Ordalen

Ordalsveien 269

Prisantydning
490 000 kr
Omkostninger
29 250 kr
Totalpris
519 250 kr
Tomteareal
1 019 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt

Oversikt

Naturtomt i rolige omgivelser regulert til fritidsbebyggelse med nærhet til sjøen og fine turområder |Bilvei helt frem

Beliggenhet

Adkomst

Tomten er merket med TIL SALGS-skilt fra Sørmegleren. Det er en bom inn til tomten, ta derfor kontakt med megler for visning av tomten.

Beliggenhet

Den ubebygde fritidstomten ligger i et eldre regulert hyttefelt på Hope i Laget, som er i Risør kommune.

På forsommeren er det felles dugnad på veien inn til feltet - dette er en hyggelig måte å samle på, for å bli bedre kjent. Området tomten ligger i er rolig, samt at det er mange turmuligheter i nærområdet. Hisåsen, Nipekilen, Kvernvann, Kvernkilen og jettegrytene på Sild er flott områder, for å nevne noen. Videre er det nærhet til Sørlandets feriesenter som kan skimte med fine bade områder, kiosk og oppvarmet badeanlegg. Feriesenteret er virkelig et eldorado for barn.

Nærhet til nydelig skjærgård på Sørlandet. Det er nydelig å utforske nærområdene fra båt, områder som Risøya, Gjeving og Lyngør og en fin tur innenskjærs tur til Tvedestrand. Det er muligheter for å leie båt på Sørlandet feriesenter ca. 2,5 km. unna tomten. Nærmeste matbutikk er Joker på Hope ca. 3,7 km. unna.

Tomten ligger landlig og rolig til i omgivelsene. Beliggenheten er perfekt for deg som ønsker å trekke deg tilbake i rolige omgivelser, men samtidig ha attraksjoner og aktiviteter i området.

Tomten er en hjørnetomt og har gode solforhold.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Vei: Privat veg fra Feriesenteret til Vesterbukt - Ordalsveien-kostnad ca. 4000,- pluss at man er med på dugnad en dag på sommeren. Dette er en fin måte å bli kjent med de andre hytte naboene.

Privat vei. Vei til eiendommen etablert over naboeiendommen(er). Det er kun deler av veien inn til tomten som har tinglyst veirett. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med å formalisere avtale vedr. veirett og evt. tinglysning av denne påhviler kjøper. Det anbefales å ta kontakt med resterende grunneiere for å få tinglyst en veirett som gjelder for hele den private veien inn til tomten.

Vann: Privat. Det er pr. dags dato ikke lagt klart for vann. Vann kan evt. bores etter på egen tomt. Dette er søknadspliktig. Innlagt vann vil kreve godkjent utslippstillatelse ihht. kommunens regler.

Avløp: Privat. Det er pr. dags dato ikke lagt klart for avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse , tilhører reguleringsplan Vesterbukt - Ordalen, datert 26.11.2009. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Området rundt er regulert til landbruksområde, skogbruk.

Ihht. Reguleringsbestemmelser:

Hovedbygning skal ha møneretning parallelt med høydekurvene eller fremherskende terrengformasjoner. Bygninger skal plasseres og utformes slik at de faller naturlig inn i bygningsmiljøet i hyttefeltet og slik at den ikke fremstår i silhuett eller eksponert sett fra sjøen. Synlig grunnmur, pilarer eller annen underbygning, skal utføres i tre, mur, betong eller naturstein. Overflate på betongmurer skal pusses, slammes eller forblendes med naturstein. Åpent rom mellom pilarer skal forblendes med murstein, treverk eller naturstein. Det er ikke tillatt å oppføre frittliggende platting eller terrasse eller å innhegne eller sette opp gjerde rundt hele eller deler av tomta. Det er ikke tillatt å ha flaggstang på tomta. Maksimalt en (1) boenhet (primærbygg) og ett (1) sekundærbygg (garasje, bod, anneks) pr. tomt. Maksimalt bruksareal pr. tomt, BRA = 120 m², eksklusive parkering. Takvinkel: Saltak og 20 - 28°. Alle bygninger skal ha tak med mørk og matt farge. Fasade av treverk. Innslag av naturstein er tillatt. Treverk skal behandles med middels til mørke jordfarger. Det er ikke tillatt med skarpe kontrastfarger, helt hvitt eller blanke farger.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4201/5/245:
07.01.2011 - Dokumentnr: 13120 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4201 Gnr:5 Bnr:40

01.01.2020 - Dokumentnr: 1553773 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0901 Gnr:5 Bnr:245

20.10.2011 - Dokumentnr: 857291 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:3 Bnr:29
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:3 Bnr:33
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:5 Bnr:32
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:5 Bnr:40
Rettet etter tinglysingsloven § 18 01.11.2011 CBR
Gjelder denne registerenheten med flere

20.10.2011 - Dokumentnr: 857291 - Bestemmelse om parkering
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:3 Bnr:29
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:3 Bnr:33
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:5 Bnr:32
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:5 Bnr:40
Rettet etter tinglysingsloven § |8 01.11.2011 CBR
Gjelder denne registerenheten med flere

20.10.2011 - Dokumentnr: 857291 - Best. om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:3 Bnr:29
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:3 Bnr:33
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:5 Bnr:32
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:5 Bnr:40
Rettet etter tinglysingsloven § 18 01.11.2011 CBR
Gjelder denne registerenheten med flere

20.10.2011 - Dokumentnr: 857291 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:3 Bnr:29
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:3 Bnr:33
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:5 Bnr:32
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:5 Bnr:40
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Gjelder denne registerenheten med flere

Kommentar konsesjon

Eiendommen er ubebygd og egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne egenerklæringen før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger. 

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 12 250,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 29 250,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Eiendomsskatt 2024: 1 463,-

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Hovedsakelig fritidsboliger.

Se reguleringsbestemmelsene for info om byggemåte.

Diverse

Sammendrag fra selgers egenerklæring

28. Er det andre forhold av betydning eller sjenanse for eiendommen eller nærområdet?
Ja. Det er tinglyst veirett på Ordalsveien fra Sandnes camp. og inn.

32. Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen utover det du har svart?
Ja. Plikt til å betale 2000,- til veivedlikehold fra feriesenteret og inn til Ordalen, pluss 2000,- fra Ordalen og til Vesterbukt, prisen kan variere litt fra år til år avhengig av hvor mye vedlikehold det trengs.

Strøm:
Flere av hyttene i området har innlagt strøm. Det er kjøpers ansvar å påse at det er kapasitet på trafo. Det må påberegnes tilkoblingsavgift til strøm dersom man ønsker å legge inn dette til hytte på tomten. Tilkoblingsavgiften vil variere ut i fra behov og må avklares med Å energi.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4201/5/245:
07.01.2011 - Dokumentnr: 13120 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4201 Gnr:5 Bnr:40

01.01.2020 - Dokumentnr: 1553773 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0901 Gnr:5 Bnr:245

20.10.2011 - Dokumentnr: 857291 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:3 Bnr:29
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:3 Bnr:33
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:5 Bnr:32
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:5 Bnr:40
Rettet etter tinglysingsloven § 18 01.11.2011 CBR
Gjelder denne registerenheten med flere

20.10.2011 - Dokumentnr: 857291 - Bestemmelse om parkering
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:3 Bnr:29
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:3 Bnr:33
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:5 Bnr:32
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:5 Bnr:40
Rettet etter tinglysingsloven § |8 01.11.2011 CBR
Gjelder denne registerenheten med flere

20.10.2011 - Dokumentnr: 857291 - Best. om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:3 Bnr:29
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:3 Bnr:33
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:5 Bnr:32
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:5 Bnr:40
Rettet etter tinglysingsloven § 18 01.11.2011 CBR
Gjelder denne registerenheten med flere

20.10.2011 - Dokumentnr: 857291 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:3 Bnr:29
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:3 Bnr:33
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:5 Bnr:32
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:5 Bnr:40
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Gjelder denne registerenheten med flere

Info kommunale avgifter

Eiendommen er pr. dags dato en ubebygd tomt. Det vil derfor påløpe kommunale kostander ved et senere tidspunkt, når tomten blir bebygd.
RTA opplyser om at det er pr. dags dato ingen fritidsbolig på tomta. Gitt byggetillatelse til fritidsbygg vil RTA for fritid komme på 3 081,- pr. 2024.
Produktnummer: C82EDB58-013C-4DC9-95A6-7B6831549236 Kategori: