Froland

Øvre Lauvrak 224

Prisantydning
490 000 kr
Totalpris
490 000 kr
Formuesverdi sekundær
199 589 kr
Byggeår
1989
Internt bruksareal (BRA‑i)
41 ㎡
Bruksareal
41 ㎡
Tomteareal
1 798 ㎡
Etasje
1
Antall soverom
2
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Koselig hytte i naturskjønne omgivelser - Høyt og fritt beliggende på romslig tomt (1798m²) - Usjenert og solrikt - Peis

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Hytta har alt på et plan og inneholder: Entré, to soverom, åpen stue/ kjøkken del, do-rom og bod.

Oppvarming

Elektrisk og peis.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal tar man mot Froland og fortsetter mot Evje. Etter Joker i Mykland tar man til høyre inn mot Øvre Lauvrak. Like etter det blå stedsnavnskiltet med Øvre Lauvrak tar man til høyre etter en liten rød postkassebu. Dette er en grusvei med bom. Fortsett inn grusveien og når man nærmer seg toppen ligger hytten på venstre hånd.
Kommer man fra Tvedestrand eller lengre østfra lønner det seg å kjøre om Åmli. Like før Åmli sentrum tar man til venstre mot Dølemo. Like etter Dølemo kan man tar til venstre mot Øvre Lauvrak.

Beliggenhet

Hytta ligger høyt i og fritt i terrenget på svært romslig tomt, usjenert og solrikt. Ned naturskjønne og fredfulle omgivelser har man meget gode turmuligheter i skogsområdene rundt.
Hytta ligger inne i grusvei med bom ute ved hovedveien. Dette sikrer at ikke uvedkommende kommer inn til hyttefeltet.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Kommunen opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Vei, vann og avløp

Kommunen har ikke opplysninger om at det er tilknyttet vann, avløp eller slamavskiller til eiendommen. Hytta har tilgang til brønn med 1000L vanntank stående under hytta.

Privat vei. Det er tinglyst bestemmelse om vei som sier at eier av gnr 84 bnr 36 har gratis veirett over den del av hytteveien som ligger på gnr 84 bnr 7. Se vedlagt heftelse.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som spredt hyttebebyggelse, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan. Froland kommune opplyser at det for tiden arbeids med rullering av kommuneplanen.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Heftelser:
30.09.1981 - Dokumentnr: 7584 - Bestemmelse om bebyggelse. Årlig avgift kr.300,- for vei. Andel av grunnlagsinvesteringer kr.12.000,- hefter med pant. Overført fra: Knr:0919. Gnr:84 Bnr:7 Fnr:6

20.10.2005 - Dokumentnr: 149737 - Bestemmelse om vannrett. Rettighetshaver: Knr:4214 Gnr:84 Bnr:39. Rett til felles brønn. Overført fra: Knr:4214 Gnr:84 Bnr:36 F

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter:
30.09.1981 - Dokumentnr: 7584 - Best. om adkomstrett. Rettighet hefter i: Knr:4214 Gnr:84 Bnr:7. Bestemmelse om garasje/parkering. Overført fra: Knr:0919 Gnr:84 Bnr:7 Fnr:6

09.12.2005 - Dokumentnr: 193835 - Bestemmelse om veg. Rettighet hefter i: Knr:4214 Gnr:84 Bnr:7.

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens Christian Edvardsen den 28.05.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Fritidsbolig fra 1989. Shingel tekking utvendig der utettheter rundt pipe, manglende avslutninger er registrert og omlegging vurderes påregnelig innen rimelig tid. Helbeslått pipebeslag og anleggelse av takrenner samt takfotbeslag anbefales. Bindingsverkskonstruksjon med liggende bordkledning uten åpen lufting, eier opplyser om utført noe utbyttinger av kledningsbord stedvis. Større skjevheter i bygningen som relateres til setninger, utbedring av fundamentering med anleggelse av nye søyler anbefales. Vinduer og dører der utbyttinger, vedlikehold utfra alder og tilstand vurderes påregnelig. Enkelt oppført bygning der vedlikehold, oppgraderinger og reparasjoner utfra bygningsmessig beskrivelse anbefales. Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold og må leses i sin helhet. Se for øvrig punkter nedenfor.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
TG3:
Utvendig > Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Utvendige beslag har utettheter. Vurderes ikke fagmessig utført med avslutninger.

Utvendig > Nedløp og beslag: Manglende takrenner og takfotbeslag.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Det er ingen lufting i konstruksjonen. Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Store skjevheter i bygningen overkant av 55 mm.

Kjøkken > 1. etasje > Kjøkken > Avtrekk: Rommet har ingen ventilasjon.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: Enkelt solcelleanlegg der eier opplyser om utført montering på egeninnsats.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold: Det er skader på brannslokkingsutstyr eller apparatet er eldre enn 10 år.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har setningsskader. Skjevheter i lettklinker søyler og er spinkelt utført med treklosser. Ved nivellering innvendig i etasjeskille er det større skjevheter.

Tomteforhold > Terrengforhold: Terrenget faller inn mot bygningen og det er maksimale forhold for vann inn mot muren.

TG2:
Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er ingen musesperre i nedre kant av konstruksjon. Konstruksjonene har skjevheter.

Utvendig > Vinduer: Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Mangler på vassheller over vinduer og under vinduer. Synlig manglende vindtetting rundt vinduer Eldre vinduer med nedsatt funksjon med hensyn til tetthet, isolerings evne.

Utvendig > Dører: Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Inngangsdør er vridd og tetter ikke til karm, vanskelig å åpne. Balkong dør der dørvrider er defekt.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og balkong/terrasse. Konstruksjonene har skjevheter.

Innvendig > Overflater: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Fuktskader rundt gjennomføringer. Generell slitasje og skjevheter i boligen.

Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad. Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak.

Innvendig > Pipe og ildsted: Det er påvist sprekker i ildfast stein inne i ovnen.

Innvendig > Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Spesialrom > 1. etasje > Toalettrom (ikke målbart) > Overflater og konstruksjon: Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.

Tekniske installasjoner > Vannledninger: Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Arbeid på avløpsrør er utført uten bruk av rørlegger.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger: Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. Kun avløp for gråvann. Rør/ledninger helt eller delvis synlig utendørs. Fare for frost.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: FYLL INN

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Heftelser:
30.09.1981 - Dokumentnr: 7584 - Bestemmelse om bebyggelse. Årlig avgift kr.300,- for vei. Andel av grunnlagsinvesteringer kr.12.000,- hefter med pant. Overført fra: Knr:0919. Gnr:84 Bnr:7 Fnr:6

20.10.2005 - Dokumentnr: 149737 - Bestemmelse om vannrett. Rettighetshaver: Knr:4214 Gnr:84 Bnr:39. Rett til felles brønn. Overført fra: Knr:4214 Gnr:84 Bnr:36 F

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter:
30.09.1981 - Dokumentnr: 7584 - Best. om adkomstrett. Rettighet hefter i: Knr:4214 Gnr:84 Bnr:7. Bestemmelse om garasje/parkering. Overført fra: Knr:0919 Gnr:84 Bnr:7 Fnr:6

09.12.2005 - Dokumentnr: 193835 - Bestemmelse om veg. Rettighet hefter i: Knr:4214 Gnr:84 Bnr:7.

Info kommunale avgifter

Totalt kr. 1 368,- for kommunale avgifter og eiendomsskatt.

RENOVASJON?

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Ja, kledningsbor 2019. Utført av faglært. En kamerat av meg som er faglært gjorde det for meg privat som en tjeneste. Vi bytte ut et par kledningsbord som var slitne. Firma som utførte arbeidet var Lindal. Har ikke dokumentasjon på arbeidet.

4.2.1 Mønekasser 2019. Utført av faglært. Samme kamerat som skrudde opp og fuget mønekasser. Firma som utførte arbeidet var Lindal. Har ikke dokumentasjon på arbeidet.

4.3.1 Nytt arbeid 2023. Utført av ufaglært. Jeg malte hele hytta med to strøk maling forrige sommer.

11 Har eiendommen privat vannforsyning (ikke tilknyttet det offentlige vannettet), septik, pumpekum, brønn, avløpskvern eller liknende? Ja, Hytta har tilgang til brønn med 1000L vanntank stående under hytta.

17 Er det tegn på setningsskader eller sprekker i for eksempel grunnmur eller fliser? Ja, Det er noe skjevheter i et par av fundamentsøylene under hytta påpekt av tidligere tilstandsrapport. Grunnen til dette er ukjent, men under mitt eie har det ikke endret seg noe.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Produktnummer: C8A93096-6DD1-4576-B38A-81B637E4D9EF Kategori: