Åmli

Øvre Ramse 187

Tomteareal
556 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Bygård

Oversikt

Dølemo/Øvre Ramse - Godt eksponert kombinasjonslokale med bl.a forretning, kontor og egen leilighet.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

1.etg:
Vindfang, butikk (stue) med flott etasjeovn, gang, kontor, wc, butikk, kjøkken og kontor.
2.etg:
Leilighet: Gang, kott, 4 soverom, bad/vaskerom med varmekabler, kjøkken med vedovn, stue med utgang til stor solrik terrasse.
U.etg:
Delvis innredet som selskapslokale samt boder.

Oppvarming

Elektrisk/ved.

Beliggenhet

Parkering

På tomten.

Beliggenhet

Eiendommen ligger meget idyllisk til med fin utsikt til Øvre Ramsetjønn og er godt eksponert med beliggenhet rett ved fylkesvei 3706 mot bl.a Hillestad. Ca. 60 km. til Arendal.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 03.03. 1978 som boligbygg. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent. Det foreligger ikke ferdigattest eller brukstillatelse for dagen innredning. Tegninger mottatt fra Åmli kommune avviker fra dagens planløsning.

Vei, vann og avløp

Privat lukket septiktank (ny) og privat vann.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til butikk/forretningsbygning i flg. matrikkelen. Se ellers kommuneplanens arealdel. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4217/11/15:
06.11.1998 - Dokumentnr: 8617 - Erklæring/avtale
Med flere bestemmelser


20.06.2014 - Dokumentnr: 506664 - Bestemmelse om gjerde


18.01.2023 - Dokumentnr: 62754 - Forkjøpsrett
Rettighetshaver: Stenberg Vilborg Ramse
Fnr: 101155 37011


17.08.1920 - Dokumentnr: 900092 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4217 Gnr:11 Bnr:4


22.12.1998 - Dokumentnr: 9794 - Målebrev


22.12.1998 - Dokumentnr: 9794 - Grensejustering
Gjelder denne registerenheten med flere


01.01.2020 - Dokumentnr: 240906 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0929 Gnr:11 Bnr:15


Nøkkelinformasjon

Standard

Eiendommen er delvis oppusset i moderne og trivelige farger.

Diverse

Det er tinglyst at det er gjerdeplikt på eiendommen.
Det foreligger forkjøpsrett på eiendommen.
Inventar kan medfølge etter avtale og mot pristillegg.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4217/11/15:
06.11.1998 - Dokumentnr: 8617 - Erklæring/avtale
Med flere bestemmelser


20.06.2014 - Dokumentnr: 506664 - Bestemmelse om gjerde


18.01.2023 - Dokumentnr: 62754 - Forkjøpsrett
Rettighetshaver: Stenberg Vilborg Ramse
Fnr: 101155 37011


17.08.1920 - Dokumentnr: 900092 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4217 Gnr:11 Bnr:4


22.12.1998 - Dokumentnr: 9794 - Målebrev


22.12.1998 - Dokumentnr: 9794 - Grensejustering
Gjelder denne registerenheten med flere


01.01.2020 - Dokumentnr: 240906 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0929 Gnr:11 Bnr:15


Info kommunale avgifter

Privat vann og kloakk. Kommunale avgifter dekker slamtømming (kr. 4378,-), feiing (kr. 588,-) og eiendomsskatt (kr.1302,-)
I tillegg betales renovasjon kr. 3600,- pr. år.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern
Produktnummer: CB7730CD-DCC5-4F22-BC29-0FA6918313D7 Kategori: