Kjøper må selv vurdere tiltak. Enkelte bygningsdeler vurderes utfra en nyere byggeforskrift. Dette tilsier at ting kan være bygget riktig utfra byggeår, men at det likevel får et avvik utfra dagens forskrifter. Når man leser rapporten så er det viktig at man leser både beskrivelse, avviks beskrivelse og tiltaks beskrivelse, da får man god oversikt. Det er kun boligen som inngår i rapporten. Garasje, lekehytter, utvendige boder etc. er ikke kontrollert. Garasjer/boder med mer har generelt en enkel byggeskikk og standard. Levetid bygningsdeler er en statistisk variabel, og er ikke "eksakt vitenskap". Dette innebærer at levetider kan variere betydelig ut fra vedlikehold, bruk, sammensetning, og hvor værutsatt bygningsdelen er. Boligen er vurdert utfra byggeår og hva er normal bruks og alders-slitasje. Det kan derfor være bygningsmessige avvik som ikke er nevnt i rapport da det er normalt utfra alder og tidens tann.

Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no. Forøvrig må hele rapporten leses og deretter bruke god tid på visning. 

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
TG3:
Utvendig > Taktekking utv bod:
Det er avvik: Det er tegn til lekkasje på undertak inni boden. Dette kommer mest sannsynlig fra overgang takstein og asfaltpapp, i beslagsløsning liknende, eller det kommer fra utetthet skjøter tekking.

Innvendig > Krypkjeller:
Det er avvik: Krypkjeller er en eldre byggeskikk som har stort skadepotensiale pga fukt/kondens, som videre fører til potensiell skadedyr/sopp/fukt/råte skader. Det anbefales generelt å holde under godt jevnlig oppsyn. Skader i krypkjeller kan normalt relateres til manglende funksjon drenering/fuktsikring av grunnmur, kapilærsug (fuktoppsug materialer/annet) fra grunn mm. Det ble utført fuktmåling i treverk innenfor luke med mer enn ønskelig resultat. Ikke observert åpenbar råte, men kan finnes, kun utført observasjon fra luke. Det bør etableres plast på grunnen slik at man reduserer fordampning av vann. Man bør også vurdere å etablere bedre lufting.

Våtrom > 1 etasje > Bad > Sanitærutstyr og innredning:
Det er avvik: Noe krakkelering i baderomsvask og noe drypp fra blandebatteri tg3.

Våtrom > 1 etasje > Vaskerom > Generell:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Våtrom før 1997 får en slik vurdering grunnet enklere krav i byggeforskrifter før 1997. Sådan kan rommet ha en OK bruksverdi men får en dårlig karakter pga alder. Fliser på gulv. Ikke fall mot sluk lik dagens krav. Ingen membran/fuktsikringsløsning synlig i sluk eller oppkant vegger, tg3. Rommet fungerer i det daglige fordi det er liten fuktpåkjenning, men en kan ikke gå god for løsninger ved evt lekkasje. Malt vegger. Noe skruehull og merker etter tidens tann. Lufteventil ved siden av pipe. Mangler deksel.

TG2:
Utvendig > Nedløp og beslag:
Det er avvik: Dagens forskrifter tilsier at det skal være snøfangere på tak med over 27graders vinkel. Snøfangere er nasjonalt krav, så må man selv vurdere utfra geografi om dette ansees kritisk eller ikke.

Utvendig > Veggkonstruksjon:
Det er avvik: Litt grønske/værmerker, hovedsakelig front. Ingen åpenbare avvik registrert, men det er normalt med pusset overflate som dette at det kan forekomme noe oppsrekkninger og behov for vedlikehold.

Utvendig > Vinduer:
Det er avvik: Vinduer oppe fra 2007 i kjøkken og stue, bod 2012, ellers eldre vaskerom og bad. Trolig fra 07 nede. Noe malingflass og fukt i karmer. Enkelte har grei funksjon mens enkelte andre sitter i karm og er noe vanskelig å åpne/lukke.

Utvendig > Dører:
Det er avvik: Noe bruks og aldersslitasje. Enklere dør utv bod.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Byggeforskrifter ble endret i 2017 til at rekkverk/gjerde skal være 100cm. Tidligere krav var 90cm og lavere avhengig av år. Høyden er normal utfra når bygget, men bedømmes etter dagens forskrift. Noe mindre skjevheter på dekke øvre del. Terrasebord ved inngang ligger veldig tett. Dette medfører at de kan oppleves glatt og fuktige.

Utvendig > Utvendige trapper:
Det er avvik: Ingen rekkverk/håndløper på mindre trapper. En side på større murtrapp ned mot garasje.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er utført stikk kontroll av nivåforskjeller spredte steder i boligen, fortrinnsvis i store rom. Noe avvik observert.

Innvendig > Radon:
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Rom Under Terreng:
Det er avvik: Det gis en tg2 fordi det er eldre/manglende dreneringsløsning og på generelt grunnlag at vegger med påforede konstruksjoner ansees som risikokonstruksjon da det kan være skjult fukt og råte i bakenforliggende konstruksjoner. Dette fordi det kan være en fuktig murvegg/yttervegg og når man påforer innvendig så vil man ha redusert kontrollmulighet på det reisverk/treverk som er bak veggoverflater som er synlig. Man vil med andre ord ikke alltid kunne avdekke avvik uten videre kontroll bak overflater.

Innvendig > Innvendige trapper:
Det er avvik: Dagens krav tilsier det skal være rekkverk/håndløper begge sider nedre del, derav tg3 selv om dette har fungert i alle disse år.

Innvendig > Innvendige dører:
Det er avvik: Dørene ble funksjonstestet for heng i karm og svill. De fungere normalt, men må dras til litt for lukking etc. merker/sår i dør for tilpasning i innredet rom nede.

Våtrom > 1 etasje > Bad > Overflater Gulv:
Krav til fall (høydeforskjell) er ikke oppfylt, men det er fall til sluk.

Våtrom > 1 etasje > Bad > Sluk, membran og tettesjikt:
Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for membran/tettesjikt er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Det er synlig membranløsning i sluken, men ikke synlig rundt rørgjennomføringer. Dog fuget rundt rørgjennomføringer.

Våtrom > 1 etasje > Bad > Ventilasjon:
Det er avvik: NorskStandard gir tg2 pga at det er ventil og ikke vifte, selv om dette var vanlig eldre byggeskikk. Det mangler tilluft under dør. Tilluft vil si at man har en liten spalte over eller under dør som medfører luft inn i rommet. Tilluft vil si at man har en liten spalte over eller under dør som medfører luft inn i rommet.

Kjøkken > 1 etasje > Kjøkken > Overflater og innredning:
Det er avvik: Ukjent alder på innredning. Trolig innredning som er gjenbrukt da det er hull til tidligere ventilator rør. Noe skjevhet i det ene skapet over kjøleskap. Noe fuktsvelling på front ved vask mm.

Tekniske installasjoner > Vannledninger:
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør:
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon:
Det er avvik: Det er hovedsakelig lufteventiler, men noe kondens/jordslag merker på vinduer i varierende grad. Dette kan være bruksrelatert, at leietaker ikke har luftet eller varmet opp riktig.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank:
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. I nye leiligheter og eneboliger skal man i henhold til nye forskrifter fasttilkoble alle varmtvannsberedere, dvs ikke koble via stikkontakt. Krav fra 2014.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg:
Automatsikringer, i gang nede. Det gis en tg2 fordi det mangler dokumentasjon/historikk i skap.

Tomteforhold > Drenering:
Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er synlig noe fuktinnsig i utv bod.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer:
Det er avvik: Det er sprekk i mindre forstøtningmur i hage. Ifølge eier har denne vært stabil uten videre utvikling.

Tomteforhold > Terrengforhold:
Det er avvik: Det er fall på terreng bakside, inn mot boden. Det er synlig fjell der, som vil medføre fuktinnsig.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger:
Det er avvik: Trolig vannrør fra byggeår mellom bolig og kommunalt nett. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. For ca 20 år siden ble felles septiktank for Øvre Ringvei 10A og 10B avviklet, og huset ble tilkoblet det kommunale rørsystemet. En del av røret fra 10B går under plenen foran huset i 10A. Selger forteller at der hvor septiktanken lå i hagen til 10 A, synker det stadig litt i plenen, selv om det lagt på en del masse i løpet av de årene. I desember 2019 ble det et brudd på avløpsrøret som kommer fra 10B. Dette hadde ingen konsekvenser for avløpet fra 10A, men plenen måtte graves opp for å reparere bruddet. Sommeren 2022 oppstod det et synkehull i rosebedet inntil veggen mot veien (ca 10 cm i omkrets og ca 30 cm dypt). Selger la steiner i bunnen og jord oppå. Hullet har ikke kommet tilbake. Selger lurer på om dette synkehullet har sammenheng med lite stabil jordmasse under plenen etter at septiktanken ble avviklet.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap, komfyr/stekeovn/koketopp, oppvaskmaskin, tørketrommel og vaskemaskin.

Diverse

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd boligen. Selger har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst.
Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Det gjøres oppmerksom på at naboen Øvre Ringvei 8B skal bygge på tilbygg på sin bolig. Det er inngått avtale mellom eiere av Øvre Ringvei 10A og 8B datert 07.11.2023: "I forbindelse med nybygg som skal bygges på øvre ringvei 8B vil garasjevegg til Øvre Ringvei 10A mot øst bli dekket med grunnet kledning på 8B sin bekostning. Øvre Ringvei 10A godkjenner siktsone som er tegnet inn på vedlagt kart i forbindelse med nybygg på Øvre Ringvei 8B". Se vedlagt avtale, nabovarsel, situasjonsplan, fasadetegninger og snittegninger.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/13230093. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 501727 - Erklæring/Avtale. Tinglyst: 15.08.1952. Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen rettigheter funnet.

Info kommunale avgifter

Totalt kr. 10 219,-.
Beløpet inkluderer eiendomsskatt, feie- og tilsynsavgift og gebyr for vann- og avløp. Vann- og avløpsgebyr vil variere iht. forbruk.

Renovasjon kommer i tillegg. Renovasjonsgebyr er for 2023 kr. 2 991,-. Gebyret faktureres forhold til antall tømminger.

Sammendrag selgers egenerklæring

2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja
2.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid
2.1.2 Årstall: 2002
2.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært
2.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Vi vet ikke mer enn at huseier i ca 2002 gjorde en stor oppussing med nye gulv i de fleste rom, spotter i flere tak, gulvvarme i bad, nye vinduer og nytt inngangsparti. Den store boden til høyre for inngangen ble gjort om til soverom med varme i gulvet. Huseieren var selv elektriker, men vi vet ikke noe om hvem som utførte de ulike oppgavene.
2.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Ukjent
2.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Nei

3 Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt? Ja
Beskriv feilen og omfanget: Uteboden på baksiden av huset er ikke tett. Det renner vann inn på gulvet fra fjellet når det regner mye. De innvendige bordene i utebodens tak bærer preg av fukt. Når det gjelder boligdelen av huset, har vi aldri hørt fra leieboerne at det er kommet vann inn i huset. (Taket ble skiftet i 2010.) Men soverommet på høyre side i gangen kan bli noe fuktig ved mye nedbør. Ved bruk av avfukter har imidlertid leieboerne sagt at rommet fungerer bra.

4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Ja
4.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid
4.1.2 Årstall: 2010
4.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært
4.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Det ble lagt nytt tak på boligen i 2010, samtidig med taket på utleiedelen i Øvre Ringvei 10B, der vi selv bodde fra 2004 til juni 2023. Byggmester Stein Skaar AS var ansvarlig for arbeidet.
4.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Byggmester Stein Skaar AS
4.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Ja

7 Er det observert vann eller fukt i kjeller, krypkjeller eller underetasje? Ja
Beskriv omfanget: Boligen har en krypkjeller med tilgang gjennom en luke på ytterveggen på venstre side av inngangsdøra. Det går an å krabbe inn i den. Vi har ikke fulgt nøye med på forholdene i krypkjelleren, men den har virket relativt tørr de gangene vi har undersøkt den. Om den har vært fuktig i regnværsperioder, vet vi ikke.

10 Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? Ja
10.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid
10.1.2 Årstall: 2015
10.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært
10.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Eieren som fornyet boligen ca år 2002 var elektriker. Alt forefallende elektrisk arbeid mens vi har vært eiere (f.eks. nye utendørs og innendørs kontakter, reparasjon av dimmer, osv), har vært utført av Audun Frustøl Elektro. Ny innmat i sikringsskap ble satt inn i 2014 av Kristiansand Elektro AS. Vi har nylig oppdaget at en av spottene i stuetaket trenger å repareres fordi en ledning er løsnet.
10.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Audun Frustøl Elektro, og Kristiansand Elektro AS
10.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Ja

12 Har det vært feil på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? Ja
Det følgende gjelder ikke 10 A direkte, men har allikevel betydning fordi avløpsrøret fra 10 B går gjennom hagen foran 10 A. For ca 20 år siden ble felles septiktank for Øvre Ringvei 10A og 10B avviklet, og huset ble tilkoblet det kommunale rørsystemet. En del av røret fra 10B går under plenen foran huset i 10A. Der hvor septiktanken lå i hagen til 10 A, synker det stadig litt i plenen, selv om vi har lagt på en del masse i løpet av de årene vi har eid 10A. I desember 2019 ble det et brudd på avløpsrøret som kommer fra 10B. Dette hadde ingen konsekvenser for avløpet fra 10A, men plenen måtte graves opp for å reparere bruddet. Sommeren 2022 oppstod det et synkehull i rosebedet inntil veggen mot veien (ca 10 cm i omkrets og ca 30 cm dypt). Vi la steiner i bunnen og jord oppå. Hullet har ikke kommet tilbake. Vi lurer på om dette synkehullet har sammenheng med lite stabil jordmasse under plenen etter at septiktanken ble avviklet.

