Risør Søndeled

Okseliene 8

P-rom
Ikke oppgitt
Bruksareal
Ikke oppgitt
Tomteareal
947 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hyttetomt

Oversikt

Om eiendommen

Flott beliggende hyttetomt med utsikt over Skarvann - Gode solforhold

Om eiendommen

Diverse

Det er pliktig medlemskap i velforening, Indre Risør Skjærgård Velforening. Det skal opprettes velforening når det er etablert 15 enheter på området. Det er per i dag ikke etablert velforening. Pliktig medlemskap fremkommer av tinglyst erklæring/avtale datert i 2012. Fra 2022 vil det bli fakturert for vedlikehold av vei og drift av pumpestasjon. Årlig kostnad kr. 6.000,-. Vedtekter for Indre Risør Skjærgård Velforening følger vedlagt og må leses.
Det vil være mulighet for leie av båtplass i fremtiden iflg. utbygger i området. Brygge skal etableres på sted vist i reguleringplan. Årlig leie er per d.d. kr. 3.000,-. Det skal også settes opp lagringsstativ for kano/kajakk ved vannkanten. Årlig avgift for lagring av dette er per d.d. kr. 1.000,-.
Det skal etter hvert bygges avfallsbod, dette er noe hytteeiere i området skal koste.
Det er ikke fiber i området i dag.
For mer informasjon om området se indrerisørskjærgård.no

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Tomten er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Flott beliggende hyttetomt med gode solforhold og fin utsikt over Skarvann. Kort avstand til fredfulle Skarvann med badestrand og fiskemuligheter, samt leie av kano. Området er meget barnevennlig, med flere fasiliteter og kort vei til bade- og fiskemuligheter. Det er klatremuligheter i området, blant annet ved Skarvann hvor det er lagt opp til tauklatring. Jegertunet Feriesenter - et hotell og hyttefelt med fasiliteter som utendørs badebasseng, kafè, treningssenter, båtutleie og tennisbane ligger like i nærheten. Det er en liten kjøretur på ca. 8 minutter ned til Øysang fergeleie, hvor man kan ta Norges eldste bilferge i tre, MF Øisang inn til Risør sentrum. Fergeturen tar ca 15 minutter. Flere flotte turområder i umiddelbar nærhet.

Tomt

Areal: 947 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Det gis aksept for inntil 2 biloppstillingsplasser på egen tomt iflg. reguleringsplan.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Fritidsbebyggelse, tilhører reguleringsplan Skarvannet Øst, del av gnr/bnr 23/2, 24/1 og 24/5, ikrafttredelsesdato 18.06.2009. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om. Området er under utbygging. Bygging vil forekomme.

Tomten ligger i felt A iflg. reguleringplan og kart og er merket nr. 49. Innenfor felt A kan det bygges fritidsboliger med maksimalt tillatt bruksareal per tomt = 100 kvm, eksklusiv parkering. Maks høyde OK planert terreng for tomt 49 er 70,0. Maks mønehøyde (m + moh) for tomt 49 er 5,8 - 75,8. Tak skal utformes som saltak. Takvinkel: 24 - 29 grader. Bebyggelsen skal ha mørke jordfarger. Det gis aksept for inntil 2 biloppstillingsplasser på egen tomt. I tillegg til hovedenhet - fritidsbolig, kan det tillates anneks med maksimalt bruksareal (T- BRA) per enhet = 20 m2 og bod på inntil 5 m2. Terrasser tilknyttet hytte bør ikke overstige 40 m2. Av dette bør overbygd del ikke overstige 20 m2. Frittstående platting/ terrasse er ikke tillatt. På de deler av tomta som ikke er berørt av bygninger eller parkeringsareal, skal trær/ skog bevares. I området kan det anlegges brygger. Det skal sikres en båtplass til hver hyttetomt og boligtomt (52 + 5).

Vei / Vann / Avløp

Privat vei. Årlig kostnad for vedlikehold av vei og drift av pumpestasjon kr. 6.000,-. Vann, avløp og strøm ligger klart til tomten. For å koble seg på kommunens offentlige vann- og avløpsanlegg må man søke kommunen om tilknytning.
Tilknytningsgebyr vann er per 2022 kr. 9.187,50,-.
Tilknytningsgebyr avløp er per 2022 kr. 9.187,50,-.
Det må i tillegg påregnes tilkoblingsavgift til strøm.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Dagboknr.: 2012/402446-1/200, tinglyst 23.05.2012 - Erklæring/avtale - Diverse avtaler/bestemmelser om velforening, bebyggelse, vann/kloakkledninger, vegetasjon m.m. Dokumentet følger vedlagt og må leses.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Odel

Nei

Konsesjon

Risør kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer i utgangspunktet boplikt. Denne eiendommen er imidlertid ifølge kommunen registret som fritidseiendom og er fritatt for boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet som bekrefter at eiendommen skal benyttes til fritidsformål. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

950 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 23 250,- (Dokumentavgift) 39 120,- (Omkostninger totalt) 989 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Tomten er ubebygd. Det er ingen kommunale avgifter registrert på eiendommen. Dersom tomten bebygges, vil det påløpe kommunale avgifter til Risør kommune. Gjeldene satser for kommunale avgifter for 2022 er følgende: Abonnementsgebyr vann kr. 1.875,-, Vann per m3 kr. 9,19,-, Abonnementsgebyr avløp kr. 2.375,-, Avløp per m3 kr. 17.05,-, Feie og tilsynsgebyr kr. 375,-, Vannmålerleie per år kr. 375,-. Det kommer i tillegg avgift til RTA for renovasjon på ca. kr. 2.365,-.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt vil påløpe fra 01.01.2023. Kommunens hjemmesider opplyser om eiendomsskatt 3,5 promille med skattenivå 70% av takst.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Okseliene 8, Gnr. 23 Bnr. 54 i Risør kommune.

Boligtype

Hyttetomt

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 92 80 63 23.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

41-22-0047

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/41-22-0047. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Avd. leder / Eiendomsmegler Jan Terje Halvorsen, tlf. 92 80 63 23

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.2 990) Oppgjør (Kr.8 500) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Tilrettelegging (Kr.11 500) Provisjon (Kr.45 000) Totalt kr. (Kr.68 575)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Solgt
Varenummer: 3062052