Oftebro

Oftebroveien 36

Prisantydning
4 200 000 kr
Omkostninger
120 870 kr
Totalpris
4 320 870 kr
Formuesverdi
613 192 kr
Formuesverdi sekundær
2 207 492 kr
Kommunale avgifter
5 959 kr / år
Byggeår
1974
P-rom
162 ㎡
Bruksareal
179 ㎡
Tomteareal
1 138 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Omfattende renovert enebolig på utsiktstomt med gode solforhold.

Om eiendommen

Standard

Enebolig som er omfattende renovert det siste året. Gulv er belagt med laminat og belegg og veggene er bekledd med gips, baderomsplater og huntonit .

Stuen fremstår åpen og moderne med flere innredningsmuligheter. Den har store vindusflater som slipper inn godt med dagslys og man kan nyte utsikten fra flere hold. Utgang til solrik veranda med videre adkomst til hage. Vedovn med mulighet for fyring på kalde dager.

Stuen har en åpen kjøkkenløsning med et stilrent kjøkken fra Ikea med integrerte hvitevarer, disse medfølger handelen. Kjøkkenet har godt med skap- og benkplass og god plass til spisemøblement i tilknytning til kjøkkenet.

Badet i hovedetasjen ligger i tilknytning til hovedsoverommet og har belegg med varmekabler i gulvet og baderomsplater på veggene, og er innredet med baderomsinnredning med dobbel servant, toalett og dusjhjørne.
Bad/vaskerom i underetasjen har belegg med varmekabler i gulvet og baderomsplater på veggene, og er innredet med baderomsinnredning med dobbel servant, toalett, badekar og dusjhjørne.

Eget toalettrom i hovedetasjen.

Boligen har totalt 4 soverom, fordelt med 1 i hovedetasjen og 3 i underetasjen.

I underetasjen er det en stue med flere bruksmuligheter.

Garasje som er adskilt fra bolig, bortsett fra at tak sammenkobler disse bygg. Rom under garasje med lagringsmuligheter.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 162 kvm, Bruksareal: 179 kvm Sekundærrom: 17 kvm.
Bra. pr. etasje.: Hovedetg. 104 m² - underetg. 75 m².
P-rom inkl: Entrè, stue/kjøkken, wc, 2 bad, gang, kjellerstue og 4 soverom.
S-rom inkl.: Garasje.

Arealberegning er basert på egen oppmåling på stedet.
Det er registrert noe skjevheter i retninger på yttervegger, hvorpå oppgitt areal kan avvike noe fra faktisk areal.
Rom under garasje har ikke måleverdi areal, pga. lav takhøyde (målt til ca. 182 cm).
Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1974 i følge Lyngdal kommune.
Ihht. tilstandsrapport: Taktekkingen er av betongtakstein. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Undertak av opprinnelige takbord, med ny papptekking. Takrenner i lakkert metall. Snøfangere på tak i hele taklengde. Stigetrinn til pipe. Heldekkende pipebeslag over tak. Vindskier og vannbord på tak i tre. Lakkert metallbeslag under enkelte ytterdører. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade har liggende bordkledning. Takkonstruksjonen har W-takstoler i tre. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Trevindu med enkelt glass i rom under garasje. Bygningen har malt hovedytterdør, malt ytterdør i kjeller og malte balkongdører i tre. Garasjeport i lakkert metall, type isolert leddport. Veranda i tre, med ubehandlet terrassebord. Rekkverk av PVC og lakkert aluminium. Treplatting foran hovedinngang, samt langs gavl mot sør. Betongtrapp mellom bolig og garasje.

Påkostning og modernisering

Ihht. tilstandsrapport: Boligen er totalrenovert innvendig og utvendig.

Oppvarming

Elektrisk. Det er vedovn i stue/kjøkken. Elektriske varmekabler på gulv i hele underetasjen, samt på toalettrom og bad i 1. etasje.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det er fiber i området, men er ikke ikke lagt inn i boligen.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Takst Sør AS den 25.11.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK:
Utvendig > Vinduer - 2
Vinduene har råteskader. Det er påvist andre avvik: Det er registrert dels løsnet kitt rundt vindusglass på vindu i rom under garasje.

Utvendig > Utvendige trapper - 2
Det er ikke montert rekkverk. Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen.

Innvendig > Etasjeskille - 2
Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er registrert en del skjevheter på gulvoverflate i stue/kjøkken, målt til ca. 32 mm gjennom rommet. Det ble også registrert noe ujevnheter i gulv på soverom i 1. etg., målt til ca. 18 mm gjennom rommet.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer - 2
Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren. Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav.

TG2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK:
Utvendig > Nedløp og beslag - 2
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Nedløp inntil garasje er avsluttet over terreng. Det pågikk fortsatt arbeid med bortledning av drensvann ved min befaring, og dette avvik er opplyst å bli utbedret før salg.

Utvendig > Veggkonstruksjon - 2
Det er påvist andre avvik: Det er registrert retningsskjevheter på yttervegger, bl.a. på gavlvegg i stue/kjøkken, hvor vegg går ut 2-3 cm på midten (målt nede ved gulv). Det er ikke montert ytterdør til rom under garasje.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft - 2
Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Det er registrert en mindre råteskade i takbord inntil pipe (skade har trolig oppstått før montering av ny taktekking og ny pipehatt). Det ble ikke registrert unaturlige fuktvariasjoner i takbord ved befaring.

Utvendig > Balkonger og terrasser - 2
Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og balkong/terrasse.

Innvendig > Overflater - 2
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
I rom under garasje ble det registrert generelt høyt
fuktnivå på alle betongoverflater (gulv, vegger og tak).

Innvendig > Radon
Radonmålinger er ikke foretatt heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "usikker" aktsomhetsgrad.

Innvendig > Pipe og ildsted
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er påvist avvik i krav til høydeforskjell/fall-løsning på våtrommet. Stedvis noe motfall på gulv.

Våtrom > Overflater vegger og himling - 2 > Bad/vaskerom
Det er påvist andre avvik: Fuging ved nedre del av veggplater er noe ufagmessig utført.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom
Det er påvist avvik i krav til høydeforskjell/fall-løsning på våtrommet. Stedvis noe motfall på gulv.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er påvist andre avvik: Det er stedvis registrert mindre sprekker i grunnmur, både på boligdel samt på garasjedel (ved skjøt over betongdekke).

Tomteforhold > Terrengforhold
Det er påvist andre avvik: Det er fall mot bygning på underside av treplatting mot sør, men det er her laget en grøft i terreng inntil grunnmuren.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Selger bemerker følgende:
Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
Ja, kun av faglært. Begge bad levert fra Comfort Flekkefjord, gulvbelegg levert og lagt av Insbo teppekroa as. Arbeid utført av Comfort Flekkefjord, Halvorsen Rør as.

Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?
Belegg lagt av Insbo teppekroa as.

Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?
Ja, kun av faglært. Alt av rør er byttet i hele huset og helt ut til det kommunale, tilførsel og avløp. Arbeid utført av Comfort Flekkefjord, Halvorsen Rør as.

Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?
Kunne se ut som det hadde vært fukt i kjelleren da vi overtok huset, Lindeland maskin har lagt ny drenering og nye avløpsrør for takvannet.

Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
var noen sprekker i kjellergulv, her har det blitt meislet opp mye pga nye vann og avløpsrør, isolert og støpt med avrettingsmasse utført av Egeland Gulvstøp as.

Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?
Spor etter mus da vi overtok huset, har tettet mulige infartsveier, byttet all isolasjon.

Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Ja, kun av faglært. Hele el-anlegget er byttet, oppgradert inntaket. Arbeid utført av HL TECH AS.

Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?
Ja.

Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?
Lagt klar rør ut til garasje fra sikringskap, samt stort nok inntak for montering av ladeanlegg for el-bil.

Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja, kun av faglært. Lagt ny takstein, ny kledning, nye vinduer/dører, ny terrasse. Arbeid utført av Ruva AS.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Lyngdal sentrum: Kjør mot Rom, ta til høyre inn på Oftebroveien og følg veien oppover i feltet. Boligen er merket med salgsskilt fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Fint beliggende enebolig i et veletablert boligfelt mellom Rom og Alleen. Eiendommen ligger barnevennlig til, med gang- og sykkelvei til både sentrum og Handelsparken. Ballbinge som er opplyst hele året like i nærheten.
Til Lyngdal sentrum er det ca. 2 km. Lyngdal sentrum har mye å by på med bl.a. kulturhus med kino, restauranter, café, butikker, senter og bibliotek. Det er mange turmuligheter i nærheten. Hengebrua over til Bringsjordneset er et populært utgangspunkt for tur. Her er det også bademuligheter i Lygna.

Tomt

Areal: 1 138 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomt i skrånende terreng som er opparbeidet med asfaltert tun og gruset område mot nord . Det er opparbeidet hage på sørsiden av boligen og enkelt opparbeidet hage på laveste hagenivå. Veranda mot vest og platting i tre fra hovedinngang  fram til verandaen. Eiendommen ligger meget solrikt til med sol fra tidlig morgen til sent på kvelden.

Parkering

I garasje som er adskilt fra bolig, bortsett fra at tak sammenkobler disse bygg. Parkering på egen tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 17.04.1974. Ferdigattesten gjelder frittliggende enebolig.

Det foreligger ferdigattest datert 16.11.2022. Ferdigattesten gjelder fasadeendring på bolig.

Det foreligger ferdigattest datert 25.11.2022. Ferdigattesten gjelder ombygging og bruksendring av tilleggsdel til hoveddel.
At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger tillatelse til oppføring av støttemur, denne er ferdigstilt. Ferdigattest vil foreligge innen overtagelse.

Det står en frittliggende bod nederst i hagen i svært dårlig forfatning.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et område regulert til boligbebyggelse, nåværende, og i hensynnssone med krav til infrastruktur ihht. Kommuneplan for Lyngdal 2014 - 2025 arealdel, datert 03.09.2015. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Vannmåler er installert.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen: Ingen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Radonmåling

Radonmålinger er ikke foretatt heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "usikker" aktsomhetsgrad.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

4 200 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
105 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 200 000,-))
120 870,- (Omkostninger totalt)

4 320 870,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 5 959 pr. år pr. 2021.
Gjelder vann, avløp, renovasjon og feiing. Merk at boligen ikke har vært bebodd seneste år og avgift må påregnes endel høyere da den vil variere avhengig av forbruk. Sammenlignbare eiendommer ligger mellom 12-15000,- pr. år. Oversikt over komm. gebyrer er vedlagt i salgsoppgaven.

Eiendomsskatt

Det betales ikke eiendomsskatt i Lyngdal kommune pr. 2022.

Formuesverdi

Primær: Kr. 613 192,- for år 2020.
Sekundær: Kr. 2 207 492,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Oftebroveien 36, Gnr. 162 Bnr. 80 i Lyngdal kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Alle på kjøkken.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger kan ikke tegne boligselgerforsikring ihht. vilkår.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf
91 87 15 52.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.
Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.
Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-22-0197

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-22-0197. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen, tlf. 40 40 80 73

Vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.6 350) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 4 200 000,-) (Kr.55 000) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.82 935)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3060205