Lund

Odins gate 17

Felleskostnader
1 200 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Kommunale avgifter
11 524 kr / år
Byggeår
1952
P-rom
77 ㎡
Bruksareal
77 ㎡
Tomteareal
930 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
1
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

En lekker selveier leilighet over 2 plan med utgang stor solrik terrasse og p-plass.

Om eiendommen

Standard

Sørmegleren ved Kristian Lossius har gleden av å ønske velkommen Odins gate 17.
En lekker selveier leilighet over 2 plan med utgang stor solrik terrasse og p-plass. Avtale om halve loftet.

Leiligheten har følgende planløsning: 
1.etg.
Flislagt gang/entrè med praktisk skyvedørsgarderobe. Vaskemaskin er plassert i skyvedørsgarderoben i gangen.  Romslig stue med god plass til både sofagruppe og spisebord. Fra stuen er det utgang til en stor solrik balkong med ettermiddag og kveldssol. Peisovn i stue. Deler av stuen er opprinnelig godkjent som soverom og kan ved enkle grep tilbakeføres som soverom om ønskelig. Flott kjøkken fra IKEA fra 2012/2013 med grå glatte fronter. Kjøkkenet har godt med skap og benkeplass. Medfølger integrerte hvitevarer som ovn, mikro , oppvaskmaskin, platetopp samt frittstående kjøleskap. Stort vindu som slipper inn mye naturlig lys på kjøkkenet. Flislagt bad fra 2012/13 med varmekabler i gulv. Nyere dusjvegger, armatur og servant med underskuffer. Vegghengt toalett. Soverom med plass til seng og skyvedørsgarderobe.

Loft:
Det gjøres oppmerksom på at det ikke finnes godkjente tegninger av loftet. Innredningen er på seksjoneringspapirene angitt som to boder. Det er ikke søkt om bruksendring av loftet for å gå det godkjent som varig oppholdsrom. Det foreligger en skriftlig avtale mellom eierne i sameiet om at de nede disponerer kjelleretasjen og de oppe disponerer loftet.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 77 kvm, Bruksareal: 77 kvm
Bra. pr. etasje.: 2. etg. 62 m²  - Loft 15 m².

P-rom inkl:
2.etg.: Gang, soverom, stue m/trapp, kjøkken, bad.
Loft: Trapperom, soverom.
 
Deler av loftsrom er ikke måleverdig pga. for lav takhøyde.
Kjellerbod måler 6,5 m2.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Vegg mellom 2 stuer på godkjent tegning er fjernet. Ingen tegning for loft.

Det er påvist avvik i branncelleinndeling ut i fra dagens byggteknisk forskrift: Branndør er ikke montert inn til leiligheten.

Byggeår og byggemåte

1952 i følge Kristiansand kommune.

Oppvarming

Ved og elektrisk til oppvarming. Peisovn er montert i stua, brannplate på gulv er iht. krav. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det er avvik mellom seksjonering og dagens bruk i sameiet. I seksjoneringen fremkommer det at to boder på felles loft tilhører leiligheten (seksjon 3). I dag er det satt inn intern trapp mellom leiligheten og delen av loftet som disponeres, og loftet er blitt innredet. Det foreligger ikke tegning med inndeling av loftetasje i seksjoneringen, kun skriftlig beskrivelse. Dette innebærer at seksjonseier ikke er rettsmessig eier eller har eksklusiv bruksrett til delen av loftsetasjen som er innredet og implementert inn i leiligheten. For at seksjonseier skal bli rettmessig eier av arealet på loftet må det gjennomføres en reseksjonering i sameiet. På generelt grunnlag kan det ikke gis garanti for at reseksjonering vil bli godkjent av Kristiansand kommune. Kostnader og risiko forbudet med en eventuell reseksjonering påhviler kjøper (eventuelt sameiet). Konferer megler for ytterligere spørsmål.

Forretningsfører i sameiet opplyser at det kan dukke opp uforutsette kostnader knyttet til bygget, i og med at det er et eldre bygg.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Arild Grundetjern den 01.05.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Rapporten omhandler kun leiligheten innvendig, utvendig er enkelte ting kommentert for ordens skyld. Leiligheten er i bra stand, vanlig vedlikehold bør beregnes. Følgende hovedtrekk kan nevnes: Takstein og takrenner antas å være fra 1990-tallet og har normal slitasje, vanlig vedlikehold bør beregnes. Eldre plastkledning har normal slitasje. Terrasse er i bra stand, rekkverk er iht. krav. Vinduer og dører er av blandet årgang
og det bør beregnes oppgradering da vinduer er slitt noen steder. Balkongdør er utett mellom karm og ramme. Innvendig ble bad oppusset for ca. 10 år siden, dusjkabinett anbefales montert i rommet for å få til en bedre løsning mht. fukt. Det er etablert lokalfall til gulvsluket på bad. IKEA
kjøkkeninnredning er fra 2012 og er i bra stand, induksjon platetopp er montert. Gulvhøyder ble kontrollert med laser i 3 rom, avvik ble registrert. Sikringsskap med automatsikringer. Røropplegget er av blandet årgang, vanlig vedlikehold bør beregnes. Innvendig stoppekran er montert i
kjøkkenbenken. V. v.-bereder er fra 2012 og er på 150 liter. Ved og elektrisk til oppvarming. Peisovn er montert i stua, brannplate på gulv er iht. krav.
Forøvrig må hele Tilstandsrapporten leses i sin helhet."

Følgende avvik har fått TG3 (store eller alvorlige avvik):
Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold. Brannslukkingsapparat er eldre enn 10 år gammelt.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som kan kreve tiltak):
Utvendig > Vinduer. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller
sprukne.
Utvendig > Dører. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
Innvendig > Overflater. Gliper i gulvbord flere steder.
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.
Innvendig > Radon. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Innvendig > Pipe og ildsted. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.
Innvendig > Innvendige trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
Innvendig > Andre innvendige forhold. Gliper i gulvbord flere steder.
Våtrom > Overflater Gulv > Bad. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre
enn 25 mm. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
Våtrom > Ventilasjon > Bad. Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning.
Tekniske installasjoner > Vannledninger. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
Tekniske installasjoner > Avløpsrør. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

- Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
Ja, kun av faglært. Bademiljø. Byttet baderomsmøbel + servant, og dusjgarnityr.

- Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?
Ja. Fukt i kjeller.

- Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?
Ja. Dårlig trekk ved fyring. Vært kontrollert av KBR.

- Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
Ja. Gammelt bygg, skjevheter i bygget generelt. 

- Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?
Ja. Observert sølvkre.

- Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Ja. Det elektriske ble oppdatert i fellesområder i 2020.

- Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja, kun av faglært. Rettet opp terrasse, støpt nytt fundament, og nytt rekkvekt + levegg mot nabo. Great Bygg AS.

- Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?
Ja. Innredet loft i 3.etasje (ikke bruksendret).

- Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av
eiendommen eller av dens omgivelser?
Ja. Nabo ønsker å bygge ny garasje.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Se vedlagt kart på høyre side i Finn-annonsen.

Tomt

Areal: 930 kvm, Eierform: Fellestomt
Eiendommen har en solrik hage hvor hver seksjonen disponerer 1/4 av hagen. Denne leiligheten disponerer delen som er ytterst til venstre (sett fra framsiden av bygget). Det fremkommer av tinglyst seksjonering at partene har eksklusiv rett til å disponere et hageareal innenfor mål og beliggenhet etter skisse. Skissen det refereres til følger ikke med i seksjoneringen.

Parkering

Felles p-plasser på tomt. Ikke faste plasser.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 20.12.1952. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Loft er innredet og bruksendret etter at ferdigattest er gitt. Det foreligger ikke noen godkjente tegninger av loft, og loftet blir således ikke å regne som rom godkjent for varig opphold/beboelse. Det er satt inn intern trapp opp til loft, dette er ikke søkt om. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som bebyggelse og anlegg, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan datert 22.06.2011.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 2781. Tinglyst: 25.02.1983. Pantsettelseserklæring - Panthaver: Sameiet Kr. 5000. Prioritet etter 90% av lånetakst. 
Dagboknr.: 11685. Tinglyst: 06.06.2006. Bestemmelse iflg. skjøte. Kommunale rettigheter/påbud i henhold til skjøte/festekontrakt. 

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut. Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Konsesjon

Nei

Om sameiet

Husdyrhold

Dyrehold er tillatt. Dyreholdet må ikke være til sjenanse for de øvrige brukerne av eiendommen.

Rettigheter og forpliktelser

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtekstfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Regnskap og vedtekter

Sameiet har ingen aktiv forretningsførsel, og har ikke utarbeidet regnskap, budsjett eller husordensregler. Kjøper/seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter. Dokumentet er vedlegg til salgsoppgaven.

Forretningsfører

Målfrid Båsen

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

3 590 000,- (Prisantydning) Omkostninger 8 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 89 750,- (Dokumentavgift) 102 120,- (Omkostninger totalt) 3 692 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 11 524 pr. år
Renovasjon kommer i tillegg. Beregnet årsbeløp for 2023 er kr. 2166. Gebyret faktureres i forhold til antall tømminger.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 3707,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet faktureres direkte til eier, og er ikke inkludert i felleskostnader.

Felleskostnader

Kr. 1 200,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Felles strøm, forsikring på bygg, diverse/løpende kostnader.

Formuesverdi

Primær: Kr. 661 992,- for år 2021. Sekundær: Kr. 2 383 170,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Odins gate 17, Gnr. 152 Bnr. 1120 Snr. 3 i Kristiansand kommune. Sameiebrøk: 25/100

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: integrerte hvitevarer samt frittstående kjøleskap.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 90 89 59 07.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

11-23-0161

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/11-23-0161. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Kristian Lossius, tlf. 90 89 59 07

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.6 850)
Oppgjør (Kr.10 900)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (fastpris) (Kr.55 000)
Tilrettelegging (Kr.15 500)
Totalt kr. (Kr.88 835)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Solgt
Varenummer: 3070332