Evje

Oddeskogen 69

Byggeår
1987
P-rom
166 ㎡
Bruksareal
207 ㎡
Totalt bruksareal
207 ㎡
Tomteareal
960 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Fint beliggende enebolig i etablert boligområde - Kort vei til Evje sentrum, skoler og barnehage

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Innholdsrik enebolig over tre etasjer. 1. etasje inneholder stue m/trapp, kjøkken og vaskerom. Utgang fra kjøkken til "innglasset" terrasse. Loftsetasjen inneholder gang m/trapp, tre soverom og to bad. Underetasjen inneholder entra/gang, hall m/trapp, kjellerstue, to boder og garasje.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Tegning viser DISP/BOD, men fremstår som kjellerstue (P-ROM). Takterrasse er søkt godkjent hos kommunen, men selve "innglassing" av rom under er ikke søkt godkjent hos kommunen. Forstøtningsmurer er ikke søkt godkjent hos kommunen. Det gjøres oppmerksom på at ombygging av rom fra S-Rom (Disp/Bod) til P-Rom (kjellerstue) er søknadspliktig. Det er ikke søkt om bruksendring av rom i underetasjen og rommet er derfor ikke godkjent som oppholdsrom. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Oppvarming

Varme i gulv i sokkeletasje. Vedfyring og elektrisk i 1. etasje. Varme i gulv på begge bad i 2. etasje. Soverommene har elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Parkering på eiendommen.

Beliggenhet

Fint beliggende enebolig i barnevennlig og etablert boligområde, Oddeskogen. Det er kun et par minutters kjøretur til Evje sentrum og ca. 10/15 minutters gangavstand. Sentrum byr på et godt utvalg av fasiliteter. Her finner du bl.a. flere dagligvarebutikker, butikker, apotek, bakeri og bank. Det er umiddelbar nærhet til både barnehage, skole, idrettshall og flotte turløyper.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 11.03.1986. Ferdigattesten gjelder nybygg, bolig. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent. Merknader i ferdigattest: 1. Isolasjonstykkelse i tak er noe redusert etter utbedring av taklufting. 2. Pipe må pusses.
Det foreligger ferdigattest for enebolig, fjerning av bærevegg erstattet av laminat datert 17.04.2002. Det foreligger godkjent søknad om tillatelse til oppføring av terrasse datert 27.09.2013.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp. Privat vei. Selger har ikke betalt for hverken brøyting eller vedlikehold av privat vei, kostander kan forekomme.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Boliger, tilhører reguleringsplan Oddeskogen, ikrafttredelse 11.09.1980. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om. Det er ubebygde tomter i området hvor bygging kan forekomme.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4219/55/137:
11.06.1986 - Dokumentnr: 102364 - Bestemmelse om gjerde
Med flere bestemmelser

21.09.1983 - Dokumentnr: 103330 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4219 Gnr:55 Bnr:72

01.01.2020 - Dokumentnr: 1805703 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0937 Gnr:55 Bnr:137


Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 44 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 585,-
Tinglysning av pantedokument kr 585,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 12 500,-
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,-
 
Sum omkostninger: kr 61 220,-
 
Regnestykker forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt for denne eiendommen.

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Anders Westgård Hafslund den 03.11.2023, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon: Boligen er oppført i henhold til vanlig byggeskikk og standard for byggeperioden. Boligen fremstår i påregnelig teknisk stand ut ifra alder, men noen avvik mot dagens standard og forskriftskrav, samt enkelte tilstandssvekkelser ved boligen utover den forventede slitasjen, alder tatt i betraktning. Oppsummering av avvik som defineres som TG2 og TG3 vises fra de neste sidene i rapporten. Hele rapporten må leses.
 
Følgende avvik har fått TG3: 
- Utvendig - Takkonstruksjon/Loft: Det er stedvis registrert til dels mye svertesopp på undertaket. Takbordene og øvre kant av taksperrer er stedvis helt svarte og antydning til påbegynte råteforekomster. Det er også registrert forhøyede fuktverdier i treverket ved stikkprøve (18,8 vektprosent).
- Utvendig - Utvendige trapper: Det mangler trapp fra rapo og ned til bakken (se bilde). Trappen har port øverst i trappen, men porten fremstår noe lav og er ikke sikret tilstrekkelig. Utrygt/usikkert for barn.
- Våtrom - Loftsetasje - Bad 1 - Generell: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Man må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder og manglende tetthet i våtsone på rommet. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav.
- Kjøkken - 1.Etasje - Kjøkken - Overflater og innredning: Det er påvist at gulvet på kjøkkenet har omfattende skader og må skiftes.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som kan kreve tiltak):
- Utvendig - Takkonstruksjon/Loft: Kaldtloftet er begrenset kontrollert pga at kaldtloftet ikke har gulv. Risiko for andre skjulte avvik. Kaldtloftet er ikke tett for insekter. Det ble ikke registrert synlig insektsnetting ved lufteåpninger under gesimser. Det er registrert mindre skader på laminerte bærebjelker ved takutstikk.
- Utvendig - Utvendige trapper: Det mangler håndlist i trappeløp.
- Kjøkken - 1.Etasje - Kjøkken - Overflater og innredning: Kjøkkenet har slitasje utover normal slitasjegrad, slark, ujusterte dører/skuffer, skader og en del bruksmerker m.m. Det ble ikke registrert lekkasjevarsler eller komfyrvakt på kjøkkenet.
- Utvendig - Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak og taktekke. Tekkingen har stedvis noe mose og slitasje på grunn av elde.
- Utvendig - Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på eldre renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på taket. Nedløpsrenner fra takterrasse avsluttes ved hushjørner uten å bli ledet bort fra boligen. Det er manglende adkomst for feier i form av plattform, men stigetrinn er montert.
- Utvendig - Veggkonstruksjon: Det er registrert noe etterslep på vedlikehold og værslitasje. Stedvis avflassing av maling på muroverflater, enkelte sprekker og vridde kledningsbord m.m. Det er ingen eller begrenset lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er registrert fugemasse mellom kledningsbord og beslag på takterrasse. Fremstår noe ufagmessig. Bjelkelag til veranda ligger helt imot kledningen.
- Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverk tilhørende veranda, balkong og takterrasse er noe for lavt ihht. dagens regelverk (under 100 cm). Sprekker og vridde terrassebord registrert, samt noe aldersslitasje rekkverk og annet treverk. Takterrasse ligger over innredet boligrom, usikker konstruksjon. Konstruksjonsutforming gir økt fare for skader. Konstruksjonen er lukket, ukjent type og omfang av membran/tettesjikt. Rom under takterrasse fremstår med noe ufagmessig og enkel konstruksjon. Det er bl.a. benyttet type isoporplater over og mellom felter av pleksiglass som fremstår noe utett. Yttervegger er montert rett oppå fliser, dørene fremstår enkle og med noe ufagmessig utførelse m.m.
- Innvendig - Overflater: Det ble stedvis påvist noe ufagmessig utførelse på gulv og veggoverflater, slitasje på gulver utover normal slitasjegrad, samt øvrige overflater med mindre skader, ujevnheter og en god del slitasje m.m.
- Innvendig - Radon: Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "høy" eller "særlig høy" aktsomhetsgrad.
- Innvendig - Innvendige trapper: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk og mellom trinn er større enn dagens forskriftskrav tillater (over 10 cm). Rekkverk er noe for lavt ift dagens krav til rekkverkshøyde (under 90 cm). Trappen fremstår med slitasje på overflater utover normal slitasjegrad.
- Innvendig - Innvendige dører: Enkelte dørblad tar borti karm ved åpning/lukking.
- Innvendig - Andre innvendige forhold: Det ble registrert museavføring i bodrom i underetasjen, som indikerer museaktivitet.
- Innvendig - Andre innvendige forhold - Garasje: Det er påvist sprekker i betong gulvet. Det er påvist fuktskjolder på gipsplater langs kanter. Ventiler er tettet igjen. Garasjer bør generelt være godt ventilert. Skillekonstruksjoner mellom garasje og boenhet fremstår noe utett (ikke gasstett). Det ble registrert at dør mellom bolig og garasje fremstår noe utett (ikke gasstett).
- Våtrom - 1.Etasje - Vaskerom - Sluk, membran og tettesjikt: Sluk er begrenset kontrollert pga. dårlig renhold. Se bilde. Sluk/membran har noe usikker alder.
- Våtrom - Loftsetasje - Bad 2 - Overflater vegger og himling: Det ble ikke registrert fuge mellom bunnprofil og våtromsplater. Dør er plassert i våtsonen (ved dusj) med lister og foringer i malt treverk.
- Våtrom - Loftsetasje - Bad 2 - Sluk, membran og tettesjikt: Sluk har begrensede muligheter for inspeksjon og rengjøring. Det kan ikke konstateres synlig bruk av membran/tettesjikt på våtrommet.
- Det er ukjente løsninger bak lister ved dør. Det finnes ikke dokumentasjon på løsninger. Lekkasjesikring betinger tette løsninger ved dørsvill oppkant og bak lister ved dør.
- Våtrom - Loftsetasje - Bad 2 - Sanitærutstyr og innredning:
- Våtrom - Loftsetasje - Bad 2 - Ventilasjon: Rommet mangler tilluftsløsning. Luftutskiftingen vil ikke fungere som tiltenkt, noe som kan medføre til skader på sikt.
- Tekniske installasjoner - Varmtvannstank: Varmtvannstank er fra omkring byggeår (over 20 år).
- Tomteforhold - Drenering: Dreneringsløsninger er fra byggeår og mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det ble påvist at dreneringrør tilkoblet taknedløp på siden mot nordøst er tett eller har begrenset effekt. Det er stedvis påvist at grunnmursplast/klemlist er mangelfull og/eller utilstrekkelig festet.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak):
- Utvendig - Vinduer: På grunn av vinduenes alder må det kunne forventes/tas høyde for noe risiko for at isolerglass kan punktere eller er punktert. Det ble på inn- og utvendig overflater (eldre vinduer) påvist værslitasje, avflassing maling, slitasje på foringer/karmer m.m. Det ble ved stikkprøver påvist at enkelte vinduer er harde å åpne/lukke. Det er ikke montert vannbrett/beslag i underkant av vinduer i murvegger.
- Utvendig - Dører: Det ble registrert at enkelte dører tar noe i karm, har manglende beslag under dørsvill, værslitte overflater og sprekker i treverk utover normal slitasjegrad m.m. Basert på alder må det kunne forventes/tas høyde for noe risiko for at isolerglass på eldre dører kan punktere eller er punktert. Selger opplyser at låsen på hovedytterdøren ikke fungerer som den skal. Kan ikke låses/åpnes med nøkkel fra utsiden.
- Innvendig - Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell var ca. 10 mm innenfor 2 meter i boden i underetasjen og mellom 15 og 20 mm i hele rommet på 2 av soverommene i 2. etasje. Dette er avvik som kvalifiserer til tilstandsgrad 2 og gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Innvendig - Rom Under Terreng: Det ble registrert dampsperre i påforet vegg mot terreng. Dette var ikke unormalt for oppføringstidspunktet, men er ikke anbefalt i dag. Bruk av dampsperre anbefales ikke under noen omstendigheter når veggen er under terreng, helt eller delvis ifg. Sintef Byggforsk sine anbefalinger.
- Våtrom - 1.Etasje - Vaskerom - Overflater vegger og himling: Løsningen med type malt glassfiber strie tilfredsstiller ikke dagens krav for tettesjikt i våtsoner. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på at veggplatene er malt med våtromsmaling. Enkelte plater er risiko utsatt for svelling om de plasseres i rom med høy luftfuktighet.
- Våtrom - 1.Etasje - Vaskerom - Overflater Gulv: Overflater gulv er noe begrenset kontrollert pga. løsøre og hvitevarer/varmtvannstank. Det er registrert enkelte kuler/buler i gulvet.
- Våtrom - Loftsetasje - Bad 2 - Overflater Gulv: Det er ikke tilstrekkelig fall på gulvet og høydeforskjell for lekkasjesikring mellom dør og sluk (under 25 mm). Merk: Dagens løsning med dusjkabinett fungerer. Om ny eier imidlertid ønsker annen løsning med dusjing direkte på flis, gjøres det oppmerksom på at fallforhold rundt sluk ikke tilstrekkelig.
- Tekniske installasjoner - Vannledninger: Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
- Tekniske installasjoner - Avløpsrør: Vurdering er basert på alder og gjelder eldre avløpsrør. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
- Tomteforhold - Forstøtningsmurer: Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter (over 10 cm). Anses som klatrebart for barn.
- Tomteforhold - Terrengforhold: Deler av terrenget rundt boligen har fall mot boligen eller er tilnærmet flatt og tilfredsstiller ikke dagens krav til fall forhold rundt byggverk.
- Tomteforhold - Utvendige vann- og avløpsledninger: Utvendige vann/avløpsledninger er fra byggeår (over 25 år). Det vil si at over halvparten av forventet levetid er utgått.

 For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer medfølger: Oppvaskmaskin på kjøkken.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/17230091. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4219/55/137:
11.06.1986 - Dokumentnr: 102364 - Bestemmelse om gjerde
Med flere bestemmelser

21.09.1983 - Dokumentnr: 103330 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4219 Gnr:55 Bnr:72

01.01.2020 - Dokumentnr: 1805703 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0937 Gnr:55 Bnr:137


Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter inkluderer: Abonnem.gebyr vann kr. 2.140,-, A konto vann kr. 18,38,- per m3, Abonnem.gebyr avløp kr. 3.760,-, A konto avløp kr. 29,38,- per m3, Std renovasjon kr. 4.010,- og feiing/tilsyn 2023 kr. 481,25,-.

Byggemåte

Bygning oppført i murkonstruksjon av lettklinkerblokker, type leca elementer e.l. over støpt såle/plate mot grunn. Pussede og malte utvendige overflater. Gavlvegger på øvre del med isolert bindingsverk kledd med stående tømmermannskledning. Saltaks formet tak med luftet sperrekonstruksjon av tre og kaldt loft. Saltak tekket med betongstein fra byggeår. Antar undertak av taktro, takpapp, sløyfer og lekter. Renner og nedløp i plast fra byggeår, øvrige beslag i stål. Heltrukket pipe i stål. Vinduer med malte karmer og rammer av tre med 2-lags glass hovedsakelig fra byggeår. Enkelte vinduer er skiftet i senere tid. Malt hovedytterdør og balkongdører i tre. Balkongdører har 2-lags isolerglass. Hoved ytterdør og balkongdør til takterrasse er skiftet i senere tid. Boligen har veranda/balkonger ut ifra stue i 1. etasje og soverom i 2. etasje mot vest med terrassebord og rekke av tre fra byggeår. Takterrasse oppført i 2015 foran soverom i 2. etasje mot øst med terrassebord og rekke av tre.

Info strømforbruk

Selger opplyser om et årlig strømforbruk på ca. 16.887 kwh.

Polisenummer

6022050

TV/Internett/Bredbånd

Fiber fra altifiber.

