Grimstad Fevik  

Øvre Hausland 25

Prisantydning
5 800 000 kr
Omkostninger
161 470 kr
Totalpris
5 961 470 kr
Formuesverdi
819 968 kr
Formuesverdi sekundær
2 951 884 kr
Kommunale avgifter
7 636 kr / år
Byggeår
1957
P-rom
128 ㎡
Bruksareal
168 ㎡
Tomteareal
46 800 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Idyllisk småbruk på Fevik - enebolig og stor driftsbygning - 47 dekar fordelt på flere parseller

Om eiendommen

Innhold

1. etg: entre, gang, vaskerom, bad, soverom, kjøkken, spisestue/stue med utgang til stor terrasse
2. etg: gang, 3 soverom
Kjeller: kjellerrom

Driftbygning fra 1800 tallet, men som senere er påbygget og ombygd

Standard

UTVENDIG:
Taktekking med betontakstein. Undertaket nærmer seg forventa levetid. Taknedløp og renner i metall. De går i lukket rør i bakken. Det er ikke montert snøfangere på taket. Det er ikke montert stigtrinn på taket opp til pipen. Liggende og stående kledning i tre. Liggende kledning. Ikke lufting bak. Kledningen er slitt. Den bør om ikke lenge byttes. Liggende kledning. Sydvegg mot terrasse. Den ble byttet kledning på i 2021.
Takkonstruksjon fra byggetiden. Det er ikke laget lufting i mellom bjelker. (Overgang tak/vegg for lufting av loft). Det er bord som er mørke.Svertesopp. Det kan komme av for lite lufting av loftet. En del eldre vinduer i boligen. Disse må påregnes
å snart måtte byttes. Noen av dem må byttes nå. Nyere pvc vinduer er ok, men vannbord ut i fra stuen og kjøkken er montert feil. (For rette. De må heller 15 grader ned). Eldre ytterdører til kjelleren og ved inngang i 1.etg. Utadslående balkongdør. Terrasse ut i fra stuen med rekkverk i tre.
Rekkverkshøyde er 90 cm. Terrasse trenger vanlig vedlikehold.Rekkverk ved trappen må sikres. Det mangler litt rekkverk. Trapp i tre ned til terreng
Utvendig trapp i mur ved inngang. Håndløper på veggen. Trapp i mur ned til kjelleren. Den har ikkerekkverk.
INNVENDIG:
Boligen var bebodd og møblert på befaringsdagen. Alle flater var ikke tilgjengelig for inspeksjon. Innvendige flater har vanlig bruksslitasje. Det er ikke regnet som vesentlig påen brukt bolig. Noen rom er pusset opp. Men noe vanlig oppussing må påregnes. Etasjeskillere av tre. Mur mot bakken.
Etasjeskiller har noen høydeforskjeller som er litt større enn godkjente avvik. Om gulver skal rettes må overflater fjernes, gulv må rettes/skrus/limes.
Flytsparkling kan også gjøres hvis underlaget tåler det. Retting av gulv kan gjøres hvis flater føles som sjenerende å brukes. Ellers kan de være til
neste oppussing. Ved byggetiden var det ikke krav til radonsperre. Peisovn i stuen. Mursteinspipe. Eier opplyser om at det var branntilsyn i boligen. Litt tapet måtte fjernes fra pipen. Eldre pipe. Eier opplyser om at feier ikke hadde noenmerknader ved forrige kontroll. På vegger av mur er det saltutslag/merker etter fukt. De kommer antageligvis fra før det ble drenert rundt boligens grunnmur under bakken. Men gulvet er ikke fuktsikret. Der kan det komme opp jordfukt. Det må nevnes at rom under terreng er generelt å regnes som en risikokonstruksjon. Vegger og gulv i mur.
Trapp ned til kjelleren fra dør i gangen i 1.etg. Denne trappen må oppgraderes. Trinn er ikke laget tykke nok.Trapp i tre fra byggetiden opp til loftsetasjen. Rekkverk på en side. Det er for store åpninger i rekkverk iht. dagens krav. Det er ikke montert håndløper i trappen. Eldre innvendige dører. Innvendige dører har vanlige bruksmerker.
VÅTROM:
Vaskerom: Eldre vaskerom. Rommet er delt i 2 vaskeromsdeler. I første del er det dusj montert på veggen. Der er det sluk i gulvet med belegg på
gulvet. Vegger er skadet av vann. I innerste del av vaskerom går rør i lukket rør i gulvet/vegg. Hele vaskeromsdelen må renoveres. Det er ikke laget hull i tilliggende vegg mot vaskerommet. Våtsone ligger mot yttervegg. Våtsone vaskerom ligger mot annet våtrom.
Bad: Eldre bad. Badet ligger i tilbygget del. Yttervegger og vegger mot gang og vaskerom. Badet er ikke tilstrekkelig fuktsikret. Badekar mot vaskerom.
Denne veggen har skader. Hele badet må renoveres. Det må da også lages tilstrekkelig avtrekk i fra rommet. (Elektrisk avtrekk). Skader er synlig på veggen mot vaskerom.
KJØKKEN:
Kjøkkeninnredningen er i ok stand. Eier opplyser om at hvitevarer er i ok stand. Ny type avtrekksvifte. Bordvifte som trekker luften ned i skuff i innredningen. Kullfilter. Eier opplyser om at den kan kobles til rør ut. Komfyrvakt er montert.
TEKNISKE INSTALLASJONER:
Stoppekran i kjellerboden. Avløpsrør av plast og soil. Stakeluke synlig. Lufterør over tak. Noen rør er eldre. Noen er nyere. Elektrisk vifte er ikke montert i våtrom og kjøkken. Kjøkken har ny bordvifte med kullfilter i steketoppen. Den kan i følge eier føres i rør ut.Lufting fra ventil og vinduer.
Vvbereder på 194liter fra 2006. Eldre elektrisk anlegg i deler av boligen. Men noen oppgraderinger er gjort i 2021. Eier har bare papirer på det siste som er gjort. Elektrisk kontroll gjort 11. mai 2023. Det er røykvarsler og nyere brannslukkerapparat i boligen. Eier kjøper nytt.
TOMTEFORHOLD:
Byggegrunnen kunne ikke sjekkes. Eier har drenert selv rundt grunnmuren i 2021. 3 vegger (de 3 som har kjeller innforbi). Grunnmur av stein og mur. Tykk grunnmur. Ingen unormale skjevheter eller større sprekker på synlig grunnmur med indikasjon på setninger ble registrert.
Det er ikke tilstrekkelig fall vekk i fra grunnmuren. Skrånende terreng på tomten. Vann og avløpsrør av eldre dato. Informasjon er fra eier.
Eldre septiktank.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 128 kvm, Bruksareal: 168 kvm Sekundærrom: 40 kvm.
Bra. pr. etasje.: Kjeller  40m²  - 1. etg. 85 m²  - 2. etg. 43 m².
P-rom inkl: entrè, gang med trapp, 4 soverom, bad, vaskerom, kjøkken, spisestue/stue
S-rom inkl.: kjellerrom

Låven er ikke oppmålt

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Grimstad kommune opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Byggeår og byggemåte

1957 i følge Grimstad kommune.

Påkostning og modernisering

Eier opplyser at eiendommen ble påbygget i 1975.
Frontveggen mot terrasse ble etterisolert med ekstra isolasjon og skiftet kledning og vinduer i 2017.
Øvrig kledning er fra 1981 og vinduer fra 1975

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.
Elektrisk og ved

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Henrik Løvdal den 18.04.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enebolig med stor tomt på Fevik. Uthus/garasje og tomt er ikke sjekket. Boligen har fått ny kledning og vinduer/terrassdør på sørveggen.
Ellers er taktekking og de andre veggene eldre. Oppgraderinger må om ikke lenge gjøres. Eier har drenert rundt de vegger som har kjeller i mot.
Litt eldre saltutslag i kjelleren. Noen rør er byttet, noen er eldre. Flere vinduer og dører må om ikke lenge bytte eier har fått gjort en del arbeid på elektrisk anlegg. Elkontroll 11.mai 2023. Det er septiktank på eiendommen. Den er eldre. Bad og vaskerom må renoveres. Kjøkkeninnredningen er byttet i 2021. Flere rom er pusset opp i 2021. Men litt gjenstår i boligen.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
Utvendig
Taktekking,TG2
Taktekking med betontakstein. Undertaket nærmer seg forventa levetid. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Tiltak - Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg. - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

Nedløp og beslag,TG2
Taknedløp og renner i metall. De går i lukket rør i bakken. Det er ikke montert snøfangere på taket. Det er ikke montert stigtrinn på taket opp til pipen.
Vurdering av avvik: - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
Tiltak - Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav.

Veggkonstruksjon,TG2
Liggende og stående kledning i tre. Liggende kledning. Ikke lufting bak. Kledningen er slitt. Den bør om ikke lenge byttes. Vurdering av avvik:
 Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.- Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Tiltak - Lokal utbedring må utføres. Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen. Råteskadet trekledning må skiftes ut.

Takkonstruksjon/Loft,TG2
Takkonstruksjon fra byggetiden. Det er ikke laget lufting i mellom bjelker. (Overgang tak/vegg for lufting av loft). Det er bord som er mørke. Svertesopp. Det kan komme av for lite lufting av loftet. Vurdering av avvik: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Enkel loftsluke som ikke er isolert. Tiltak - Lufting/ventilering bør forbedres. Hvis det skal etterisoleres mot loftsetasjen. Fra loftet må det da monteres plast i mot varm side og det må lages lufting mellom sperrer på loftet. Loftsluken bør byttes til en isolert luke med stige.

Vinduer,TG3
En del eldre vinduer i boligen. Disse må påregnes å snart måtte byttes. Noen av dem må byttes nå. Nyere pvc vinduer er ok, men vannbord ut i fra stuen og kjøkken er montert feil. (For rette. De må heller 15 grader ned) Vurdering av avvik: Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Tiltak  Vinduer med råteskader må erstattes med nye. Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene.

Dører,TG3
Eldre ytterdører til kjelleren og ved inngang i 1.etg. Vurdering av avvik: Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader. Tiltak: Døren(e) står foran utskiftning.

Balkonger, terrasser og rom under balkonger,TG3
Terrasse ut i fra stuen med rekkverk i tre. Rekkverkshøyde er 90 cm. Terrasse trenger vanlig vedlikehold. Rekkverk ved trappen må sikres. Det mangler litt rekkverk. Trapp i tre ned til terreng. Vurdering av avvik: Det er ikke montert rekkverk. På terrassen mangler det litt rekkverk ved trappen.
Tiltak - Rekkverk må monteres for å lukke avviket.

Utvendige trapper,TG3
Utvendig trapp i mur ved inngang. Håndløper på veggen. Trapp i mur ned til kjelleren. Den har ikke rekkverk. Vurdering av avvik: Det er ikke montert rekkverk. Tiltak:  Rekkverk må monteres for å lukke avviket.

Innvendig - Etasjeskille/gulv mot grunn,TG2
Etasjeskillere av tre. Mur mot bakken. Etasjeskiller har noen høydeforskjeller som er litt større enn godkjente avvik. Om gulver skal rettes må overflater fjernes, gulv må rettes/skrus/limes. Flytsparkling kan også gjøres hvis underlaget tåler det. Retting av gulv kan gjøres hvis flater føles som sjenerende å brukes. Ellers kan de være til neste oppussing. Vurdering av avvik: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

Radon,TG2
Ved byggetiden var det ikke krav til radonsperre. Vurdering av avvik: - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak - Det bør gjennomføres radonmålinger.

Pipe og ildsted,TG2
Peisovn i stuen. Mursteinspipe. Eier opplyser om at det var branntilsyn i boligen. Litt tapet måtte fjernes fra pipen. Eldre pipe. Eier opplyser om at feier ikke hadde noen merknader ved forrige kontroll. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.
- Pipa har rennemerker etter sotvann. Tiltak: - Tidspunkt for piperehabilitering nærmer seg. - Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og omfanget på eventuelle skader.

Rom Under Terreng,TG2
På vegger av mur er det saltutslag/merker etter fukt. De kommer antageligvis fra før det ble drenert rundt boligens grunnmur under bakken. Men gulvet er ikke fuktsikret. Der kan det komme opp jordfukt. Det må nevnes at rom under terreng er generelt å regnes som en risikokonstruksjon. Vegger og gulv i mur. Vurdering av avvik: - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. - På vegger av mur er det saltutslag/merker etter fukt. De kommer antageligvis fra før det ble drenert rundt boligens grunnmur under bakken. Men gulvet er ikke fuktsikret. Der kan det komme opp jordfukt. Det må nevnes at rom under terreng er generelt å regnes som en risikokonstruksjon. Vegger og gulv i mur. Tiltak: - Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader.

Innvendige trapper,TG2
Trapp ned til kjelleren fra dør i gangen i 1.etg. Denne trappen må oppgraderes. Trinn er ikke laget tykke nok.Trapp i tre fra byggetiden opp til loftsetasjen. Rekkverk på en side. Det er for store åpninger i rekkverk iht. dagens krav. Det er ikke montert håndløper i trappen.
Vurdering av avvik: - Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Tiltak:  Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav. - Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger. - Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.

Innvendige dører,TG2
Eldre innvendige dører. Innvendige dører har vanlige bruksmerker. Vurdering av avvik: - Enkelte av innvendige dører har en del slitasje.
Tiltak:- Lokal utbedring må påregnes.

Våtrom 1.etasje - Bad,TG3
Eldre bad. Badet ligger i tilbygget del. Yttervegger og vegger mot gang og vaskerom. Badet er ikke tilstrekkelig fuktsikret. Badekar mot vaskerom. Denne veggen har skader. Hele badet må renoveres. Det må da også lages tilstrekkelig avtrekk i fra rommet. (Elektrisk avtrekk).
Vurdering av avvik: - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. - Skjulte konstruksjoner slik som tettesjikt (membran) bak veggplater har passert anbefalt brukstid og det må påregnes full renovering av badet innen kort tid. En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder og manglende tetthet i våtsonen på rommet. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav. Tiltak: - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.- Badet har nådd forventa levetid. En oppgradering må gjøres for å få badet i tilfredsstillende fuktsikret stand.

Tilliggende konstruksjoner våtrom,TG3
Skader er synlig på veggen mot vaskerom. Vurdering av avvik: Ved fuktmåling i nedre del av vegg mot våtsone fra tilstøtende rom, måles høye fuktverdier. - Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Tiltak: - Våtrommet må rives og bygges opp på nytt.

1.etasje - Vaskerom,TG3
Eldre vaskerom. Rommet er delt i 2 vaskeromsdeler. I første del er det dusj montert på veggen. Der er det sluk i gulvet med belegg på gulvet. Vegger er skadet av vann. I innerste del av vaskerom går rør i lukket rør i gulvet/vegg. Hele vaskeromsdelen må renoveres.
Vurdering av avvik: - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Tiltak: - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.

Tilliggende konstruksjoner våtrom,TG3
Det er ikke laget hull i tilliggende vegg mot vaskerommet. Våtsone ligger mot yttervegg. Våtsone vaskerom ligger mot annet våtrom.
Vurdering av avvik: - Den valgte konstruksjonsutforming gir økt fare for skader- Andre tiltak: - Fuktsikring av vaskerom er ikke tilfredsstillende.

Kjøkken - Avtrekk,TG2
Ny type avtrekksvifte. Bordvifte som trekker luften ned i skuff i innredningen. Kullfilter. Eier opplyser om at den kan kobles til rør ut. Komfyrvakt er montert. Vurdering av avvik: - Det er kun kullfilterventilator på kjøkkenet og heller ikke andre forserte/mekaniske avtrekksløsninger fra kokesonen.
Tiltak: - Om mulig bør det etableres mekanisk/forsert avtrekk ut fra kokesonen.

Tekniske installasjoner / Vannledninger,TG2
Stoppekran i kjellerboden. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.
Tiltak - Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg.- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. - I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.

Avløpsrør,TG2
Avløpsrør av plast og soil. Stakeluke synlig. Lufterør over tak. Noen rør er eldre. Noen er nyere. Vurdering av avvik:- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. - Noen rør er eldre. Noen er byttet. Tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. - I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. - Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg.

Ventilasjon,TG2
Elektrisk vifte er ikke montert i våtrom og kjøkken. Kjøkken har ny bordvifte med kullfilter i steketoppen. Den kan i følge eier føres i rør ut.Lufting fra ventil og vinduer. Vurdering av avvik: - Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Tiltak: - Ventilasjonsløsningen må utbedres.

Tomteforhold/ Terrengforhold,TG2
Det er ikke tilstrekkelig fall vekk i fra grunnmuren. Skrånende terreng på tomten. Vurdering av avvik: - På tomten er det ikke tilstrekkelig fall vekk i fra grunnmuren.- Tiltak: Når terrasser byttes eller andre tiltak må gjøres kan det være lurt å lage fall på terreng vekk i fra grunnmuren. Kan være lurt å lage fall på terreng vekk i fra grunnmuren. Da vil vann fra overflater/terreng ikke fukte grunnmuren så mye.

Utvendige vann- og avløpsledninger,TG2
Vann og avløpsrør av eldre dato. Informasjon er fra eier. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. - Avløpsanlegget må sjekkes.

Septiktank,TG2
Eldre septiktank.Vurdering av avvik:- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank. - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Selger opplyser i sitt egenerklæringsskjema :
- fuktskade bak badekaret
- på låven er takplater skiftet etter lekkasje
- vært borebiller, Anticimex har fjernet de
- terrasse er bygget ved egeninnsats

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Koselig beliggenhet på Hausland i et område med en del andre landbrukseiendommer og et større boligfelt. Eiendommen blir delt av E-18, men tunet ligger såpass langt fra trasèen at trafikkstøyen er veldig begrenset. Tunet ligger noe høyere i terrenget enn veien og er usjenert og med en romslig hage.
Det er en felles privat stikkvei på ca 1 km fra den kommunale veien. Stikkveien er gruset og den vedlikeholdes ved at grunneierne deler på kostnadene.

Tomt

Areal: 46 800 kvm, Eierform: Eiet tomt

Det er 27 dekar med fulldyrka jord, 10 dekar med produktiv skog, 4,3 dekar rundt boligen og 5,3 dekar med annet markslag ifølge Nibio sitt gårdskart.
Det er en liten teig ved Strand Hotel Fevik. Teigene ligger som relativt velarronderte og forholdsvis flate/svakt skrånende parseller. Jordtypen egner seg godt til grasproduksjon. Grøftesystemene fungerer forholdsvis godt. Det er stor etterspørsel etter jord i området og jordene blir i dag leid ut til en nabo. Skogen gir mulighet for vedhogst.

Parkering

I låven eller parkering på egen tomt. Stor gruset gårdsplass med plass til både biler og gårdsmaskiner.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiv. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, landbruk og LNRF og tilhører reguleringsplan Moåsen sist revidert 01.02. 88, samt reguleringsbestemmelser for E-18 Temse- Arendal grense, sist revidert 18.12.1995 og reguleringsplan for Strandtoppen fra 25.01.1979. Kommuneplan for Grimstad fra 21.10.2019 viser en båndleggingssone i forbindelse med E-18. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Offentlig vann, privat avløp med septiktank, privat vei

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1954/1757-1/37  Bestemmelse om veg   20.11.1954  rettighetshaver:Knr:4202 Gnr:48 Bnr:143   Bestemmelse om vannrett
1963/1450-1/37  Bestemmelse om veg  17.07.1963  rettighetshaver:Knr:4202 Gnr:48 Bnr:164   Bestemmelse om vannrett
1963/1674-2/37  Bestemmelse om veg   09.08.1963  rettighetshaver:Knr:0904 Gnr:48 Bnr:165   Bestemmelse om vannrett
1964/1886-1/37  Erklæring/avtale  01.08.1964  Vedtak av det offentliges vilkår for statstilskudd i forbindelse med senking/lukking av grøft/bekk/kanal/elv - Gjelder denne registerenheten med flere
1966/467-1/37  Skjønn  03.03.1966  Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbanegrunn Gjelder denne registerenheten med flere
2004/669-1/37  Jordskifte  30.01.2004  Gjelder denne registerenheten med flere
2004/670-1/37  Jordskifte  30.01.2004  Gjelder denne registerenheten med flere
2004/725-1/37  Jordskifte  02.02.2004  Gjelder denne registerenheten med flere
2004/779-1/37  Jordskifte  04.02.2004  Gjelder denne registerenheten med flere
2009/420342-1/200  Elektriske kraftlinjer  12.06.2009  Rettighetshaver:GLITRE NETT AS  Org.nr: 982974011 Bestemmelse om ryddebelte m/flere
2015/435951-1/200  Jordskifte  19.05.2015  Saknr.0900-2014-0023 HAUSLAND ØVRE OG NEDRE Aust-Agder jordskifterett
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Disse bestemmelsene er innhentet av megler og kopi kan fåes ved henvendelse.
 
Sørmegleren tar forbehold om pantefrafall fra kreditor før endelig aksept av bud. Kontakt megler for mer informasjon.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Rettigheter på 4202-48/65 - Rettigheter i eiendomsrett - 1982/2382-1/37  Bestemmelse om veg  13.05.1982 
rettighetshaver:Knr:4202 Gnr:48 Bnr:24  
rettighetshaver:Knr:4202 Gnr:48 Bnr:37

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Eiendommen er over to mål, og egenerklæring om konsesjonsfrihet må fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

5 800 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 145 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 800 000,-)) 161 470,- (Omkostninger totalt) 5 961 470,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 7 636 pr. år i tillegg kommer renovasjon på 4.590,- pr år

Eiendomsskatt

kr. 1862,- er inkludert i kommunale avgifter

Formuesverdi

Primær: Kr. 819 968,- for år 2021. Sekundær: Kr. 2 951 884,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Øvre Hausland 25, Gnr. 48 Bnr. 24 i Grimstad kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: kjøleskap, komfyr, oppvaskmaskin og koketopp
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 10.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

65-23-0048

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/65-23-0048. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Nina Merethe Bentsen, tlf. 40 40 80 10

Vederlag

Oppgjør (Kr.9 900)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon 2,25% av salgssum
Tilrettelegging (Kr.18 900)
 

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3069557