16 Er det utført arbeid på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg? Ja
16.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid
16.1.2 Årstall: 2015
16.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært
16.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte:
Ny varmepumpe ble montert.
16.1.5 Hvilket firma utførte jobben?
Husvarme - Varmepumper & kjøling
16.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Ja

16.2.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid
16.2.2 Årstall: 2017
16.2.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært
16.2.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Installering av stor kleberstens-ovn.
16.2.5 Hvilket firma utførte jobben? Murmester Øystein Tobiassen.
16.2.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Ja

16.3.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid
16.3.2 Årstall: 2016
16.3.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært
16.3.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Ny vifte over komfyren ble montert.
16.3.5 Hvilket firma utførte jobben? Harald Augland Byggservice AS
16.3.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Ja

17 Er det tegn på setningsskader eller sprekk i fliser? Ja
Beskriv feilen og omfanget, samt hvilke tiltak som er gjort: Det er en del smale sprekker i murpussen på ytterveggene, men ikke noe i selve veggen, så langt vi vet. I flisene innendørs er det ingen sprekker.

18 Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe? Ja
Beskriv feilen eller endringen: I desember 2022 ble pipa (som er felles med utleieleiligheten i 10B) rehabilitert ved at det ble satt inn et innvendig rør i hele pipeløpet. Arbeidet ble utført av Carl Berthelsen AS. Vi har oppdaget at den utendørs luken på pipa ikke kan lukkes helt, men dette skal selger sørge for å få reparert.

24 Har du bygd på eller gjort om kjeller, loft eller annet til boligrom? Ja
24.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid
24.1.2 Årstall: 2002
24.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært
24.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Som nevnt endret den daværende eieren rundt år 2002 en stor bod til høyre rett innenfor inngangen, til soverom. Vi vet ikke om det ble søkt om godkjennelse.
24.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Ukjent.
24.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Nei
24.1.8 Har du fått innvilget tillatelse fra kommunen for ombyggingen? Ja

25.2.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid
25.2.2 Årstall: 2015
25.2.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært
25.2.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Vi har satt inn en dør fra gangen og inn i det første soverommet på venstre side i gangen. Opprinnelig var det bare dør inn til dette soverommet via det andre soverommet.
25.2.5 Hvilket firma utførte jobben? Beklager, husker ikke. Finner ikke fakturaen.
25.2.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Nei
25.2.7 Har du fått innvilget tillatelse fra kommunen for ombyggingen? Nei, ikke søknadspliktig

28 Er det andre forhold av betydning eller sjenanse for eiendommen eller nærområdet? Ja
Beskriv nærmere hvilke forhold: I januar 2023 godtok vi utbyggingsplanene til naboene i Øvre Ringvei 8B. Se vedlagt nabovarsel med tegninger og også godkjenning av siktsoner. Kommunen har ennå ikke gitt noe svar på søknaden, men naboene regner med å få tillatelse til å starte våren 2024. I stedet for å utvide boligen i høyden (og derved ta det meste av utsikten fra kjøkken og stue i 10A), aksepterte vi deres planer om ikke å bygge ny etasje, men utvide nåværende bolig til 2 meter fra grensen til 10A, og også bygge ut noen meter bak nåværende hus. Dermed blir hele utsikten fra den øverste terrassen bevart, og også utsikt fra stua. Se også vedlagt skriftlige avtale vi har gjort med eierne av 8B om dobbel-garasjen som vil bli omgjort til en enkel-garasje for 10A. Som man kan se på tegningen av fasaden, vil eierne av 8B bygge inn garasjen sin i det utvidede huset. Dette vil gjøre både garasjen og inngangspartiet ved veien mye penere enn det er nå. Vi har kjent til naboens planer i et to-tre år og har derfor bevisst latt være å klippe tujahekken mot 8B, slik at vi kunne se behovet for skjerming etter at utbyggingen var ferdig.

32 Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen utover det du har svart? Ja
Skriv opplysningene her: Vinduene er ca 20 år gamle, og fortsatt i relativt god stand. Da vi skulle gjøre boligen klar for salg og ønsket å skrape og male der det var nødvendig, oppdaget vi at treverket på utsatte steder var for fuktig til å males over på det nåværende tidspunkt. De må derfor stå og tørke en stund, selv om det ikke ser særlig pent ut.
GARASJEN er gammel og svært enkel. Den ble forsterket innvendig, samt at ytterveggene ble fornyet med metallplater nederst. Dette ble gjort av Harald Augland Byggservice i 2016.
Når det regner, renner vannet fra taket ned bak garasjen. Dersom ikke grøften langs venstre vegg holdes åpen ved mye nedbør, samler det seg så mye vann bak garasjen at det kan renne inn over murkanten.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Digital grunnpakke (Kr.6 950)
Oppgjør (Kr.11 900)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (forutsatt salgssum: 2 100 000,-) (Kr.45 000)
Tilrettelegging (Kr.15 500)
Totalt kr. (Kr.79 935)
Produktnr: F02DDB02-0164-4C0A-B884-06B5B114AD25 Kategori: