Lillesand

Opsebakkveien 28

Kommunale avgifter
24 344 kr / år
Byggeår
1931
P-rom
163 ㎡
Bruksareal
163 ㎡
Tomteareal
2 731 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Bud mottatt! Småbruk med idyllisk beliggenhet. Låve og anneks. Flott tomt. Solrikt.

Om eiendommen

Innhold

En innholdsrik eiendom med stor tomt, anneks og låve. Boligen inneholder blant annet:
1.etg: Entré, hall m/trapp, bad, vaskerom, stue, peisstue, soverom og kjøkken.
Loftsetasje: Trapperom, gang og tre soverom.

Standard

Utvendig:
Taktekking med takstein fra byggetiden. Taknedløp og renner i metall. De går i lukket rør i bakken. Stigtrinn til pipen er montert. Det er ikke montert snøfangere på taket. Liggende kledning. Ingen synlige råteskader i kledningen på befaringsdagen. Ok vedlikeholdt. Takkonstruksjon fra byggetiden. Diffusjonsåpen papp oppå bjelker. Det er synlige luftespalter i takkonstruksjonen. Takkonstruksjonen er lukket inne i skråhimlingen. Eldre del av takkonstruksjonen med normale retningsavvik. Vinduer fra byggetiden. 1. eldre vindu og eldre vindu i kjelleren. Dører i tre fra byggetiden. Terrasse i tre ut i fra gang i loftsetasjen. Rekkverk i tre. Rekkverkshøyde er 90 cm. Belegningsstein foran inngangsparti. Rampe av belegningsstein.

Innvendig:
Boligen var bebodd og møblert på befaringsdagen. Alle flater var ikke tilgjengelig for inspeksjon. Ok vedlikeholdt og oppusset/laget nye. Etasjeskillere av tre. Mur mot bakken. Gulver har mindre retningsavvik. Ikke tatt med som vesentlige. Eier opplyser om at deler av bjelkelag er byttet. Det er lukket igjen i krypkjeller. Eier opplyser om at eldre bjelker med borebiller er fjernet. Ved byggetiden var det ikke krav til radonsperre. Vedovn. Peisovn. Det er ikke montert plater foran feielukene. Feier har ikke sjekket eller feid pipen etter boligen ble pusset opp. Piper er eldre. Feier må avgjøre om tiltak må gjøres. I kjelleren er det litt fuktig sand på gulvet og ved ytterveggen. Det tyder på jordfukt og litt vanntrykk fra terrenget. Trapper i tre. Rekkverk i tre. Trappen er eldre enn forskrifter. Men ut i fra sikkerhet anbefales det (ikke krav) å monteres høyere rekkverk og håndløper på veggen. Forskjellige innerdører. Noen eldre, noen nyere. Dører er pusset opp. Ok vedlikeholdt og oppusset.

Våtrom:
Vaskerom: Vaskerommet laget i 2019. Det var i følge eier tiltenkt å gå i ett med badet. Belegget er montert under dørsvillen i et med badet. Så det er ikke sluk i vaskerommet. Det er ikke avtrekksvifte i rommet. Malt panel. Ikke fuktsikret vegg. Veggpla og himling er i ok stand. Ikke tilstrekkelig fall mot sluket som er inne i badet. Det er ikke laget oppkant ved døren. Belegget er i følge eier ført under dørsvillen for å føre eventuelt lekkasjevann inn til sluket i badet. Rommet har ikke sluk. Innredning og sanitærutstyr. Ok vedlikeholdt. Vann rant ok ut i fra vasken. Rommet har bare dør og vindu som utlufting. Det er tiltenkt at badets vifte skal trekke luft ut av rommet. Det må monteres elektrisk avtrekksvifte. Rommet utsettes lite for fukt. Det er tatt hull i veggen ved badet som vannrør ved dusj og sluk er plassert. Vaskerommet er tiltenkt å være i sammen med badet.

Bad: Bad i fra byggetiden 2019. Innvendige vegger er ikke fuktsikret. Malt trepanel. Trepanel og himling er i ok stand. Det ble målt med laser i fra gulvet ved døren til topp slukrist. Ikke tilstrekkelig fall mot sluket. Det er laget oppkant ved døren. Belegget er klemt oppimot dørsvillen. I følge eier går belegget under dørsvillen inn til vaskerom. Belegg klemt i sluket. Innredning og sanitærutstyr. Elektrisk vifte trakk luften ut. Det er boret hull i motstående rom til våtrom. Målt med fuktmåler og pigger inne i veggen. Det var mindre enn 6 V%. Tørt.

Kjøkken:
Kjøkkeninnredningen var satt sammen av diverse forskjellige komponenter. Stor stekeovn med flere rom og stor steketopp. Testet kjøkkenviften. Den trakk luften ut.

Tekniske installasjoner:
Stoppekran på badet. (Bygget skap på badet som har rørskap og vvbereder. Der kommer også vannledning inn). Ingen synlige lekkasjer på befaringsdagen. "Rør i rør" med skap for inspeksjon/vedlikehold. Rør fra skap har vannstopp. Det er ikke synlig stakeluke fra avløpsrør.
Lufteventil av anlegg over taket. Staking av avløpsrør i sluket. Avløpsrør i plast. Videre rør er skjult i vegg/gulv. Elektrisk vifte er montert i våtrom og kjøkken. Lufting fra ventil og vinduer. Vvbereder på 190 liter fra 2019. Vannstopp i følge eier ved berederen. Elektrisk anlegg er for det meste fra 2019. Men det er litt som er eldre. Det var en enkel kontroll av anlegget i 2.2.2023. Den viste ingen feil og mangler. En utvidet el-kontroll anbefales på alle boliger med litt eldre anlegg eller hvor det er gjort utbedringer. Ut i fra el-kontroll vil eventuelle kostnader for oppgraderinger komme.
Det er røykvarsler og nyere brannslukkerapparat i boligen.

Tomteforhold:
Byggegrunnen kunne ikke sjekkes. Eiere har bygget og gjort mye med grunn og terreng. Eldre grunnmur av stein og sement. Nyere grunnmur av sementblokker og betong. Forstøtningsmurer. Så ok ut. Ingen vesentlige sprekker. Det meste av terrenget er justert av eiere. Det er laget plener og veier på eiendommen. Det er flott. Men mot kjøkken heller terrenget mot boligen. Det må legges om for å unngå at overflate vann kan renne mot boligen (F.eks i snøsmelting osv.). Eier opplyser om at vann og avløp er koblet seg på nabo. Dette ble gjort i 2019.

Arealer med beskrivelse

Bra: 163kvm. Bra. pr. etasje: 1.etg: 123kvm. Loftsetasje: 40kvm.

P-rom: 163kvm.
P-rom inneholder: Loftsetasje: Trapperom, gang og tre soverom.
1.etg: Entré, hall m/trapp, bad, vaskerom, stue, peisstue, soverom og kjøkken.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de nødvendigvis opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1931 i følge Lillesand kommune.

Byggeår anslås å være rundt 1931. Det er ikke mottat eksakt dato fra kommunen.
Boligen er bygd på og pusset opp i nyere tid.

Oppvarming

Elektrisitet og vedovn.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Henrik Løvdal den 24.03.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3: Utvendig > Nedlø og beslag - 2
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet.

TG3: Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom
Ingen vetilering utover åpning av vindu. Rommet har kun naturlig ventilasjon.

TG3: Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning.

TG2: Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.

TG2: Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

TG2: Innvendig > Pipe og ildsted
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.

TG2: Innvendig > Rom Under Terreng
Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.

TG2: Innvendig > Innvendige trapper
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

TG2: Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Det er uegnede materialer i våtsoner

TG2: Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.

TG2: Våtrom > Overflater vegger og himling > Vaskerom
Det er uegnede materialer i våtsoner

TG2: Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er ikke sluk i rommet. Det er krav til sluk i våtrom.

TG2: Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom
Det er avvik: I vaskerommet er det ikke sluk. Belegget er ført inn til badet.

TG2: Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.

TG2: Tomteforhold > Drenering
Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. En liten del ved kjøkken og soverom har fått utvendig grunnmursplater. Ellers er det ikke grunnmursplater foran eldre kjeller.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
Ja, kun av faglært. Belegg er utført av malerfirma walter a tønnessen. Arbeid utført av Rørlegger modalen.

Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?
Ja, kun av faglært. Alt nytt i 2020. Arbeid utført av: Rørlegger modalen as.

Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?
Ja. Fuktmerker i gulv rundt fjell.

Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
Ja. Skjeve gulv i 2.etg.

Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?
Ja. Har sett maur sommerstid, Maurskader ble utbedret under restaureringsprosessen. Det er også observert mus.

Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Ja, kun av faglært. Nytt inntak, sikringsskap og mesteparten av el anlegg 2020. Arbeid utført av Audun frustøl elektro as.

Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Ja. Kontroll av el-anlegg 2023.

Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering,
murerarbeid, tømrerarbeid etc)? Ja. Huseier har bygd uthus.

Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja, kun av faglært. Totalrenovert og påbygd i 2020. Arbeid utført av Byggmester Omdal og hagen as.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Landlig beliggenhet med umiddelbar nærhet til natur og fine turløyper. Det er også en kort spasertur til sjøen og fine badeplasser.
Det er kort vei til Høvåg skole og Høvåg stadion med fotballbane, padelbane og ridebane samt bussforbindelser. Det er ca. 2 km til matbutikk.
Fra boligen er det ca. 18km til Kristiansand og 19km til Lillesand.

Velkommen til en flott plass å bo med naturen som nærmeste nabo.

Tomt

Areal: 2 731 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Biloppstillingsplass på tomt. Stort område med plass til flere biler.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 16.02.2023. Ferdigattesten gjelder "VA-anlegg, tilbygg på boligen og oppføring frittliggende uthus". At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger ikke ferdigattest  for dele av eiendommen tilbake til tiden før påbygg, det foreligger heller ikke ferdigattest for låven. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatels. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR), og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan.

ID: 2016002337
Navn: Kommuneplan for Lillesand kommune 2018 - 2030
Plantype: Kommuneplanens arealdel
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse: 05.12.2018

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vann og avløp. Tilknyttet privat veg. 
Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning via private stikkledninger.
Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikkledninger.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknummer: 2011/140003-1/200. Tinglyst: 21.02.2011. Jordskifte.
Dagboknummer: 2016/907829-1/200. TInglyst: 05.10.2016. Jordskifte.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Lillesand kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

6 700 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 162 500,- (Dokumentavgift) 178 970,- (Omkostninger totalt) 6 878 970,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 24 344 pr. år Kommunale avgifter inkluderer: Vann, avløp, eiendomsskatt og feiing. I tillegg kommer renovasjonsgebyr fra Libir på kr. 4.718,- pr. år.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 2908,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 1 010 308,- for år 2021. Sekundær: Kr. 3 637 109,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Opsebakkveien 28, Gnr. 75 Bnr. 28 i Lillesand kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmaskin.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Følgende medfølger ikke handelen:
Brunt matskap ikke fastmontert står på kjøkken gulvet.
Lite brunt matskap henger på vegg.
Blått skap på vegg over kjøkkenbord.
Tallerkenhyller på kjøkken og stue.
Alle gardinstenger.
To skap i gang.
To skap på vaskerom.
Bokhyller kjøkken, knagg rekke over vask på kjøkken.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 15 90 73.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

65-23-0031

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/65-23-0031. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Avd. leder / Eiendomsmegler Ørjan Aas Nielsen, tlf. 99 15 90 73

Vederlag

Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (Kr.71 500) Tilrettelegging (Kr.18 900) Eierskifteforsikring (Kr.36 010) Totalt kr. (Kr.136 895)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Solgt

Kontakt megler

Varenummer: 3064802