Tvedestrand Lyngør

Odden 30

Prisantydning
6 900 000 kr
Omkostninger
188 370 kr
Totalpris
7 088 370 kr
Formuesverdi
521 000 kr
Formuesverdi sekundær
1 875 599 kr
Kommunale avgifter
13 106 kr / år
Byggeår
1958
P-rom
137 ㎡
Bruksareal
155 ㎡
Tomteareal
892 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Ny pris! Solrik eiendom med båtbu som ligger i Lyngørsundet - stor tomt - egen brygge - unik mulighet

Om eiendommen

Innhold

1.etg.: Vindfang, mellomgang, kjellerstue/kjøkken
2.etg.: Mellomgang, stue, spisestue, soverom, bad og kjøkken
3.etg.: Mellomgang og 3 soverom

Båtbu med brygge

Standard

1.etg.: Vindfang har flis på gulv og panel på vegger. Mellomgang har flis på gulv og panel på vegger. Her er det varmekabler. Kjellerstue med kjøkken har heltre gulv og panel på vegger. Her er det en enkel kjøkkeninnredning.
2.etg.: Mellomgang har heltre gulv og panel på vegger. Stue har parkett på gulv og malte vegger. Her er det utgang til solrik veranda med utsikt utover Lyngørsundet. Spisestue har parkett på gulv og malte vegger. Her er det vedovn. Kjøkken har heltre gulv og malte vegger. Her er det heltre benkeplate, malte fronter, komfyr, kombiskap og vaskemaskin. Bad har belegg fra gulv til tak. Her er det dusjnisje, wc og baderomsinnreding. Soverom har heltre gulv og tapet på vegger. Her er det plassbygget skap.
3.etg.: Mellomgang har heltre gulv og panel på vegger. 3 soverom der 2 av soverommene har heltre gulv og malte vegger. Det siste har laminat på gulv og malte vegger.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 137 kvm, Bruksareal: 155 kvm Sekundærrom: 18 kvm.

Enebolig:
Bra. pr. etasje.: Loftsetasje: 35 m²  - Hovedetasje: 74 m²  - Underetasje: 46 m².
Loftsetasje - P-rom inkl.: Gang, soverom, soverom 2, soverom 3.
Loftsetasje - S-rom inkl.: Kott.
Hovedetasje - P-rom inkl.: Gang, bad, soverom, kjøkken, stue, spisestue.
Underetasje - P-rom inkl.: Entrè vindfang, trappegang, kjellerstue.
Underetasje - S-rom inkl.: Bod med utvendig adkomst, teknisk rom m/toalett, annet fuktutsatt tom/sisterne uten dør, bod 2 innvendig, bod 3 innvendig.

Boligen har en innholdsrik planløsning. Forutsetningen for måleverdig høyde i henhold til Norsk standard 3940, er minimum 190 cm. Videre forutsetter standarden at måleverdige rom skal ha gangbart gulv og tilgang. Øverloftet, deler av arealet under skråtakene i boligens loftsetasje og sisternerommene i boligens underetasje er derfor ikke inkludert inkludert i arealberegningen. Det foreligger ingen plan eller fasadetegninger av boligen eller den tilbygde delen. Det er derfor uvisst hvilke deler av planløsningen som samstemmer med den opprinnelige omsøkte bruken.

Det foreligger ingen tilgjengelige tegninger, søknader eller ferdigattester som omfatter den tilbygde delen, eller tilsier at kjellerstuen er formelt
omsøkt og godkjent med rom for varig opphold.

Naust og brygge:
Bra: 41 m² - S-rom: 41 m²
S-rom inkl.: Bod.

Forutsetningen for måleverdig høyde i henhold til Norsk standard 3940, er minimum 190 cm.
Hemsen er derfor ikke inkludert i arealberegningen. Høyde mellom gulv og underkant bjelker for hems er under 190 cm. Avstanden mellom bjelkene er for øvrig over 60 cm og arealet under hemsen er derfor inkludert i arealberegningen.
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk. I følge eier er de nyeste omsøkte tegningene av båtbua ikke benyttet og det er de opprinnelige fasadene som er beholdt. Videre blir det opplyst at det er lagt gulv over opprinnelig "slipp" båtkrybbe og lettvegger for inndeling av boder er ikke oppført.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Tvedestrand kommune opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Byggeår og byggemåte

1958 i følge Tvedestrand kommune.

Påkostning og modernisering

Fasadeendring 2004/2005: skiftet kledning og vinduer i 2. etasje unntatt soverom mot øst. HH Byggelag.
Rehabilitert bad 2005, nye rør fra hus til septikktank.
Tilkoblet vann/kloakk 2008, Olsen Rør
Panel gang/trappegang alle etasjer 2010, Håkon Haug
Varmekabler og fliser i gang nede 2010, Fageletro og Endestad Murerservice
Skiftet el til trefas og evighetssikringer i sikringsskap i 2010
Huset malt 2014
Nye vinduer kjellerstue og ny inngangsdør, nye vinduer i båtbu 2013, Håkon Haug.
Ny trebrygge med nye fundamenter, nye dører i båtbu og elstolpe 2019, Endestad Murerservice.
Båtbu malt 2020.
Ny kloakkpumpe 2021, Sulzer.
Tilkobling av vann på brygga, lånt av nabo.
Moring til bøye finnes.

Oppvarming

Elektriske ovner, varmekabler bad og gang underetasje, to vedovner.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Strømforbruk: I 2021 ca. 7 500 kWh, kr. 6 550,-.

TV-anetenne og riks-TV.

Solforhold: Sol fra tidlig morgen til sen kveld ved huset. På brygge fra tidlig morgen til ca. kl. 16.

Egen brygge, ca. 13 meter i bredde.

Har ikke søppelkasse. Leverer selv søppel på Gjeving. Kjøper kan enkelt avtale med RTA om henting av søppel.

Merknader siste tilsynsrapport - Østre Agder Brannvesen:
Avvik 1: Defekt/sprekt ildsted. Midlertidig fyringsforbud på ildsted. Ildsted er defekt, noe som utgjør en risiko for brannsikkerheten. Skal repareres eller fjernes. Gjelder blendelokket på Jøtul 600 som er utett. Gjelder teglskorstein.
Avvik 2: Innkledning av teglskorstein. Tynn papirtapet, som eventuelt vil sprekke opp sammen med skorsteinen, kan likevel brukes. Gjelder kjøkken i kjeller som er innkledd på halvsteins vange. Gjelder teglskorstein.
Anmerkning 1: Mangler feie/inspeksjonsluke (røykrør). Alle vinkler på røykrør skal ha muligheten til inspeksjon/tilfredsstillende feiemuligheter. Gjelder Ulefos.
Anmerkning 2: Ildsteds avstand til brannmur. Ildsted er montert for nær brannmur. Gjelder Jøtul 600.
Anmerkning 3: Innkledning av teglskorstein. Under tilsynet ble det observert at teglskorsteinen var innkledd. En teglskorstein må oppstilles slik at alle fire sidene er tilgjengelige for inspeksjon med hensyn til eventuelle sprekker i skorsteinen. Det er ikke tillatt å bruke kledninger, belegg eller tapet som skjuler tegloverflaten for inspeksjon med hensyn til sprekker. Tynn papirtapet, som eventuelt vil sprekke opp sammen med skorsteinen, kan likevel brukes.
Anmerkning 4: Skorsteinens avstand til brennbart materiale.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Takstmann Espen Martinsen den 26.04.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Innholdsrik enebolig fra 1958, oppført i halvannen innredet etasje og delvis innredet kjeller. Boligen er senere tilbygget på den vestlige siden.
Baderommet i boligens hovedetasje ble fornyet i 2005. Enkelte vinduer er av nyere dato. Videre blir det opplyst at kloakkpumpen ble skiftet i 2021.

Det må påregnes forebyggende tiltak mot kondensering i kryprom/kjeller. Anbefaler aktiv bruk av mekaniske avtrekk og etablering av tilluftsspalter for å sikre et minimum med luftvekslinger og uttransportering av dampholdig inneluft. Viser for øvrig til kommentarer vedrørende takkonstruksjon og baderommet.

Kjøper må være oppmerksom på aldringssvekkelser for aktuelle bygningsdeler. Det er hovedsakelig dreneringen, gjenværende vinduer av eldre dato og gjenværende ytterkledning av asbestfiberplater/eternittplater som legges til grunn for vurderingen.

Det må påregnes sanering av eternittplater/asbestfiberplater som er lagret i brønn.

Byggtekniske merknader og anbefalte undersøkelser er kommentert i rapportens enkelte avsnitt.
Rapporten må leses i sin helhet.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft:
Det er ingen lufting i konstruksjonen. Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen. Det ble registrert utflygningshuller og boremel etter stripet borebille i konstruksjonen. Videre ble det registrert fuktmerker rundt pipe.

Utvendig > Utvendige trapper:
Det er ikke montert rekkverk. Delvis lød puss og sprekk i pussoverflater

Utvendig > Andre utvendige forhold:
Det er avvik: Deponering av asbestfiberplater / eternittplater i brønn.

Innvendig > Rom Under Terreng:
Det er påvist skader i oppforet tregulv i underetg/kjeller, og det er derfor ikke foretatt hulltaking. Det er konstatert høyt fuktnivå og synlig skade i vegg.
Det er høy luftfuktighet i kjelleren med stor fare for en skadeutvikling Det er registrert fuktskjolder/fuktskader på overflater. Kjeller har begrenset
ventilering/luftgjennomstrømning. Det ble registrert / målt skadelige fuktverdier ved veggfoten i kjellerstuen. Videre ble det registrert kalkutslag som følge av fuktvandring i synlige deler av det tilbakefylte murverket.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad:
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall). Det mangler hjelpesluk for håndtering av lekkasjevann fra installasjoner utenfor dusjsonen. Det ble registrert motfall på deler av gulvet.

Tomteforhold > Drenering:
Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for dreneringen er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer:
Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) utifra dagens krav. Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren. Det ble registrert enkelte sprekker i murverket. Det mangler rekke i tilknytning til den øvre delen. Lav rekkverkshøyde og manglende spiler i den nedre delen.

Tomteforhold > Terrengforhold:
Terreng faller inn mot bygning. Videre ble det registrert sprekker i betongdekke / gangvei.

TG2:
Utvendig > Taktekking:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Det ble registrert fuktmerke på innsiden av undertaket, ved pipe.

Utvendig > Nedløp og beslag:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Synlige aldringssvekkelser for luftelyre.

Utvendig > Veggkonstruksjon:
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Eternittplater / asbestfiberplater må håndteres som spesialavfall ved en fremtidig utskiftning.

Utvendig > Vinduer:
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Synlig slitasje, hovedsakelig i tilknytning til vinduer på den østlige endeveggen. Lokal karmråte i nyere vindu ved spisestue. Gjenværende trevindu i trappegang fremstår med synlige aldringssvekkelser.

Utvendig > Hovedinngang og boddør:
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Friksjon mellom terskel og dørblad i tilknytning til
boddør. Hovedinngangsdøren mangler terskelbeslag.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/tre paneler. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på tettesjikt/membran. Det ble registrert sprekk i undersiden av betongdekket. Tregulv og rekker har vedlikeholdsbehov. Vurderingen omfatter også terrasse mot terreng, på den vestlige siden. Det ble registrert horisontalavvik/setninger i terrassen på den vestlige siden. Terrassegulvene har soltørkede og værslitte overflater.

Innvendig > Overflater:
Det er avvik: Varierende grad av overflateslitasje og opphengsmerker etter mekaniske innfestinger på veggflatene. Stedvis enkel utførelse av gjenværende overflater og belistningsoverganger fra oppføringsperioden. Det ble registrert løst tregulv i kjellerstuen.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Deler av skillekonstruksjonen er utsatt for kondensering fra tilstøtende sisternerom. Det ble registrert misfarget bjelke og himlingsoverflater i sisternerommene. Betonggulver fra den aktuelle tidsperioden er utført uten fuktsperre mot grunnen og det ble registrert skadelige fuktverdier i ytterkantene av tregulvet i kjellerstuen.

Innvendig > Radon:
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted:
Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke. Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten. Pipevanger er ikke synlige. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Deler av pipesidene er tildekket med strietapetserte overflater. Det mangler ubrennbart plate under feieluke på loft. Avstand til brennbart foran vedovn på kjøkken er ikke ivaretatt.

Innvendig > Innvendige trapper:
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper Det ble registrert fuktmerker i bunn av trappevanger, mot betonggulvet.

Innvendig > Innvendige dører:
Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. Varierende grad av bruksmerker og slitasje. Mekanisk overflateskade på soveromsdør i loftsetasjen. Skyvedør er fysisk hindret fra full åpningsbredde.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad:
Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet. Vindu er plassert i dusjsonen og utsatt for fuktbelastning.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbruktpå membranløsningen.

Våtrom > Ventilasjon > Bad:
Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken:
Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. Det ble registrert rennemerker i tilknytning til støpejernsavløp under utslagsvask. Både kjøleskap og vaskemaskin er tilknyttet felles støpsel.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken:
Det er avvik: Det ble registrert friksjonslyd ved oppstart av ventilatoren.

Tekniske installasjoner > Vannledninger:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør:
Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget. På befaringstidspunktet ble det registrert utett sammenføyning/skjøt i tilknytning til den vertikale avløpsledningen i teknisk rom, mellom bunnledning og skillekonstruksjon mot hovedetasjen. Lekkasjen ble i følge eier utbedret 19.04.2022.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon:
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg:
Undertegnede har ikke elektrofaglig kompetanse. Vurderingene som fremgår beror på tilgjengelig eller manglende tilgjengelig dokumentasjon og informasjon fra selger, i kombinasjon med besiktigelse av tilgjengelige anleggsdeler. Deler av anlegget er av eldre dato og mangler dokumentasjon. Både kjøleskap og vaskemaskin er tilknyttet felles støpsel. Anbefaler å kontakte autorisert installatør for gjennomgang og vurdering av eldre og/eller udokumenterte el-anlegg, etablert etter 01.01.1999. Eventuell tilstandsrapport på el-anlegget må rekvireres av eltakstmann.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter:
Det er påvist andre avvik: Naturlige aldringssvekkelser for betongkonstruksjoner. Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?
- Vannskade bad. Rehabilitert Endestad murerservice og Vatne Rørleggerbedrift 2005.

Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
- Ja, kun av falært. Totalrehabilitert. Arbeid utført av: Vatne Rørleggerbedrift og Endestad Murerservice.

Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?
- Murt nytt gulv, ny membran og nytt sluk.

Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?
- Utbedret 2005. Gravde opp gamle rør og la nye fra pumperom og ut til septiktank.

Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?
- Ja, kun av faglært. Se over. Arbeid utflrt av: se over.

Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?
- Fukt i en bod og muligens kjellerstue.

Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
- Verandaen er oppført i to omganger. Det er en skjøt mellom dem. For å hindre vanngjennomtrengning er det lagt to lag presenning under tredekket på verandaen.

Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?
- Pipebrann for 50 år siden.

Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
- Kun veranda. Se over.

Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som rotter, mus, maur eller lignende?
- Har vært mugg i kjellerstua før vi åpnet luke og satte inn varme. Maur i kjellerstua for 20 år siden. Behandlet av Antisimex for 20 år siden. Maur i 2021. undersøkt av Nokas skadedyr. Flasketroll i bod i kjeller. Mus i uteboden. Fant noe som kanskje var muselort i soverom i 2.etg i mars 2022.

Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
- Ja, kun av faglært. Kontroll elanlegg, automatsikringer og trefas i 2010. Skiftet og fått noen nye stikkontakter. Arbeid utført av: Fagelektro.

Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
- Se over.

Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
- Ja, kun av falært. Fasadeendring 2004/2005 med nye vinduer. Nye vindskier 2008. Nye vinduer kjellerstua og båtbu og ny inngangsdør i huset 2013. Ny trebrygge, nye dører og ny srømstolpe i 2019. Arbeid utført av: Haug og Haugo Byggelag. Håkon Haug AS. Endestad Murerservice.

Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser?
- Områdeplan Lyngør under behandling. Godkjent regulering til to hus bak vårt og gangsti langs tomtens vestside. Det skal bygges en bu på tomten øst for vår brygge.

Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?
- Besiktigelsesrapport Nokas skadedyr 2021. Tilstandsrapport utarbeides.

Tilleggskommentar:
- Råte nederste trapperinn og i kroken på 1. avsats. Vinduet i trappa ser ikke bra ut. Mulig råte på vinduer østvegg. Det er sprekker i betongbrygga. Etternittplater ligger i brønnen som ikke er i bruk. Det er litt blåmaling på noen stein mot naboen på brygga.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Adkomst med båt til egen brygge. Det er også rutebåt til Lyngør, samt muligheter for å bestille taxibåt. Se www.sorlandetsmaritime.no for rutetider og info om taxibåt.

Beliggenhet

Eiendommen ligger fantastisk til i Lyngør, med adkomst via båt til egen brygge midt i Lyngørsundet. Solrik beliggenhet med panoramautsikt over sundet. Lyngør er en øygruppe som består av øyene Holmen, Odden, Steinsøya og Lyngørsiden. Området er blant annet kåret til Europas best
bevarte tettsted og en av Europas ti beste øyer å besøke. Dette er ekte sørlandsidyll med gamle, hvitmalte sørlandshus tett i tett i vannkanten, med skipperhus, loshus, spisesteder som Seilmakerfruens kro og Pers brygge, samt egen landhandel.

Flotte turområder og merka stier på øyene, samt på fastlandet. Sommerstid er det et yrende båtliv og en fantastisk skjærgård byr på blankskurte svaberg med muligheter til bading og rekreasjon. Øysamfunnet er også et eldorado for fiskere. Videre er det veldig populært å padle
mellom øyene. Fra Lyngør kan man ta båt eller rutebåt til fastlandet(Gjeving, ca 5 min) hvor man også finner flere restauranter, hotell, butikker og marina. Fra Gjeving er det ca. 20 til Tvedestrand og Risør, samt ca. 30 minutter til et av landets fineste golfanlegg, Nes golfpark på Nes Verk.

Tomt

Areal: 892 kvm, Eierform: Eiet tomt Boligen ligger på en flott utsiktstomt med flotte solforhold, flotte steinmurer og betongtrapper opp mot bolighuset. Det er koselig hage både i front og på sidene av boligen, her er det flotte blomsterbed og beplantning samt plen.

Båtbu ligger på en tomt som er opparbeidet med betongbrygge, samt trebygge her ligger man i første rekke midt i Lyngørsundet.

Parkering

Ingen parkering medfølger. Som medlem i Lyngør vel kan man søke om parkeringsplass på Gjeving. Disse plassene roteres mellom medlemmene i velet fra år til år. Det er også mulighet å leie parkeingsplass på Gjeving.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommene. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som bevaring kulturmiljø, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan for kystsonens byggeområder 2011-2023. Reguleringsplaner under arbeid: Områdeplan for Lyngør - Områderegulering.

Vei / Vann / Avløp

I følge Tvedestrand kommune er veien er en offentlig gangvei på privat grunn.
Tilknyttet vann - Krokvåg Vannverk. Kommunalt ledningsnett, privat anlegg frem til vei, med avløpspumpe og septiktank.
Tilknyttet offentlig avløp.

Båtbu er ikke tilknyttet offentlig vann- eller valøp. Det ligger vann til båtbu i dag, men det er lånt av naboen. Videreføring av denne ordningen er ikke gitt ved ny eier av Odden 30.

Vedlikeholdsplikt på ca. 8 meter gangvei på sjøsiden av tomten. Dekkes i praksis hovedsakelig av felles veifond, frivillig innbetaling.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 1782 - Bestemmelse om veg. Tinglyst: 13.12.1956

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Dagboknr.: 1782 - Bestemmelse om veg. Tinglyst: 13.12.1956
rettighetshaver:Knr:4213 Gnr:82 Bnr:110

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Tvedestrand kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

6 900 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 172 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 900 000,-)) 188 370,- (Omkostninger totalt) 7 088 370,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 13 106 pr. år
Beløpet inkluderer eiendomsskatt for begge eiendommene, avløp og feiing.

Eiendomsskatt

Bolig (Gnr 82, Bnr. 110): 4 999,-
Båtbu (Gnr. 82, Bnr. 126): 3 600,-
Beløpene er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 521 000,- for år 2020. Sekundær: Kr. 1 875 599,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Odden 30, Gnr. 82 Bnr. 110 og Gnr. 82 Bnr. 126 og Gnr. 82 Bnr. 132 i Tvedestrand kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp, vaskemaskin, kjøleskap i kjellerstue og kjøleskap i båtbu.
Har ikke postkasse, men postboks nr. 29 på posthuset.
Tar med en lavendelplante fra hagen. Huset selges møblert med enkelte unntak.
Pioner 12 fot m/6 hk Mercury og Laser Pico seilolje medfølger.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 24.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-22-0109

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-22-0109. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Jurist Even Nyheim Guttormsen, tlf. 40 40 80 24

Vederlag

Oppgjør (Kr.8 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 6 900 000,-) (Kr.110 400) Tilrettelegging (Kr.13 900) Grunnpakke markedsføring inkl. Finn annonsering (Kr.9 000) Totalt kr. (Kr.142 785)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3059545