ØRPHOLMEN / SKOGSØY

Ørpholmen 8

Prisantydning
5 400 000 kr
Omkostninger
152 000 kr
Totalpris
5 552 000 kr
Formuesverdi
442 890 kr
Byggeår
2002
Internt bruksareal (BRA‑i)
73 ㎡
Bruksareal
77 ㎡
Tomteareal
775 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Hytte med flotte uteplasser og slående utsikt |Usjenert og solrik tomt | Egen brygge på holmen | Båtplass/park på land

Om eiendommen

Oppvarming

Peisovn i stuen (fra byggeår) med ny stålpipe i 2023. Ellers basert på elektrisk oppvarming.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Mandal med bil: ta gamle E39 mot Kristiansand og sving av mot Tregde inn på Tregdeveien. Følg denne ca 7 km forbi avkjørselen til Skogsøy. Etter ca 300 meter kommer parkeringsplassen på venstre side på grusplassen ved den røde låven. Det er ca 150 m til båtplassen i Skogsøysundet.
Fra Mandal med båt: ut av Mandalselva tar du mot øst og følger land forbi Kleven, over Nordfjorden, forbi Tregde, gjennom Skogsøysund, runder Skogsøy på østsiden og tar sydover mot Ørpholmen. Selger opplyser at han bruker ca 25 min med båt fra Mandal sentrum, det er 11 km sjøveien fra Mandal. Større båter må gå syd for Skogsøy, inn gjennom Ørpsundet til ankring-forbudt skilt. Brygga har dette skiltet rett ved siden av. Det er god dybde ved bryggen og plass til flere båter.

Parkeringsplassen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det er skiltet ned til båtplassen.

Se mer informasjon om parkering og båtplass under punktet Parkering.

Parkering

Det er tinglyst rett til parkering for 2 biler (på fellesplass med bom) og 1 båtplass på land (fast plass i Skogsøysundet). Ny eier vil enten tiltre i eksisterende leieavtale eller signere nye leieavtale med grunneier. Årlig leie fra 2025 er kr 4000,-, leien for 2024 er betalt. Leien skal reguleres årlig etter konsumprisindeksen. Grunnet større oppgradering av båtplassene har leieprisen tidligere økt mer . Grunneier fakturerer den enkelte for dette direkte.

Kart som viser båtplass og parkering er vedlagt prospektet.

På Ørpholmen er det egen brygge og båtplass ligger på realsameiet på nordsiden av øyen.

Beliggenhet

Hytten ligger nydelig til på toppen av Ørpholmen som ligger like utenfor Skogsøy. Tomten er solrik og stor og ligger fint i terrenget med fin utsikt mot både Tregdefjorden, storhavet og Kaaløy/Tånesskjær. Her er det perfekte forhold for det gode sørlandslivet med flere opparbeide sitteplasser for både utsikt og ly for vær og vind. Kort vei til Mandal med båt eller bil. Få minutter til Tregde Marina hvor man sommerstid får dagligvarer/ferske bakervarer. Her er det også restaurant og flere aktiviteter for både barn og voksne.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert . Ferdigattesten gjelder 25.05.2005. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens bebyggelse. Det er noen små endringer i takutforming mht. omsøkte tegninger. Tak over hems er noe forskjøvet. Utvendig bod er delt i to rom med bod og toalettrom. Det er noe endring i trappeløsning mht. omsøkte løsning.
Vindu i toalettrom er ikke inntegnet på tegninger. Terrassene rundt hytten er bygget noe større enn det fremkommer på tegningene. Endringen(e) er ikke omsøkt. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Det foreligger godkjenning til oppføring av brygge på 15 m2, datert 03.05.01. Selger opplyser at bryggen er på ca 15 m2 med landgang på ca 5 m2 som noe større enn godkjenningen. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Det foreligger mail-korrespondanse relatert til skifte av stålpipe, datert 12.08.2022. Her fremkommer at det er søknadspliktig med ansvarsrett med det foreligger ikke dokumentasjon for dette i kommunens arkiver. Selger opplyser at montering av stålpipen er utført av "Varmefag Kristiansand" og at han faktura for utført arbeid. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har innlagt vann fra borehull som pr i dag deles mellom 7 hytter. Selger opplyser at to av hyttene nå søker om å bore eget hull. Dersom det blir godkjent blir det 5 hytter på borehullet.
Det er installert en vanntank på 1500 liter som eier har pleid å fylle når det er god tilgang på vann. Tiltaket er ikke omsøkt. Vanntilførsel gjennom yttervegg er krever utslippstillatelse fra kommunen. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuelle pålegg eller søknader til kommunen påhviler kjøper.

Hytten har et biotoalett type Verea snurredass i et eget toalettrom.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger innenfor 100-metersbelte mot sjø/vassdrag. Kjøper må være oppmerksom på at det hviler strenge restriksjoner på eiendommer i 100-metersbeltet. All utvikling, herunder terrengendringer, bygging m.m. er søknadspliktige tiltak som krever dispensasjon etter plan og bygningsloven.

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som Fritidsbebyggelse, Nåværende (708 m2), og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan. Resterende (65 m2) er LNF.
I områder som er lagt ut til LNF er det ikke tillat med annen bygge- og anleggsvirksomhet en den som har dirkete tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, rivning m.m. 

Adgang for utleie

Hytten har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/18/87:
21.11.1969 - Dokumentnr: 990020 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:18 Bnr:1


01.01.2020 - Dokumentnr: 1876956 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1002 Gnr:18 Bnr:87


21.11.1969 - Dokumentnr: 990020 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:18 Bnr:1


01.01.2020 - Dokumentnr: 1876956 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1002 Gnr:18 Bnr:87


Eiendommen er en del av et realsameie på 2 matrikler (18/82 og 18/83) hvor det er tinglyst rett til båtplass/parkering på land.

Andel i realsameie

0/905407-1/39 Opprettelse av realsameie Denne matrikkelenhet har andel i: Knr:4205 Gnr:18 Bnr:82 1/9

På denne matrikkelen er det tinglyst en rett til å føre en kloakkledning over eiendommen.

0/905408-1/39 Opprettelse av realsameie Denne matrikkelenhet har andel i: Knr:4205 Gnr:18 Bnr:83 1/9

Kommentar konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer i utgangspunktet boplikt. Denne eiendommen er imidlertid ifølge kommunen registret som fritidseiendom og er fritatt for boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet som bekrefter at eiendommen skal benyttes til fritidsformål. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 135000,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 152000,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

På Ørpholmen er det flere hytter på store tomter med god avstand og mye plass mellom. Bryggene ligger i hovedsak på nordsiden av holmen med kort vei til bryggeplassen på land (i SKogsøysund). Hver hytte har sitt eget bryggeanlegg som ligger på realsameiet.

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Leif Vinsjevik den 17.01.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Fritidsboligen ligger på øya Ørpholmen like ved Skogsøy utenfor Mandal i ett område med spredt fritidsbebyggelse. Ligger usjenert til med panoramautsikt utover havet og skjærgården.
Det er adkomst til hytta med båt fra båtplass ved SKogsøysundet og det er egen brygge på vestsiden av holmen. Hytten er bygget i 2002 . Det er naturterreng rundt hytten med etablert terrasser stort sett rundt hele hytten. Det er innlagt vann fra borehull og sisterne og inn til vask, dusjkabinett og kjøkken. Avløp av spillvann ledes til sandfanger på nedsiden av hytten.
Nevneverdige sammendrag av avvik:
-Taktekke har snart oppbrukt forventet levealder.
-Det anbefales el-tilsyn på el-anlegget.
-Det anbefales Waterguard på vanninstallasjoner.
-Naturlig drenering langs fjellet og under hytte.
-Rekkverk på terrasser har store åpninger og er noe lavt etter forskrifter.
-Det bør etableres mekanisk utlufting på baderom.
Viktig momenter for interesserte kan være:
-Usjenert beliggenhet med panorama utsikt .
-Meget gode solforhold.
-Umiddelbar nærhet til sjøen.
-Romslig hytte med store uteplasser.
-3 soverom.
-Romslig hems.
-Brygge etablert på vestsiden av holmen.
-Båtplass på landside med 2 parkeringsplasser.
-Det medfølger en andel på 1/9 i et realsameie på Gnr/Bnr 18/82 og 18/83 på Ørpholmen. Bryggeanlegget ligger på dette realsameiet
 
Lovlighet
Fritidsbolig
• Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Det er noen små endringer i takutforming mht. omsøkte tegninger. Tak over hems er noe forskjøvet.
Utvendig bod er delt i to rom med bod og toalettrom. Det er noe endring i trappeløsning mht. omsøkte løsning. Vindu i toalettrom er ikke inntegnet på tegninger.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
TG 3:
Dører - 2
Malt verandadør i tre med utgang fra soverom. Dør er fuktskadet og må påberegnes å skiftes. Eier har lagt på ekstra beslag på utvendig side for begrensning av skade. Eier opplyser at verandadør og enkel dør til krypekjeller er bestilt og vil bli skiftet på eiers regning. (Megler anfører: selger opplyser at dørene blir levert til hytten og skiftes før overtakelse dersom det er tid til det).
Vurdering av avvik:
• Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader.
Konsekvens/tiltak
• Døren(e) står foran utskiftning. Dør bør skiftes snarest. Eier forteller at verandadør og enkel dør til krypekjeller er bestilt og vil bli skiftet på eiers regning.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

TG2: AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK
Taktekking:
Taktekke med shingeltak fra byggeår. Ifølge eier var det lekkasje i kilrenne over stue i 2006. Eier har fuget sprekk med tettestoff og siden har det ikke vært lekkasje. Eier sjekker disse punkter vært år og foretar utbedringer ved behov.
Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Takshingel har en forventet levetid på 15-25 år.
Konsekvens/tiltak:
• Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Det må forventes å skifte taktekke i løpet av de neste årene.
Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad.

Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
Terrasser og verandaer i tre rundt hele hytten. Rekkverk i tre med høyde minst 80 cm. Terrassedekker blir i følge eier jevnlig overflatebehandlet.
Vurdering av avvik:
• Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
• Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Rekkverk på del av veranda er 80 cm og med åpninger på opp mot 15 cm. Dagens krav til rekkverk er 1 meters høyde ved verandaer over 0,5 meters høyde. Det anbefales å forhøye rekkverk til minst 1 meters høyde på verandaer som ligger på over 0,5 meters høyde.
Konsekvens/tiltak:
• Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet.
• Åpninger i rekkverk må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet. Dagens krav til rekkverk er 1 meters høyde ved verandaer over 0,5 meters høyde. Det anbefales å forhøye rekkverk til minst 1 meters høyde. Åpninger i rekkverk må være maks 10 cm.
Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad.

Etasjeskille/gulv mot grunn:
Trebjelkelag med gulv av furugulv. Bjelkelag med stubbegulv ned mot grunn under hytten. Ved punktvis høydesjekk er det høydeavvik opp mot 15 mm i karnapp i stue men ellers er
høyder ok.
Vurdering av avvik:
• Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er 14 mm høydeavvik på gulvet ved karnapp i stue.
Konsekvens/tiltak:
• For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.
Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad.

Pipe og ildsted:
Isolert stålpipe fra 2023 med vedovn fra byggeår. Eier forteller at stålpiperør er skiftet av Varmefag Kristiansand i 2023.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
Avstand med ildfast stein under vedovn er under 30 cm.
Konsekvens/tiltak:
• Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
Det må være minst 30 cm avstand fra brennbart materiale under fyringsplass i stue.
Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad.

Krypkjeller:
Åpen lagringsplass under hytten med synlige fjell og naturtomt. Naturlig vann renner langs synlig fjell under hytten. Det er god gjennomtrekk for ventilering.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
Det er synlig vann på fjell under hytte men det virker som god drenering av masser.
Konsekvens/tiltak:
• Det er ikke behov for utbedringstiltak. Vann ledes så godt det lar seg gjøre videre til fremsiden av hytten. Sørg hele tiden for god ventilering av underliggende sone.
Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad.

Andre innvendige forhold:
Det er etablert baderom med dusjkabinett og vaskeservant i baderommet. Det er ikke etablert sluk i rommet og er ikke definert som våtrom. Det er furugulv og panel på vegger.
Det er innlagt vannsystem i fritidsboligen men dette er ikke omsøkt kommunen.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
Det er ikke påvist lekkasjevarsling for eventuelle lekkasjer i installasjoner.
Konsekvens/tiltak:
• Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Det anbefales å etablere lekkasjesikring rundt installasjoner for å avdekke eventuelle lekkasjer rundt installasjoner.
Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad.

Elektrisk anlegg:
El-anlegg fra byggeår med el-skap plassert under trapp. God kursoversikt og ABB har utført el-arbeider fra byggeåret. Det er ifølge eier ikke utført el-arbeider på hytten etter byggeår.
Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll.
Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.

1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
Nei
2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist gang totalt rehabilitert (årstall)? Med totalt rehabilitert menes fullstendig utskiftet anlegg fra inntakssikring og videre.
2002
Spørsmål til eier
3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?
Ja
4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?
Ja
Eksisterer det samsvarserklæring?
Nei
5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?
Nei
6. Forekommer det ofte at sikringene løses ut?
Nei
7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?
Nei
8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av
varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank
Nei
Generelt om anlegget
9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?
Nei
10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?
Nei
Inntak og sikringsskap
11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?
Ja
12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?
Ja Ifølge eier har det ikke vært el-tilsyn de siste 5 årene og det anbefales generelt å foreta en el-kontroll.
Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad.

Drenering:
Naturlig drenering på naturtomt. med fjellgrunn. Vann renner naturlig på fjellet under hytten og til fremsiden og ut i avgrunnen.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
Fritidsboligen er etablert på pilarer på naturlig fjellgrunn.
Konsekvens/tiltak:
• Det er ikke behov for utbedringstiltak. Det må forventes enkelte vannrenninger på fjellgrunn under hytte.
Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad.

Utvendige vann- og avløpsledninger:
Vann og avløpsledninger er fra byggeår og etablert med vannsamlingssisterne under terrasse og er tilkoblet borehull fra felles borehull på øya. Inntak for ledningsnett er synlig i kjeller.
Det er ikke omsøkt å legge inn vann inne i hytta , kun til hyttevegg. Det foreligger ingen utslippstillatelse og spillvann fra installasjoner går i rør til sandfanger på nedsiden av hytten.
Det foreligger ikke dokumentasjon på vannkvalitet fra borehull.
Vurdering av avvik:
• Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. Det foreligger ingen utslippstillatelse eller godkjenning for innlagt vann.
Konsekvens/tiltak:
• Foreta kontroll av brønnvann.
• Innhent dokumentasjon, om mulig. Ta kontakt med kommunen for avklaringer rundt lovlighet av installasjoner.Les forøvrig egenerklæring for videre informasjon.
Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: kjøl/fryseskap, propankomfyr

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/18/87:
21.11.1969 - Dokumentnr: 990020 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:18 Bnr:1


01.01.2020 - Dokumentnr: 1876956 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1002 Gnr:18 Bnr:87


21.11.1969 - Dokumentnr: 990020 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:18 Bnr:1


01.01.2020 - Dokumentnr: 1876956 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1002 Gnr:18 Bnr:87


Eiendommen er en del av et realsameie på 2 matrikler (18/82 og 18/83) hvor det er tinglyst rett til båtplass/parkering på land.

Andel i realsameie

0/905407-1/39 Opprettelse av realsameie Denne matrikkelenhet har andel i: Knr:4205 Gnr:18 Bnr:82 1/9

På denne matrikkelen er det tinglyst en rett til å føre en kloakkledning over eiendommen.

0/905408-1/39 Opprettelse av realsameie Denne matrikkelenhet har andel i: Knr:4205 Gnr:18 Bnr:83 1/9

Info kommunale avgifter

Feier kr 530,-/pipeløp. Standard hytterenovasjon Maren kr 2090,-.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Tak, yttervegg og fasade:
3. Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt? Ja.
Beskriv feilen og omfanget: Det ble oppdaget dråper i tak ca år 2006. Det viste seg at takpappen /shingelen i sløysen på taket hadde sprekker. Muligens etter store temperatur forskjeller i
solskinet. Dette ble utbedret med icopal lim. Dette har jeg nå som årlig inspeksjon. Utfører smøring av skjøt ved behov. Ingen tegn til lekkasjer etter 2006.
4. Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Ja.
Navn på arbeid: Nytt arbeid. Årstall: 2006.
4.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Ufaglært.
Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: Se tak lekkasje fra 2006 - Vedlikehold av shingel i sløys. Skiftet 1 stk vindu i stue. Punktert 2023.

Kjeller:
7. Er det observert vann eller fukt i kjeller, krypkjeller eller underetasje? Ja.
Beskriv omfanget:
Hytten har ringmur mot fjell. All nedbør er ledet gjennom kjeller. Det laveste punkt er godt drenert for videreføring av vannet. Det samler seg ikke vanndammer i kjeller.Deler av kjeller har stor takhøyde, 2.5m, Kjelleren brukes til oppbevaring av alle hagemøblene, noe materialer, og ved, samt at det er bygget et skap for vv bereder. Likeledes finnes snurredassen i et hjørne.
Flaskene til propan som brukes til koking, er også lagret her. Eget røropplegg til komfyr. Propan brukes til koking og grill. Se også avsnitt om rør.

Rør:
11. Har eiendommen privat vannforsyning (ikke tilknyttet det offentlige vannettet), septik, pumpekum, brønn, avløpskvern eller liknende? Ja.
Spesifiser hvilken type:
Vann til vegg + innlagt. Fra felles boret brønnhull. Borrehull kan til tider med tørt vær gå tom. En 1500l tank er derfor montert for bruk av 220v pumpe som kan monteres til annlegget.
Fylling av tank fra brønn eller takvann. Tank og pumpe blir drenert / demontert for vinteren. Likeledes blir allt av vannrør drenert, via kraner i kjeller og ved brønnhus. Det er montert inn vvbereder i eget skap i kjelleren. Varmt og kaldt vann finnes på kjøkken og bad. Snurredass er montert i kjeller. 3kammer / bøtter tømmes etter behov. Urin fordamper, ledes til taknedløp som igjen ledes i rør / slange ut i terrenget. Gråvann er ledet til en hjemmelaget sandfangskumm.Denne er Ikke godkjent som dreneringskum. Har derfor ikke godkjent vann eller avløp.
Se også avsnitt Kjeller.

Skjevheter og sprekker:
18. Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe? Ja.
Beskriv feilen eller endringen:
Ny stålpipe installert i 2023. - Installert av Varmefag Kristiansand. Gammel stålpipe hadde små defekter i sammenføyninger til ovn. Feier bemerket dette, hadde ikke fyringsnekt, men anbefalte utskift.

Sopp og skadedyr:
21. Har det vært mugg, sopp eller råte i boligen eller andre bygninger på eiendommen? Ja.
Beskriv omfanget:
Redskapsbod har fuktskader. Er ikke reparert, men tildekket, slik at skaden ikke skal utvikle seg mer.

Planer og godkjenninger:
28. Er det andre forhold av betydning eller sjenanse for eiendommen eller nærområdet? Ja.
Beskriv nærmere hvilke forhold:
Nabo. Ørpholmen 3 ønsker å bore ny dypvannsbrønn på fellesområdet nær sin egen tomt.

Andre opplysninger:
32. Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen utover det du har svart? Ja.
Skriv opplysningene her:
Under bygging ble det oppdaget at hems ikke hadde rette høyde som godkjent tegning - 1.7 meter. Det ble besluttet av tømmermann/Byggsystem at mønet skulle forskyves mot nord for å oppnå godkjent høyde. Derav forskjøvet møne fra stuedel og soverom. Sove roms dør / terrassedør har gammel fuktskade. Kom av for stor avstand mellom dørblad og karm. Vinterstormer / Regnvær fra sør var årsak til skaden. Har blitt utbedret med metall lister. Som vedlikehold, dekkes denne derfor til om vinteren med tilpasset presenning. Det er bestilt inn ny dør. Denne bør skiftes. Høsten 2023 blåste stormen ned ca 40 trær på holmen.Rotvelt. Noen av disse i nærheten av hytta.Ingen skade på bebyggelse , men det kreves en del rydding av dette (selger opplyser at rotvelt er ryddet). Det er lite vann i borrehullsbrønn. Det er snakk om at denne bør trykkes/ renses for å oppnå ønsket vannmengde ( Kostnaden vil bli delt på brukere av brønn - 7 stk. Tidspunkt, ukjent pr. dags dato (selger opplyser at trykking/rensing av brønn ikke blir utført ennå i påvente av at 2 naboer borer sin egen brønn).
Produktnummer: B22CD717-DD81-4F83-9D07-D3123E231254 Kategori: