Lillesand

Oksevika

Prisantydning
990 000 kr
Omkostninger
40 220 kr
Totalpris
1 030 220 kr
P-rom
Ikke oppgitt
Bruksareal
Ikke oppgitt
Tomteareal
730 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Boligtomt

Oversikt

Om eiendommen

NY PRIS - flott boligtomt ferdig opparbeidet, nær sjøen i Høvåg

Om eiendommen

Byggeår og byggemåte

i følge kommune.

Diverse

Tomtene har ikke byggeklausul. Reguleringsplan følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Beliggenhet

Oksevika ligger på Indre Ulvøya, ikke langt fra velkjente Ulvøysund. Her er man i umiddelbar nærhet til det beste Lillesandsskjærgården har å by på. Fra eiendommene er det mindre enn 5 km til blant annet skole, idrettsanlegg og matbutikk. Det er 22 km til Kristiansand og Lillesand sentrum.

Tomt

Areal: 730 kvm
Tomtene leveres ferdig planert og det er vei, vann, kloakk, telekabler og strøm til tomtegrensen. Kjøper må påregne seg utgifter til å trekke dette inn til huset.
Tomt nr.4 (gnr.79, bnr.82) er ca. 730 kvm Pris: Kr. 1 100 000,-

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Reguleringsplan: "Mindre endringer i reguleringsplan for Indre Ulvøya Lillesand kommune". Regulert til frittliggende småhusbebyggelse, vedtatt:12.01.12.
Reguleringsplanen følger som vedlegg i salgsoppgaven.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommene skal tilknyttes offentlig vei, vann og avløp. Tilknytningsavgift for vann og avløp kommer i tillegg, ta kontakt med Lillesand kommune for mer informasjon.

Det opplyses at det kan være dårlig vanntrykk sommerstid inntil nødvendig infrastruktur er på plass.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Dagboknr.972642. Tinglyst:11.11.2013. Bestemmelse om veg. Servitutten kan fås ved henvendelse til megler.

Det gjøres oppmerksom på  at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritet pant der hvor det er tinglyste servitutter, eller andre heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer / avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Odel

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 24 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 40 220,- (Omkostninger totalt) 1 030 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Offentlige avgifter

Endelige kommuale avgifter vil tilkomme. Beløpene er ikke fastsatt pr d.d. da de beror på forbruk samt type abonnement.

Renovasjons- og slamgebyrer faktureres fra LiBiR i 2 terminer, se www.libir.no.

Formuesverdi

Formuesverdi foreligger ikke foreløpig

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Oksevika, Gnr. 79 bnr. 82 i Lillesand kommune

Boligtype

Boligtomt

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 10

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 09200, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

NB! For eiendommer hvor handel kommer i stand etter 01.01.2022 gjelder følgende:

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. 

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet..

Hvitvasking

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll,og må derfor b.l.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontakter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 20. juni 2003 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

65-16-0072

Salgsoppgave og vedlegg

Denne salgsoppgaveteksten, med tilhørende boligsalgsrapport og egenerklæring fra selger, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Nina Merethe Bentsen

Vederlag

Oppgjørshonorar (Kr.3 900) Tilrettelegging (Kr.15 150) Provisjon (forutsatt salgssum: 990 000,-) (Kr.35 000) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Totalt kr. (Kr.54 635)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3007307