Tvedestrand By og Omegn

Østerkleiv 30

Prisantydning
3 390 000 kr
Omkostninger
101 220 kr
Totalpris
3 491 220 kr
Formuesverdi
503 834 kr
Formuesverdi sekundær
1 813 802 kr
Kommunale avgifter
18 778 kr / år
Byggeår
1870
P-rom
185 ㎡
Bruksareal
202 ㎡
Tomteareal
499 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

VISNING 18/3 - Sørlandshus i vakre ØsterkleiV - innholdsrik enebolig - Solrike terrasser og idyllisk hage - Garasje!

Om eiendommen

Innhold

Boligen inneholder:
1.etasje: Felles entré, trappegang, stue/kjøkken, spisestue, soverom, bad/vaskerom, toalettrom og bod.
2.etasje: Trappegang, stue/kjøkken, tv-stue, 2 soverom, bad/vaskerom og toalettrom.
Loftsetasje er innredet med: Trappegang, loftsstue, soverom og kott.
Underetasje er innredet med: Stue/kjøkken, bad/vaskerom, kott/teknisk rom, bod og bod med utvendig adkomst.
Tilbygg (rød bygning) er innredet med: Entrè, stue/kjøkken, trappegang, bad/vaskerom og 2 soverom (ikke omsøkt eller godkjent som soverom).

Det er 2 utvendige boder med adkomst fra hage.

Garasje med plass til 1 bil.

Standard

Eldre, sjarmerende sørlandshus med normal standard med noe behov for modernisering.

Kjøkken:
Boligen har i dag 4 kjøkken med varierende standard. Nyere kjøkken i 2.etasje. Store, flotte doble stuer gir god plass til spisegruppe.

Baderom:
Boligen har i dag 4 baderom og 2 seprate toalettrom med varierende standard, noe modernisert de senere år.

Pipe/ildsted:
Boligen er utført med pusset teglsteinspipe.
Vedovner av støpejern i stue, 2.etasje og 1.etasje. Vedovn i 2.etasje er ikke koblet til, og benyttes ikke av nåværende eier.
Åpen plassbygget peis i underetasjen.

I loftesetasjen der det er innredet som soverom i dag er det utvendig brannstige.

Se vedlagt tilstandsrapport for utfyllende informasjon.

Arealer med beskrivelse

Enebolig: Bra: 202 m² - P-rom: 185 m² - S-rom: 17 m²

P-rom inkluderer.:
1.etasje: Felles entré, trappegang, stue/kjøkken, spisestue, soverom, bad/vaskerom, toalettrom.
2.etasje: Trappegang, stue/kjøkken, tv-stue, 2 soverom, bad/vaskerom og toalettrom.
Loftsetasje er innredet med: Trappegang, loftsstue og soverom.
Underetasje er innredet med: Stue/kjøkken og bad/vaskerom.
Tilbygg (rød bygning) er innredet med: Entrè, stue/kjøkken, trappegang, bad/vaskerom og 2 soverom.

S-rom inkluderer.:
1.etasje: Bod, Loftetasje: Kott, Underetasje: Kott/teknisk rom, bod, bod m/utvendig adkomst.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Informasjon fra tilstandsrapport:
- Tilbyggets 2.etasje er tillagt boligens 2.etasje i rombenevnelser og arealer. Videre er tilbyggets 1.etasje tillagt boligens 1.etasje.Forutsetningen for måleverdig høyde i henhold til Norsk standard 3940, er minimum 190 cm. Loftsetasjen i boligens hoveddel er derfor ikke inkludert i arealberegningen. Vurderingen omfatter også deler av arealet under skråtakene i det vestlige tilbygget, enkelte rom og deler av arealet i tilknytning til kjelleretasjen. Bod mellom underetasjen i boligens hoveddel og 1.etasje i den tilbygde delen er også utelatt fra arealberegningen.
- Videre forutsetter standarden at måleverdige rom skal ha omsluttende konstruksjon. Carporten er derfor ikke inkludert i arealberegningen.
Tilgjengelig gulvflate i loftsetasjen utgjør om lag 20 m2.
Tilgjengelig gulvflate i vedbod (underetasje) utgjør om lag 8,5 m2.
Tilgjengelig gulvflate i carporten utgjør om lag 17 m2.
- Kjøper må være oppmerksom på at den bygningsmessige utformingen medfører avvik i arealberegningene som overstiger 2%. Det er
hovedsakelig beregningen av kjeller/underetasjenetasjen som legges til grunn.

På befaringstidspunktet var boligen oppdelt i 4 separate leiligheter. Det foreligger ingen tilgjengelige opplysninger som tilsier at boligen er
formelt omsøkt eller godkjent for den nåværende bruken. Det foreligger ingen tilgjengelige godkjente tegninger, byggesøknader (bortsett fra garasje med veranda, se punkt "ferdigattest".) eller ferdigattester for boligen eller tilbyggene. Det er derfor uvisst hvilke deler av fasadene og planløsningene som samstemmer med den opprinnelige bruken. Loftsetasjen er etterinnredet. Etasjen har ikke tilstrekkelig takhøyde eller alternativ rømning/I loftesetasjen der det er innredet som soverom i dag er det utvendig brannstige. Vurderingen omfatter også kjeller/underetasjen i boligens hoveddel og 2.etasje i den tilbygde delen.

Tvedestrand kommune opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Byggeår og byggemåte

1870 i følge Tvedestrand kommune.

Oppvarming

Varmepumpe og elektrisk oppvarming. Vedovner av støpejern i stue, 2.etasje og 1.etasje. Vedovn i 2.etasje er ikke koblet til, og benyttes ikke av nåværende eier. Åpen plassbygget peis i underetasjen. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Eiendommen er fullverdiforsikret i IF med polisenummer: 0993693.

Friviliig medlemskap i Østerkleiv Vel - Ca. 200 kr. året som dekker beplantning i gate og utstyr lekeplass + benker.

SEFRAK: Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no.

Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og  at den ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Espen Martinsen den 03.05.22 13:35, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon: Innholdsrik enebolig fra perioden rundt 1850 -1874. Tilgjengelige opplysninger tilsier at boligen ble oppført i
1870. Boligen er oppført i to fulle etasjer, med etterinnredet loftsetasje og delvis innredet kjeller. Boligen er senere tilbygget og tilgjengelige opplysninger tilsier at tilbygget ble oppført i perioden rundt 1987. Det er utført periodevis oppgradering av enkelte rom, overflater og installasjoner.
Kjøper må være oppmerksom på aldringssvekkelser for aktuelle bygningsdeler. Det er hovedsakelig dreneringen, gjenværende deler av ytterkledningen med tilhørende fasader og terrasser, vinduer og taktekkingen som legges til grunn for vurderingen. Viser for øvrig til kommentarer
vedrørende våtrommene i boligen. På befaringstidspunktet var boligen oppdelt i 4 separate leiligheter. Det foreligger ingen tilgjengelige opplysninger
som tilsier at boligen er formelt omsøkt eller godkjent for den nåværende bruken. Byggtekniske merknader er kommentert i rapportens enkelte
avsnitt. Rapporten må leses i sin helhet.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3:
Utvendig > Nedløp og beslag:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. Det er påvist skader i beslagløsninger. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
Snøfangere har synlige rustsvekkelser. Synlig alders slitasje i tilknytning til pipefotbeslag.
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft:
- Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen. Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Det er ingen lufting i konstruksjonen. Manglende tilgang / inspeksjonsmulighet til øverloft over den tilbygde delen. Etterisolerte takkonstruksjoner fra den aktuelle tidsperioden med begrenset eller manglende utlufting er særlig utsatt for kondens/fuktproblematikk og betegnes som risikokonstruksjoner. Gjenværende konstruksjonsdeler har utflygingshuller etter stripet borebille. Det ble registrert fuktmerker rundt pipegjennomføring i etasjeskillet som for øvrig er kommentert i avsnittet: Taktekking.
Utvendig > Kjellerdører:
- Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er
sprekker i trevirket. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke Synlig råte i terskel under boddør.
Utvendig > Utvendige trapper - 2:
- Det er ikke montert rekkverk. Det mangler rekke i deler av trappeløpet. Slitt rekke og enkelte løse stein i steintrappen.
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
- Målt høydeforskjell på over 30mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Synlige horisontalavvik gjennom etasjene, hovedsakelig i boligens hoveddel. Videre ble det registrert armeringsrust i lettklinkerelementer/skillkonstruksjon under carport.
Innvendig > Innvendige trapper - 1.etasje:
- Det er ikke montert rekkverk. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Våtrom > Generell > Bad/vaskerom:
- Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner >Bad/vaskerom:
- Den valgte konstruksjonsutforming gir økt fare for skader.
Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom:
- Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall).
Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner >Bad/vaskerom:
- Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone Den valgte konstruksjonsutforming gir økt fare for
skader.
Våtrom > Overflater Gulv > Bad:
- Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til
gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall).
Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad:
- Den valgte konstruksjonsutforming gir økt fare for skader. Det er registrert motfall på gulv som legges til grunn for vurderingen.
Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom tilbygg:
- Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall). Det er registrert knirk i gulvet. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner >Bad/vaskerom tilbygg:
- Den valgte konstruksjonsutforming gir økt fare for skader.
Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken:
- Rommet har ingen ventilasjon.
Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold:
- Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren. Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) utifra dagens krav.
Tomteforhold > Forstøtningsmurer
- Det er avvik: Terreng faller inn mot bygning.
Tomteforhold > Terrengforhold:
- Det er avvik: Terreng faller inn mot bygning. Kjellerinngangene / trappegrop til kjellerrom kan være utsatt for overvannsbelastning ved store eller
vedvarende nedbørsmengder. Vurderingen omfatter også deler av de tilbakefylte mursidene.

TG2 (AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK):
Utvendig > Taktekking:
- Utvendige beslagsløsninger er ikke fagmessig utført. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Normal alders slitasje. Enkelte taksteinbrekkasjer i gradrenne. Manglende tilpasning av pipebeslag mot
takstein. Fuktmerker i trepanel som dekker pipeløp i loftsetasjen. Overganstekkinger mellom takflater og sammenføyninger i yttertaket vurderes som
risikokonstruksjoner.
Utvendig > Veggkonstruksjon:
- Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Kledningen er ikke gjennomluftet. Deler av ytterkledningen står i nær kontakt med opparbeidelse. Løsningen medfører ekstra fuktbelastning og påregnelig raskere nedbrytning av overflatene.
Utvendig > Takvindu - Loftsetasje:
- Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Normale aldringssvekkelser for tettepakninger og isolerglasser. Behov for innvendig overflatevedlikehold, som følge av falming/misfarging. Halvparten av forventet brukstid er oppbrukt for vinduet.
Utvendig > Vinduer:
- Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
Utvendig > Dører:
- Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Naturlig alders slitasje. Sekundærinngangsdøren har synlig vedlikeholdsbehov.
Utvendig > Terrassedører:
- Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Enkel ufagmessig utførelse av løsninger ved terskel og veggfot.
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på tettesjikt/membran. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det ble registrert ufagmessig utførelse av beslag / overgangstetting mot vegg. Stolper er utsatt for fuktbelastning ved gjennomføringer i terrassegulv. Det
ble registrert horisontalavvik i konstruksjonene og det må påregnes vedlikehold av terrassegulvene.
Utvendig > Utvendige trapper:
- Konstruksjonene har skjevheter. Synlig slitasje, konstruksjonsmessige skjevheter og behov for utbedring.
Innvendig > Overflater:
- Det er avvik: Stedvis enkel utførelse av overflater og belistningsoverganger. Deler av de innvendige overflatene er av eldre dato. Varierende grad av
opphengsmerker etter mekaniske innfestinger på veggflatene og varierende grad av overflateslitasje. Delvis gjenstående belistningsarbeid. Uferdig skapinnredning i 2.etasje.
Innvendig > Radon:
- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Det er avvik: Hoveddelen av boligen var utleid på befaringstidspunktet. Utleie utløser krav til dokumentering av radonverdier.
Innvendig > Pipe og ildsted:
- Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten. Pipevanger er ikke synlige. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på pipe. Tildekket pipeløp i loftsetasjen og delvis i 2.etasje. Avstand til brennbart i tilknytning til ildsted i 2.etasje er ikke fullt ut ivarett.
Innvendig > Rom Under Terreng:
- Kjeller har begrenset ventilering/luftgjennomstrømning. Videre ble det registrert noe forhøyede fuktverdier i bunn av trepanel, i bodrommene. Utflygingshuller etter stripet borebille i takbjelker (kjellerbod) er et symptom på periodevis høy luftfuktighet.
Innvendig > Innvendige trapper - 2.etasje og loftsetasje:
- Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er liten frihøyde i trappeløp.
Innvendig > Innvendige dører:
- Det er påvist at enkelte dører er feilmontert/tar i karm e.l.
Våtrom > Overflater vegger og himling >Bad/vaskerom:
- Våtromsplater er ikke montert fagmessig. Enkel ufagmessig utførelse av våtromsplater og avslutninger.
Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt >Bad/vaskerom:
- Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen.
Våtrom > Ventilasjon > Bad/vaskerom:
- Det ble registrert friksjonslyd ved oppstart av ventilatoren.
Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad:
- Det er uegnede materialer i våtsoner.
Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad:
- Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring. Kabinett må flyttes for tilstrekkelig rens og vedlikehold av sluk.
Våtrom > Ventilasjon > Bad:
- Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.
Våtrom > Overflater vegger og himling >Bad/vaskerom tilbygg:
- Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet.
Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/vaskerom tilbygg:
- Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring. Kabinett må flyttes for tilstrekkelig rens og vedlikehold av sluk.
Våtrom > Sanitærutstyr og innredning >Bad/vaskerom tilbygg:
- Det er påvist andre avvik: Det ble registrert overflateskall i tilknytning til skuffefront.
Våtrom > Ventilasjon > Bad/vaskerom tilbygg:
- Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.
Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken:
- Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. Innredningen kan være fra 1970 eller 1980-tallet. Det ble registrert overflateslitasje / svelling ved utslagsvask.
Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken -Tilbygg:
- Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. alokale slitasjer.
Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken - Tilbygg:
- Det er påvist andre avvik: Det ble registrert friksjonslyd ved oppstart av ventilatoren.
Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken:
- Det er påvist andre avvik: Det ble registrert redusert limdekning (bom) under enkelte fliser ved kokested. Påbegynt delaminering i tilknytning til skapdør ved utslagsvask.
Spesialrom > Overflater og konstruksjon >Toalettrom:
- Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Det er behov for ettersyn med sisterneflottør.
Spesialrom > Overflater og konstruksjon >Toalettrom:
- Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Toalettrom mangler styrt tilluftsventilering.
Tekniske installasjoner > Vannledninger:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
Tekniske installasjoner > Avløpsrør:
- Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
Det er avvik: Deler av opplegget kan være utsatt for frostrisiko i den kalde årstiden. Det er hovedsakelig åpne rør i bod som legges til grunn for vurderingen. Løsning for kloakklufting er ikke lokalisert.
Tekniske installasjoner > Ventilasjon:
- Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning. Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Boligen fremstår som underventilert.
Tekniske installasjoner > Varmepumpe - Tilbygg:
- Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år. Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVSinstallasjoner er oppbrukt. Det blir opplyst at det er feil på varmepumpa.
Tekniske installasjoner > Varmtvannstank:
- Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
Tekniske installasjoner > Markise:
- Det er avvik: Det ble registrert noe tekstilslitasje.
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Tomteforhold > Byggegrunn:
- Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur.
Tomteforhold > Drenering:
- Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
brukstid for dreneringen er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter:
- Det er påvist andre avvik: Mindre riss i enkelte mørtelfuger. Symptomene er sannsynligvis forårsaket av aldringssvekkelser i mørtel og noe bevegelser i grunnen og spenninger i murverket.
Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
"Ja, kun av faglært. Belegg og noe rør. Tvedestrand interiør. Erling Olsen AS."
Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?
"Ja, kun av faglært. Kontroll av rør+byttet noe. Erling Olsen AS. "
Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?
"Ja. Fra garasje og gjennom gulv, fuktinnsig ned til bod under. Fra Grunnmur ned i mellomluftsjikt kjeller."
Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
"Ja. Har vært fra veranda og ned i garasje."
Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
"Ja. Hus fra 1870. Vil alltid være skjeve gulv og setninger i mur."
Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
"Ja, kun av faglært. Sikringsskap og gjennomgang av El.nettet. El nettet er av forskjellige årganger. Tvedestrand elektro."
Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
"Ja, el-anlegg.".
Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering,
murerarbeid, tømrerarbeid etc)?
"Ja. Div snkkerjobber og hagemur. Takrenner og nedløp."
Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
"Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Lekkasje fra terrasse over garasjen. Lagt ny membran".

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Velkommen til Østerkleiv - En ekte sørlandsgate i Tvedestrand sentrum! Østerkleiv 30 har en god beliggenhet med koselig usjenerte utearealer og egen garasje/lager i kort gangavstand fra eiendommen. Østerkleiv er en meget sjarmerende gate - en av byens eldste og vakreste gater! Kort vei til både brygga/sjøen og sentrum.

Tvedestrand er en flott og idyllisk sørlandsby med hvite hus, smale gater og servicetilbud over "tre etasjer". Det er fine turmuligheter i nærheten av byen, badeplasser med svaberg og strender, resturanter, koselige kafeer, etc. Hovedgata, også kalt Skomakergata, er svært sjarmerende med flere butikker og kafeer. Her ligger også "strykejernet", som blir ansett som Norges smaleste hus.

Tvedestrands skjærgård er en av de beste langs sørlandskysten. En naturperle med et mangfold av øyer - fra skogkledde holmer til nakne svaberg helt ytterst ved havgapet. Her kan varme sommerdager nytes til det fulle. Fjorden byr på flotte bademuligheter for store og små, med flere badestrender. Øy verdt å nevne er Furuøya, med restaurant i sommersesongen. Øya er stor med badestrender og turterreng (der man kan møte på sauer) - et populært og attraktivt sted for alle aldersgrupper. En båttur unna ligger også Lyngør, Sandøya, Borøya, etc.

Fra eiendommen er det kort gange til alle byens servicetilbud, turområder, badeplasser, etc.

Tomt

Areal: 499 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

1 parkeringsplass i egen garasje.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

- Det foreligger tegninger og søknad om oppføring av tilbygg (garasje) samt veranda under, datert 14.11.81. Se dokument vedlagt i salgsoppgave.

Det er avvik mellom tegninger som foreligger i søknaden over (viser innredning 1.etasje) og dagens planløsning i 1.etasje. Deler av stue er i dag innredet som bad, og bod er i dag innredet som gang, bad og to soverom (rødt hus i hagen).  Bod er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

På befaringstidspunktet var boligen oppdelt i 4 separate leiligheter. Det foreligger ingen tilgjengelige opplysninger som tilsier at boligen er
formelt omsøkt eller godkjent for den nåværende bruken. Det foreligger ingen tilgjengelige godkjente tegninger, byggesøknader (bortsett fra garasje med veranda) eller ferdigattester for boligen eller tilbyggene. Det er derfor uvisst hvilke deler av fasadene og planløsningene som samstemmer med den opprinnelige bruken. Loftsetasjen er etterinnredet. Etasjen har ikke tilstrekkelig takhøyde eller alternativ rømning. Vurderingen omfatter også kjeller/underetasjen i boligens hoveddel og 2.etasje i den tilbygde delen.

Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i område bevaring kulturmiljø  med arealbruk boligbebyggelse i kommuneplanen. Området er regulert til spesialområde for bevaring og tilhører reguleringsplan Verneplan Tvedestrand , datert 16.06.1992 . På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Det er registrert sefrak og kulturminner:

- Bygningar (i hovedsak eldre enn år 1900) som er registrert som kulturminne i det såkalte SEFRAK-registeret, men som ikkje er freda etter Kulturminnelova. Sefrak ID: 0914203042 - Bolighus, Østerkleiv 30 - Status: Meldepliktig ihtt. kulturminnelovea §25.

- Kulturmiljø som er freda - gjelder hele verneplanen

Sefrak registrering er et vedlegg til salgsoppgaven.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkledninger.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Ingen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Eiendommen er overbeheftet. Det er en forutsetning for gjennomføring av salget at kreditoren(e) aksepterer å slette sitt pant mot nettoproveny. Dersom det blir tinglyst ytterligere pant/utlegg i eiendommen, kan handel kun gjennomføres forutsatt at disse aksepterer å slette sitt pant uten å få innfrielse av det underliggende kravet. Megler vil holde kjøper orientert om eventuell utvikling i saken. For i best mulig grad å sikre gjennomføring av handelen, er det et ønske og en fordel at overtagelse blir satt til snarest mulig.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, og er godkjent med kun en boenhet. Boligen er allikevel innredet som fire leiligheter, hvor selger bor i en selv og tre leies ut. Endringene til fire leiligheter er ikke omsøkt hos Tvedestrand kommune. Det foreligger ingen tilgjengelige opplysninger som tilsier at boligen er formelt omsøkt eller godkjent for den nåværende bruken. Det foreligger ingen tilgjengelige godkjente tegninger, byggesøknader (bortsett fra garasje med veranda, se punkt "ferdigattest".) eller ferdigattester for boligen eller tilbyggene. Det er derfor uvisst hvilke deler av fasadene og planløsningene som samstemmer med den opprinnelige bruken. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar risiko og ansvar for eventuelle pålegg/søknader som følger av dette.

3 av 4 enheter er pr i dag utleid, men det foreligger ikke gyldige leieavtaler. Selger skal innhente oppdaterte leieavtaler, samt leie ut siste enhet fra 01.02. Leieavtalene vil ifølge selger foreligge fra starten av februar. Det tas forbehold om at disse leieavtalene skal foreligge før overtagelse. Avtalene har 3 måneder oppsigelsestid.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon


I Tvedestrand kommunene er det nullgrenseforskrift med en geografisk avgrensing. Dette innebærer boplikt på Sandøya, Lyngør og Borøya. Reglene om nedsatt konsesjonsgrense gjelder ikke i området denne boligen ligger i, men fordi deler av kommunen har nedsatt konsesjonsgrense, må kjøper undertegne et egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet. Megler sender skjemaet til kommunen for registrering, og kommunen bekrefter at eiendommen ligger utenfor området som har nedsatt konsesjonsgrense. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

3 390 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 84 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 390 000,-)) 101 220,- (Omkostninger totalt) 3 491 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 18 778 pr. år som inkluderer:
Avløp kr. 4 750, 14-
Eiendomsskatt kr. 4.657,-
Feiing kr. 399,96,-
Vann kr. 4.750, 14,-
Renovasjon kr. 4.219,-
Tallene gjelder for år 2021.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 4.657,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter, og tallene gjelder for år 2021

Formuesverdi

Primær: Kr. 503 834,- for år 2020. Sekundær: Kr. 1 813 802,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Østerkleiv 30, Gnr. 74 Bnr. 18 i Tvedestrand kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap, oppvaskmaskin, fryseboks, komfyr, vaskemaskin + tørketrommel. Hvitevarene som opplyst gjelder leilighet i 2. etg.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Hvitevarer opplyst i løsøreskjema vedlagt gjelder leilighet i 2.etg.
Sovesofa loft medfølger.
Madrasser soverom loft medfølger.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 90 57 03 07.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

41-22-0024

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/41-22-0024. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Maria Stornes, tlf. 90 57 03 07

Vederlag

Foto tilvalg (drone, panorama, flyfoto mv.) (Kr.2 000) Fornyelse/oppkjøp annonse på Finn.no (Kr.2 200) Digital grunnpakke (Kr.9 000) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 3 390 000,-) (Kr.74 580) Tilrettelegging (Kr.14 250) Totalt kr. (Kr.112 515)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3059649