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende fremkommer av selgers egenerklæringsskjema:
1 Har det vært feil på bad, vaskerom eller toalettrom? - Ja, Da jeg monterte veggfeste (vegg mot vaskerom /WC) til TV på kjøkkenet (1. etasje) så tror jeg at jeg var uheldig og kom til å treffe et plastrør som går i veggen fra toalett oppe i 3. etasje. Jeg skjærte ut en luke på vaskerommet og kom til rørene. Jeg kjente etter med fingrene og kjente to merker som jeg går ut er fra borene. Jeg vet ikke om jeg boret hull i røret. Det var ikke fuktighet inne i veggen og isolasjonen var helt tørr sist jeg sjekket.
2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? - Ja.
2.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
2.1.2 Årstall: 2002.
2.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
2.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Toalettet i 1. etasje (samme etasje som kjøkkenet) ble flyttet til vaskerommet. Det var byggmester Frode Nicolaysen som sto for arbeidet og bestilling av arbeid den gangen, men han sier at han ikke flyttet toalettet. Jeg har ikke kvittering for flytting av toalettet. Jeg har kvittering for den jobben byggmester Frode Nicolaysen gjorde.
2.1.5 Hvilket firma utførte jobben? - Byggmester Frode Nicolaysen 970 140 646.
2.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Ja, tilbud fra byggmester Nicolaysen. Jobben ble utført og betalt i henhold til tilbudet, men jeg kan ikke finne kvittering som viser selve betalingen.
2.2.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
2.2.2 Årstall: 2013.
2.2.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
2.2.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Stort bad i andre etasje ble pusset opp. Plater på vegger og tak, linoleum. Nytt dusjkabinett, vaskeservant og toalett. Spots i taket.
2.2.5 Hvilket firma utførte jobben? - Snekker: Evje Boligservice 0rgnr 998 195 284. Rørlegger Evje Rørservice orgnr 992 107 502.
2.2.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Ja, kvittering som viser at jobben er betalt. Kvittering spesifiserer ikke hva som ble gjort.
2.3.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
2.3.2 Årstall: 2002.
2.3.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
2.3.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Lagt linoleum på gulv på lite bad i 2. etasje.
2.3.5 Hvilket firma utførte jobben? - Finn Bakkevold orgnr 970 140 530.
2.3.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Ja.
2.4.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
2.4.2 Årstall: 2003.
2.4.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært og ufaglært.
2.4.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Lekkasje fra lite bad oppe (visstnok utett rundt sluk) og ned til kjøkken. Byggmesteren skiftet takplatene i kjøkkenet.
2.4.5 Hvilket firma utførte jobben? - Byggmester Frode Nicolaysen 970 140 646.
2.4.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Nei, Så vidt jeg husker så var det selger (hun jeg kjøpte boligen av) som betalte for dette, og det er nok derfor jeg ikke har kvittering/spesifikasjon på jobben.
2.4.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: Jeg husker ikke hvem som tettet rundt sluken og jeg har derfor krysset av for ufaglært. Det var ikke meg, men jeg mener at vedkommende som gjorde det sa at han ikke kunne se hvilken vei vannet hadde tatt. Det har ikke vært lekkasje siden. Jeg er usikker på årstallet når det skjedde.
3 Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt? - Ja, Våren 2008 så dryppet det litt vann fra kryploftet og ned på gulvet utenfor det lille badet i 2. etasje. KW-Bygg as, Evje, var der men de fant ikke noe åpenbar grunn til lekkasjen. De antydet at det kunne skyldes mosevekst mellom taksteinene og at de derfor forskjøv seg. De rettet litt på taksteinene og det har ikke vært lekkasje etter dette. Jeg kan ikke finne kvittering fra KW-Bygg på dette.
4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? - Ja.
4.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
4.1.2 Årstall: 2002.
4.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
4.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Laminater ble kappet ytterst da de var begynt å råtne. Satt på plastbeslag.
4.1.5 Hvilket firma utførte jobben? - Byggmester Frode Nicolaysen 970 140 646.
4.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Ja, tilbud fra byggmester Nicolaysen. Jobben ble utført og betalt i henhold til tilbudet, men jeg kan ikke finne kvittering som viser selve betalingen.
4.2.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
4.2.2 Årstall: 2002.
4.2.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
4.2.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Montert ventiler i gavl for bedre lufting på kryploft.
4.2.5 Hvilket firma utførte jobben? - Byggmester Frode Nicolaysen.
4.2.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Ja, tilbud fra byggmester Nicolaysen. Jobben ble utført og betalt i henhold til tilbudet, men jeg kan ikke finne kvittering som viser selve betalingen.
4.3.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
4.3.2 Årstall: 2002.
4.3.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
4.3.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Skifting av ett vindu i stua.
4.3.5 Hvilket firma utførte jobben? - Byggmester Frode Nicolaysen 970 140 646.
4.3.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Nei. Dette ble betalt av selger (hun jeg kjøpte boligen fra), og det er nok derfor jeg ikke har kvittering/spesifikasjon på jobben.
4.4.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
4.4.2 Årstall: 2008.
4.4.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
4.4.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Lagt til stigetrinn på tak opp til pipe.
4.4.5 Hvilket firma utførte jobben? - KW-Bygg orgnr 984 620 586.
4.4.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Ja.
4.5.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
4.5.2 Årstall: 2019.
4.5.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
4.5.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Skiftet vindu på stort soverom oppe.
4.5.5 Hvilket firma utførte jobben? - DF Bygg 913 375 882.
4.5.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Nei.
4.6.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
4.6.2 Årstall: 2013.
4.6.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
4.6.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Satt opp rekkverk ved hovedinngang på nedsiden av huset.
4.6.5 Hvilket firma utførte jobben? - Boligservice Evje orgnr 998 195 284.
4.6.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Ja, men på fakturaen så er det kun nevnt arbeid med terrassen.
4.7.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
4.7.2 Årstall: 2013.
4.7.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
4.7.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Satt opp terrasse på øversiden av huset.
4.7.5 Hvilket firma utførte jobben? - Boligservice Evje orgnr 998 195 284.
4.7.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Ja.
10 Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? - Ja.
10.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
10.1.2 Årstall: 2002.
10.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
10.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Flyttet bryter og stikk i stue. Flyttet ovn på vaskerom. Montert vifter på bad i 2. etasje og vaskerom i 1. etasje. Opplegg antennekontakt.
10.1.5 Hvilket firma utførte jobben? - Evje Elektriske A/S orgnr 979 127 669.
10.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Ja.
10.2.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
10.2.2 Årstall: 2012.
10.2.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
10.2.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Byttet ut defekt lampe i vindfang.
10.2.5 Hvilket firma utførte jobben? - Evje Elektriske AS orgnr 979 127 669.
10.2.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Ja.
10.3.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
10.3.2 Årstall: 2018.
10.3.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
10.3.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Elektrisk arbeid i forbindelse med oppussing av kjøkken.
10.3.5 Hvilket firma utførte jobben? - Evje Elektriske AS orgnr 979 127 669.
10.3.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Ja.
10.4.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
10.4.2 Årstall: 2013.
10.4.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
10.4.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Montert spots i taket. Montert baderomsinnredning med lys.
10.4.5 Hvilket firma utførte jobben? - Evje Elektriske AS orgnr 979 127 669.
10.4.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Nei.
10.5.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
10.5.2 Årstall: 2017.
10.5.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
10.5.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Det ble installert ny strømmåler i sikringsskapet i 2017.
10.5.5 Hvilket firma utførte jobben? - Evje Elektriske AS orgnr 979 127 669.
10.5.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Nei.
12 Har det vært feil på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? - Ja, 1) Det var lekkasje fra et rør i garasjen. Røret ble ødelagt på grunn av frostsprengning. 2) Det er ikke akkurat en feil, men jeg er blitt gjort oppmerksom på at utvendig stoppekran for vann ligger under belegningssteinen foran huset. 3) Da jeg monterte veggfeste (vegg mot vaskerom /WC) til TV på kjøkkenet så tror jeg at jeg var uheldig og kom til å treffe et rør som går i veggen fra toalett oppe i 3. etasje. Jeg skjærte ut en luke på vaskerommet og kom til rørene. Jeg kjente etter med fingrene og kjente to merker som jeg går ut er fra borene. Jeg vet ikke om jeg boret hull i røret. Det var ikke fuktighet inne i veggen og isolasjonen var helt tørr sist jeg sjekket.
13 Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? - Ja.
13.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
13.1.2 Årstall: 2013.
13.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
13.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Montert kobberrør etter lekkasje i garasjen.
13.1.5 Hvilket firma utførte jobben? - Evje Rørservice orgnr 992107502.
13.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Nei.
15 Har det vært feil på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg? - Ja, Av og til så kan røyk trekke inn i stua før veden har fatnet ordentlig. Når veden har begynt å brenne så fungerer trekken godt og all røyk trekker ut gjennom pipa.
16 Er det utført arbeid på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg? - Ja.
16.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
16.1.2 Årstall: 2002.
16.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
16.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Flyttet vedovn i stua.
16.1.5 Hvilket firma utførte jobben? - Murer Kaj Torndahl orgnr 982 469 651.
16.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Ja.
17 Er det tegn på setningsskader eller sprekk i fliser? - Ja, Det er noen sprekker i garasjen og i en bod i sokkelen. I vaskerommet i 1. etasje (linoleum gulvbelegg) så er det noen kuler i gulvet som om spiker eller kvister er på vei opp.
18 Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe? - Ja, Flyttet vedovn i stua i 2002. Dette er nevnt under "Ventilasjon og oppvarming" ovenfor. Murer Kaj Torndahl orgnr 982 469 651.
19 Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen? - Ja, Det var et tilfelle av sukkermaur for cirka 10 år siden, men etter at jeg satte inn tiltak så ble disse borte og de har ikke kommet igjen. Jeg har også to tilfeller av mus (en mus hver gang) i skapet under vasken på kjøkkenet. Etter å ha tettet igjen alle sprekker så har de ikke vist seg igjen.
21 Har det vært mugg, sopp eller råte i boligen eller andre bygninger på eiendommen? - Ja, 1) Det har vært noen råteskader på laminater som er ført gjennom yttervegg og ut i det fri. Tømrer saget av de råtne delene i 2002 og kledde med plastbeslag. Jeg sjekket disse sist da jeg malte for 7-8 år siden, jeg tok av plasbeslagene og kjente på laminatene, og da var de helt tørre. 2) Det har også vært et angrep av råte på en laminat, men cirka en halvmeter fra enden av den. Jeg gravde ut det som var råttent, smurte det med antiparasitt og fylte på med masse. 3) Da jeg overtok huset så ble jeg gjort oppmerksom på et soppangrep på kryploftet. Dette hadde skjedd på grunn av manglende lufting. Kommunen ble involvert og en tømrer a) satte inn ventiler på kryploftet for bedre lufting, og b) åpnet opp mellom tak og isolasjon og saget noe av bjelker, også det for å bedre lufting. Dette ble gjort før vi overtok boligen. Jeg har vært oppe på kryploftet flere ganger i løpet av den tiden jeg bodde der, og jeg har aldri merket noen fuktighet.
23 Mangler boligen eller andre bygninger brukstillatelse eller ferdigattest for søknadspliktige tiltak? - Ja, 1) Tømrer satte opp terrasse på oversiden av huset, men jeg har glasset den inn med pvc-glass. Jeg har ikke søkt om innglassing. 2) Jeg har satt opp mur og espalier ved veien som skulle vært søkt kommunen om. Jeg har ikke søkt om dette. 3) På andre enden av tomta på oversiden av huset så var det en høy mur da jeg flyttet dit, og jeg har økt høyden noe og jeg har også satt opp espalier der. Jeg var på kommunen og forhørte meg muntlig om det var søkt om å sette opp den opprinnelige muren, og fikk beskjed om at de ikke kunne finne noen søknad eller tillatelse. Jeg har heller ikke søkt om å øke høyden på muren eller å sette opp espalier. Jeg plasserte lecablokkene, men det er murere (fagfolk) som har fylt på med sement. Jeg har kvittering på dette. 4) Jeg fikk en entreprenør til å markere grensen mellom min eiendom, g/bnr 55/137, og g/bnr 55/131 ved å legge naturstein. Jeg har ikke søkt om dette. Det er også en mur som står 90 grader på denne (som var der da vi flyttet dit i 2002) hvor jeg ikke vet om det har vært søkt om tillatelse til å sette den opp. 5) Jeg har fylt på med jord til tomtegrensen nedenfor huset, og jeg har plantet høye busker cirka på tomtegrensen uten å søke om dette. 6) Da vi overtok eiendommen i 2002, så hadde tidligere eier murt et rom utenfor huset under plenen på oversiden. Jeg vet ikke om han søkte om tillatelse til å bygge dette. 7) Det er en innkjøring ovenfor huset. Jeg har ikke søkt om tillatelse for denne. Jeg kjenner ikke til flere saker enn disse.
24 Har du bygd på eller gjort om kjeller, loft eller annet til boligrom? - Ja.
25.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
25.1.2 Årstall: 2002.
25.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
25.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Kjøkken (1. etasje) ble gjort større ved at gang mellom stue og utgang plen ble omgjort til en del av kjøkkenet. Toalett ble flyttet fra eget rom og inn på vaskerommet. Jeg har dokumentasjon på den jobben Frode Nicolaysen gjorde, men ikke på flytting av toalettet.
25.1.5 Hvilket firma utførte jobben? - Byggmester Frode Nicolaysen 970 140 646.
25.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Ja, tilbud fra byggmester Nicolaysen. Jobben ble utført og betalt i henhold til tilbudet, men jeg kan ikke finne kvittering som viser selve betalingen.
25.1.8 Har du fått innvilget tillatelse fra kommunen for ombyggingen? - Ja.
32 Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen utover det du har svart? - Ja, Boligen har vært utleid til Evje kommune, og de har brukt den som flyktningebolig. Jeg har ikke drevet utleie som næringsvirksomhet.
1) Det er 2 bad oppe. Da det ble lagt linoleum på det lille badet i 2002 så sa maleren som gjorde det at tapeten egentlig skulle dekke over linoleumen, noe den ikke gjorde og som jeg heller ikke har fått gjort.
2) Det er jeg som har satt opp panel på veggene mellom 1. og 2. etasje og i 2. etasje. Jeg har også montert alle IKEA-skapene i huset.
3) Jeg har fått laget takluke med trapp opp til kryploftet slik at det skulle være lettere å inspisere dette.
4) På nedsiden av huset, i skråningen ned mot naboen, så er det noen høye trær som jeg mener må felles eller i hvert fall kappe av toppene på (redusere høyden på trærne).
5) Det er merker etter noen spikerslag i vegg og på gulv i en krok av kjøkkenet.
6) Huset, både treverk og mur må males.
7) Kjøkken innredning fra HAMRAN. Det ene glasset i en skapdør er knust. En av hengslene i en av skapdørene er også ødelagt. Spiker/knotter/skruer som holder oppe platene i skapene er ikke nødvendigvis originale.
8. Det er småskader på kjøkkenplata.
9) Da tømrer Frode Nicolaysen la parkett i 1. etasje i 2002 så har han gjort noe som gjør at den ikke er 100 % plan.
10) Åpning mellom trappetrinn mellom etasjene er muligens for høy i forhold til hva som er dagens standard.
11) Det er jeg som har satt opp og fylt lecablokkene på terrassen over huset. Det er murere (fagfolk) som har fylt på med sement og som har lagt flisene.
12) Det er jeg som har satt opp og fylt lecablokkene ved inngangen nedenfor huset. Det er murer som har lagt fliser.
13) Trappene, spesielt mellom sokkel og 1. etasje, er slitt.
14) Noe panel utvendig, spesielt på veranda nedenfor huset slår seg (bøyer seg) noe.
15) Panelet på det lille soverommet i 2. etasje er dårlig.
16) Noen av dørene i sokkeletasjen inn til bodene og garasjen er trange og kan være vanskelige å åpne og lukke.
17) Snekker Jan Terje Omland monterte dør mellom yttergang og innergang i sokkelen.
18) Inngang for bredbånd ligger løst og er ikke skrudd fast i veggen.
19) Det er hull etter spiker og skruer som har vært brukt for å henge opp bilder.
20) I stua så er det områder på parketten hvor det ikke er lakk. Parketten har aldri vært slipt ned.
21) I en krok i stua så er det flekker på panelet som ikke kan vaskes bort.
22) Døren fra kjøkkenet og ut til tilbygget/drivhuset er ikke helt tett.
23) Det er jeg som har laget dørene ut fra tilbygget/drivhuset. Det er ikke lås på disse dørene, kun stormkrok. Det er ikke lås eller stormkrok på vinduene i tilbygget/drivhuset.
24) Etter at Evje Boligservice bygde terrassen på oversiden av huset, så ble det en lekkasje. Jeg reklamerte på denne og de kom og utbedret feilen.
25) Jeg har i løpet av årene plantet mange frukttrær og busker, men hagen rundt huset er ikke holdt ved like og her er det muligheter for ny eier til å utfolde seg.
26) Trapp på utsiden fra øversiden av huset og ned til nivået under er tatt bort. Meningen var å bygge en altan som skulle forbinde øversiden av huset med altanen.
27) Spesielt skråningen ned mot naboen i 55/131 er tilgrodd med ugress om sommeren.
28) Garasjeporten mangler lås og da jeg bodde der så kunne spesielt den ene fjæra løsne. Dette gjør åpning og lukking av garasjedøra da ikke fungerer slik den skal. Det er saget et lite hull i garasjedøra slik at man kan stikke hånden inn og åpne den uten nøkkel.
29) Jeg har fått fylt på med ganske mye masse nedenfor huset, da det var veldig smalt der.
30) Jeg har selv lagt belegningsstein både ved innkjøringen til hovedinngangen nede, og innkjøringen øverst. Nedenfor huset så fikk jeg Murer Kaj Torndahl til å mure et skille mellom belegningssteinen og asfalten.
31) Da vi kjøpte huset i 2002 så knirket stuegulvet mye da man gikk på det. Byggmester Frode Nicolaysen lovet å fikse det, noe han gjorde. Han har visstnok skrudd inn mange skruer i platene. Knirkingen forsvant og har ikke kommet tilbake.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Forsikringsselskap

Eika forsikring

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.

Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Meglers vederlag er avtalt til 3,70 % inkl. mva.
Videre er det avtalt tilrettelegging kr 14.900,-, oppgjørshonorar kr 11.900,- og digital grunnpakke kr 6.600,-. I tillegg belastes selger for direkte utlegg. 
 
Ved salgssum lik prisantydning vil dette til sammen utgjøre ca. kr 99 630,00,- inkl. mva.
Solgt

Kontakt megler

Produktnr: 41510206-18BF-412F-9518-8C257F659780 Kategori: